Türkçede çek fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumluçekmekçekmek mi
Olumsuzçekmemekçekmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekiyorumçekiyoruz
İkinciçekiyorsunçekiyorsunuz
Üçüncüçekiyorçekiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekiyor muyumçekiyor muyuz
İkinciçekiyor musunçekiyor musunuz
Üçüncüçekiyor muçekiyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmiyorumçekmiyoruz
İkinciçekmiyorsunçekmiyorsunuz
Üçüncüçekmiyorçekmiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmiyor muyumçekmiyor muyuz
İkinciçekmiyor musunçekmiyor musunuz
Üçüncüçekmiyor musunçekmiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekerimçekeriz
İkinciçekersinçekersiniz
Üçüncüçekerçekerler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçeker miyimçeker miyiz
İkinciçeker misinçeker misiniz
Üçüncüçeker miçekerler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmemçekmeyiz
İkinciçekmezsinçekmezsiniz
Üçüncüçekmezçekmezler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmem miçekmez miyiz
İkinciçekmez misinçekmez misiniz
Üçüncüçekmez misinçekmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciçekçekin
Üçüncüçeksinçeksinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüçeksin miçeksinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciçekmeçekmeyin
Üçüncüçekmesinçekmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekerdimçekerdik
İkinciçekerdinçekerdiniz
Üçüncüçekerdiçekerlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçeker miydimçeker miydik
İkinciçeker miydinçeker miydiniz
Üçüncüçeker miydiçekerler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmezdimçekmezdik
İkinciçekmezdinçekmezdiniz
Üçüncüçekmezdiçekmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmez miydimçekmez miydik
İkinciçekmez miydinçekmez miydiniz
Üçüncüçekmez miydinçekmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekermişimçekermişiz
İkinciçekermişsinçekermişsiniz
Üçüncüçekermişçekerlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçeker miymişimçeker miymişiz
İkinciçeker miymişsinçeker miymişsiniz
Üçüncüçeker miymişçekerler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmezmişimçekmezmişiz
İkinciçekmezmişsinçekmezmişsiniz
Üçüncüçekmezmişçekmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmez miymişimçekmez miymişiz
İkinciçekmez miymişsinçekmez miymişsiniz
Üçüncüçekmez miymişsinçekmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçektimçektik
İkinciçektinçektiniz
Üçüncüçektiçektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçektim miçektik mi
İkinciçektin miçektiniz mi
Üçüncüçekti miçektiler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmedimçekmedik
İkinciçekmedinçekmediniz
Üçüncüçekmediçekmediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmedim miçekmedik mi
İkinciçekmedin miçekmediniz mi
Üçüncüçekmedin miçekmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekiyormuşumçekiyormuşuz
İkinciçekiyormuşsunçekiyormuşsunuz
Üçüncüçekiyormuşçekiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekiyor muymuşumçekiyor muymuşuz
İkinciçekiyor muymuşsunçekiyor muymuşsunuz
Üçüncüçekiyor muymuşçekiyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmiyormuşumçekmiyormuşuz
İkinciçekmiyormuşsunçekmiyormuşsunuz
Üçüncüçekmiyormuşçekmiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmiyor muymuşumçekmiyor muymuşuz
İkinciçekmiyor muymuşsunçekmiyor muymuşsunuz
Üçüncüçekmiyor muymuşsunçekmiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekmekteymişimçekmekteymişiz
İkinciçekmekteymişsinçekmekteymişsiniz
Üçüncüçekmekteymişçekmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmekte miymişimçekmekte miymişiz
İkinciçekmekte miymişsinçekmekte miymişsiniz
Üçüncüçekmekte miymişçekmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmemekteymişimçekmemekteymişiz
İkinciçekmemekteymişsinçekmemekteymişsiniz
Üçüncüçekmemekteymişçekmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmemekte miymişimçekmemekte miymişiz
İkinciçekmemekte miymişsinçekmemekte miymişsiniz
Üçüncüçekmemekte miymişsinçekmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekmişimçekmişiz
İkinciçekmişsinçekmişsiniz
Üçüncüçekmişçekmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmiş miyimçekmişiz
İkinciçekmiş misinçekmiş miyiz
Üçüncüçekmiş miçekmişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmemişimçekmemişiz
İkinciçekmemişsinçekmemişsiniz
Üçüncüçekmemişçekmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmemiş miyimçekmemişiz
İkinciçekmemiş misinçekmemiş miyiz
Üçüncüçekmemiş misinçekmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekiyordumçekiyorduk
İkinciçekiyordunçekiyordunuz
Üçüncüçekiyorduçekiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekiyor muydumçekiyor muyduk
İkinciçekiyor muydunçekiyor muydunuz
Üçüncüçekiyor muyduçekiyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmiyordumçekmiyorduk
İkinciçekmiyordunçekmiyordunuz
Üçüncüçekmiyorduçekmiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmiyor muydumçekmiyor muyduk
İkinciçekmiyor muydunçekmiyor muydunuz
Üçüncüçekmiyor muydunçekmiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekmekteydimçekmekteydik
İkinciçekmekteydinçekmekteydiniz
Üçüncüçekmekteydiçekmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmekte miydimçekmekte miydik
İkinciçekmekte miydinçekmekte miydiniz
Üçüncüçekmekte miydiçekmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmemekteydimçekmemekteydik
İkinciçekmemekteydinçekmemekteydiniz
Üçüncüçekmemekteydiçekmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmemekte miydimçekmemekte miydik
İkinciçekmemekte miydinçekmemekte miydiniz
Üçüncüçekmemekte miydinçekmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekmiştimçekmiştim
İkinciçekmiştinçekmiştin
Üçüncüçekmiştiçekmişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmiş miydimçekmiş miydim
İkinciçekmiş miydinçekmiş miydin
Üçüncüçekmiş miydiçekmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmemiştimçekmemiştim
İkinciçekmemiştinçekmemiştin
Üçüncüçekmemiştiçekmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmemiş miydimçekmemiş miydim
İkinciçekmemiş miydinçekmemiş miydin
Üçüncüçekmemiş miydinçekmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekmişmişimçekmişmişiz
İkinciçekmişmişsinçekmişmişsiniz
Üçüncüçekmişmişçekmişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmiş miymişimçekmiş miymişiz
İkinciçekmiş miymişsinçekmiş miymişsiniz
Üçüncüçekmiş miymişçekmişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmemişmişimçekmemişmişiz
İkinciçekmemişmişsinçekmemişmişsiniz
Üçüncüçekmemişmişçekmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmemiş miymişimçekmemiş miymişiz
İkinciçekmemiş miymişsinçekmemiş miymişsiniz
Üçüncüçekmemiş miymişsinçekmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekmiş olacağımçekmiş olacağız
İkinciçekmiş olacaksınçekmiş olacaksınız
Üçüncüçekmiş olacakçekmiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmiş mi olacağımçekmiş mi olacağız
İkinciçekmiş mi olacaksınçekmiş mi olacaksınız
Üçüncüçekmiş mi olacakçekmiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmemiş olacağımçekmemiş olacağız
İkinciçekmemiş olacaksınçekmemiş olacaksınız
Üçüncüçekmemiş olacakçekmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmemiş mi olacağımçekmemiş mi olacağız
İkinciçekmemiş mi olacaksınçekmemiş mi olacaksınız
Üçüncüçekmemiş mi olacaksınçekmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekseymişimçekseymişiz
İkinciçekseymişsinçekseymişsiniz
Üçüncüçekseymişçekselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekse miymişimçekse miymişiz
İkinciçekse miymişsinçekse miymişsiniz
Üçüncüçekse miymişçekseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmeseymişimçekmeseymişiz
İkinciçekmeseymişsinçekmeseymişsiniz
Üçüncüçekmeseymişçekmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmese miymişimçekmese miymişiz
İkinciçekmese miymişsinçekmese miymişsiniz
Üçüncüçekmese miymişsinçekmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekeceğimçekeceğiz
İkinciçekeceksinçekeceksiniz
Üçüncüçekecekçekecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekecek miyimçekecek miyiz
İkinciçekecek misinçekecek misiniz
Üçüncüçekecek miçekecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmeyeceğimçekmeyeceğiz
İkinciçekmeyeceksinçekmeyeceksiniz
Üçüncüçekmeyecekçekmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmeyecek miyimçekmeyecek miyiz
İkinciçekmeyecek misinçekmeyecek misiniz
Üçüncüçekmeyecek misinçekmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekecektimçekecektik
İkinciçekecektinçekecektiniz
Üçüncüçekecektiçekeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekecek miydimçekecek miydik
İkinciçekecek miydinçekecek miydiniz
Üçüncüçekecek miydiçekecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmeyecektimçekmeyecektik
İkinciçekmeyecektinçekmeyecektiniz
Üçüncüçekmeyecektiçekmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmeyecek miydimçekmeyecek miydik
İkinciçekmeyecek miydinçekmeyecek miydiniz
Üçüncüçekmeyecek miydinçekmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekecekmişimçekecekmişiz
İkinciçekecekmişinçekecekmişiniz
Üçüncüçekecekmişçekeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekecekmiş miyimçekecekmiş miyiz
İkinciçekecekmiş misinçekecekmiş misiniz
Üçüncüçekecekmiş miçekeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmeyecekmişimçekmeyecekmişiz
İkinciçekmeyecekmişinçekmeyecekmişiniz
Üçüncüçekmeyecekmişçekmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmeyecekmiş miyimçekmeyecekmiş miyiz
İkinciçekmeyecekmiş misinçekmeyecekmiş misiniz
Üçüncüçekmeyecekmiş misinçekmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekeceksemçekeceksek
İkinciçekeceksençekecekseniz
Üçüncüçekecekseçekeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekeceksem miçekeceksek mi
İkinciçekeceksen miçekecekseniz mi
Üçüncüçekecekse miçekeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmeyeceksemçekmeyeceksek
İkinciçekmeyeceksençekmeyecekseniz
Üçüncüçekmeyecekseçekmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmeyeceksem miçekmeyeceksek mi
İkinciçekmeyeceksen miçekmeyecekseniz mi
Üçüncüçekmeyeceksen miçekmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekmeliyimçekmeliyiz
İkinciçekmelisinçekmelisiniz
Üçüncüçekmeliçekmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmeli miyimçekmeli miyiz
İkinciçekmeli misinçekmeli misiniz
Üçüncüçekmeli miçekmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmeliyimçekmeliyiz
İkinciçekmelisinçekmelisiniz
Üçüncüçekmeliçekmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmeli miyimçekmeli miyiz
İkinciçekmeli misinçekmeli misiniz
Üçüncüçekmeli misinçekmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekmeliydimçekmeliydik
İkinciçekmeliydinçekmeliydiniz
Üçüncüçekmeliydiçekmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmeli miydimçekmeli miydik
İkinciçekmeli miydinçekmeli miydiniz
Üçüncüçekmeli miydiçekmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmemeliydimçekmemeliydik
İkinciçekmemeliydinçekmemeliydiniz
Üçüncüçekmemeliydiçekmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmemeli miydimçekmemeli miydik
İkinciçekmemeli miydinçekmemeli miydiniz
Üçüncüçekmemeli miydinçekmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekmeliymişimçekmeliymişiz
İkinciçekmeliymişsinçekmeliymişsiniz
Üçüncüçekmeliymişçekmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmeli miymişimçekmeli miymişiz
İkinciçekmeli miymişsinçekmeli miymişsiniz
Üçüncüçekmeli miymişçekmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmemeliymişimçekmemeliymişiz
İkinciçekmemeliymişsinçekmemeliymişsiniz
Üçüncüçekmemeliymişçekmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmemeli miymişimçekmemeli miymişiz
İkinciçekmemeli miymişsinçekmemeli miymişsiniz
Üçüncüçekmemeli miymişsinçekmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçeksemçeksek
İkinciçeksençekseniz
Üçüncüçekseçekseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçeksem miçeksek mi
İkinciçeksen miçekseniz mi
Üçüncüçekse miçekseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmesemçekmesek
İkinciçekmesençekmeseniz
Üçüncüçekmeseçekmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmesem miçekmesek mi
İkinciçekmesen miçekmeseniz mi
Üçüncüçekmesen miçekmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekeyimçekelim
İkinciçekesinçekesiniz
Üçüncüçekeçekeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekeyim miçekelim mi
İkinciçekesin miçekesiniz mi
Üçüncüçeke miçekeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmeyeyimçekmeyelim
İkinciçekmeyesinçekmeyesiniz
Üçüncüçekmeyeçekmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmeyeyim miçekmeyelim mi
İkinciçekmeyesin miçekmeyesiniz mi
Üçüncüçekmeyesin miçekmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçektiydimçektik
İkinciçektiydinçektiniz
Üçüncüçektiydiçeklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekti miydimçekti miydik
İkinciçekti miydinçekti miydiniz
Üçüncüçekti miydiçektiler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmediydimçektik
İkinciçekmediydinçektiniz
Üçüncüçekmediydiçeklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmedi miydimçekmedi miydik
İkinciçekmedi miydinçekmedi miydiniz
Üçüncüçekmedi miydinçekmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekmiştimçekmiştik
İkinciçekmiştinçekmiştiniz
Üçüncüçekmiştiçekmiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmiş miyçekmiş miydik
İkinciçekmiş miyçekmiş miydiniz
Üçüncüçekmiştiçekmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmemişçekmemiştik
İkinciçekmemişçekmemiştiniz
Üçüncüçekmemişçekmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmemiş miyçekmemiş miydik
İkinciçekmemiş miyçekmemiş miydiniz
Üçüncüçekmemiş miyçekmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekecekmişimçekecekmişiz
İkinciçekecekmişsinçekecekmişsiniz
Üçüncüçekecekmişçekeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekecek miymişimçekecek miymişiz
İkinciçekecek miymişsinçekecek miymişsiniz
Üçüncüçekecek miymişçekecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmeyecekmişimçekmeyecekmişiz
İkinciçekmeyecekmişsinçekmeyecekmişsiniz
Üçüncüçekmeyecekmişçekmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmeyecek miymişimçekmeyecek miymişiz
İkinciçekmeyecek miymişsinçekmeyecek miymişsiniz
Üçüncüçekmeyecek miymişsinçekmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekecektimçekecektik
İkinciçekecektinçekecektiniz
Üçüncüçekecektiçekecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekecek miydimçekecek miydik
İkinciçekecek miydinçekecek miydiniz
Üçüncüçekecek miydiçekecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmeyecektimçekmeyecektik
İkinciçekmeyecektinçekmeyecektiniz
Üçüncüçekmeyecektiçekmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmeyecek miydimçekmeyecek miydik
İkinciçekmeyecek miydinçekmeyecek miydiniz
Üçüncüçekmeyecek miydinçekmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekeymişimçekeymişiz
İkinciçekeymişsinçekeymişsiniz
Üçüncüçekeymişçekelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekeymiş miyimçekeymiş miyiz
İkinciçekeymiş misinçekeymiş misiniz
Üçüncüçekeymiş miçekelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmeyemişimçekmeyemişiz
İkinciçekmeyemişsinçekmeyemişsiniz
Üçüncüçekmeyemişçekmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmeyemiş miyimçekmeyemiş miyiz
İkinciçekmeyemiş misinçekmeyemiş misiniz
Üçüncüçekmeyemiş misinçekmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçekeydimçekeydik
İkinciçekeydinçekeydiniz
Üçüncüçekeydiçekeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçeke miydimçeke miydik
İkinciçeke miydinçeke miydiniz
Üçüncüçeke miydiçekeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçekmeyeydimçekmeyeydik
İkinciçekmeyeydinçekmeyeydiniz
Üçüncüçekmeyeydiçekmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçekmeye miydimçekmeye miydik
İkinciçekmeye miydinçekmeye miydiniz
Üçüncüçekmeye miydinçekmeye miydiniz