Türkçede gül fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlugülmekgülmek mi
Olumsuzgülmemekgülmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülüyorumgülüyoruz
İkincigülüyorsungülüyorsunuz
Üçüncügülüyorgülüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincigülüyor muyumgülüyor muyuz
İkincigülüyor musungülüyor musunuz
Üçüncügülüyor mugülüyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmüyorumgülmüyoruz
İkincigülmüyorsungülmüyorsunuz
Üçüncügülmüyorgülmüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmüyor muyumgülmüyor muyuz
İkincigülmüyor musungülmüyor musunuz
Üçüncügülmüyor musungülmüyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülerimgüleriz
İkincigülersingülersiniz
Üçüncügülergülerler
Soru
TekilÇoğul
Birincigüler miyimgüler miyiz
İkincigüler misingüler misiniz
Üçüncügüler migülerler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmemgülmeyiz
İkincigülmezsingülmezsiniz
Üçüncügülmezgülmezler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmem migülmez miyiz
İkincigülmez misingülmez misiniz
Üçüncügülmez misingülmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincigülgülün
Üçüncügülsüngülsünler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncügülsün mügülsünler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincigülmegülmeyin
Üçüncügülmesingülmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülerdimgülerdik
İkincigülerdingülerdiniz
Üçüncügülerdigülerlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigüler miydimgüler miydik
İkincigüler miydingüler miydiniz
Üçüncügüler miydigülerler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmezdimgülmezdik
İkincigülmezdingülmezdiniz
Üçüncügülmezdigülmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmez miydimgülmez miydik
İkincigülmez miydingülmez miydiniz
Üçüncügülmez miydingülmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülermişimgülermişiz
İkincigülermişsingülermişsiniz
Üçüncügülermişgülerlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigüler miymişimgüler miymişiz
İkincigüler miymişsingüler miymişsiniz
Üçüncügüler miymişgülerler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmezmişimgülmezmişiz
İkincigülmezmişsingülmezmişsiniz
Üçüncügülmezmişgülmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmez miymişimgülmez miymişiz
İkincigülmez miymişsingülmez miymişsiniz
Üçüncügülmez miymişsingülmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigüldümgüldük
İkincigüldüngüldünüz
Üçüncügüldügüldüler
Soru
TekilÇoğul
Birincigüldüm mügüldük mü
İkincigüldün mügüldünüz mü
Üçüncügüldü mügüldüler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmedimgülmedik
İkincigülmedingülmediniz
Üçüncügülmedigülmediler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmedim migülmedik mi
İkincigülmedin migülmediniz mi
Üçüncügülmedin migülmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülüyormuşumgülüyormuşuz
İkincigülüyormuşsungülüyormuşsunuz
Üçüncügülüyormuşgülüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincigülüyor muymuşumgülüyor muymuşuz
İkincigülüyor muymuşsungülüyor muymuşsunuz
Üçüncügülüyor muymuşgülüyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmüyormuşumgülmüyormuşuz
İkincigülmüyormuşsungülmüyormuşsunuz
Üçüncügülmüyormuşgülmüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmüyor muymuşumgülmüyor muymuşuz
İkincigülmüyor muymuşsungülmüyor muymuşsunuz
Üçüncügülmüyor muymuşsungülmüyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülmekteymişimgülmekteymişiz
İkincigülmekteymişsingülmekteymişsiniz
Üçüncügülmekteymişgülmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmekte miymişimgülmekte miymişiz
İkincigülmekte miymişsingülmekte miymişsiniz
Üçüncügülmekte miymişgülmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmemekteymişimgülmemekteymişiz
İkincigülmemekteymişsingülmemekteymişsiniz
Üçüncügülmemekteymişgülmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmemekte miymişimgülmemekte miymişiz
İkincigülmemekte miymişsingülmemekte miymişsiniz
Üçüncügülmemekte miymişsingülmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülmüşümgülmüşüz
İkincigülmüşsüngülmüşsünüz
Üçüncügülmüşgülmüşler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmüş müyümgülmüşüz
İkincigülmüş müsüngülmüş müyüz
Üçüncügülmüş mügülmüşler mü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmemişimgülmemişiz
İkincigülmemişsingülmemişsiniz
Üçüncügülmemişgülmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmemiş miyimgülmemişiz
İkincigülmemiş misingülmemiş miyiz
Üçüncügülmemiş misingülmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülüyordumgülüyorduk
İkincigülüyordungülüyordunuz
Üçüncügülüyordugülüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincigülüyor muydumgülüyor muyduk
İkincigülüyor muydungülüyor muydunuz
Üçüncügülüyor muydugülüyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmüyordumgülmüyorduk
İkincigülmüyordungülmüyordunuz
Üçüncügülmüyordugülmüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmüyor muydumgülmüyor muyduk
İkincigülmüyor muydungülmüyor muydunuz
Üçüncügülmüyor muydungülmüyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülmekteydimgülmekteydik
İkincigülmekteydingülmekteydiniz
Üçüncügülmekteydigülmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmekte miydimgülmekte miydik
İkincigülmekte miydingülmekte miydiniz
Üçüncügülmekte miydigülmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmemekteydimgülmemekteydik
İkincigülmemekteydingülmemekteydiniz
Üçüncügülmemekteydigülmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmemekte miydimgülmemekte miydik
İkincigülmemekte miydingülmemekte miydiniz
Üçüncügülmemekte miydingülmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülmüştümgülmüştüm
İkincigülmüştüngülmüştün
Üçüncügülmüştügülmüşlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmüş müydümgülmüş müydüm
İkincigülmüş müydüngülmüş müydün
Üçüncügülmüş müydügülmüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmemiştimgülmemiştim
İkincigülmemiştingülmemiştin
Üçüncügülmemiştigülmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmemiş miydimgülmemiş miydim
İkincigülmemiş miydingülmemiş miydin
Üçüncügülmemiş miydingülmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülmüşmüşümgülmüşmüşüz
İkincigülmüşmüşsüngülmüşmüşsünüz
Üçüncügülmüşmüşgülmüşmüşler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmüş müymüşümgülmüş müymüşüz
İkincigülmüş müymüşsüngülmüş müymüşsünüz
Üçüncügülmüş müymüşgülmüşler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmemişmişimgülmemişmişiz
İkincigülmemişmişsingülmemişmişsiniz
Üçüncügülmemişmişgülmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmemiş miymişimgülmemiş miymişiz
İkincigülmemiş miymişsingülmemiş miymişsiniz
Üçüncügülmemiş miymişsingülmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülmüş olacağımgülmüş olacağız
İkincigülmüş olacaksıngülmüş olacaksınız
Üçüncügülmüş olacakgülmüş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmüş mü olacağımgülmüş mü olacağız
İkincigülmüş mü olacaksıngülmüş mü olacaksınız
Üçüncügülmüş mü olacakgülmüş mü olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmemiş olacağımgülmemiş olacağız
İkincigülmemiş olacaksıngülmemiş olacaksınız
Üçüncügülmemiş olacakgülmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmemiş mi olacağımgülmemiş mi olacağız
İkincigülmemiş mi olacaksıngülmemiş mi olacaksınız
Üçüncügülmemiş mi olacaksıngülmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülseymişimgülseymişiz
İkincigülseymişsingülseymişsiniz
Üçüncügülseymişgülselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigülse miymişimgülse miymişiz
İkincigülse miymişsingülse miymişsiniz
Üçüncügülse miymişgülseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmeseymişimgülmeseymişiz
İkincigülmeseymişsingülmeseymişsiniz
Üçüncügülmeseymişgülmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmese miymişimgülmese miymişiz
İkincigülmese miymişsingülmese miymişsiniz
Üçüncügülmese miymişsingülmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigüleceğimgüleceğiz
İkincigüleceksingüleceksiniz
Üçüncügülecekgülecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülecek miyimgülecek miyiz
İkincigülecek misingülecek misiniz
Üçüncügülecek migülecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmeyeceğimgülmeyeceğiz
İkincigülmeyeceksingülmeyeceksiniz
Üçüncügülmeyecekgülmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmeyecek miyimgülmeyecek miyiz
İkincigülmeyecek misingülmeyecek misiniz
Üçüncügülmeyecek misingülmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülecektimgülecektik
İkincigülecektingülecektiniz
Üçüncügülecektigüleceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigülecek miydimgülecek miydik
İkincigülecek miydingülecek miydiniz
Üçüncügülecek miydigülecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmeyecektimgülmeyecektik
İkincigülmeyecektingülmeyecektiniz
Üçüncügülmeyecektigülmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmeyecek miydimgülmeyecek miydik
İkincigülmeyecek miydingülmeyecek miydiniz
Üçüncügülmeyecek miydingülmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülecekmişimgülecekmişiz
İkincigülecekmişingülecekmişiniz
Üçüncügülecekmişgüleceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigülecekmiş miyimgülecekmiş miyiz
İkincigülecekmiş misingülecekmiş misiniz
Üçüncügülecekmiş migüleceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmeyecekmişimgülmeyecekmişiz
İkincigülmeyecekmişingülmeyecekmişiniz
Üçüncügülmeyecekmişgülmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmeyecekmiş miyimgülmeyecekmiş miyiz
İkincigülmeyecekmiş misingülmeyecekmiş misiniz
Üçüncügülmeyecekmiş misingülmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigüleceksemgüleceksek
İkincigüleceksengülecekseniz
Üçüncügüleceksegüleceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincigüleceksem migüleceksek mi
İkincigüleceksen migülecekseniz mi
Üçüncügülecekse migüleceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmeyeceksemgülmeyeceksek
İkincigülmeyeceksengülmeyecekseniz
Üçüncügülmeyeceksegülmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmeyeceksem migülmeyeceksek mi
İkincigülmeyeceksen migülmeyecekseniz mi
Üçüncügülmeyeceksen migülmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülmeliyimgülmeliyiz
İkincigülmelisingülmelisiniz
Üçüncügülmeligülmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmeli miyimgülmeli miyiz
İkincigülmeli misingülmeli misiniz
Üçüncügülmeli migülmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmeliyimgülmeliyiz
İkincigülmelisingülmelisiniz
Üçüncügülmeligülmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmeli miyimgülmeli miyiz
İkincigülmeli misingülmeli misiniz
Üçüncügülmeli misingülmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülmeliydimgülmeliydik
İkincigülmeliydingülmeliydiniz
Üçüncügülmeliydigülmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmeli miydimgülmeli miydik
İkincigülmeli miydingülmeli miydiniz
Üçüncügülmeli miydigülmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmemeliydimgülmemeliydik
İkincigülmemeliydingülmemeliydiniz
Üçüncügülmemeliydigülmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmemeli miydimgülmemeli miydik
İkincigülmemeli miydingülmemeli miydiniz
Üçüncügülmemeli miydingülmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülmeliymişimgülmeliymişiz
İkincigülmeliymişsingülmeliymişsiniz
Üçüncügülmeliymişgülmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmeli miymişimgülmeli miymişiz
İkincigülmeli miymişsingülmeli miymişsiniz
Üçüncügülmeli miymişgülmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmemeliymişimgülmemeliymişiz
İkincigülmemeliymişsingülmemeliymişsiniz
Üçüncügülmemeliymişgülmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmemeli miymişimgülmemeli miymişiz
İkincigülmemeli miymişsingülmemeli miymişsiniz
Üçüncügülmemeli miymişsingülmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülsemgülsek
İkincigülsengülseniz
Üçüncügülsegülseler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülsem migülsek mi
İkincigülsen migülseniz mi
Üçüncügülse migülseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmesemgülmesek
İkincigülmesengülmeseniz
Üçüncügülmesegülmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmesem migülmesek mi
İkincigülmesen migülmeseniz mi
Üçüncügülmesen migülmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigüleyimgülelim
İkincigülesingülesiniz
Üçüncügülegüleler
Soru
TekilÇoğul
Birincigüleyim migülelim mi
İkincigülesin migülesiniz mi
Üçüncügüle migüleler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmeyeyimgülmeyelim
İkincigülmeyesingülmeyesiniz
Üçüncügülmeyegülmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmeyeyim migülmeyelim mi
İkincigülmeyesin migülmeyesiniz mi
Üçüncügülmeyesin migülmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigüldüydümgüldük
İkincigüldüydüngüldünüz
Üçüncügüldüydügüllerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigüldü müydümgüldü müydük
İkincigüldü müydüngüldü müydünüz
Üçüncügüldü müydügüldüler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmediydimgüldük
İkincigülmediydingüldünüz
Üçüncügülmediydigüllerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmedi miydimgülmedi miydik
İkincigülmedi miydingülmedi miydiniz
Üçüncügülmedi miydingülmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülmüştümgülmüştük
İkincigülmüştüngülmüştünüz
Üçüncügülmüştügülmüştüler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmüş müygülmüş müydük
İkincigülmüş müygülmüş müydünüz
Üçüncügülmüştügülmüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmemişgülmemiştik
İkincigülmemişgülmemiştiniz
Üçüncügülmemişgülmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmemiş miygülmemiş miydik
İkincigülmemiş miygülmemiş miydiniz
Üçüncügülmemiş miygülmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülecekmişimgülecekmişiz
İkincigülecekmişsingülecekmişsiniz
Üçüncügülecekmişgüleceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigülecek miymişimgülecek miymişiz
İkincigülecek miymişsingülecek miymişsiniz
Üçüncügülecek miymişgülecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmeyecekmişimgülmeyecekmişiz
İkincigülmeyecekmişsingülmeyecekmişsiniz
Üçüncügülmeyecekmişgülmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmeyecek miymişimgülmeyecek miymişiz
İkincigülmeyecek miymişsingülmeyecek miymişsiniz
Üçüncügülmeyecek miymişsingülmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigülecektimgülecektik
İkincigülecektingülecektiniz
Üçüncügülecektigülecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülecek miydimgülecek miydik
İkincigülecek miydingülecek miydiniz
Üçüncügülecek miydigülecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmeyecektimgülmeyecektik
İkincigülmeyecektingülmeyecektiniz
Üçüncügülmeyecektigülmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmeyecek miydimgülmeyecek miydik
İkincigülmeyecek miydingülmeyecek miydiniz
Üçüncügülmeyecek miydingülmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigüleymişimgüleymişiz
İkincigüleymişsingüleymişsiniz
Üçüncügüleymişgülelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigüleymiş miyimgüleymiş miyiz
İkincigüleymiş misingüleymiş misiniz
Üçüncügüleymiş migülelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmeyemişimgülmeyemişiz
İkincigülmeyemişsingülmeyemişsiniz
Üçüncügülmeyemişgülmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmeyemiş miyimgülmeyemiş miyiz
İkincigülmeyemiş misingülmeyemiş misiniz
Üçüncügülmeyemiş misingülmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigüleydimgüleydik
İkincigüleydingüleydiniz
Üçüncügüleydigüleydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigüle miydimgüle miydik
İkincigüle miydingüle miydiniz
Üçüncügüle miydigüleler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigülmeyeydimgülmeyeydik
İkincigülmeyeydingülmeyeydiniz
Üçüncügülmeyeydigülmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigülmeye miydimgülmeye miydik
İkincigülmeye miydingülmeye miydiniz
Üçüncügülmeye miydingülmeye miydiniz