Conjunction of the verb çek in Turkish


Infinitive


Interrogative
Affirmative Statementçekmekçekmek mi
Negative Statementçekmemekçekmemek mi


Present continuous simple

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekiyorumçekiyoruz
2nd Personçekiyorsunçekiyorsunuz
3rd Personçekiyorçekiyorlar
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekiyor muyumçekiyor muyuz
2nd Personçekiyor musunçekiyor musunuz
3rd Personçekiyor muçekiyorlar mı
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmiyorumçekmiyoruz
2nd Personçekmiyorsunçekmiyorsunuz
3rd Personçekmiyorçekmiyorlar
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmiyor muyumçekmiyor muyuz
2nd Personçekmiyor musunçekmiyor musunuz
3rd Personçekmiyor musunçekmiyor musunuz
Simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekerimçekeriz
2nd Personçekersinçekersiniz
3rd Personçekerçekerler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçeker miyimçeker miyiz
2nd Personçeker misinçeker misiniz
3rd Personçeker miçekerler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmemçekmeyiz
2nd Personçekmezsinçekmezsiniz
3rd Personçekmezçekmezler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmem miçekmez miyiz
2nd Personçekmez misinçekmez misiniz
3rd Personçekmez misinçekmez misiniz
Imperative mood

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Person--
2nd Personçekçekin
3rd Personçeksinçeksinler
Interrogative
SingularPlural
1st Person--
2nd Person--
3rd Personçeksin miçeksinler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Person--
2nd Personçekmeçekmeyin
3rd Personçekmesinçekmesinler
Interrogative
SingularPlural
1st Person--
2nd Person--
3rd Person--
Simple tense past definite

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekerdimçekerdik
2nd Personçekerdinçekerdiniz
3rd Personçekerdiçekerlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçeker miydimçeker miydik
2nd Personçeker miydinçeker miydiniz
3rd Personçeker miydiçekerler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmezdimçekmezdik
2nd Personçekmezdinçekmezdiniz
3rd Personçekmezdiçekmezlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmez miydimçekmez miydik
2nd Personçekmez miydinçekmez miydiniz
3rd Personçekmez miydinçekmez miydiniz
Simple tense indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekermişimçekermişiz
2nd Personçekermişsinçekermişsiniz
3rd Personçekermişçekerlermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçeker miymişimçeker miymişiz
2nd Personçeker miymişsinçeker miymişsiniz
3rd Personçeker miymişçekerler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmezmişimçekmezmişiz
2nd Personçekmezmişsinçekmezmişsiniz
3rd Personçekmezmişçekmezlermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmez miymişimçekmez miymişiz
2nd Personçekmez miymişsinçekmez miymişsiniz
3rd Personçekmez miymişsinçekmez miymişsiniz
Past definite

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçektimçektik
2nd Personçektinçektiniz
3rd Personçektiçektiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçektim miçektik mi
2nd Personçektin miçektiniz mi
3rd Personçekti miçektiler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmedimçekmedik
2nd Personçekmedinçekmediniz
3rd Personçekmediçekmediler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmedim miçekmedik mi
2nd Personçekmedin miçekmediniz mi
3rd Personçekmedin miçekmediniz mi
Past progressive dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekiyormuşumçekiyormuşuz
2nd Personçekiyormuşsunçekiyormuşsunuz
3rd Personçekiyormuşçekiyorlarmış
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekiyor muymuşumçekiyor muymuşuz
2nd Personçekiyor muymuşsunçekiyor muymuşsunuz
3rd Personçekiyor muymuşçekiyorlar mıymış
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmiyormuşumçekmiyormuşuz
2nd Personçekmiyormuşsunçekmiyormuşsunuz
3rd Personçekmiyormuşçekmiyorlarmış
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmiyor muymuşumçekmiyor muymuşuz
2nd Personçekmiyor muymuşsunçekmiyor muymuşsunuz
3rd Personçekmiyor muymuşsunçekmiyor muymuşsunuz
Past progressive alternative dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekmekteymişimçekmekteymişiz
2nd Personçekmekteymişsinçekmekteymişsiniz
3rd Personçekmekteymişçekmektelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmekte miymişimçekmekte miymişiz
2nd Personçekmekte miymişsinçekmekte miymişsiniz
3rd Personçekmekte miymişçekmekteler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmemekteymişimçekmemekteymişiz
2nd Personçekmemekteymişsinçekmemekteymişsiniz
3rd Personçekmemekteymişçekmemektelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmemekte miymişimçekmemekte miymişiz
2nd Personçekmemekte miymişsinçekmemekte miymişsiniz
3rd Personçekmemekte miymişsinçekmemekte miymişsiniz
Indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekmişimçekmişiz
2nd Personçekmişsinçekmişsiniz
3rd Personçekmişçekmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmiş miyimçekmişiz
2nd Personçekmiş misinçekmiş miyiz
3rd Personçekmiş miçekmişler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmemişimçekmemişiz
2nd Personçekmemişsinçekmemişsiniz
3rd Personçekmemişçekmemişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmemiş miyimçekmemişiz
2nd Personçekmemiş misinçekmemiş miyiz
3rd Personçekmemiş misinçekmemiş miyiz
Past progressive narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekiyordumçekiyorduk
2nd Personçekiyordunçekiyordunuz
3rd Personçekiyorduçekiyorlardı
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekiyor muydumçekiyor muyduk
2nd Personçekiyor muydunçekiyor muydunuz
3rd Personçekiyor muyduçekiyorlar mıydı
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmiyordumçekmiyorduk
2nd Personçekmiyordunçekmiyordunuz
3rd Personçekmiyorduçekmiyorlardı
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmiyor muydumçekmiyor muyduk
2nd Personçekmiyor muydunçekmiyor muydunuz
3rd Personçekmiyor muydunçekmiyor muydunuz
Past progressive alternative narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekmekteydimçekmekteydik
2nd Personçekmekteydinçekmekteydiniz
3rd Personçekmekteydiçekmektelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmekte miydimçekmekte miydik
2nd Personçekmekte miydinçekmekte miydiniz
3rd Personçekmekte miydiçekmekteler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmemekteydimçekmemekteydik
2nd Personçekmemekteydinçekmemekteydiniz
3rd Personçekmemekteydiçekmemektelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmemekte miydimçekmemekte miydik
2nd Personçekmemekte miydinçekmemekte miydiniz
3rd Personçekmemekte miydinçekmemekte miydiniz
Past perfect narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekmiştimçekmiştim
2nd Personçekmiştinçekmiştin
3rd Personçekmiştiçekmişlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmiş miydimçekmiş miydim
2nd Personçekmiş miydinçekmiş miydin
3rd Personçekmiş miydiçekmişler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmemiştimçekmemiştim
2nd Personçekmemiştinçekmemiştin
3rd Personçekmemiştiçekmemişlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmemiş miydimçekmemiş miydim
2nd Personçekmemiş miydinçekmemiş miydin
3rd Personçekmemiş miydinçekmemiş miydin
Doubtful distant past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekmişmişimçekmişmişiz
2nd Personçekmişmişsinçekmişmişsiniz
3rd Personçekmişmişçekmişmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmiş miymişimçekmiş miymişiz
2nd Personçekmiş miymişsinçekmiş miymişsiniz
3rd Personçekmiş miymişçekmişler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmemişmişimçekmemişmişiz
2nd Personçekmemişmişsinçekmemişmişsiniz
3rd Personçekmemişmişçekmemişmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmemiş miymişimçekmemiş miymişiz
2nd Personçekmemiş miymişsinçekmemiş miymişsiniz
3rd Personçekmemiş miymişsinçekmemiş miymişsiniz
Past in the future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekmiş olacağımçekmiş olacağız
2nd Personçekmiş olacaksınçekmiş olacaksınız
3rd Personçekmiş olacakçekmiş olacaklar
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmiş mi olacağımçekmiş mi olacağız
2nd Personçekmiş mi olacaksınçekmiş mi olacaksınız
3rd Personçekmiş mi olacakçekmiş mi olacaklar
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmemiş olacağımçekmemiş olacağız
2nd Personçekmemiş olacaksınçekmemiş olacaksınız
3rd Personçekmemiş olacakçekmemiş olacaklar
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmemiş mi olacağımçekmemiş mi olacağız
2nd Personçekmemiş mi olacaksınçekmemiş mi olacaksınız
3rd Personçekmemiş mi olacaksınçekmemiş mi olacaksınız
Past conditional dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekseymişimçekseymişiz
2nd Personçekseymişsinçekseymişsiniz
3rd Personçekseymişçekselermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekse miymişimçekse miymişiz
2nd Personçekse miymişsinçekse miymişsiniz
3rd Personçekse miymişçekseler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmeseymişimçekmeseymişiz
2nd Personçekmeseymişsinçekmeseymişsiniz
3rd Personçekmeseymişçekmeselermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmese miymişimçekmese miymişiz
2nd Personçekmese miymişsinçekmese miymişsiniz
3rd Personçekmese miymişsinçekmese miymişsiniz
Future simple

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekeceğimçekeceğiz
2nd Personçekeceksinçekeceksiniz
3rd Personçekecekçekecekler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekecek miyimçekecek miyiz
2nd Personçekecek misinçekecek misiniz
3rd Personçekecek miçekecekler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmeyeceğimçekmeyeceğiz
2nd Personçekmeyeceksinçekmeyeceksiniz
3rd Personçekmeyecekçekmeyecekler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmeyecek miyimçekmeyecek miyiz
2nd Personçekmeyecek misinçekmeyecek misiniz
3rd Personçekmeyecek misinçekmeyecek misiniz
Future in the past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekecektimçekecektik
2nd Personçekecektinçekecektiniz
3rd Personçekecektiçekeceklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekecek miydimçekecek miydik
2nd Personçekecek miydinçekecek miydiniz
3rd Personçekecek miydiçekecekler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmeyecektimçekmeyecektik
2nd Personçekmeyecektinçekmeyecektiniz
3rd Personçekmeyecektiçekmeyeceklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmeyecek miydimçekmeyecek miydik
2nd Personçekmeyecek miydinçekmeyecek miydiniz
3rd Personçekmeyecek miydinçekmeyecek miydiniz
Future dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekecekmişimçekecekmişiz
2nd Personçekecekmişinçekecekmişiniz
3rd Personçekecekmişçekeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekecekmiş miyimçekecekmiş miyiz
2nd Personçekecekmiş misinçekecekmiş misiniz
3rd Personçekecekmiş miçekeceklermiş mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmeyecekmişimçekmeyecekmişiz
2nd Personçekmeyecekmişinçekmeyecekmişiniz
3rd Personçekmeyecekmişçekmeyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmeyecekmiş miyimçekmeyecekmiş miyiz
2nd Personçekmeyecekmiş misinçekmeyecekmiş misiniz
3rd Personçekmeyecekmiş misinçekmeyecekmiş misiniz
Future conditional

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekeceksemçekeceksek
2nd Personçekeceksençekecekseniz
3rd Personçekecekseçekeceklerse
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekeceksem miçekeceksek mi
2nd Personçekeceksen miçekecekseniz mi
3rd Personçekecekse miçekeceklerse mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmeyeceksemçekmeyeceksek
2nd Personçekmeyeceksençekmeyecekseniz
3rd Personçekmeyecekseçekmeyeceklerse
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmeyeceksem miçekmeyeceksek mi
2nd Personçekmeyeceksen miçekmeyecekseniz mi
3rd Personçekmeyeceksen miçekmeyecekseniz mi
Necessitative mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekmeliyimçekmeliyiz
2nd Personçekmelisinçekmelisiniz
3rd Personçekmeliçekmeliler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmeli miyimçekmeli miyiz
2nd Personçekmeli misinçekmeli misiniz
3rd Personçekmeli miçekmeliler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmeliyimçekmeliyiz
2nd Personçekmelisinçekmelisiniz
3rd Personçekmeliçekmeliler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmeli miyimçekmeli miyiz
2nd Personçekmeli misinçekmeli misiniz
3rd Personçekmeli misinçekmeli misiniz
Necessitative past narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekmeliydimçekmeliydik
2nd Personçekmeliydinçekmeliydiniz
3rd Personçekmeliydiçekmelilerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmeli miydimçekmeli miydik
2nd Personçekmeli miydinçekmeli miydiniz
3rd Personçekmeli miydiçekmeliler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmemeliydimçekmemeliydik
2nd Personçekmemeliydinçekmemeliydiniz
3rd Personçekmemeliydiçekmemelilerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmemeli miydimçekmemeli miydik
2nd Personçekmemeli miydinçekmemeli miydiniz
3rd Personçekmemeli miydinçekmemeli miydiniz
Necessitative past dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekmeliymişimçekmeliymişiz
2nd Personçekmeliymişsinçekmeliymişsiniz
3rd Personçekmeliymişçekmelilermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmeli miymişimçekmeli miymişiz
2nd Personçekmeli miymişsinçekmeli miymişsiniz
3rd Personçekmeli miymişçekmeliler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmemeliymişimçekmemeliymişiz
2nd Personçekmemeliymişsinçekmemeliymişsiniz
3rd Personçekmemeliymişçekmemelilermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmemeli miymişimçekmemeli miymişiz
2nd Personçekmemeli miymişsinçekmemeli miymişsiniz
3rd Personçekmemeli miymişsinçekmemeli miymişsiniz
Conditional mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçeksemçeksek
2nd Personçeksençekseniz
3rd Personçekseçekseler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçeksem miçeksek mi
2nd Personçeksen miçekseniz mi
3rd Personçekse miçekseler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmesemçekmesek
2nd Personçekmesençekmeseniz
3rd Personçekmeseçekmeseler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmesem miçekmesek mi
2nd Personçekmesen miçekmeseniz mi
3rd Personçekmesen miçekmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekeyimçekelim
2nd Personçekesinçekesiniz
3rd Personçekeçekeler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekeyim miçekelim mi
2nd Personçekesin miçekesiniz mi
3rd Personçeke miçekeler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmeyeyimçekmeyelim
2nd Personçekmeyesinçekmeyesiniz
3rd Personçekmeyeçekmeyeler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmeyeyim miçekmeyelim mi
2nd Personçekmeyesin miçekmeyesiniz mi
3rd Personçekmeyesin miçekmeyesiniz mi
Past definite narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçektiydimçektik
2nd Personçektiydinçektiniz
3rd Personçektiydiçeklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekti miydimçekti miydik
2nd Personçekti miydinçekti miydiniz
3rd Personçekti miydiçektiler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmediydimçektik
2nd Personçekmediydinçektiniz
3rd Personçekmediydiçeklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmedi miydimçekmedi miydik
2nd Personçekmedi miydinçekmedi miydiniz
3rd Personçekmedi miydinçekmedi miydiniz
Past indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekmiştimçekmiştik
2nd Personçekmiştinçekmiştiniz
3rd Personçekmiştiçekmiştiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmiş miyçekmiş miydik
2nd Personçekmiş miyçekmiş miydiniz
3rd Personçekmiştiçekmişler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmemişçekmemiştik
2nd Personçekmemişçekmemiştiniz
3rd Personçekmemişçekmemiştiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmemiş miyçekmemiş miydik
2nd Personçekmemiş miyçekmemiş miydiniz
3rd Personçekmemiş miyçekmemiş miydiniz
Indefinite past future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekecekmişimçekecekmişiz
2nd Personçekecekmişsinçekecekmişsiniz
3rd Personçekecekmişçekeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekecek miymişimçekecek miymişiz
2nd Personçekecek miymişsinçekecek miymişsiniz
3rd Personçekecek miymişçekecekler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmeyecekmişimçekmeyecekmişiz
2nd Personçekmeyecekmişsinçekmeyecekmişsiniz
3rd Personçekmeyecekmişçekmeyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmeyecek miymişimçekmeyecek miymişiz
2nd Personçekmeyecek miymişsinçekmeyecek miymişsiniz
3rd Personçekmeyecek miymişsinçekmeyecek miymişsiniz
Past future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekecektimçekecektik
2nd Personçekecektinçekecektiniz
3rd Personçekecektiçekecektiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekecek miydimçekecek miydik
2nd Personçekecek miydinçekecek miydiniz
3rd Personçekecek miydiçekecekler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmeyecektimçekmeyecektik
2nd Personçekmeyecektinçekmeyecektiniz
3rd Personçekmeyecektiçekmeyecektiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmeyecek miydimçekmeyecek miydik
2nd Personçekmeyecek miydinçekmeyecek miydiniz
3rd Personçekmeyecek miydinçekmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekeymişimçekeymişiz
2nd Personçekeymişsinçekeymişsiniz
3rd Personçekeymişçekelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekeymiş miyimçekeymiş miyiz
2nd Personçekeymiş misinçekeymiş misiniz
3rd Personçekeymiş miçekelermiş mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmeyemişimçekmeyemişiz
2nd Personçekmeyemişsinçekmeyemişsiniz
3rd Personçekmeyemişçekmeyelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmeyemiş miyimçekmeyemiş miyiz
2nd Personçekmeyemiş misinçekmeyemiş misiniz
3rd Personçekmeyemiş misinçekmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçekeydimçekeydik
2nd Personçekeydinçekeydiniz
3rd Personçekeydiçekeydiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçeke miydimçeke miydik
2nd Personçeke miydinçeke miydiniz
3rd Personçeke miydiçekeler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçekmeyeydimçekmeyeydik
2nd Personçekmeyeydinçekmeyeydiniz
3rd Personçekmeyeydiçekmeyelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçekmeye miydimçekmeye miydik
2nd Personçekmeye miydinçekmeye miydiniz
3rd Personçekmeye miydinçekmeye miydiniz