Conjunction of the verb dön in Turkish


Infinitive


Interrogative
Affirmative Statementdönmekdönmek mi
Negative Statementdönmemekdönmemek mi


Present continuous simple

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönüyorumdönüyoruz
2nd Persondönüyorsundönüyorsunuz
3rd Persondönüyordönüyorlar
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönüyor muyumdönüyor muyuz
2nd Persondönüyor musundönüyor musunuz
3rd Persondönüyor mudönüyorlar mı
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmüyorumdönmüyoruz
2nd Persondönmüyorsundönmüyorsunuz
3rd Persondönmüyordönmüyorlar
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmüyor muyumdönmüyor muyuz
2nd Persondönmüyor musundönmüyor musunuz
3rd Persondönmüyor musundönmüyor musunuz
Simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönerimdöneriz
2nd Persondönersindönersiniz
3rd Persondönerdönerler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondöner miyimdöner miyiz
2nd Persondöner misindöner misiniz
3rd Persondöner midönerler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmemdönmeyiz
2nd Persondönmezsindönmezsiniz
3rd Persondönmezdönmezler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmem midönmez miyiz
2nd Persondönmez misindönmez misiniz
3rd Persondönmez misindönmez misiniz
Imperative mood

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Person--
2nd Persondöndönün
3rd Persondönsündönsünler
Interrogative
SingularPlural
1st Person--
2nd Person--
3rd Persondönsün müdönsünler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Person--
2nd Persondönmedönmeyin
3rd Persondönmesindönmesinler
Interrogative
SingularPlural
1st Person--
2nd Person--
3rd Person--
Simple tense past definite

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönerdimdönerdik
2nd Persondönerdindönerdiniz
3rd Persondönerdidönerlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persondöner miydimdöner miydik
2nd Persondöner miydindöner miydiniz
3rd Persondöner miydidönerler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmezdimdönmezdik
2nd Persondönmezdindönmezdiniz
3rd Persondönmezdidönmezlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmez miydimdönmez miydik
2nd Persondönmez miydindönmez miydiniz
3rd Persondönmez miydindönmez miydiniz
Simple tense indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönermişimdönermişiz
2nd Persondönermişsindönermişsiniz
3rd Persondönermişdönerlermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persondöner miymişimdöner miymişiz
2nd Persondöner miymişsindöner miymişsiniz
3rd Persondöner miymişdönerler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmezmişimdönmezmişiz
2nd Persondönmezmişsindönmezmişsiniz
3rd Persondönmezmişdönmezlermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmez miymişimdönmez miymişiz
2nd Persondönmez miymişsindönmez miymişsiniz
3rd Persondönmez miymişsindönmez miymişsiniz
Past definite

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondöndümdöndük
2nd Persondöndündöndünüz
3rd Persondöndüdöndüler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondöndüm müdöndük mü
2nd Persondöndün müdöndünüz mü
3rd Persondöndü müdöndüler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmedimdönmedik
2nd Persondönmedindönmediniz
3rd Persondönmedidönmediler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmedim midönmedik mi
2nd Persondönmedin midönmediniz mi
3rd Persondönmedin midönmediniz mi
Past progressive dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönüyormuşumdönüyormuşuz
2nd Persondönüyormuşsundönüyormuşsunuz
3rd Persondönüyormuşdönüyorlarmış
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönüyor muymuşumdönüyor muymuşuz
2nd Persondönüyor muymuşsundönüyor muymuşsunuz
3rd Persondönüyor muymuşdönüyorlar mıymış
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmüyormuşumdönmüyormuşuz
2nd Persondönmüyormuşsundönmüyormuşsunuz
3rd Persondönmüyormuşdönmüyorlarmış
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmüyor muymuşumdönmüyor muymuşuz
2nd Persondönmüyor muymuşsundönmüyor muymuşsunuz
3rd Persondönmüyor muymuşsundönmüyor muymuşsunuz
Past progressive alternative dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönmekteymişimdönmekteymişiz
2nd Persondönmekteymişsindönmekteymişsiniz
3rd Persondönmekteymişdönmektelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmekte miymişimdönmekte miymişiz
2nd Persondönmekte miymişsindönmekte miymişsiniz
3rd Persondönmekte miymişdönmekteler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmemekteymişimdönmemekteymişiz
2nd Persondönmemekteymişsindönmemekteymişsiniz
3rd Persondönmemekteymişdönmemektelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmemekte miymişimdönmemekte miymişiz
2nd Persondönmemekte miymişsindönmemekte miymişsiniz
3rd Persondönmemekte miymişsindönmemekte miymişsiniz
Indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönmüşümdönmüşüz
2nd Persondönmüşsündönmüşsünüz
3rd Persondönmüşdönmüşler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmüş müyümdönmüşüz
2nd Persondönmüş müsündönmüş müyüz
3rd Persondönmüş müdönmüşler mü
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmemişimdönmemişiz
2nd Persondönmemişsindönmemişsiniz
3rd Persondönmemişdönmemişler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmemiş miyimdönmemişiz
2nd Persondönmemiş misindönmemiş miyiz
3rd Persondönmemiş misindönmemiş miyiz
Past progressive narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönüyordumdönüyorduk
2nd Persondönüyordundönüyordunuz
3rd Persondönüyordudönüyorlardı
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönüyor muydumdönüyor muyduk
2nd Persondönüyor muydundönüyor muydunuz
3rd Persondönüyor muydudönüyorlar mıydı
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmüyordumdönmüyorduk
2nd Persondönmüyordundönmüyordunuz
3rd Persondönmüyordudönmüyorlardı
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmüyor muydumdönmüyor muyduk
2nd Persondönmüyor muydundönmüyor muydunuz
3rd Persondönmüyor muydundönmüyor muydunuz
Past progressive alternative narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönmekteydimdönmekteydik
2nd Persondönmekteydindönmekteydiniz
3rd Persondönmekteydidönmektelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmekte miydimdönmekte miydik
2nd Persondönmekte miydindönmekte miydiniz
3rd Persondönmekte miydidönmekteler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmemekteydimdönmemekteydik
2nd Persondönmemekteydindönmemekteydiniz
3rd Persondönmemekteydidönmemektelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmemekte miydimdönmemekte miydik
2nd Persondönmemekte miydindönmemekte miydiniz
3rd Persondönmemekte miydindönmemekte miydiniz
Past perfect narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönmüştümdönmüştüm
2nd Persondönmüştündönmüştün
3rd Persondönmüştüdönmüşlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmüş müydümdönmüş müydüm
2nd Persondönmüş müydündönmüş müydün
3rd Persondönmüş müydüdönmüşler müydü
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmemiştimdönmemiştim
2nd Persondönmemiştindönmemiştin
3rd Persondönmemiştidönmemişlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmemiş miydimdönmemiş miydim
2nd Persondönmemiş miydindönmemiş miydin
3rd Persondönmemiş miydindönmemiş miydin
Doubtful distant past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönmüşmüşümdönmüşmüşüz
2nd Persondönmüşmüşsündönmüşmüşsünüz
3rd Persondönmüşmüşdönmüşmüşler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmüş müymüşümdönmüş müymüşüz
2nd Persondönmüş müymüşsündönmüş müymüşsünüz
3rd Persondönmüş müymüşdönmüşler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmemişmişimdönmemişmişiz
2nd Persondönmemişmişsindönmemişmişsiniz
3rd Persondönmemişmişdönmemişmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmemiş miymişimdönmemiş miymişiz
2nd Persondönmemiş miymişsindönmemiş miymişsiniz
3rd Persondönmemiş miymişsindönmemiş miymişsiniz
Past in the future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönmüş olacağımdönmüş olacağız
2nd Persondönmüş olacaksındönmüş olacaksınız
3rd Persondönmüş olacakdönmüş olacaklar
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmüş mü olacağımdönmüş mü olacağız
2nd Persondönmüş mü olacaksındönmüş mü olacaksınız
3rd Persondönmüş mü olacakdönmüş mü olacaklar
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmemiş olacağımdönmemiş olacağız
2nd Persondönmemiş olacaksındönmemiş olacaksınız
3rd Persondönmemiş olacakdönmemiş olacaklar
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmemiş mi olacağımdönmemiş mi olacağız
2nd Persondönmemiş mi olacaksındönmemiş mi olacaksınız
3rd Persondönmemiş mi olacaksındönmemiş mi olacaksınız
Past conditional dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönseymişimdönseymişiz
2nd Persondönseymişsindönseymişsiniz
3rd Persondönseymişdönselermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönse miymişimdönse miymişiz
2nd Persondönse miymişsindönse miymişsiniz
3rd Persondönse miymişdönseler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmeseymişimdönmeseymişiz
2nd Persondönmeseymişsindönmeseymişsiniz
3rd Persondönmeseymişdönmeselermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmese miymişimdönmese miymişiz
2nd Persondönmese miymişsindönmese miymişsiniz
3rd Persondönmese miymişsindönmese miymişsiniz
Future simple

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondöneceğimdöneceğiz
2nd Persondöneceksindöneceksiniz
3rd Persondönecekdönecekler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönecek miyimdönecek miyiz
2nd Persondönecek misindönecek misiniz
3rd Persondönecek midönecekler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmeyeceğimdönmeyeceğiz
2nd Persondönmeyeceksindönmeyeceksiniz
3rd Persondönmeyecekdönmeyecekler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmeyecek miyimdönmeyecek miyiz
2nd Persondönmeyecek misindönmeyecek misiniz
3rd Persondönmeyecek misindönmeyecek misiniz
Future in the past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönecektimdönecektik
2nd Persondönecektindönecektiniz
3rd Persondönecektidöneceklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönecek miydimdönecek miydik
2nd Persondönecek miydindönecek miydiniz
3rd Persondönecek miydidönecekler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmeyecektimdönmeyecektik
2nd Persondönmeyecektindönmeyecektiniz
3rd Persondönmeyecektidönmeyeceklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmeyecek miydimdönmeyecek miydik
2nd Persondönmeyecek miydindönmeyecek miydiniz
3rd Persondönmeyecek miydindönmeyecek miydiniz
Future dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönecekmişimdönecekmişiz
2nd Persondönecekmişindönecekmişiniz
3rd Persondönecekmişdöneceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönecekmiş miyimdönecekmiş miyiz
2nd Persondönecekmiş misindönecekmiş misiniz
3rd Persondönecekmiş midöneceklermiş mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmeyecekmişimdönmeyecekmişiz
2nd Persondönmeyecekmişindönmeyecekmişiniz
3rd Persondönmeyecekmişdönmeyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmeyecekmiş miyimdönmeyecekmiş miyiz
2nd Persondönmeyecekmiş misindönmeyecekmiş misiniz
3rd Persondönmeyecekmiş misindönmeyecekmiş misiniz
Future conditional

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondöneceksemdöneceksek
2nd Persondöneceksendönecekseniz
3rd Persondöneceksedöneceklerse
Interrogative
SingularPlural
1st Persondöneceksem midöneceksek mi
2nd Persondöneceksen midönecekseniz mi
3rd Persondönecekse midöneceklerse mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmeyeceksemdönmeyeceksek
2nd Persondönmeyeceksendönmeyecekseniz
3rd Persondönmeyeceksedönmeyeceklerse
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmeyeceksem midönmeyeceksek mi
2nd Persondönmeyeceksen midönmeyecekseniz mi
3rd Persondönmeyeceksen midönmeyecekseniz mi
Necessitative mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönmeliyimdönmeliyiz
2nd Persondönmelisindönmelisiniz
3rd Persondönmelidönmeliler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmeli miyimdönmeli miyiz
2nd Persondönmeli misindönmeli misiniz
3rd Persondönmeli midönmeliler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmeliyimdönmeliyiz
2nd Persondönmelisindönmelisiniz
3rd Persondönmelidönmeliler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmeli miyimdönmeli miyiz
2nd Persondönmeli misindönmeli misiniz
3rd Persondönmeli misindönmeli misiniz
Necessitative past narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönmeliydimdönmeliydik
2nd Persondönmeliydindönmeliydiniz
3rd Persondönmeliydidönmelilerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmeli miydimdönmeli miydik
2nd Persondönmeli miydindönmeli miydiniz
3rd Persondönmeli miydidönmeliler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmemeliydimdönmemeliydik
2nd Persondönmemeliydindönmemeliydiniz
3rd Persondönmemeliydidönmemelilerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmemeli miydimdönmemeli miydik
2nd Persondönmemeli miydindönmemeli miydiniz
3rd Persondönmemeli miydindönmemeli miydiniz
Necessitative past dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönmeliymişimdönmeliymişiz
2nd Persondönmeliymişsindönmeliymişsiniz
3rd Persondönmeliymişdönmelilermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmeli miymişimdönmeli miymişiz
2nd Persondönmeli miymişsindönmeli miymişsiniz
3rd Persondönmeli miymişdönmeliler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmemeliymişimdönmemeliymişiz
2nd Persondönmemeliymişsindönmemeliymişsiniz
3rd Persondönmemeliymişdönmemelilermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmemeli miymişimdönmemeli miymişiz
2nd Persondönmemeli miymişsindönmemeli miymişsiniz
3rd Persondönmemeli miymişsindönmemeli miymişsiniz
Conditional mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönsemdönsek
2nd Persondönsendönseniz
3rd Persondönsedönseler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönsem midönsek mi
2nd Persondönsen midönseniz mi
3rd Persondönse midönseler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmesemdönmesek
2nd Persondönmesendönmeseniz
3rd Persondönmesedönmeseler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmesem midönmesek mi
2nd Persondönmesen midönmeseniz mi
3rd Persondönmesen midönmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondöneyimdönelim
2nd Persondönesindönesiniz
3rd Persondönedöneler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondöneyim midönelim mi
2nd Persondönesin midönesiniz mi
3rd Persondöne midöneler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmeyeyimdönmeyelim
2nd Persondönmeyesindönmeyesiniz
3rd Persondönmeyedönmeyeler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmeyeyim midönmeyelim mi
2nd Persondönmeyesin midönmeyesiniz mi
3rd Persondönmeyesin midönmeyesiniz mi
Past definite narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondöndüydümdöndük
2nd Persondöndüydündöndünüz
3rd Persondöndüydüdönlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persondöndü müydümdöndü müydük
2nd Persondöndü müydündöndü müydünüz
3rd Persondöndü müydüdöndüler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmediydimdöndük
2nd Persondönmediydindöndünüz
3rd Persondönmediydidönlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmedi miydimdönmedi miydik
2nd Persondönmedi miydindönmedi miydiniz
3rd Persondönmedi miydindönmedi miydiniz
Past indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönmüştümdönmüştük
2nd Persondönmüştündönmüştünüz
3rd Persondönmüştüdönmüştüler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmüş müydönmüş müydük
2nd Persondönmüş müydönmüş müydünüz
3rd Persondönmüştüdönmüşler müydü
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmemişdönmemiştik
2nd Persondönmemişdönmemiştiniz
3rd Persondönmemişdönmemiştiler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmemiş miydönmemiş miydik
2nd Persondönmemiş miydönmemiş miydiniz
3rd Persondönmemiş miydönmemiş miydiniz
Indefinite past future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönecekmişimdönecekmişiz
2nd Persondönecekmişsindönecekmişsiniz
3rd Persondönecekmişdöneceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönecek miymişimdönecek miymişiz
2nd Persondönecek miymişsindönecek miymişsiniz
3rd Persondönecek miymişdönecekler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmeyecekmişimdönmeyecekmişiz
2nd Persondönmeyecekmişsindönmeyecekmişsiniz
3rd Persondönmeyecekmişdönmeyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmeyecek miymişimdönmeyecek miymişiz
2nd Persondönmeyecek miymişsindönmeyecek miymişsiniz
3rd Persondönmeyecek miymişsindönmeyecek miymişsiniz
Past future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondönecektimdönecektik
2nd Persondönecektindönecektiniz
3rd Persondönecektidönecektiler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönecek miydimdönecek miydik
2nd Persondönecek miydindönecek miydiniz
3rd Persondönecek miydidönecekler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmeyecektimdönmeyecektik
2nd Persondönmeyecektindönmeyecektiniz
3rd Persondönmeyecektidönmeyecektiler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmeyecek miydimdönmeyecek miydik
2nd Persondönmeyecek miydindönmeyecek miydiniz
3rd Persondönmeyecek miydindönmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondöneymişimdöneymişiz
2nd Persondöneymişsindöneymişsiniz
3rd Persondöneymişdönelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persondöneymiş miyimdöneymiş miyiz
2nd Persondöneymiş misindöneymiş misiniz
3rd Persondöneymiş midönelermiş mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmeyemişimdönmeyemişiz
2nd Persondönmeyemişsindönmeyemişsiniz
3rd Persondönmeyemişdönmeyelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmeyemiş miyimdönmeyemiş miyiz
2nd Persondönmeyemiş misindönmeyemiş misiniz
3rd Persondönmeyemiş misindönmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persondöneydimdöneydik
2nd Persondöneydindöneydiniz
3rd Persondöneydidöneydiler
Interrogative
SingularPlural
1st Persondöne miydimdöne miydik
2nd Persondöne miydindöne miydiniz
3rd Persondöne miydidöneler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persondönmeyeydimdönmeyeydik
2nd Persondönmeyeydindönmeyeydiniz
3rd Persondönmeyeydidönmeyelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persondönmeye miydimdönmeye miydik
2nd Persondönmeye miydindönmeye miydiniz
3rd Persondönmeye miydindönmeye miydiniz