Conjunction of the verb in in Turkish


Infinitive


Interrogative
Affirmative Statementinmekinmek mi
Negative Statementinmemekinmemek mi


Present continuous simple

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personiniyoruminiyoruz
2nd Personiniyorsuniniyorsunuz
3rd Personiniyoriniyorlar
Interrogative
SingularPlural
1st Personiniyor muyuminiyor muyuz
2nd Personiniyor musuniniyor musunuz
3rd Personiniyor muiniyorlar mı
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmiyoruminmiyoruz
2nd Personinmiyorsuninmiyorsunuz
3rd Personinmiyorinmiyorlar
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmiyor muyuminmiyor muyuz
2nd Personinmiyor musuninmiyor musunuz
3rd Personinmiyor musuninmiyor musunuz
Simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinerimineriz
2nd Personinersininersiniz
3rd Personinerinerler
Interrogative
SingularPlural
1st Personiner miyiminer miyiz
2nd Personiner misininer misiniz
3rd Personiner miinerler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmeminmeyiz
2nd Personinmezsininmezsiniz
3rd Personinmezinmezler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmem miinmez miyiz
2nd Personinmez misininmez misiniz
3rd Personinmez misininmez misiniz
Imperative mood

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Person--
2nd Personininin
3rd Personinsininsinler
Interrogative
SingularPlural
1st Person--
2nd Person--
3rd Personinsin miinsinler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Person--
2nd Personinmeinmeyin
3rd Personinmesininmesinler
Interrogative
SingularPlural
1st Person--
2nd Person--
3rd Person--
Simple tense past definite

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinerdiminerdik
2nd Personinerdininerdiniz
3rd Personinerdiinerlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personiner miydiminer miydik
2nd Personiner miydininer miydiniz
3rd Personiner miydiinerler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmezdiminmezdik
2nd Personinmezdininmezdiniz
3rd Personinmezdiinmezlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmez miydiminmez miydik
2nd Personinmez miydininmez miydiniz
3rd Personinmez miydininmez miydiniz
Simple tense indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinermişiminermişiz
2nd Personinermişsininermişsiniz
3rd Personinermişinerlermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personiner miymişiminer miymişiz
2nd Personiner miymişsininer miymişsiniz
3rd Personiner miymişinerler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmezmişiminmezmişiz
2nd Personinmezmişsininmezmişsiniz
3rd Personinmezmişinmezlermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmez miymişiminmez miymişiz
2nd Personinmez miymişsininmez miymişsiniz
3rd Personinmez miymişsininmez miymişsiniz
Past definite

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personindimindik
2nd Personindinindiniz
3rd Personindiindiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personindim miindik mi
2nd Personindin miindiniz mi
3rd Personindi miindiler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmediminmedik
2nd Personinmedininmediniz
3rd Personinmediinmediler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmedim miinmedik mi
2nd Personinmedin miinmediniz mi
3rd Personinmedin miinmediniz mi
Past progressive dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personiniyormuşuminiyormuşuz
2nd Personiniyormuşsuniniyormuşsunuz
3rd Personiniyormuşiniyorlarmış
Interrogative
SingularPlural
1st Personiniyor muymuşuminiyor muymuşuz
2nd Personiniyor muymuşsuniniyor muymuşsunuz
3rd Personiniyor muymuşiniyorlar mıymış
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmiyormuşuminmiyormuşuz
2nd Personinmiyormuşsuninmiyormuşsunuz
3rd Personinmiyormuşinmiyorlarmış
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmiyor muymuşuminmiyor muymuşuz
2nd Personinmiyor muymuşsuninmiyor muymuşsunuz
3rd Personinmiyor muymuşsuninmiyor muymuşsunuz
Past progressive alternative dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinmekteymişiminmekteymişiz
2nd Personinmekteymişsininmekteymişsiniz
3rd Personinmekteymişinmektelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmekte miymişiminmekte miymişiz
2nd Personinmekte miymişsininmekte miymişsiniz
3rd Personinmekte miymişinmekteler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmemekteymişiminmemekteymişiz
2nd Personinmemekteymişsininmemekteymişsiniz
3rd Personinmemekteymişinmemektelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmemekte miymişiminmemekte miymişiz
2nd Personinmemekte miymişsininmemekte miymişsiniz
3rd Personinmemekte miymişsininmemekte miymişsiniz
Indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinmişiminmişiz
2nd Personinmişsininmişsiniz
3rd Personinmişinmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmiş miyiminmişiz
2nd Personinmiş misininmiş miyiz
3rd Personinmiş miinmişler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmemişiminmemişiz
2nd Personinmemişsininmemişsiniz
3rd Personinmemişinmemişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmemiş miyiminmemişiz
2nd Personinmemiş misininmemiş miyiz
3rd Personinmemiş misininmemiş miyiz
Past progressive narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personiniyorduminiyorduk
2nd Personiniyorduniniyordunuz
3rd Personiniyorduiniyorlardı
Interrogative
SingularPlural
1st Personiniyor muyduminiyor muyduk
2nd Personiniyor muyduniniyor muydunuz
3rd Personiniyor muyduiniyorlar mıydı
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmiyorduminmiyorduk
2nd Personinmiyorduninmiyordunuz
3rd Personinmiyorduinmiyorlardı
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmiyor muyduminmiyor muyduk
2nd Personinmiyor muyduninmiyor muydunuz
3rd Personinmiyor muyduninmiyor muydunuz
Past progressive alternative narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinmekteydiminmekteydik
2nd Personinmekteydininmekteydiniz
3rd Personinmekteydiinmektelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmekte miydiminmekte miydik
2nd Personinmekte miydininmekte miydiniz
3rd Personinmekte miydiinmekteler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmemekteydiminmemekteydik
2nd Personinmemekteydininmemekteydiniz
3rd Personinmemekteydiinmemektelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmemekte miydiminmemekte miydik
2nd Personinmemekte miydininmemekte miydiniz
3rd Personinmemekte miydininmemekte miydiniz
Past perfect narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinmiştiminmiştim
2nd Personinmiştininmiştin
3rd Personinmiştiinmişlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmiş miydiminmiş miydim
2nd Personinmiş miydininmiş miydin
3rd Personinmiş miydiinmişler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmemiştiminmemiştim
2nd Personinmemiştininmemiştin
3rd Personinmemiştiinmemişlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmemiş miydiminmemiş miydim
2nd Personinmemiş miydininmemiş miydin
3rd Personinmemiş miydininmemiş miydin
Doubtful distant past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinmişmişiminmişmişiz
2nd Personinmişmişsininmişmişsiniz
3rd Personinmişmişinmişmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmiş miymişiminmiş miymişiz
2nd Personinmiş miymişsininmiş miymişsiniz
3rd Personinmiş miymişinmişler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmemişmişiminmemişmişiz
2nd Personinmemişmişsininmemişmişsiniz
3rd Personinmemişmişinmemişmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmemiş miymişiminmemiş miymişiz
2nd Personinmemiş miymişsininmemiş miymişsiniz
3rd Personinmemiş miymişsininmemiş miymişsiniz
Past in the future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinmiş olacağıminmiş olacağız
2nd Personinmiş olacaksıninmiş olacaksınız
3rd Personinmiş olacakinmiş olacaklar
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmiş mi olacağıminmiş mi olacağız
2nd Personinmiş mi olacaksıninmiş mi olacaksınız
3rd Personinmiş mi olacakinmiş mi olacaklar
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmemiş olacağıminmemiş olacağız
2nd Personinmemiş olacaksıninmemiş olacaksınız
3rd Personinmemiş olacakinmemiş olacaklar
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmemiş mi olacağıminmemiş mi olacağız
2nd Personinmemiş mi olacaksıninmemiş mi olacaksınız
3rd Personinmemiş mi olacaksıninmemiş mi olacaksınız
Past conditional dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinseymişiminseymişiz
2nd Personinseymişsininseymişsiniz
3rd Personinseymişinselermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personinse miymişiminse miymişiz
2nd Personinse miymişsininse miymişsiniz
3rd Personinse miymişinseler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmeseymişiminmeseymişiz
2nd Personinmeseymişsininmeseymişsiniz
3rd Personinmeseymişinmeselermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmese miymişiminmese miymişiz
2nd Personinmese miymişsininmese miymişsiniz
3rd Personinmese miymişsininmese miymişsiniz
Future simple

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personineceğimineceğiz
2nd Personineceksinineceksiniz
3rd Personinecekinecekler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinecek miyiminecek miyiz
2nd Personinecek misininecek misiniz
3rd Personinecek miinecekler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmeyeceğiminmeyeceğiz
2nd Personinmeyeceksininmeyeceksiniz
3rd Personinmeyecekinmeyecekler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmeyecek miyiminmeyecek miyiz
2nd Personinmeyecek misininmeyecek misiniz
3rd Personinmeyecek misininmeyecek misiniz
Future in the past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinecektiminecektik
2nd Personinecektininecektiniz
3rd Personinecektiineceklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personinecek miydiminecek miydik
2nd Personinecek miydininecek miydiniz
3rd Personinecek miydiinecekler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmeyecektiminmeyecektik
2nd Personinmeyecektininmeyecektiniz
3rd Personinmeyecektiinmeyeceklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmeyecek miydiminmeyecek miydik
2nd Personinmeyecek miydininmeyecek miydiniz
3rd Personinmeyecek miydininmeyecek miydiniz
Future dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinecekmişiminecekmişiz
2nd Personinecekmişininecekmişiniz
3rd Personinecekmişineceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personinecekmiş miyiminecekmiş miyiz
2nd Personinecekmiş misininecekmiş misiniz
3rd Personinecekmiş miineceklermiş mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmeyecekmişiminmeyecekmişiz
2nd Personinmeyecekmişininmeyecekmişiniz
3rd Personinmeyecekmişinmeyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmeyecekmiş miyiminmeyecekmiş miyiz
2nd Personinmeyecekmiş misininmeyecekmiş misiniz
3rd Personinmeyecekmiş misininmeyecekmiş misiniz
Future conditional

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personineceksemineceksek
2nd Personinecekseninecekseniz
3rd Personinecekseineceklerse
Interrogative
SingularPlural
1st Personineceksem miineceksek mi
2nd Personineceksen miinecekseniz mi
3rd Personinecekse miineceklerse mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmeyecekseminmeyeceksek
2nd Personinmeyecekseninmeyecekseniz
3rd Personinmeyecekseinmeyeceklerse
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmeyeceksem miinmeyeceksek mi
2nd Personinmeyeceksen miinmeyecekseniz mi
3rd Personinmeyeceksen miinmeyecekseniz mi
Necessitative mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinmeliyiminmeliyiz
2nd Personinmelisininmelisiniz
3rd Personinmeliinmeliler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmeli miyiminmeli miyiz
2nd Personinmeli misininmeli misiniz
3rd Personinmeli miinmeliler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmeliyiminmeliyiz
2nd Personinmelisininmelisiniz
3rd Personinmeliinmeliler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmeli miyiminmeli miyiz
2nd Personinmeli misininmeli misiniz
3rd Personinmeli misininmeli misiniz
Necessitative past narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinmeliydiminmeliydik
2nd Personinmeliydininmeliydiniz
3rd Personinmeliydiinmelilerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmeli miydiminmeli miydik
2nd Personinmeli miydininmeli miydiniz
3rd Personinmeli miydiinmeliler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmemeliydiminmemeliydik
2nd Personinmemeliydininmemeliydiniz
3rd Personinmemeliydiinmemelilerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmemeli miydiminmemeli miydik
2nd Personinmemeli miydininmemeli miydiniz
3rd Personinmemeli miydininmemeli miydiniz
Necessitative past dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinmeliymişiminmeliymişiz
2nd Personinmeliymişsininmeliymişsiniz
3rd Personinmeliymişinmelilermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmeli miymişiminmeli miymişiz
2nd Personinmeli miymişsininmeli miymişsiniz
3rd Personinmeli miymişinmeliler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmemeliymişiminmemeliymişiz
2nd Personinmemeliymişsininmemeliymişsiniz
3rd Personinmemeliymişinmemelilermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmemeli miymişiminmemeli miymişiz
2nd Personinmemeli miymişsininmemeli miymişsiniz
3rd Personinmemeli miymişsininmemeli miymişsiniz
Conditional mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinseminsek
2nd Personinseninseniz
3rd Personinseinseler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinsem miinsek mi
2nd Personinsen miinseniz mi
3rd Personinse miinseler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmeseminmesek
2nd Personinmeseninmeseniz
3rd Personinmeseinmeseler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmesem miinmesek mi
2nd Personinmesen miinmeseniz mi
3rd Personinmesen miinmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personineyiminelim
2nd Personinesininesiniz
3rd Personineineler
Interrogative
SingularPlural
1st Personineyim miinelim mi
2nd Personinesin miinesiniz mi
3rd Personine miineler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmeyeyiminmeyelim
2nd Personinmeyesininmeyesiniz
3rd Personinmeyeinmeyeler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmeyeyim miinmeyelim mi
2nd Personinmeyesin miinmeyesiniz mi
3rd Personinmeyesin miinmeyesiniz mi
Past definite narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personindiydimindik
2nd Personindiydinindiniz
3rd Personindiydiinlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personindi miydimindi miydik
2nd Personindi miydinindi miydiniz
3rd Personindi miydiindiler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmediydimindik
2nd Personinmediydinindiniz
3rd Personinmediydiinlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmedi miydiminmedi miydik
2nd Personinmedi miydininmedi miydiniz
3rd Personinmedi miydininmedi miydiniz
Past indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinmiştiminmiştik
2nd Personinmiştininmiştiniz
3rd Personinmiştiinmiştiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmiş miyinmiş miydik
2nd Personinmiş miyinmiş miydiniz
3rd Personinmiştiinmişler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmemişinmemiştik
2nd Personinmemişinmemiştiniz
3rd Personinmemişinmemiştiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmemiş miyinmemiş miydik
2nd Personinmemiş miyinmemiş miydiniz
3rd Personinmemiş miyinmemiş miydiniz
Indefinite past future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinecekmişiminecekmişiz
2nd Personinecekmişsininecekmişsiniz
3rd Personinecekmişineceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personinecek miymişiminecek miymişiz
2nd Personinecek miymişsininecek miymişsiniz
3rd Personinecek miymişinecekler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmeyecekmişiminmeyecekmişiz
2nd Personinmeyecekmişsininmeyecekmişsiniz
3rd Personinmeyecekmişinmeyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmeyecek miymişiminmeyecek miymişiz
2nd Personinmeyecek miymişsininmeyecek miymişsiniz
3rd Personinmeyecek miymişsininmeyecek miymişsiniz
Past future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personinecektiminecektik
2nd Personinecektininecektiniz
3rd Personinecektiinecektiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinecek miydiminecek miydik
2nd Personinecek miydininecek miydiniz
3rd Personinecek miydiinecekler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmeyecektiminmeyecektik
2nd Personinmeyecektininmeyecektiniz
3rd Personinmeyecektiinmeyecektiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmeyecek miydiminmeyecek miydik
2nd Personinmeyecek miydininmeyecek miydiniz
3rd Personinmeyecek miydininmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personineymişimineymişiz
2nd Personineymişsinineymişsiniz
3rd Personineymişinelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personineymiş miyimineymiş miyiz
2nd Personineymiş misinineymiş misiniz
3rd Personineymiş miinelermiş mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmeyemişiminmeyemişiz
2nd Personinmeyemişsininmeyemişsiniz
3rd Personinmeyemişinmeyelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmeyemiş miyiminmeyemiş miyiz
2nd Personinmeyemiş misininmeyemiş misiniz
3rd Personinmeyemiş misininmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personineydimineydik
2nd Personineydinineydiniz
3rd Personineydiineydiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personine miydimine miydik
2nd Personine miydinine miydiniz
3rd Personine miydiineler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personinmeyeydiminmeyeydik
2nd Personinmeyeydininmeyeydiniz
3rd Personinmeyeydiinmeyelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personinmeye miydiminmeye miydik
2nd Personinmeye miydininmeye miydiniz
3rd Personinmeye miydininmeye miydiniz