Conjunction of the verb çiz in Turkish


Infinitive


Interrogative
Affirmative Statementçizmekçizmek mi
Negative Statementçizmemekçizmemek mi


Present continuous simple

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçiziyorumçiziyoruz
2nd Personçiziyorsunçiziyorsunuz
3rd Personçiziyorçiziyorlar
Interrogative
SingularPlural
1st Personçiziyor muyumçiziyor muyuz
2nd Personçiziyor musunçiziyor musunuz
3rd Personçiziyor muçiziyorlar mı
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmiyorumçizmiyoruz
2nd Personçizmiyorsunçizmiyorsunuz
3rd Personçizmiyorçizmiyorlar
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmiyor muyumçizmiyor muyuz
2nd Personçizmiyor musunçizmiyor musunuz
3rd Personçizmiyor musunçizmiyor musunuz
Simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizerimçizeriz
2nd Personçizersinçizersiniz
3rd Personçizerçizerler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizer miyimçizer miyiz
2nd Personçizer misinçizer misiniz
3rd Personçizer miçizerler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmemçizmeyiz
2nd Personçizmezsinçizmezsiniz
3rd Personçizmezçizmezler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmem miçizmez miyiz
2nd Personçizmez misinçizmez misiniz
3rd Personçizmez misinçizmez misiniz
Imperative mood

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Person--
2nd Personçizçizin
3rd Personçizsinçizsinler
Interrogative
SingularPlural
1st Person--
2nd Person--
3rd Personçizsin miçizsinler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Person--
2nd Personçizmeçizmeyin
3rd Personçizmesinçizmesinler
Interrogative
SingularPlural
1st Person--
2nd Person--
3rd Person--
Simple tense past definite

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizerdimçizerdik
2nd Personçizerdinçizerdiniz
3rd Personçizerdiçizerlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizer miydimçizer miydik
2nd Personçizer miydinçizer miydiniz
3rd Personçizer miydiçizerler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmezdimçizmezdik
2nd Personçizmezdinçizmezdiniz
3rd Personçizmezdiçizmezlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmez miydimçizmez miydik
2nd Personçizmez miydinçizmez miydiniz
3rd Personçizmez miydinçizmez miydiniz
Simple tense indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizermişimçizermişiz
2nd Personçizermişsinçizermişsiniz
3rd Personçizermişçizerlermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizer miymişimçizer miymişiz
2nd Personçizer miymişsinçizer miymişsiniz
3rd Personçizer miymişçizerler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmezmişimçizmezmişiz
2nd Personçizmezmişsinçizmezmişsiniz
3rd Personçizmezmişçizmezlermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmez miymişimçizmez miymişiz
2nd Personçizmez miymişsinçizmez miymişsiniz
3rd Personçizmez miymişsinçizmez miymişsiniz
Past definite

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizdimçizdik
2nd Personçizdinçizdiniz
3rd Personçizdiçizdiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizdim miçizdik mi
2nd Personçizdin miçizdiniz mi
3rd Personçizdi miçizdiler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmedimçizmedik
2nd Personçizmedinçizmediniz
3rd Personçizmediçizmediler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmedim miçizmedik mi
2nd Personçizmedin miçizmediniz mi
3rd Personçizmedin miçizmediniz mi
Past progressive dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçiziyormuşumçiziyormuşuz
2nd Personçiziyormuşsunçiziyormuşsunuz
3rd Personçiziyormuşçiziyorlarmış
Interrogative
SingularPlural
1st Personçiziyor muymuşumçiziyor muymuşuz
2nd Personçiziyor muymuşsunçiziyor muymuşsunuz
3rd Personçiziyor muymuşçiziyorlar mıymış
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmiyormuşumçizmiyormuşuz
2nd Personçizmiyormuşsunçizmiyormuşsunuz
3rd Personçizmiyormuşçizmiyorlarmış
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmiyor muymuşumçizmiyor muymuşuz
2nd Personçizmiyor muymuşsunçizmiyor muymuşsunuz
3rd Personçizmiyor muymuşsunçizmiyor muymuşsunuz
Past progressive alternative dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizmekteymişimçizmekteymişiz
2nd Personçizmekteymişsinçizmekteymişsiniz
3rd Personçizmekteymişçizmektelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmekte miymişimçizmekte miymişiz
2nd Personçizmekte miymişsinçizmekte miymişsiniz
3rd Personçizmekte miymişçizmekteler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmemekteymişimçizmemekteymişiz
2nd Personçizmemekteymişsinçizmemekteymişsiniz
3rd Personçizmemekteymişçizmemektelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmemekte miymişimçizmemekte miymişiz
2nd Personçizmemekte miymişsinçizmemekte miymişsiniz
3rd Personçizmemekte miymişsinçizmemekte miymişsiniz
Indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizmişimçizmişiz
2nd Personçizmişsinçizmişsiniz
3rd Personçizmişçizmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmiş miyimçizmişiz
2nd Personçizmiş misinçizmiş miyiz
3rd Personçizmiş miçizmişler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmemişimçizmemişiz
2nd Personçizmemişsinçizmemişsiniz
3rd Personçizmemişçizmemişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmemiş miyimçizmemişiz
2nd Personçizmemiş misinçizmemiş miyiz
3rd Personçizmemiş misinçizmemiş miyiz
Past progressive narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçiziyordumçiziyorduk
2nd Personçiziyordunçiziyordunuz
3rd Personçiziyorduçiziyorlardı
Interrogative
SingularPlural
1st Personçiziyor muydumçiziyor muyduk
2nd Personçiziyor muydunçiziyor muydunuz
3rd Personçiziyor muyduçiziyorlar mıydı
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmiyordumçizmiyorduk
2nd Personçizmiyordunçizmiyordunuz
3rd Personçizmiyorduçizmiyorlardı
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmiyor muydumçizmiyor muyduk
2nd Personçizmiyor muydunçizmiyor muydunuz
3rd Personçizmiyor muydunçizmiyor muydunuz
Past progressive alternative narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizmekteydimçizmekteydik
2nd Personçizmekteydinçizmekteydiniz
3rd Personçizmekteydiçizmektelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmekte miydimçizmekte miydik
2nd Personçizmekte miydinçizmekte miydiniz
3rd Personçizmekte miydiçizmekteler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmemekteydimçizmemekteydik
2nd Personçizmemekteydinçizmemekteydiniz
3rd Personçizmemekteydiçizmemektelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmemekte miydimçizmemekte miydik
2nd Personçizmemekte miydinçizmemekte miydiniz
3rd Personçizmemekte miydinçizmemekte miydiniz
Past perfect narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizmiştimçizmiştim
2nd Personçizmiştinçizmiştin
3rd Personçizmiştiçizmişlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmiş miydimçizmiş miydim
2nd Personçizmiş miydinçizmiş miydin
3rd Personçizmiş miydiçizmişler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmemiştimçizmemiştim
2nd Personçizmemiştinçizmemiştin
3rd Personçizmemiştiçizmemişlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmemiş miydimçizmemiş miydim
2nd Personçizmemiş miydinçizmemiş miydin
3rd Personçizmemiş miydinçizmemiş miydin
Doubtful distant past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizmişmişimçizmişmişiz
2nd Personçizmişmişsinçizmişmişsiniz
3rd Personçizmişmişçizmişmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmiş miymişimçizmiş miymişiz
2nd Personçizmiş miymişsinçizmiş miymişsiniz
3rd Personçizmiş miymişçizmişler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmemişmişimçizmemişmişiz
2nd Personçizmemişmişsinçizmemişmişsiniz
3rd Personçizmemişmişçizmemişmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmemiş miymişimçizmemiş miymişiz
2nd Personçizmemiş miymişsinçizmemiş miymişsiniz
3rd Personçizmemiş miymişsinçizmemiş miymişsiniz
Past in the future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizmiş olacağımçizmiş olacağız
2nd Personçizmiş olacaksınçizmiş olacaksınız
3rd Personçizmiş olacakçizmiş olacaklar
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmiş mi olacağımçizmiş mi olacağız
2nd Personçizmiş mi olacaksınçizmiş mi olacaksınız
3rd Personçizmiş mi olacakçizmiş mi olacaklar
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmemiş olacağımçizmemiş olacağız
2nd Personçizmemiş olacaksınçizmemiş olacaksınız
3rd Personçizmemiş olacakçizmemiş olacaklar
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmemiş mi olacağımçizmemiş mi olacağız
2nd Personçizmemiş mi olacaksınçizmemiş mi olacaksınız
3rd Personçizmemiş mi olacaksınçizmemiş mi olacaksınız
Past conditional dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizseymişimçizseymişiz
2nd Personçizseymişsinçizseymişsiniz
3rd Personçizseymişçizselermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizse miymişimçizse miymişiz
2nd Personçizse miymişsinçizse miymişsiniz
3rd Personçizse miymişçizseler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmeseymişimçizmeseymişiz
2nd Personçizmeseymişsinçizmeseymişsiniz
3rd Personçizmeseymişçizmeselermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmese miymişimçizmese miymişiz
2nd Personçizmese miymişsinçizmese miymişsiniz
3rd Personçizmese miymişsinçizmese miymişsiniz
Future simple

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizeceğimçizeceğiz
2nd Personçizeceksinçizeceksiniz
3rd Personçizecekçizecekler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizecek miyimçizecek miyiz
2nd Personçizecek misinçizecek misiniz
3rd Personçizecek miçizecekler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmeyeceğimçizmeyeceğiz
2nd Personçizmeyeceksinçizmeyeceksiniz
3rd Personçizmeyecekçizmeyecekler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmeyecek miyimçizmeyecek miyiz
2nd Personçizmeyecek misinçizmeyecek misiniz
3rd Personçizmeyecek misinçizmeyecek misiniz
Future in the past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizecektimçizecektik
2nd Personçizecektinçizecektiniz
3rd Personçizecektiçizeceklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizecek miydimçizecek miydik
2nd Personçizecek miydinçizecek miydiniz
3rd Personçizecek miydiçizecekler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmeyecektimçizmeyecektik
2nd Personçizmeyecektinçizmeyecektiniz
3rd Personçizmeyecektiçizmeyeceklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmeyecek miydimçizmeyecek miydik
2nd Personçizmeyecek miydinçizmeyecek miydiniz
3rd Personçizmeyecek miydinçizmeyecek miydiniz
Future dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizecekmişimçizecekmişiz
2nd Personçizecekmişinçizecekmişiniz
3rd Personçizecekmişçizeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizecekmiş miyimçizecekmiş miyiz
2nd Personçizecekmiş misinçizecekmiş misiniz
3rd Personçizecekmiş miçizeceklermiş mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmeyecekmişimçizmeyecekmişiz
2nd Personçizmeyecekmişinçizmeyecekmişiniz
3rd Personçizmeyecekmişçizmeyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmeyecekmiş miyimçizmeyecekmiş miyiz
2nd Personçizmeyecekmiş misinçizmeyecekmiş misiniz
3rd Personçizmeyecekmiş misinçizmeyecekmiş misiniz
Future conditional

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizeceksemçizeceksek
2nd Personçizeceksençizecekseniz
3rd Personçizecekseçizeceklerse
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizeceksem miçizeceksek mi
2nd Personçizeceksen miçizecekseniz mi
3rd Personçizecekse miçizeceklerse mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmeyeceksemçizmeyeceksek
2nd Personçizmeyeceksençizmeyecekseniz
3rd Personçizmeyecekseçizmeyeceklerse
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmeyeceksem miçizmeyeceksek mi
2nd Personçizmeyeceksen miçizmeyecekseniz mi
3rd Personçizmeyeceksen miçizmeyecekseniz mi
Necessitative mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizmeliyimçizmeliyiz
2nd Personçizmelisinçizmelisiniz
3rd Personçizmeliçizmeliler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmeli miyimçizmeli miyiz
2nd Personçizmeli misinçizmeli misiniz
3rd Personçizmeli miçizmeliler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmeliyimçizmeliyiz
2nd Personçizmelisinçizmelisiniz
3rd Personçizmeliçizmeliler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmeli miyimçizmeli miyiz
2nd Personçizmeli misinçizmeli misiniz
3rd Personçizmeli misinçizmeli misiniz
Necessitative past narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizmeliydimçizmeliydik
2nd Personçizmeliydinçizmeliydiniz
3rd Personçizmeliydiçizmelilerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmeli miydimçizmeli miydik
2nd Personçizmeli miydinçizmeli miydiniz
3rd Personçizmeli miydiçizmeliler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmemeliydimçizmemeliydik
2nd Personçizmemeliydinçizmemeliydiniz
3rd Personçizmemeliydiçizmemelilerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmemeli miydimçizmemeli miydik
2nd Personçizmemeli miydinçizmemeli miydiniz
3rd Personçizmemeli miydinçizmemeli miydiniz
Necessitative past dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizmeliymişimçizmeliymişiz
2nd Personçizmeliymişsinçizmeliymişsiniz
3rd Personçizmeliymişçizmelilermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmeli miymişimçizmeli miymişiz
2nd Personçizmeli miymişsinçizmeli miymişsiniz
3rd Personçizmeli miymişçizmeliler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmemeliymişimçizmemeliymişiz
2nd Personçizmemeliymişsinçizmemeliymişsiniz
3rd Personçizmemeliymişçizmemelilermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmemeli miymişimçizmemeli miymişiz
2nd Personçizmemeli miymişsinçizmemeli miymişsiniz
3rd Personçizmemeli miymişsinçizmemeli miymişsiniz
Conditional mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizsemçizsek
2nd Personçizsençizseniz
3rd Personçizseçizseler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizsem miçizsek mi
2nd Personçizsen miçizseniz mi
3rd Personçizse miçizseler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmesemçizmesek
2nd Personçizmesençizmeseniz
3rd Personçizmeseçizmeseler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmesem miçizmesek mi
2nd Personçizmesen miçizmeseniz mi
3rd Personçizmesen miçizmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizeyimçizelim
2nd Personçizesinçizesiniz
3rd Personçizeçizeler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizeyim miçizelim mi
2nd Personçizesin miçizesiniz mi
3rd Personçize miçizeler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmeyeyimçizmeyelim
2nd Personçizmeyesinçizmeyesiniz
3rd Personçizmeyeçizmeyeler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmeyeyim miçizmeyelim mi
2nd Personçizmeyesin miçizmeyesiniz mi
3rd Personçizmeyesin miçizmeyesiniz mi
Past definite narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizdiydimçizdik
2nd Personçizdiydinçizdiniz
3rd Personçizdiydiçizlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizdi miydimçizdi miydik
2nd Personçizdi miydinçizdi miydiniz
3rd Personçizdi miydiçizdiler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmediydimçizdik
2nd Personçizmediydinçizdiniz
3rd Personçizmediydiçizlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmedi miydimçizmedi miydik
2nd Personçizmedi miydinçizmedi miydiniz
3rd Personçizmedi miydinçizmedi miydiniz
Past indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizmiştimçizmiştik
2nd Personçizmiştinçizmiştiniz
3rd Personçizmiştiçizmiştiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmiş miyçizmiş miydik
2nd Personçizmiş miyçizmiş miydiniz
3rd Personçizmiştiçizmişler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmemişçizmemiştik
2nd Personçizmemişçizmemiştiniz
3rd Personçizmemişçizmemiştiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmemiş miyçizmemiş miydik
2nd Personçizmemiş miyçizmemiş miydiniz
3rd Personçizmemiş miyçizmemiş miydiniz
Indefinite past future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizecekmişimçizecekmişiz
2nd Personçizecekmişsinçizecekmişsiniz
3rd Personçizecekmişçizeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizecek miymişimçizecek miymişiz
2nd Personçizecek miymişsinçizecek miymişsiniz
3rd Personçizecek miymişçizecekler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmeyecekmişimçizmeyecekmişiz
2nd Personçizmeyecekmişsinçizmeyecekmişsiniz
3rd Personçizmeyecekmişçizmeyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmeyecek miymişimçizmeyecek miymişiz
2nd Personçizmeyecek miymişsinçizmeyecek miymişsiniz
3rd Personçizmeyecek miymişsinçizmeyecek miymişsiniz
Past future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizecektimçizecektik
2nd Personçizecektinçizecektiniz
3rd Personçizecektiçizecektiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizecek miydimçizecek miydik
2nd Personçizecek miydinçizecek miydiniz
3rd Personçizecek miydiçizecekler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmeyecektimçizmeyecektik
2nd Personçizmeyecektinçizmeyecektiniz
3rd Personçizmeyecektiçizmeyecektiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmeyecek miydimçizmeyecek miydik
2nd Personçizmeyecek miydinçizmeyecek miydiniz
3rd Personçizmeyecek miydinçizmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizeymişimçizeymişiz
2nd Personçizeymişsinçizeymişsiniz
3rd Personçizeymişçizelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizeymiş miyimçizeymiş miyiz
2nd Personçizeymiş misinçizeymiş misiniz
3rd Personçizeymiş miçizelermiş mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmeyemişimçizmeyemişiz
2nd Personçizmeyemişsinçizmeyemişsiniz
3rd Personçizmeyemişçizmeyelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmeyemiş miyimçizmeyemiş miyiz
2nd Personçizmeyemiş misinçizmeyemiş misiniz
3rd Personçizmeyemiş misinçizmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personçizeydimçizeydik
2nd Personçizeydinçizeydiniz
3rd Personçizeydiçizeydiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personçize miydimçize miydik
2nd Personçize miydinçize miydiniz
3rd Personçize miydiçizeler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personçizmeyeydimçizmeyeydik
2nd Personçizmeyeydinçizmeyeydiniz
3rd Personçizmeyeydiçizmeyelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personçizmeye miydimçizmeye miydik
2nd Personçizmeye miydinçizmeye miydiniz
3rd Personçizmeye miydinçizmeye miydiniz