Conjunction of the verb git in Turkish


Infinitive


Interrogative
Affirmative Statementgitmekgitmek mi
Negative Statementgitmemekgitmemek mi


Present continuous simple

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongidiyorumgidiyoruz
2nd Persongidiyorsungidiyorsunuz
3rd Persongidiyorgidiyorlar
Interrogative
SingularPlural
1st Persongidiyor muyumgidiyor muyuz
2nd Persongidiyor musungidiyor musunuz
3rd Persongidiyor mugidiyorlar mı
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmiyorumgitmiyoruz
2nd Persongitmiyorsungitmiyorsunuz
3rd Persongitmiyorgitmiyorlar
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmiyor muyumgitmiyor muyuz
2nd Persongitmiyor musungitmiyor musunuz
3rd Persongitmiyor musungitmiyor musunuz
Simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongiderimgideriz
2nd Persongidersingidersiniz
3rd Persongidergiderler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongider miyimgider miyiz
2nd Persongider misingider misiniz
3rd Persongider migiderler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmemgitmeyiz
2nd Persongitmezsingitmezsiniz
3rd Persongitmezgitmezler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmem migitmez miyiz
2nd Persongitmez misingitmez misiniz
3rd Persongitmez misingitmez misiniz
Imperative mood

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Person--
2nd Persongitgidin
3rd Persongitsingitsinler
Interrogative
SingularPlural
1st Person--
2nd Person--
3rd Persongitsin migitsinler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Person--
2nd Persongitmegitmeyin
3rd Persongitmesingitmesinler
Interrogative
SingularPlural
1st Person--
2nd Person--
3rd Person--
Simple tense past definite

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongiderdimgiderdik
2nd Persongiderdingiderdiniz
3rd Persongiderdigiderlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongider miydimgider miydik
2nd Persongider miydingider miydiniz
3rd Persongider miydigiderler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmezdimgitmezdik
2nd Persongitmezdingitmezdiniz
3rd Persongitmezdigitmezlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmez miydimgitmez miydik
2nd Persongitmez miydingitmez miydiniz
3rd Persongitmez miydingitmez miydiniz
Simple tense indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongidermişimgidermişiz
2nd Persongidermişsingidermişsiniz
3rd Persongidermişgiderlermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongider miymişimgider miymişiz
2nd Persongider miymişsingider miymişsiniz
3rd Persongider miymişgiderler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmezmişimgitmezmişiz
2nd Persongitmezmişsingitmezmişsiniz
3rd Persongitmezmişgitmezlermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmez miymişimgitmez miymişiz
2nd Persongitmez miymişsingitmez miymişsiniz
3rd Persongitmez miymişsingitmez miymişsiniz
Past definite

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongittimgittik
2nd Persongittingittiniz
3rd Persongittigittiler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongittim migittik mi
2nd Persongittin migittiniz mi
3rd Persongitti migittiler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmedimgitmedik
2nd Persongitmedingitmediniz
3rd Persongitmedigitmediler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmedim migitmedik mi
2nd Persongitmedin migitmediniz mi
3rd Persongitmedin migitmediniz mi
Past progressive dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongidiyormuşumgidiyormuşuz
2nd Persongidiyormuşsungidiyormuşsunuz
3rd Persongidiyormuşgidiyorlarmış
Interrogative
SingularPlural
1st Persongidiyor muymuşumgidiyor muymuşuz
2nd Persongidiyor muymuşsungidiyor muymuşsunuz
3rd Persongidiyor muymuşgidiyorlar mıymış
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmiyormuşumgitmiyormuşuz
2nd Persongitmiyormuşsungitmiyormuşsunuz
3rd Persongitmiyormuşgitmiyorlarmış
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmiyor muymuşumgitmiyor muymuşuz
2nd Persongitmiyor muymuşsungitmiyor muymuşsunuz
3rd Persongitmiyor muymuşsungitmiyor muymuşsunuz
Past progressive alternative dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongitmekteymişimgitmekteymişiz
2nd Persongitmekteymişsingitmekteymişsiniz
3rd Persongitmekteymişgitmektelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmekte miymişimgitmekte miymişiz
2nd Persongitmekte miymişsingitmekte miymişsiniz
3rd Persongitmekte miymişgitmekteler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmemekteymişimgitmemekteymişiz
2nd Persongitmemekteymişsingitmemekteymişsiniz
3rd Persongitmemekteymişgitmemektelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmemekte miymişimgitmemekte miymişiz
2nd Persongitmemekte miymişsingitmemekte miymişsiniz
3rd Persongitmemekte miymişsingitmemekte miymişsiniz
Indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongitmişimgitmişiz
2nd Persongitmişsingitmişsiniz
3rd Persongitmişgitmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmiş miyimgitmişiz
2nd Persongitmiş misingitmiş miyiz
3rd Persongitmiş migitmişler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmemişimgitmemişiz
2nd Persongitmemişsingitmemişsiniz
3rd Persongitmemişgitmemişler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmemiş miyimgitmemişiz
2nd Persongitmemiş misingitmemiş miyiz
3rd Persongitmemiş misingitmemiş miyiz
Past progressive narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongidiyordumgidiyorduk
2nd Persongidiyordungidiyordunuz
3rd Persongidiyordugidiyorlardı
Interrogative
SingularPlural
1st Persongidiyor muydumgidiyor muyduk
2nd Persongidiyor muydungidiyor muydunuz
3rd Persongidiyor muydugidiyorlar mıydı
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmiyordumgitmiyorduk
2nd Persongitmiyordungitmiyordunuz
3rd Persongitmiyordugitmiyorlardı
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmiyor muydumgitmiyor muyduk
2nd Persongitmiyor muydungitmiyor muydunuz
3rd Persongitmiyor muydungitmiyor muydunuz
Past progressive alternative narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongitmekteydimgitmekteydik
2nd Persongitmekteydingitmekteydiniz
3rd Persongitmekteydigitmektelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmekte miydimgitmekte miydik
2nd Persongitmekte miydingitmekte miydiniz
3rd Persongitmekte miydigitmekteler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmemekteydimgitmemekteydik
2nd Persongitmemekteydingitmemekteydiniz
3rd Persongitmemekteydigitmemektelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmemekte miydimgitmemekte miydik
2nd Persongitmemekte miydingitmemekte miydiniz
3rd Persongitmemekte miydingitmemekte miydiniz
Past perfect narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongitmiştimgitmiştim
2nd Persongitmiştingitmiştin
3rd Persongitmiştigitmişlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmiş miydimgitmiş miydim
2nd Persongitmiş miydingitmiş miydin
3rd Persongitmiş miydigitmişler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmemiştimgitmemiştim
2nd Persongitmemiştingitmemiştin
3rd Persongitmemiştigitmemişlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmemiş miydimgitmemiş miydim
2nd Persongitmemiş miydingitmemiş miydin
3rd Persongitmemiş miydingitmemiş miydin
Doubtful distant past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongitmişmişimgitmişmişiz
2nd Persongitmişmişsingitmişmişsiniz
3rd Persongitmişmişgitmişmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmiş miymişimgitmiş miymişiz
2nd Persongitmiş miymişsingitmiş miymişsiniz
3rd Persongitmiş miymişgitmişler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmemişmişimgitmemişmişiz
2nd Persongitmemişmişsingitmemişmişsiniz
3rd Persongitmemişmişgitmemişmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmemiş miymişimgitmemiş miymişiz
2nd Persongitmemiş miymişsingitmemiş miymişsiniz
3rd Persongitmemiş miymişsingitmemiş miymişsiniz
Past in the future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongitmiş olacağımgitmiş olacağız
2nd Persongitmiş olacaksıngitmiş olacaksınız
3rd Persongitmiş olacakgitmiş olacaklar
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmiş mi olacağımgitmiş mi olacağız
2nd Persongitmiş mi olacaksıngitmiş mi olacaksınız
3rd Persongitmiş mi olacakgitmiş mi olacaklar
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmemiş olacağımgitmemiş olacağız
2nd Persongitmemiş olacaksıngitmemiş olacaksınız
3rd Persongitmemiş olacakgitmemiş olacaklar
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmemiş mi olacağımgitmemiş mi olacağız
2nd Persongitmemiş mi olacaksıngitmemiş mi olacaksınız
3rd Persongitmemiş mi olacaksıngitmemiş mi olacaksınız
Past conditional dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongitseymişimgitseymişiz
2nd Persongitseymişsingitseymişsiniz
3rd Persongitseymişgitselermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitse miymişimgitse miymişiz
2nd Persongitse miymişsingitse miymişsiniz
3rd Persongitse miymişgitseler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmeseymişimgitmeseymişiz
2nd Persongitmeseymişsingitmeseymişsiniz
3rd Persongitmeseymişgitmeselermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmese miymişimgitmese miymişiz
2nd Persongitmese miymişsingitmese miymişsiniz
3rd Persongitmese miymişsingitmese miymişsiniz
Future simple

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongideceğimgideceğiz
2nd Persongideceksingideceksiniz
3rd Persongidecekgidecekler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongidecek miyimgidecek miyiz
2nd Persongidecek misingidecek misiniz
3rd Persongidecek migidecekler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmeyeceğimgitmeyeceğiz
2nd Persongitmeyeceksingitmeyeceksiniz
3rd Persongitmeyecekgitmeyecekler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmeyecek miyimgitmeyecek miyiz
2nd Persongitmeyecek misingitmeyecek misiniz
3rd Persongitmeyecek misingitmeyecek misiniz
Future in the past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongidecektimgidecektik
2nd Persongidecektingidecektiniz
3rd Persongidecektigideceklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongidecek miydimgidecek miydik
2nd Persongidecek miydingidecek miydiniz
3rd Persongidecek miydigidecekler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmeyecektimgitmeyecektik
2nd Persongitmeyecektingitmeyecektiniz
3rd Persongitmeyecektigitmeyeceklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmeyecek miydimgitmeyecek miydik
2nd Persongitmeyecek miydingitmeyecek miydiniz
3rd Persongitmeyecek miydingitmeyecek miydiniz
Future dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongidecekmişimgidecekmişiz
2nd Persongidecekmişingidecekmişiniz
3rd Persongidecekmişgideceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongidecekmiş miyimgidecekmiş miyiz
2nd Persongidecekmiş misingidecekmiş misiniz
3rd Persongidecekmiş migideceklermiş mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmeyecekmişimgitmeyecekmişiz
2nd Persongitmeyecekmişingitmeyecekmişiniz
3rd Persongitmeyecekmişgitmeyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmeyecekmiş miyimgitmeyecekmiş miyiz
2nd Persongitmeyecekmiş misingitmeyecekmiş misiniz
3rd Persongitmeyecekmiş misingitmeyecekmiş misiniz
Future conditional

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongideceksemgideceksek
2nd Persongideceksengidecekseniz
3rd Persongideceksegideceklerse
Interrogative
SingularPlural
1st Persongideceksem migideceksek mi
2nd Persongideceksen migidecekseniz mi
3rd Persongidecekse migideceklerse mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmeyeceksemgitmeyeceksek
2nd Persongitmeyeceksengitmeyecekseniz
3rd Persongitmeyeceksegitmeyeceklerse
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmeyeceksem migitmeyeceksek mi
2nd Persongitmeyeceksen migitmeyecekseniz mi
3rd Persongitmeyeceksen migitmeyecekseniz mi
Necessitative mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongitmeliyimgitmeliyiz
2nd Persongitmelisingitmelisiniz
3rd Persongitmeligitmeliler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmeli miyimgitmeli miyiz
2nd Persongitmeli misingitmeli misiniz
3rd Persongitmeli migitmeliler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmeliyimgitmeliyiz
2nd Persongitmelisingitmelisiniz
3rd Persongitmeligitmeliler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmeli miyimgitmeli miyiz
2nd Persongitmeli misingitmeli misiniz
3rd Persongitmeli misingitmeli misiniz
Necessitative past narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongitmeliydimgitmeliydik
2nd Persongitmeliydingitmeliydiniz
3rd Persongitmeliydigitmelilerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmeli miydimgitmeli miydik
2nd Persongitmeli miydingitmeli miydiniz
3rd Persongitmeli miydigitmeliler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmemeliydimgitmemeliydik
2nd Persongitmemeliydingitmemeliydiniz
3rd Persongitmemeliydigitmemelilerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmemeli miydimgitmemeli miydik
2nd Persongitmemeli miydingitmemeli miydiniz
3rd Persongitmemeli miydingitmemeli miydiniz
Necessitative past dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongitmeliymişimgitmeliymişiz
2nd Persongitmeliymişsingitmeliymişsiniz
3rd Persongitmeliymişgitmelilermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmeli miymişimgitmeli miymişiz
2nd Persongitmeli miymişsingitmeli miymişsiniz
3rd Persongitmeli miymişgitmeliler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmemeliymişimgitmemeliymişiz
2nd Persongitmemeliymişsingitmemeliymişsiniz
3rd Persongitmemeliymişgitmemelilermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmemeli miymişimgitmemeli miymişiz
2nd Persongitmemeli miymişsingitmemeli miymişsiniz
3rd Persongitmemeli miymişsingitmemeli miymişsiniz
Conditional mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongitsemgitsek
2nd Persongitsengitseniz
3rd Persongitsegitseler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitsem migitsek mi
2nd Persongitsen migitseniz mi
3rd Persongitse migitseler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmesemgitmesek
2nd Persongitmesengitmeseniz
3rd Persongitmesegitmeseler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmesem migitmesek mi
2nd Persongitmesen migitmeseniz mi
3rd Persongitmesen migitmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongideyimgidelim
2nd Persongidesingidesiniz
3rd Persongidegideler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongideyim migidelim mi
2nd Persongidesin migidesiniz mi
3rd Persongide migideler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmeyeyimgitmeyelim
2nd Persongitmeyesingitmeyesiniz
3rd Persongitmeyegitmeyeler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmeyeyim migitmeyelim mi
2nd Persongitmeyesin migitmeyesiniz mi
3rd Persongitmeyesin migitmeyesiniz mi
Past definite narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongittiydimgittik
2nd Persongittiydingittiniz
3rd Persongittiydigitlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitti miydimgitti miydik
2nd Persongitti miydingitti miydiniz
3rd Persongitti miydigittiler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmediydimgittik
2nd Persongitmediydingittiniz
3rd Persongitmediydigitlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmedi miydimgitmedi miydik
2nd Persongitmedi miydingitmedi miydiniz
3rd Persongitmedi miydingitmedi miydiniz
Past indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongitmiştimgitmiştik
2nd Persongitmiştingitmiştiniz
3rd Persongitmiştigitmiştiler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmiş miygitmiş miydik
2nd Persongitmiş miygitmiş miydiniz
3rd Persongitmiştigitmişler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmemişgitmemiştik
2nd Persongitmemişgitmemiştiniz
3rd Persongitmemişgitmemiştiler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmemiş miygitmemiş miydik
2nd Persongitmemiş miygitmemiş miydiniz
3rd Persongitmemiş miygitmemiş miydiniz
Indefinite past future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongidecekmişimgidecekmişiz
2nd Persongidecekmişsingidecekmişsiniz
3rd Persongidecekmişgideceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongidecek miymişimgidecek miymişiz
2nd Persongidecek miymişsingidecek miymişsiniz
3rd Persongidecek miymişgidecekler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmeyecekmişimgitmeyecekmişiz
2nd Persongitmeyecekmişsingitmeyecekmişsiniz
3rd Persongitmeyecekmişgitmeyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmeyecek miymişimgitmeyecek miymişiz
2nd Persongitmeyecek miymişsingitmeyecek miymişsiniz
3rd Persongitmeyecek miymişsingitmeyecek miymişsiniz
Past future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongidecektimgidecektik
2nd Persongidecektingidecektiniz
3rd Persongidecektigidecektiler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongidecek miydimgidecek miydik
2nd Persongidecek miydingidecek miydiniz
3rd Persongidecek miydigidecekler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmeyecektimgitmeyecektik
2nd Persongitmeyecektingitmeyecektiniz
3rd Persongitmeyecektigitmeyecektiler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmeyecek miydimgitmeyecek miydik
2nd Persongitmeyecek miydingitmeyecek miydiniz
3rd Persongitmeyecek miydingitmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongideymişimgideymişiz
2nd Persongideymişsingideymişsiniz
3rd Persongideymişgidelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongideymiş miyimgideymiş miyiz
2nd Persongideymiş misingideymiş misiniz
3rd Persongideymiş migidelermiş mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmeyemişimgitmeyemişiz
2nd Persongitmeyemişsingitmeyemişsiniz
3rd Persongitmeyemişgitmeyelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmeyemiş miyimgitmeyemiş miyiz
2nd Persongitmeyemiş misingitmeyemiş misiniz
3rd Persongitmeyemiş misingitmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongideydimgideydik
2nd Persongideydingideydiniz
3rd Persongideydigideydiler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongide miydimgide miydik
2nd Persongide miydingide miydiniz
3rd Persongide miydigideler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongitmeyeydimgitmeyeydik
2nd Persongitmeyeydingitmeyeydiniz
3rd Persongitmeyeydigitmeyelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongitmeye miydimgitmeye miydik
2nd Persongitmeye miydingitmeye miydiniz
3rd Persongitmeye miydingitmeye miydiniz