Conjunction of the verb çek in Turkish


Infinitive


Interrogative
Affirmative Statement çekmek çekmek mi
Negative Statement çekmemek çekmemek mi


Present continuous simple

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekiyorum çekiyoruz
2nd Person çekiyorsun çekiyorsunuz
3rd Person çekiyor çekiyorlar
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekiyor muyum çekiyor muyuz
2nd Person çekiyor musun çekiyor musunuz
3rd Person çekiyor mu çekiyorlar mı
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmiyorum çekmiyoruz
2nd Person çekmiyorsun çekmiyorsunuz
3rd Person çekmiyor çekmiyorlar
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmiyor muyum çekmiyor muyuz
2nd Person çekmiyor musun çekmiyor musunuz
3rd Person çekmiyor musun çekmiyor musunuz
Simple tense

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekerim çekeriz
2nd Person çekersin çekersiniz
3rd Person çeker çekerler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çeker miyim çeker miyiz
2nd Person çeker misin çeker misiniz
3rd Person çeker mi çekerler mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmem çekmeyiz
2nd Person çekmezsin çekmezsiniz
3rd Person çekmez çekmezler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmem mi çekmez miyiz
2nd Person çekmez misin çekmez misiniz
3rd Person çekmez misin çekmez misiniz
Imperative mood

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person - -
2nd Person çek çekin
3rd Person çeksin çeksinler
Interrogative
Singular Plural
1st Person - -
2nd Person - -
3rd Person çeksin mi çeksinler mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person - -
2nd Person çekme çekmeyin
3rd Person çekmesin çekmesinler
Interrogative
Singular Plural
1st Person - -
2nd Person - -
3rd Person - -
Simple tense past definite

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekerdim çekerdik
2nd Person çekerdin çekerdiniz
3rd Person çekerdi çekerlerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person çeker miydim çeker miydik
2nd Person çeker miydin çeker miydiniz
3rd Person çeker miydi çekerler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmezdim çekmezdik
2nd Person çekmezdin çekmezdiniz
3rd Person çekmezdi çekmezlerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmez miydim çekmez miydik
2nd Person çekmez miydin çekmez miydiniz
3rd Person çekmez miydin çekmez miydiniz
Simple tense indefinite past

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekermişim çekermişiz
2nd Person çekermişsin çekermişsiniz
3rd Person çekermiş çekerlermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person çeker miymişim çeker miymişiz
2nd Person çeker miymişsin çeker miymişsiniz
3rd Person çeker miymiş çekerler miymiş
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmezmişim çekmezmişiz
2nd Person çekmezmişsin çekmezmişsiniz
3rd Person çekmezmiş çekmezlermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmez miymişim çekmez miymişiz
2nd Person çekmez miymişsin çekmez miymişsiniz
3rd Person çekmez miymişsin çekmez miymişsiniz
Past definite

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çektim çektik
2nd Person çektin çektiniz
3rd Person çekti çektiler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çektim mi çektik mi
2nd Person çektin mi çektiniz mi
3rd Person çekti mi çektiler mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmedim çekmedik
2nd Person çekmedin çekmediniz
3rd Person çekmedi çekmediler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmedim mi çekmedik mi
2nd Person çekmedin mi çekmediniz mi
3rd Person çekmedin mi çekmediniz mi
Past progressive dubitative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekiyormuşum çekiyormuşuz
2nd Person çekiyormuşsun çekiyormuşsunuz
3rd Person çekiyormuş çekiyorlarmış
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekiyor muymuşum çekiyor muymuşuz
2nd Person çekiyor muymuşsun çekiyor muymuşsunuz
3rd Person çekiyor muymuş çekiyorlar mıymış
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmiyormuşum çekmiyormuşuz
2nd Person çekmiyormuşsun çekmiyormuşsunuz
3rd Person çekmiyormuş çekmiyorlarmış
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmiyor muymuşum çekmiyor muymuşuz
2nd Person çekmiyor muymuşsun çekmiyor muymuşsunuz
3rd Person çekmiyor muymuşsun çekmiyor muymuşsunuz
Past progressive alternative dubitative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekmekteymişim çekmekteymişiz
2nd Person çekmekteymişsin çekmekteymişsiniz
3rd Person çekmekteymiş çekmektelermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmekte miymişim çekmekte miymişiz
2nd Person çekmekte miymişsin çekmekte miymişsiniz
3rd Person çekmekte miymiş çekmekteler miymiş
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmemekteymişim çekmemekteymişiz
2nd Person çekmemekteymişsin çekmemekteymişsiniz
3rd Person çekmemekteymiş çekmemektelermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmemekte miymişim çekmemekte miymişiz
2nd Person çekmemekte miymişsin çekmemekte miymişsiniz
3rd Person çekmemekte miymişsin çekmemekte miymişsiniz
Indefinite past

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekmişim çekmişiz
2nd Person çekmişsin çekmişsiniz
3rd Person çekmiş çekmişler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmiş miyim çekmişiz
2nd Person çekmiş misin çekmiş miyiz
3rd Person çekmiş mi çekmişler mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmemişim çekmemişiz
2nd Person çekmemişsin çekmemişsiniz
3rd Person çekmemiş çekmemişler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmemiş miyim çekmemişiz
2nd Person çekmemiş misin çekmemiş miyiz
3rd Person çekmemiş misin çekmemiş miyiz
Past progressive narrative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekiyordum çekiyorduk
2nd Person çekiyordun çekiyordunuz
3rd Person çekiyordu çekiyorlardı
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekiyor muydum çekiyor muyduk
2nd Person çekiyor muydun çekiyor muydunuz
3rd Person çekiyor muydu çekiyorlar mıydı
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmiyordum çekmiyorduk
2nd Person çekmiyordun çekmiyordunuz
3rd Person çekmiyordu çekmiyorlardı
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmiyor muydum çekmiyor muyduk
2nd Person çekmiyor muydun çekmiyor muydunuz
3rd Person çekmiyor muydun çekmiyor muydunuz
Past progressive alternative narrative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekmekteydim çekmekteydik
2nd Person çekmekteydin çekmekteydiniz
3rd Person çekmekteydi çekmektelerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmekte miydim çekmekte miydik
2nd Person çekmekte miydin çekmekte miydiniz
3rd Person çekmekte miydi çekmekteler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmemekteydim çekmemekteydik
2nd Person çekmemekteydin çekmemekteydiniz
3rd Person çekmemekteydi çekmemektelerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmemekte miydim çekmemekte miydik
2nd Person çekmemekte miydin çekmemekte miydiniz
3rd Person çekmemekte miydin çekmemekte miydiniz
Past perfect narrative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekmiştim çekmiştim
2nd Person çekmiştin çekmiştin
3rd Person çekmişti çekmişlerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmiş miydim çekmiş miydim
2nd Person çekmiş miydin çekmiş miydin
3rd Person çekmiş miydi çekmişler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmemiştim çekmemiştim
2nd Person çekmemiştin çekmemiştin
3rd Person çekmemişti çekmemişlerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmemiş miydim çekmemiş miydim
2nd Person çekmemiş miydin çekmemiş miydin
3rd Person çekmemiş miydin çekmemiş miydin
Doubtful distant past

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekmişmişim çekmişmişiz
2nd Person çekmişmişsin çekmişmişsiniz
3rd Person çekmişmiş çekmişmişler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmiş miymişim çekmiş miymişiz
2nd Person çekmiş miymişsin çekmiş miymişsiniz
3rd Person çekmiş miymiş çekmişler miymiş
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmemişmişim çekmemişmişiz
2nd Person çekmemişmişsin çekmemişmişsiniz
3rd Person çekmemişmiş çekmemişmişler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmemiş miymişim çekmemiş miymişiz
2nd Person çekmemiş miymişsin çekmemiş miymişsiniz
3rd Person çekmemiş miymişsin çekmemiş miymişsiniz
Past in the future

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekmiş olacağım çekmiş olacağız
2nd Person çekmiş olacaksın çekmiş olacaksınız
3rd Person çekmiş olacak çekmiş olacaklar
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmiş mi olacağım çekmiş mi olacağız
2nd Person çekmiş mi olacaksın çekmiş mi olacaksınız
3rd Person çekmiş mi olacak çekmiş mi olacaklar
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmemiş olacağım çekmemiş olacağız
2nd Person çekmemiş olacaksın çekmemiş olacaksınız
3rd Person çekmemiş olacak çekmemiş olacaklar
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmemiş mi olacağım çekmemiş mi olacağız
2nd Person çekmemiş mi olacaksın çekmemiş mi olacaksınız
3rd Person çekmemiş mi olacaksın çekmemiş mi olacaksınız
Past conditional dubitative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekseymişim çekseymişiz
2nd Person çekseymişsin çekseymişsiniz
3rd Person çekseymiş çekselermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekse miymişim çekse miymişiz
2nd Person çekse miymişsin çekse miymişsiniz
3rd Person çekse miymiş çekseler miymiş
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmeseymişim çekmeseymişiz
2nd Person çekmeseymişsin çekmeseymişsiniz
3rd Person çekmeseymiş çekmeselermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmese miymişim çekmese miymişiz
2nd Person çekmese miymişsin çekmese miymişsiniz
3rd Person çekmese miymişsin çekmese miymişsiniz
Future simple

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekeceğim çekeceğiz
2nd Person çekeceksin çekeceksiniz
3rd Person çekecek çekecekler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekecek miyim çekecek miyiz
2nd Person çekecek misin çekecek misiniz
3rd Person çekecek mi çekecekler mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmeyeceğim çekmeyeceğiz
2nd Person çekmeyeceksin çekmeyeceksiniz
3rd Person çekmeyecek çekmeyecekler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmeyecek miyim çekmeyecek miyiz
2nd Person çekmeyecek misin çekmeyecek misiniz
3rd Person çekmeyecek misin çekmeyecek misiniz
Future in the past

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekecektim çekecektik
2nd Person çekecektin çekecektiniz
3rd Person çekecekti çekeceklerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekecek miydim çekecek miydik
2nd Person çekecek miydin çekecek miydiniz
3rd Person çekecek miydi çekecekler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmeyecektim çekmeyecektik
2nd Person çekmeyecektin çekmeyecektiniz
3rd Person çekmeyecekti çekmeyeceklerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmeyecek miydim çekmeyecek miydik
2nd Person çekmeyecek miydin çekmeyecek miydiniz
3rd Person çekmeyecek miydin çekmeyecek miydiniz
Future dubitative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekecekmişim çekecekmişiz
2nd Person çekecekmişin çekecekmişiniz
3rd Person çekecekmiş çekeceklermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekecekmiş miyim çekecekmiş miyiz
2nd Person çekecekmiş misin çekecekmiş misiniz
3rd Person çekecekmiş mi çekeceklermiş mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmeyecekmişim çekmeyecekmişiz
2nd Person çekmeyecekmişin çekmeyecekmişiniz
3rd Person çekmeyecekmiş çekmeyeceklermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmeyecekmiş miyim çekmeyecekmiş miyiz
2nd Person çekmeyecekmiş misin çekmeyecekmiş misiniz
3rd Person çekmeyecekmiş misin çekmeyecekmiş misiniz
Future conditional

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekeceksem çekeceksek
2nd Person çekeceksen çekecekseniz
3rd Person çekecekse çekeceklerse
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekeceksem mi çekeceksek mi
2nd Person çekeceksen mi çekecekseniz mi
3rd Person çekecekse mi çekeceklerse mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmeyeceksem çekmeyeceksek
2nd Person çekmeyeceksen çekmeyecekseniz
3rd Person çekmeyecekse çekmeyeceklerse
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmeyeceksem mi çekmeyeceksek mi
2nd Person çekmeyeceksen mi çekmeyecekseniz mi
3rd Person çekmeyeceksen mi çekmeyecekseniz mi
Necessitative mood simple tense

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekmeliyim çekmeliyiz
2nd Person çekmelisin çekmelisiniz
3rd Person çekmeli çekmeliler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmeli miyim çekmeli miyiz
2nd Person çekmeli misin çekmeli misiniz
3rd Person çekmeli mi çekmeliler mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmeliyim çekmeliyiz
2nd Person çekmelisin çekmelisiniz
3rd Person çekmeli çekmeliler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmeli miyim çekmeli miyiz
2nd Person çekmeli misin çekmeli misiniz
3rd Person çekmeli misin çekmeli misiniz
Necessitative past narrative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekmeliydim çekmeliydik
2nd Person çekmeliydin çekmeliydiniz
3rd Person çekmeliydi çekmelilerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmeli miydim çekmeli miydik
2nd Person çekmeli miydin çekmeli miydiniz
3rd Person çekmeli miydi çekmeliler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmemeliydim çekmemeliydik
2nd Person çekmemeliydin çekmemeliydiniz
3rd Person çekmemeliydi çekmemelilerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmemeli miydim çekmemeli miydik
2nd Person çekmemeli miydin çekmemeli miydiniz
3rd Person çekmemeli miydin çekmemeli miydiniz
Necessitative past dubitative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekmeliymişim çekmeliymişiz
2nd Person çekmeliymişsin çekmeliymişsiniz
3rd Person çekmeliymiş çekmelilermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmeli miymişim çekmeli miymişiz
2nd Person çekmeli miymişsin çekmeli miymişsiniz
3rd Person çekmeli miymiş çekmeliler miymiş
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmemeliymişim çekmemeliymişiz
2nd Person çekmemeliymişsin çekmemeliymişsiniz
3rd Person çekmemeliymiş çekmemelilermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmemeli miymişim çekmemeli miymişiz
2nd Person çekmemeli miymişsin çekmemeli miymişsiniz
3rd Person çekmemeli miymişsin çekmemeli miymişsiniz
Conditional mood simple tense

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çeksem çeksek
2nd Person çeksen çekseniz
3rd Person çekse çekseler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çeksem mi çeksek mi
2nd Person çeksen mi çekseniz mi
3rd Person çekse mi çekseler mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmesem çekmesek
2nd Person çekmesen çekmeseniz
3rd Person çekmese çekmeseler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmesem mi çekmesek mi
2nd Person çekmesen mi çekmeseniz mi
3rd Person çekmesen mi çekmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekeyim çekelim
2nd Person çekesin çekesiniz
3rd Person çeke çekeler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekeyim mi çekelim mi
2nd Person çekesin mi çekesiniz mi
3rd Person çeke mi çekeler mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmeyeyim çekmeyelim
2nd Person çekmeyesin çekmeyesiniz
3rd Person çekmeye çekmeyeler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmeyeyim mi çekmeyelim mi
2nd Person çekmeyesin mi çekmeyesiniz mi
3rd Person çekmeyesin mi çekmeyesiniz mi
Past definite narrative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çektiydim çektik
2nd Person çektiydin çektiniz
3rd Person çektiydi çeklerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekti miydim çekti miydik
2nd Person çekti miydin çekti miydiniz
3rd Person çekti miydi çektiler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmediydim çektik
2nd Person çekmediydin çektiniz
3rd Person çekmediydi çeklerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmedi miydim çekmedi miydik
2nd Person çekmedi miydin çekmedi miydiniz
3rd Person çekmedi miydin çekmedi miydiniz
Past indefinite past

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekmiştim çekmiştik
2nd Person çekmiştin çekmiştiniz
3rd Person çekmişti çekmiştiler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmiş miy çekmiş miydik
2nd Person çekmiş miy çekmiş miydiniz
3rd Person çekmişti çekmişler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmemiş çekmemiştik
2nd Person çekmemiş çekmemiştiniz
3rd Person çekmemiş çekmemiştiler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmemiş miy çekmemiş miydik
2nd Person çekmemiş miy çekmemiş miydiniz
3rd Person çekmemiş miy çekmemiş miydiniz
Indefinite past future

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekecekmişim çekecekmişiz
2nd Person çekecekmişsin çekecekmişsiniz
3rd Person çekecekmiş çekeceklermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekecek miymişim çekecek miymişiz
2nd Person çekecek miymişsin çekecek miymişsiniz
3rd Person çekecek miymiş çekecekler miymiş
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmeyecekmişim çekmeyecekmişiz
2nd Person çekmeyecekmişsin çekmeyecekmişsiniz
3rd Person çekmeyecekmiş çekmeyeceklermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmeyecek miymişim çekmeyecek miymişiz
2nd Person çekmeyecek miymişsin çekmeyecek miymişsiniz
3rd Person çekmeyecek miymişsin çekmeyecek miymişsiniz
Past future

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekecektim çekecektik
2nd Person çekecektin çekecektiniz
3rd Person çekecekti çekecektiler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekecek miydim çekecek miydik
2nd Person çekecek miydin çekecek miydiniz
3rd Person çekecek miydi çekecekler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmeyecektim çekmeyecektik
2nd Person çekmeyecektin çekmeyecektiniz
3rd Person çekmeyecekti çekmeyecektiler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmeyecek miydim çekmeyecek miydik
2nd Person çekmeyecek miydin çekmeyecek miydiniz
3rd Person çekmeyecek miydin çekmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekeymişim çekeymişiz
2nd Person çekeymişsin çekeymişsiniz
3rd Person çekeymiş çekelermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekeymiş miyim çekeymiş miyiz
2nd Person çekeymiş misin çekeymiş misiniz
3rd Person çekeymiş mi çekelermiş mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmeyemişim çekmeyemişiz
2nd Person çekmeyemişsin çekmeyemişsiniz
3rd Person çekmeyemiş çekmeyelermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmeyemiş miyim çekmeyemiş miyiz
2nd Person çekmeyemiş misin çekmeyemiş misiniz
3rd Person çekmeyemiş misin çekmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person çekeydim çekeydik
2nd Person çekeydin çekeydiniz
3rd Person çekeydi çekeydiler
Interrogative
Singular Plural
1st Person çeke miydim çeke miydik
2nd Person çeke miydin çeke miydiniz
3rd Person çeke miydi çekeler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person çekmeyeydim çekmeyeydik
2nd Person çekmeyeydin çekmeyeydiniz
3rd Person çekmeyeydi çekmeyelerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person çekmeye miydim çekmeye miydik
2nd Person çekmeye miydin çekmeye miydiniz
3rd Person çekmeye miydin çekmeye miydiniz