Conjunction of the verb gül in Turkish


Infinitive


Interrogative
Affirmative Statementgülmekgülmek mi
Negative Statementgülmemekgülmemek mi


Present continuous simple

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülüyorumgülüyoruz
2nd Persongülüyorsungülüyorsunuz
3rd Persongülüyorgülüyorlar
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülüyor muyumgülüyor muyuz
2nd Persongülüyor musungülüyor musunuz
3rd Persongülüyor mugülüyorlar mı
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmüyorumgülmüyoruz
2nd Persongülmüyorsungülmüyorsunuz
3rd Persongülmüyorgülmüyorlar
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmüyor muyumgülmüyor muyuz
2nd Persongülmüyor musungülmüyor musunuz
3rd Persongülmüyor musungülmüyor musunuz
Simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülerimgüleriz
2nd Persongülersingülersiniz
3rd Persongülergülerler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongüler miyimgüler miyiz
2nd Persongüler misingüler misiniz
3rd Persongüler migülerler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmemgülmeyiz
2nd Persongülmezsingülmezsiniz
3rd Persongülmezgülmezler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmem migülmez miyiz
2nd Persongülmez misingülmez misiniz
3rd Persongülmez misingülmez misiniz
Imperative mood

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Person--
2nd Persongülgülün
3rd Persongülsüngülsünler
Interrogative
SingularPlural
1st Person--
2nd Person--
3rd Persongülsün mügülsünler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Person--
2nd Persongülmegülmeyin
3rd Persongülmesingülmesinler
Interrogative
SingularPlural
1st Person--
2nd Person--
3rd Person--
Simple tense past definite

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülerdimgülerdik
2nd Persongülerdingülerdiniz
3rd Persongülerdigülerlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongüler miydimgüler miydik
2nd Persongüler miydingüler miydiniz
3rd Persongüler miydigülerler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmezdimgülmezdik
2nd Persongülmezdingülmezdiniz
3rd Persongülmezdigülmezlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmez miydimgülmez miydik
2nd Persongülmez miydingülmez miydiniz
3rd Persongülmez miydingülmez miydiniz
Simple tense indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülermişimgülermişiz
2nd Persongülermişsingülermişsiniz
3rd Persongülermişgülerlermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongüler miymişimgüler miymişiz
2nd Persongüler miymişsingüler miymişsiniz
3rd Persongüler miymişgülerler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmezmişimgülmezmişiz
2nd Persongülmezmişsingülmezmişsiniz
3rd Persongülmezmişgülmezlermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmez miymişimgülmez miymişiz
2nd Persongülmez miymişsingülmez miymişsiniz
3rd Persongülmez miymişsingülmez miymişsiniz
Past definite

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongüldümgüldük
2nd Persongüldüngüldünüz
3rd Persongüldügüldüler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongüldüm mügüldük mü
2nd Persongüldün mügüldünüz mü
3rd Persongüldü mügüldüler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmedimgülmedik
2nd Persongülmedingülmediniz
3rd Persongülmedigülmediler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmedim migülmedik mi
2nd Persongülmedin migülmediniz mi
3rd Persongülmedin migülmediniz mi
Past progressive dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülüyormuşumgülüyormuşuz
2nd Persongülüyormuşsungülüyormuşsunuz
3rd Persongülüyormuşgülüyorlarmış
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülüyor muymuşumgülüyor muymuşuz
2nd Persongülüyor muymuşsungülüyor muymuşsunuz
3rd Persongülüyor muymuşgülüyorlar mıymış
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmüyormuşumgülmüyormuşuz
2nd Persongülmüyormuşsungülmüyormuşsunuz
3rd Persongülmüyormuşgülmüyorlarmış
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmüyor muymuşumgülmüyor muymuşuz
2nd Persongülmüyor muymuşsungülmüyor muymuşsunuz
3rd Persongülmüyor muymuşsungülmüyor muymuşsunuz
Past progressive alternative dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülmekteymişimgülmekteymişiz
2nd Persongülmekteymişsingülmekteymişsiniz
3rd Persongülmekteymişgülmektelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmekte miymişimgülmekte miymişiz
2nd Persongülmekte miymişsingülmekte miymişsiniz
3rd Persongülmekte miymişgülmekteler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmemekteymişimgülmemekteymişiz
2nd Persongülmemekteymişsingülmemekteymişsiniz
3rd Persongülmemekteymişgülmemektelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmemekte miymişimgülmemekte miymişiz
2nd Persongülmemekte miymişsingülmemekte miymişsiniz
3rd Persongülmemekte miymişsingülmemekte miymişsiniz
Indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülmüşümgülmüşüz
2nd Persongülmüşsüngülmüşsünüz
3rd Persongülmüşgülmüşler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmüş müyümgülmüşüz
2nd Persongülmüş müsüngülmüş müyüz
3rd Persongülmüş mügülmüşler mü
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmemişimgülmemişiz
2nd Persongülmemişsingülmemişsiniz
3rd Persongülmemişgülmemişler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmemiş miyimgülmemişiz
2nd Persongülmemiş misingülmemiş miyiz
3rd Persongülmemiş misingülmemiş miyiz
Past progressive narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülüyordumgülüyorduk
2nd Persongülüyordungülüyordunuz
3rd Persongülüyordugülüyorlardı
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülüyor muydumgülüyor muyduk
2nd Persongülüyor muydungülüyor muydunuz
3rd Persongülüyor muydugülüyorlar mıydı
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmüyordumgülmüyorduk
2nd Persongülmüyordungülmüyordunuz
3rd Persongülmüyordugülmüyorlardı
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmüyor muydumgülmüyor muyduk
2nd Persongülmüyor muydungülmüyor muydunuz
3rd Persongülmüyor muydungülmüyor muydunuz
Past progressive alternative narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülmekteydimgülmekteydik
2nd Persongülmekteydingülmekteydiniz
3rd Persongülmekteydigülmektelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmekte miydimgülmekte miydik
2nd Persongülmekte miydingülmekte miydiniz
3rd Persongülmekte miydigülmekteler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmemekteydimgülmemekteydik
2nd Persongülmemekteydingülmemekteydiniz
3rd Persongülmemekteydigülmemektelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmemekte miydimgülmemekte miydik
2nd Persongülmemekte miydingülmemekte miydiniz
3rd Persongülmemekte miydingülmemekte miydiniz
Past perfect narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülmüştümgülmüştüm
2nd Persongülmüştüngülmüştün
3rd Persongülmüştügülmüşlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmüş müydümgülmüş müydüm
2nd Persongülmüş müydüngülmüş müydün
3rd Persongülmüş müydügülmüşler müydü
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmemiştimgülmemiştim
2nd Persongülmemiştingülmemiştin
3rd Persongülmemiştigülmemişlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmemiş miydimgülmemiş miydim
2nd Persongülmemiş miydingülmemiş miydin
3rd Persongülmemiş miydingülmemiş miydin
Doubtful distant past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülmüşmüşümgülmüşmüşüz
2nd Persongülmüşmüşsüngülmüşmüşsünüz
3rd Persongülmüşmüşgülmüşmüşler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmüş müymüşümgülmüş müymüşüz
2nd Persongülmüş müymüşsüngülmüş müymüşsünüz
3rd Persongülmüş müymüşgülmüşler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmemişmişimgülmemişmişiz
2nd Persongülmemişmişsingülmemişmişsiniz
3rd Persongülmemişmişgülmemişmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmemiş miymişimgülmemiş miymişiz
2nd Persongülmemiş miymişsingülmemiş miymişsiniz
3rd Persongülmemiş miymişsingülmemiş miymişsiniz
Past in the future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülmüş olacağımgülmüş olacağız
2nd Persongülmüş olacaksıngülmüş olacaksınız
3rd Persongülmüş olacakgülmüş olacaklar
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmüş mü olacağımgülmüş mü olacağız
2nd Persongülmüş mü olacaksıngülmüş mü olacaksınız
3rd Persongülmüş mü olacakgülmüş mü olacaklar
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmemiş olacağımgülmemiş olacağız
2nd Persongülmemiş olacaksıngülmemiş olacaksınız
3rd Persongülmemiş olacakgülmemiş olacaklar
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmemiş mi olacağımgülmemiş mi olacağız
2nd Persongülmemiş mi olacaksıngülmemiş mi olacaksınız
3rd Persongülmemiş mi olacaksıngülmemiş mi olacaksınız
Past conditional dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülseymişimgülseymişiz
2nd Persongülseymişsingülseymişsiniz
3rd Persongülseymişgülselermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülse miymişimgülse miymişiz
2nd Persongülse miymişsingülse miymişsiniz
3rd Persongülse miymişgülseler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmeseymişimgülmeseymişiz
2nd Persongülmeseymişsingülmeseymişsiniz
3rd Persongülmeseymişgülmeselermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmese miymişimgülmese miymişiz
2nd Persongülmese miymişsingülmese miymişsiniz
3rd Persongülmese miymişsingülmese miymişsiniz
Future simple

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongüleceğimgüleceğiz
2nd Persongüleceksingüleceksiniz
3rd Persongülecekgülecekler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülecek miyimgülecek miyiz
2nd Persongülecek misingülecek misiniz
3rd Persongülecek migülecekler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmeyeceğimgülmeyeceğiz
2nd Persongülmeyeceksingülmeyeceksiniz
3rd Persongülmeyecekgülmeyecekler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmeyecek miyimgülmeyecek miyiz
2nd Persongülmeyecek misingülmeyecek misiniz
3rd Persongülmeyecek misingülmeyecek misiniz
Future in the past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülecektimgülecektik
2nd Persongülecektingülecektiniz
3rd Persongülecektigüleceklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülecek miydimgülecek miydik
2nd Persongülecek miydingülecek miydiniz
3rd Persongülecek miydigülecekler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmeyecektimgülmeyecektik
2nd Persongülmeyecektingülmeyecektiniz
3rd Persongülmeyecektigülmeyeceklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmeyecek miydimgülmeyecek miydik
2nd Persongülmeyecek miydingülmeyecek miydiniz
3rd Persongülmeyecek miydingülmeyecek miydiniz
Future dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülecekmişimgülecekmişiz
2nd Persongülecekmişingülecekmişiniz
3rd Persongülecekmişgüleceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülecekmiş miyimgülecekmiş miyiz
2nd Persongülecekmiş misingülecekmiş misiniz
3rd Persongülecekmiş migüleceklermiş mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmeyecekmişimgülmeyecekmişiz
2nd Persongülmeyecekmişingülmeyecekmişiniz
3rd Persongülmeyecekmişgülmeyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmeyecekmiş miyimgülmeyecekmiş miyiz
2nd Persongülmeyecekmiş misingülmeyecekmiş misiniz
3rd Persongülmeyecekmiş misingülmeyecekmiş misiniz
Future conditional

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongüleceksemgüleceksek
2nd Persongüleceksengülecekseniz
3rd Persongüleceksegüleceklerse
Interrogative
SingularPlural
1st Persongüleceksem migüleceksek mi
2nd Persongüleceksen migülecekseniz mi
3rd Persongülecekse migüleceklerse mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmeyeceksemgülmeyeceksek
2nd Persongülmeyeceksengülmeyecekseniz
3rd Persongülmeyeceksegülmeyeceklerse
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmeyeceksem migülmeyeceksek mi
2nd Persongülmeyeceksen migülmeyecekseniz mi
3rd Persongülmeyeceksen migülmeyecekseniz mi
Necessitative mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülmeliyimgülmeliyiz
2nd Persongülmelisingülmelisiniz
3rd Persongülmeligülmeliler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmeli miyimgülmeli miyiz
2nd Persongülmeli misingülmeli misiniz
3rd Persongülmeli migülmeliler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmeliyimgülmeliyiz
2nd Persongülmelisingülmelisiniz
3rd Persongülmeligülmeliler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmeli miyimgülmeli miyiz
2nd Persongülmeli misingülmeli misiniz
3rd Persongülmeli misingülmeli misiniz
Necessitative past narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülmeliydimgülmeliydik
2nd Persongülmeliydingülmeliydiniz
3rd Persongülmeliydigülmelilerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmeli miydimgülmeli miydik
2nd Persongülmeli miydingülmeli miydiniz
3rd Persongülmeli miydigülmeliler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmemeliydimgülmemeliydik
2nd Persongülmemeliydingülmemeliydiniz
3rd Persongülmemeliydigülmemelilerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmemeli miydimgülmemeli miydik
2nd Persongülmemeli miydingülmemeli miydiniz
3rd Persongülmemeli miydingülmemeli miydiniz
Necessitative past dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülmeliymişimgülmeliymişiz
2nd Persongülmeliymişsingülmeliymişsiniz
3rd Persongülmeliymişgülmelilermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmeli miymişimgülmeli miymişiz
2nd Persongülmeli miymişsingülmeli miymişsiniz
3rd Persongülmeli miymişgülmeliler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmemeliymişimgülmemeliymişiz
2nd Persongülmemeliymişsingülmemeliymişsiniz
3rd Persongülmemeliymişgülmemelilermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmemeli miymişimgülmemeli miymişiz
2nd Persongülmemeli miymişsingülmemeli miymişsiniz
3rd Persongülmemeli miymişsingülmemeli miymişsiniz
Conditional mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülsemgülsek
2nd Persongülsengülseniz
3rd Persongülsegülseler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülsem migülsek mi
2nd Persongülsen migülseniz mi
3rd Persongülse migülseler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmesemgülmesek
2nd Persongülmesengülmeseniz
3rd Persongülmesegülmeseler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmesem migülmesek mi
2nd Persongülmesen migülmeseniz mi
3rd Persongülmesen migülmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongüleyimgülelim
2nd Persongülesingülesiniz
3rd Persongülegüleler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongüleyim migülelim mi
2nd Persongülesin migülesiniz mi
3rd Persongüle migüleler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmeyeyimgülmeyelim
2nd Persongülmeyesingülmeyesiniz
3rd Persongülmeyegülmeyeler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmeyeyim migülmeyelim mi
2nd Persongülmeyesin migülmeyesiniz mi
3rd Persongülmeyesin migülmeyesiniz mi
Past definite narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongüldüydümgüldük
2nd Persongüldüydüngüldünüz
3rd Persongüldüydügüllerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongüldü müydümgüldü müydük
2nd Persongüldü müydüngüldü müydünüz
3rd Persongüldü müydügüldüler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmediydimgüldük
2nd Persongülmediydingüldünüz
3rd Persongülmediydigüllerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmedi miydimgülmedi miydik
2nd Persongülmedi miydingülmedi miydiniz
3rd Persongülmedi miydingülmedi miydiniz
Past indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülmüştümgülmüştük
2nd Persongülmüştüngülmüştünüz
3rd Persongülmüştügülmüştüler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmüş müygülmüş müydük
2nd Persongülmüş müygülmüş müydünüz
3rd Persongülmüştügülmüşler müydü
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmemişgülmemiştik
2nd Persongülmemişgülmemiştiniz
3rd Persongülmemişgülmemiştiler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmemiş miygülmemiş miydik
2nd Persongülmemiş miygülmemiş miydiniz
3rd Persongülmemiş miygülmemiş miydiniz
Indefinite past future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülecekmişimgülecekmişiz
2nd Persongülecekmişsingülecekmişsiniz
3rd Persongülecekmişgüleceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülecek miymişimgülecek miymişiz
2nd Persongülecek miymişsingülecek miymişsiniz
3rd Persongülecek miymişgülecekler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmeyecekmişimgülmeyecekmişiz
2nd Persongülmeyecekmişsingülmeyecekmişsiniz
3rd Persongülmeyecekmişgülmeyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmeyecek miymişimgülmeyecek miymişiz
2nd Persongülmeyecek miymişsingülmeyecek miymişsiniz
3rd Persongülmeyecek miymişsingülmeyecek miymişsiniz
Past future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongülecektimgülecektik
2nd Persongülecektingülecektiniz
3rd Persongülecektigülecektiler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülecek miydimgülecek miydik
2nd Persongülecek miydingülecek miydiniz
3rd Persongülecek miydigülecekler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmeyecektimgülmeyecektik
2nd Persongülmeyecektingülmeyecektiniz
3rd Persongülmeyecektigülmeyecektiler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmeyecek miydimgülmeyecek miydik
2nd Persongülmeyecek miydingülmeyecek miydiniz
3rd Persongülmeyecek miydingülmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongüleymişimgüleymişiz
2nd Persongüleymişsingüleymişsiniz
3rd Persongüleymişgülelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongüleymiş miyimgüleymiş miyiz
2nd Persongüleymiş misingüleymiş misiniz
3rd Persongüleymiş migülelermiş mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmeyemişimgülmeyemişiz
2nd Persongülmeyemişsingülmeyemişsiniz
3rd Persongülmeyemişgülmeyelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmeyemiş miyimgülmeyemiş miyiz
2nd Persongülmeyemiş misingülmeyemiş misiniz
3rd Persongülmeyemiş misingülmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Persongüleydimgüleydik
2nd Persongüleydingüleydiniz
3rd Persongüleydigüleydiler
Interrogative
SingularPlural
1st Persongüle miydimgüle miydik
2nd Persongüle miydingüle miydiniz
3rd Persongüle miydigüleler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Persongülmeyeydimgülmeyeydik
2nd Persongülmeyeydingülmeyeydiniz
3rd Persongülmeyeydigülmeyelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Persongülmeye miydimgülmeye miydik
2nd Persongülmeye miydingülmeye miydiniz
3rd Persongülmeye miydingülmeye miydiniz