Türkçede çiz fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumluçizmekçizmek mi
Olumsuzçizmemekçizmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçiziyorumçiziyoruz
İkinciçiziyorsunçiziyorsunuz
Üçüncüçiziyorçiziyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciçiziyor muyumçiziyor muyuz
İkinciçiziyor musunçiziyor musunuz
Üçüncüçiziyor muçiziyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmiyorumçizmiyoruz
İkinciçizmiyorsunçizmiyorsunuz
Üçüncüçizmiyorçizmiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmiyor muyumçizmiyor muyuz
İkinciçizmiyor musunçizmiyor musunuz
Üçüncüçizmiyor musunçizmiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizerimçizeriz
İkinciçizersinçizersiniz
Üçüncüçizerçizerler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizer miyimçizer miyiz
İkinciçizer misinçizer misiniz
Üçüncüçizer miçizerler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmemçizmeyiz
İkinciçizmezsinçizmezsiniz
Üçüncüçizmezçizmezler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmem miçizmez miyiz
İkinciçizmez misinçizmez misiniz
Üçüncüçizmez misinçizmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciçizçizin
Üçüncüçizsinçizsinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüçizsin miçizsinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciçizmeçizmeyin
Üçüncüçizmesinçizmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizerdimçizerdik
İkinciçizerdinçizerdiniz
Üçüncüçizerdiçizerlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizer miydimçizer miydik
İkinciçizer miydinçizer miydiniz
Üçüncüçizer miydiçizerler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmezdimçizmezdik
İkinciçizmezdinçizmezdiniz
Üçüncüçizmezdiçizmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmez miydimçizmez miydik
İkinciçizmez miydinçizmez miydiniz
Üçüncüçizmez miydinçizmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizermişimçizermişiz
İkinciçizermişsinçizermişsiniz
Üçüncüçizermişçizerlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizer miymişimçizer miymişiz
İkinciçizer miymişsinçizer miymişsiniz
Üçüncüçizer miymişçizerler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmezmişimçizmezmişiz
İkinciçizmezmişsinçizmezmişsiniz
Üçüncüçizmezmişçizmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmez miymişimçizmez miymişiz
İkinciçizmez miymişsinçizmez miymişsiniz
Üçüncüçizmez miymişsinçizmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizdimçizdik
İkinciçizdinçizdiniz
Üçüncüçizdiçizdiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizdim miçizdik mi
İkinciçizdin miçizdiniz mi
Üçüncüçizdi miçizdiler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmedimçizmedik
İkinciçizmedinçizmediniz
Üçüncüçizmediçizmediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmedim miçizmedik mi
İkinciçizmedin miçizmediniz mi
Üçüncüçizmedin miçizmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçiziyormuşumçiziyormuşuz
İkinciçiziyormuşsunçiziyormuşsunuz
Üçüncüçiziyormuşçiziyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciçiziyor muymuşumçiziyor muymuşuz
İkinciçiziyor muymuşsunçiziyor muymuşsunuz
Üçüncüçiziyor muymuşçiziyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmiyormuşumçizmiyormuşuz
İkinciçizmiyormuşsunçizmiyormuşsunuz
Üçüncüçizmiyormuşçizmiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmiyor muymuşumçizmiyor muymuşuz
İkinciçizmiyor muymuşsunçizmiyor muymuşsunuz
Üçüncüçizmiyor muymuşsunçizmiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizmekteymişimçizmekteymişiz
İkinciçizmekteymişsinçizmekteymişsiniz
Üçüncüçizmekteymişçizmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmekte miymişimçizmekte miymişiz
İkinciçizmekte miymişsinçizmekte miymişsiniz
Üçüncüçizmekte miymişçizmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmemekteymişimçizmemekteymişiz
İkinciçizmemekteymişsinçizmemekteymişsiniz
Üçüncüçizmemekteymişçizmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmemekte miymişimçizmemekte miymişiz
İkinciçizmemekte miymişsinçizmemekte miymişsiniz
Üçüncüçizmemekte miymişsinçizmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizmişimçizmişiz
İkinciçizmişsinçizmişsiniz
Üçüncüçizmişçizmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmiş miyimçizmişiz
İkinciçizmiş misinçizmiş miyiz
Üçüncüçizmiş miçizmişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmemişimçizmemişiz
İkinciçizmemişsinçizmemişsiniz
Üçüncüçizmemişçizmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmemiş miyimçizmemişiz
İkinciçizmemiş misinçizmemiş miyiz
Üçüncüçizmemiş misinçizmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçiziyordumçiziyorduk
İkinciçiziyordunçiziyordunuz
Üçüncüçiziyorduçiziyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciçiziyor muydumçiziyor muyduk
İkinciçiziyor muydunçiziyor muydunuz
Üçüncüçiziyor muyduçiziyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmiyordumçizmiyorduk
İkinciçizmiyordunçizmiyordunuz
Üçüncüçizmiyorduçizmiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmiyor muydumçizmiyor muyduk
İkinciçizmiyor muydunçizmiyor muydunuz
Üçüncüçizmiyor muydunçizmiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizmekteydimçizmekteydik
İkinciçizmekteydinçizmekteydiniz
Üçüncüçizmekteydiçizmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmekte miydimçizmekte miydik
İkinciçizmekte miydinçizmekte miydiniz
Üçüncüçizmekte miydiçizmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmemekteydimçizmemekteydik
İkinciçizmemekteydinçizmemekteydiniz
Üçüncüçizmemekteydiçizmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmemekte miydimçizmemekte miydik
İkinciçizmemekte miydinçizmemekte miydiniz
Üçüncüçizmemekte miydinçizmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizmiştimçizmiştim
İkinciçizmiştinçizmiştin
Üçüncüçizmiştiçizmişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmiş miydimçizmiş miydim
İkinciçizmiş miydinçizmiş miydin
Üçüncüçizmiş miydiçizmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmemiştimçizmemiştim
İkinciçizmemiştinçizmemiştin
Üçüncüçizmemiştiçizmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmemiş miydimçizmemiş miydim
İkinciçizmemiş miydinçizmemiş miydin
Üçüncüçizmemiş miydinçizmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizmişmişimçizmişmişiz
İkinciçizmişmişsinçizmişmişsiniz
Üçüncüçizmişmişçizmişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmiş miymişimçizmiş miymişiz
İkinciçizmiş miymişsinçizmiş miymişsiniz
Üçüncüçizmiş miymişçizmişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmemişmişimçizmemişmişiz
İkinciçizmemişmişsinçizmemişmişsiniz
Üçüncüçizmemişmişçizmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmemiş miymişimçizmemiş miymişiz
İkinciçizmemiş miymişsinçizmemiş miymişsiniz
Üçüncüçizmemiş miymişsinçizmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizmiş olacağımçizmiş olacağız
İkinciçizmiş olacaksınçizmiş olacaksınız
Üçüncüçizmiş olacakçizmiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmiş mi olacağımçizmiş mi olacağız
İkinciçizmiş mi olacaksınçizmiş mi olacaksınız
Üçüncüçizmiş mi olacakçizmiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmemiş olacağımçizmemiş olacağız
İkinciçizmemiş olacaksınçizmemiş olacaksınız
Üçüncüçizmemiş olacakçizmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmemiş mi olacağımçizmemiş mi olacağız
İkinciçizmemiş mi olacaksınçizmemiş mi olacaksınız
Üçüncüçizmemiş mi olacaksınçizmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizseymişimçizseymişiz
İkinciçizseymişsinçizseymişsiniz
Üçüncüçizseymişçizselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizse miymişimçizse miymişiz
İkinciçizse miymişsinçizse miymişsiniz
Üçüncüçizse miymişçizseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmeseymişimçizmeseymişiz
İkinciçizmeseymişsinçizmeseymişsiniz
Üçüncüçizmeseymişçizmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmese miymişimçizmese miymişiz
İkinciçizmese miymişsinçizmese miymişsiniz
Üçüncüçizmese miymişsinçizmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizeceğimçizeceğiz
İkinciçizeceksinçizeceksiniz
Üçüncüçizecekçizecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizecek miyimçizecek miyiz
İkinciçizecek misinçizecek misiniz
Üçüncüçizecek miçizecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmeyeceğimçizmeyeceğiz
İkinciçizmeyeceksinçizmeyeceksiniz
Üçüncüçizmeyecekçizmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmeyecek miyimçizmeyecek miyiz
İkinciçizmeyecek misinçizmeyecek misiniz
Üçüncüçizmeyecek misinçizmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizecektimçizecektik
İkinciçizecektinçizecektiniz
Üçüncüçizecektiçizeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizecek miydimçizecek miydik
İkinciçizecek miydinçizecek miydiniz
Üçüncüçizecek miydiçizecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmeyecektimçizmeyecektik
İkinciçizmeyecektinçizmeyecektiniz
Üçüncüçizmeyecektiçizmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmeyecek miydimçizmeyecek miydik
İkinciçizmeyecek miydinçizmeyecek miydiniz
Üçüncüçizmeyecek miydinçizmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizecekmişimçizecekmişiz
İkinciçizecekmişinçizecekmişiniz
Üçüncüçizecekmişçizeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizecekmiş miyimçizecekmiş miyiz
İkinciçizecekmiş misinçizecekmiş misiniz
Üçüncüçizecekmiş miçizeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmeyecekmişimçizmeyecekmişiz
İkinciçizmeyecekmişinçizmeyecekmişiniz
Üçüncüçizmeyecekmişçizmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmeyecekmiş miyimçizmeyecekmiş miyiz
İkinciçizmeyecekmiş misinçizmeyecekmiş misiniz
Üçüncüçizmeyecekmiş misinçizmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizeceksemçizeceksek
İkinciçizeceksençizecekseniz
Üçüncüçizecekseçizeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizeceksem miçizeceksek mi
İkinciçizeceksen miçizecekseniz mi
Üçüncüçizecekse miçizeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmeyeceksemçizmeyeceksek
İkinciçizmeyeceksençizmeyecekseniz
Üçüncüçizmeyecekseçizmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmeyeceksem miçizmeyeceksek mi
İkinciçizmeyeceksen miçizmeyecekseniz mi
Üçüncüçizmeyeceksen miçizmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizmeliyimçizmeliyiz
İkinciçizmelisinçizmelisiniz
Üçüncüçizmeliçizmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmeli miyimçizmeli miyiz
İkinciçizmeli misinçizmeli misiniz
Üçüncüçizmeli miçizmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmeliyimçizmeliyiz
İkinciçizmelisinçizmelisiniz
Üçüncüçizmeliçizmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmeli miyimçizmeli miyiz
İkinciçizmeli misinçizmeli misiniz
Üçüncüçizmeli misinçizmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizmeliydimçizmeliydik
İkinciçizmeliydinçizmeliydiniz
Üçüncüçizmeliydiçizmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmeli miydimçizmeli miydik
İkinciçizmeli miydinçizmeli miydiniz
Üçüncüçizmeli miydiçizmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmemeliydimçizmemeliydik
İkinciçizmemeliydinçizmemeliydiniz
Üçüncüçizmemeliydiçizmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmemeli miydimçizmemeli miydik
İkinciçizmemeli miydinçizmemeli miydiniz
Üçüncüçizmemeli miydinçizmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizmeliymişimçizmeliymişiz
İkinciçizmeliymişsinçizmeliymişsiniz
Üçüncüçizmeliymişçizmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmeli miymişimçizmeli miymişiz
İkinciçizmeli miymişsinçizmeli miymişsiniz
Üçüncüçizmeli miymişçizmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmemeliymişimçizmemeliymişiz
İkinciçizmemeliymişsinçizmemeliymişsiniz
Üçüncüçizmemeliymişçizmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmemeli miymişimçizmemeli miymişiz
İkinciçizmemeli miymişsinçizmemeli miymişsiniz
Üçüncüçizmemeli miymişsinçizmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizsemçizsek
İkinciçizsençizseniz
Üçüncüçizseçizseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizsem miçizsek mi
İkinciçizsen miçizseniz mi
Üçüncüçizse miçizseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmesemçizmesek
İkinciçizmesençizmeseniz
Üçüncüçizmeseçizmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmesem miçizmesek mi
İkinciçizmesen miçizmeseniz mi
Üçüncüçizmesen miçizmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizeyimçizelim
İkinciçizesinçizesiniz
Üçüncüçizeçizeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizeyim miçizelim mi
İkinciçizesin miçizesiniz mi
Üçüncüçize miçizeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmeyeyimçizmeyelim
İkinciçizmeyesinçizmeyesiniz
Üçüncüçizmeyeçizmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmeyeyim miçizmeyelim mi
İkinciçizmeyesin miçizmeyesiniz mi
Üçüncüçizmeyesin miçizmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizdiydimçizdik
İkinciçizdiydinçizdiniz
Üçüncüçizdiydiçizlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizdi miydimçizdi miydik
İkinciçizdi miydinçizdi miydiniz
Üçüncüçizdi miydiçizdiler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmediydimçizdik
İkinciçizmediydinçizdiniz
Üçüncüçizmediydiçizlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmedi miydimçizmedi miydik
İkinciçizmedi miydinçizmedi miydiniz
Üçüncüçizmedi miydinçizmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizmiştimçizmiştik
İkinciçizmiştinçizmiştiniz
Üçüncüçizmiştiçizmiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmiş miyçizmiş miydik
İkinciçizmiş miyçizmiş miydiniz
Üçüncüçizmiştiçizmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmemişçizmemiştik
İkinciçizmemişçizmemiştiniz
Üçüncüçizmemişçizmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmemiş miyçizmemiş miydik
İkinciçizmemiş miyçizmemiş miydiniz
Üçüncüçizmemiş miyçizmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizecekmişimçizecekmişiz
İkinciçizecekmişsinçizecekmişsiniz
Üçüncüçizecekmişçizeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizecek miymişimçizecek miymişiz
İkinciçizecek miymişsinçizecek miymişsiniz
Üçüncüçizecek miymişçizecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmeyecekmişimçizmeyecekmişiz
İkinciçizmeyecekmişsinçizmeyecekmişsiniz
Üçüncüçizmeyecekmişçizmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmeyecek miymişimçizmeyecek miymişiz
İkinciçizmeyecek miymişsinçizmeyecek miymişsiniz
Üçüncüçizmeyecek miymişsinçizmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizecektimçizecektik
İkinciçizecektinçizecektiniz
Üçüncüçizecektiçizecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizecek miydimçizecek miydik
İkinciçizecek miydinçizecek miydiniz
Üçüncüçizecek miydiçizecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmeyecektimçizmeyecektik
İkinciçizmeyecektinçizmeyecektiniz
Üçüncüçizmeyecektiçizmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmeyecek miydimçizmeyecek miydik
İkinciçizmeyecek miydinçizmeyecek miydiniz
Üçüncüçizmeyecek miydinçizmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizeymişimçizeymişiz
İkinciçizeymişsinçizeymişsiniz
Üçüncüçizeymişçizelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizeymiş miyimçizeymiş miyiz
İkinciçizeymiş misinçizeymiş misiniz
Üçüncüçizeymiş miçizelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmeyemişimçizmeyemişiz
İkinciçizmeyemişsinçizmeyemişsiniz
Üçüncüçizmeyemişçizmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmeyemiş miyimçizmeyemiş miyiz
İkinciçizmeyemiş misinçizmeyemiş misiniz
Üçüncüçizmeyemiş misinçizmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciçizeydimçizeydik
İkinciçizeydinçizeydiniz
Üçüncüçizeydiçizeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciçize miydimçize miydik
İkinciçize miydinçize miydiniz
Üçüncüçize miydiçizeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciçizmeyeydimçizmeyeydik
İkinciçizmeyeydinçizmeyeydiniz
Üçüncüçizmeyeydiçizmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciçizmeye miydimçizmeye miydik
İkinciçizmeye miydinçizmeye miydiniz
Üçüncüçizmeye miydinçizmeye miydiniz