Conjunction of the verb öl in Turkish


Infinitive


Interrogative
Affirmative Statement ölmek ölmek mi
Negative Statement ölmemek ölmemek mi


Present continuous simple

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölüyorum ölüyoruz
2nd Person ölüyorsun ölüyorsunuz
3rd Person ölüyor ölüyorlar
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölüyor muyum ölüyor muyuz
2nd Person ölüyor musun ölüyor musunuz
3rd Person ölüyor mu ölüyorlar mı
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmüyorum ölmüyoruz
2nd Person ölmüyorsun ölmüyorsunuz
3rd Person ölmüyor ölmüyorlar
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmüyor muyum ölmüyor muyuz
2nd Person ölmüyor musun ölmüyor musunuz
3rd Person ölmüyor musun ölmüyor musunuz
Simple tense

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölürüm ölürüz
2nd Person ölürsün ölürsünüz
3rd Person ölür ölürler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölür müyüm ölür müyüz
2nd Person ölür müsün ölür müsünüz
3rd Person ölür mü ölürler mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmem ölmeyiz
2nd Person ölmezsin ölmezsiniz
3rd Person ölmez ölmezler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmem mi ölmez miyiz
2nd Person ölmez misin ölmez misiniz
3rd Person ölmez misin ölmez misiniz
Imperative mood

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person - -
2nd Person öl ölün
3rd Person ölsün ölsünler
Interrogative
Singular Plural
1st Person - -
2nd Person - -
3rd Person ölsün mü ölsünler mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person - -
2nd Person ölme ölmeyin
3rd Person ölmesin ölmesinler
Interrogative
Singular Plural
1st Person - -
2nd Person - -
3rd Person - -
Simple tense past definite

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölürdüm ölürdük
2nd Person ölürdün ölürdünüz
3rd Person ölürdü ölürlerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölür müydüm ölür müydük
2nd Person ölür müydün ölür müydünüz
3rd Person ölür müydü ölürler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmezdim ölmezdik
2nd Person ölmezdin ölmezdiniz
3rd Person ölmezdi ölmezlerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmez miydim ölmez miydik
2nd Person ölmez miydin ölmez miydiniz
3rd Person ölmez miydin ölmez miydiniz
Simple tense indefinite past

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölürmüşüm ölürmüşüz
2nd Person ölürmüşsün ölürmüşsünüz
3rd Person ölürmüş ölürlermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölür müymüşüm ölür müymüşüz
2nd Person ölür müymüşsün ölür müymüşsünüz
3rd Person ölür müymüş ölürler miymiş
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmezmişim ölmezmişiz
2nd Person ölmezmişsin ölmezmişsiniz
3rd Person ölmezmiş ölmezlermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmez miymişim ölmez miymişiz
2nd Person ölmez miymişsin ölmez miymişsiniz
3rd Person ölmez miymişsin ölmez miymişsiniz
Past definite

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person öldüm öldük
2nd Person öldün öldünüz
3rd Person öldü öldüler
Interrogative
Singular Plural
1st Person öldüm mü öldük mü
2nd Person öldün mü öldünüz mü
3rd Person öldü mü öldüler mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmedim ölmedik
2nd Person ölmedin ölmediniz
3rd Person ölmedi ölmediler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmedim mi ölmedik mi
2nd Person ölmedin mi ölmediniz mi
3rd Person ölmedin mi ölmediniz mi
Past progressive dubitative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölüyormuşum ölüyormuşuz
2nd Person ölüyormuşsun ölüyormuşsunuz
3rd Person ölüyormuş ölüyorlarmış
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölüyor muymuşum ölüyor muymuşuz
2nd Person ölüyor muymuşsun ölüyor muymuşsunuz
3rd Person ölüyor muymuş ölüyorlar mıymış
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmüyormuşum ölmüyormuşuz
2nd Person ölmüyormuşsun ölmüyormuşsunuz
3rd Person ölmüyormuş ölmüyorlarmış
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmüyor muymuşum ölmüyor muymuşuz
2nd Person ölmüyor muymuşsun ölmüyor muymuşsunuz
3rd Person ölmüyor muymuşsun ölmüyor muymuşsunuz
Past progressive alternative dubitative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölmekteymişim ölmekteymişiz
2nd Person ölmekteymişsin ölmekteymişsiniz
3rd Person ölmekteymiş ölmektelermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmekte miymişim ölmekte miymişiz
2nd Person ölmekte miymişsin ölmekte miymişsiniz
3rd Person ölmekte miymiş ölmekteler miymiş
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmemekteymişim ölmemekteymişiz
2nd Person ölmemekteymişsin ölmemekteymişsiniz
3rd Person ölmemekteymiş ölmemektelermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmemekte miymişim ölmemekte miymişiz
2nd Person ölmemekte miymişsin ölmemekte miymişsiniz
3rd Person ölmemekte miymişsin ölmemekte miymişsiniz
Indefinite past

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölmüşüm ölmüşüz
2nd Person ölmüşsün ölmüşsünüz
3rd Person ölmüş ölmüşler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmüş müyüm ölmüşüz
2nd Person ölmüş müsün ölmüş müyüz
3rd Person ölmüş mü ölmüşler mü
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmemişim ölmemişiz
2nd Person ölmemişsin ölmemişsiniz
3rd Person ölmemiş ölmemişler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmemiş miyim ölmemişiz
2nd Person ölmemiş misin ölmemiş miyiz
3rd Person ölmemiş misin ölmemiş miyiz
Past progressive narrative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölüyordum ölüyorduk
2nd Person ölüyordun ölüyordunuz
3rd Person ölüyordu ölüyorlardı
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölüyor muydum ölüyor muyduk
2nd Person ölüyor muydun ölüyor muydunuz
3rd Person ölüyor muydu ölüyorlar mıydı
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmüyordum ölmüyorduk
2nd Person ölmüyordun ölmüyordunuz
3rd Person ölmüyordu ölmüyorlardı
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmüyor muydum ölmüyor muyduk
2nd Person ölmüyor muydun ölmüyor muydunuz
3rd Person ölmüyor muydun ölmüyor muydunuz
Past progressive alternative narrative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölmekteydim ölmekteydik
2nd Person ölmekteydin ölmekteydiniz
3rd Person ölmekteydi ölmektelerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmekte miydim ölmekte miydik
2nd Person ölmekte miydin ölmekte miydiniz
3rd Person ölmekte miydi ölmekteler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmemekteydim ölmemekteydik
2nd Person ölmemekteydin ölmemekteydiniz
3rd Person ölmemekteydi ölmemektelerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmemekte miydim ölmemekte miydik
2nd Person ölmemekte miydin ölmemekte miydiniz
3rd Person ölmemekte miydin ölmemekte miydiniz
Past perfect narrative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölmüştüm ölmüştüm
2nd Person ölmüştün ölmüştün
3rd Person ölmüştü ölmüşlerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmüş müydüm ölmüş müydüm
2nd Person ölmüş müydün ölmüş müydün
3rd Person ölmüş müydü ölmüşler müydü
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmemiştim ölmemiştim
2nd Person ölmemiştin ölmemiştin
3rd Person ölmemişti ölmemişlerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmemiş miydim ölmemiş miydim
2nd Person ölmemiş miydin ölmemiş miydin
3rd Person ölmemiş miydin ölmemiş miydin
Doubtful distant past

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölmüşmüşüm ölmüşmüşüz
2nd Person ölmüşmüşsün ölmüşmüşsünüz
3rd Person ölmüşmüş ölmüşmüşler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmüş müymüşüm ölmüş müymüşüz
2nd Person ölmüş müymüşsün ölmüş müymüşsünüz
3rd Person ölmüş müymüş ölmüşler miymiş
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmemişmişim ölmemişmişiz
2nd Person ölmemişmişsin ölmemişmişsiniz
3rd Person ölmemişmiş ölmemişmişler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmemiş miymişim ölmemiş miymişiz
2nd Person ölmemiş miymişsin ölmemiş miymişsiniz
3rd Person ölmemiş miymişsin ölmemiş miymişsiniz
Past in the future

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölmüş olacağım ölmüş olacağız
2nd Person ölmüş olacaksın ölmüş olacaksınız
3rd Person ölmüş olacak ölmüş olacaklar
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmüş mü olacağım ölmüş mü olacağız
2nd Person ölmüş mü olacaksın ölmüş mü olacaksınız
3rd Person ölmüş mü olacak ölmüş mü olacaklar
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmemiş olacağım ölmemiş olacağız
2nd Person ölmemiş olacaksın ölmemiş olacaksınız
3rd Person ölmemiş olacak ölmemiş olacaklar
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmemiş mi olacağım ölmemiş mi olacağız
2nd Person ölmemiş mi olacaksın ölmemiş mi olacaksınız
3rd Person ölmemiş mi olacaksın ölmemiş mi olacaksınız
Past conditional dubitative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölseymişim ölseymişiz
2nd Person ölseymişsin ölseymişsiniz
3rd Person ölseymiş ölselermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölse miymişim ölse miymişiz
2nd Person ölse miymişsin ölse miymişsiniz
3rd Person ölse miymiş ölseler miymiş
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmeseymişim ölmeseymişiz
2nd Person ölmeseymişsin ölmeseymişsiniz
3rd Person ölmeseymiş ölmeselermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmese miymişim ölmese miymişiz
2nd Person ölmese miymişsin ölmese miymişsiniz
3rd Person ölmese miymişsin ölmese miymişsiniz
Future simple

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person öleceğim öleceğiz
2nd Person öleceksin öleceksiniz
3rd Person ölecek ölecekler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölecek miyim ölecek miyiz
2nd Person ölecek misin ölecek misiniz
3rd Person ölecek mi ölecekler mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmeyeceğim ölmeyeceğiz
2nd Person ölmeyeceksin ölmeyeceksiniz
3rd Person ölmeyecek ölmeyecekler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmeyecek miyim ölmeyecek miyiz
2nd Person ölmeyecek misin ölmeyecek misiniz
3rd Person ölmeyecek misin ölmeyecek misiniz
Future in the past

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölecektim ölecektik
2nd Person ölecektin ölecektiniz
3rd Person ölecekti öleceklerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölecek miydim ölecek miydik
2nd Person ölecek miydin ölecek miydiniz
3rd Person ölecek miydi ölecekler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmeyecektim ölmeyecektik
2nd Person ölmeyecektin ölmeyecektiniz
3rd Person ölmeyecekti ölmeyeceklerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmeyecek miydim ölmeyecek miydik
2nd Person ölmeyecek miydin ölmeyecek miydiniz
3rd Person ölmeyecek miydin ölmeyecek miydiniz
Future dubitative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölecekmişim ölecekmişiz
2nd Person ölecekmişin ölecekmişiniz
3rd Person ölecekmiş öleceklermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölecekmiş miyim ölecekmiş miyiz
2nd Person ölecekmiş misin ölecekmiş misiniz
3rd Person ölecekmiş mi öleceklermiş mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmeyecekmişim ölmeyecekmişiz
2nd Person ölmeyecekmişin ölmeyecekmişiniz
3rd Person ölmeyecekmiş ölmeyeceklermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmeyecekmiş miyim ölmeyecekmiş miyiz
2nd Person ölmeyecekmiş misin ölmeyecekmiş misiniz
3rd Person ölmeyecekmiş misin ölmeyecekmiş misiniz
Future conditional

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person öleceksem öleceksek
2nd Person öleceksen ölecekseniz
3rd Person ölecekse öleceklerse
Interrogative
Singular Plural
1st Person öleceksem mi öleceksek mi
2nd Person öleceksen mi ölecekseniz mi
3rd Person ölecekse mi öleceklerse mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmeyeceksem ölmeyeceksek
2nd Person ölmeyeceksen ölmeyecekseniz
3rd Person ölmeyecekse ölmeyeceklerse
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmeyeceksem mi ölmeyeceksek mi
2nd Person ölmeyeceksen mi ölmeyecekseniz mi
3rd Person ölmeyeceksen mi ölmeyecekseniz mi
Necessitative mood simple tense

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölmeliyim ölmeliyiz
2nd Person ölmelisin ölmelisiniz
3rd Person ölmeli ölmeliler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmeli miyim ölmeli miyiz
2nd Person ölmeli misin ölmeli misiniz
3rd Person ölmeli mi ölmeliler mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmeliyim ölmeliyiz
2nd Person ölmelisin ölmelisiniz
3rd Person ölmeli ölmeliler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmeli miyim ölmeli miyiz
2nd Person ölmeli misin ölmeli misiniz
3rd Person ölmeli misin ölmeli misiniz
Necessitative past narrative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölmeliydim ölmeliydik
2nd Person ölmeliydin ölmeliydiniz
3rd Person ölmeliydi ölmelilerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmeli miydim ölmeli miydik
2nd Person ölmeli miydin ölmeli miydiniz
3rd Person ölmeli miydi ölmeliler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmemeliydim ölmemeliydik
2nd Person ölmemeliydin ölmemeliydiniz
3rd Person ölmemeliydi ölmemelilerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmemeli miydim ölmemeli miydik
2nd Person ölmemeli miydin ölmemeli miydiniz
3rd Person ölmemeli miydin ölmemeli miydiniz
Necessitative past dubitative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölmeliymişim ölmeliymişiz
2nd Person ölmeliymişsin ölmeliymişsiniz
3rd Person ölmeliymiş ölmelilermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmeli miymişim ölmeli miymişiz
2nd Person ölmeli miymişsin ölmeli miymişsiniz
3rd Person ölmeli miymiş ölmeliler miymiş
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmemeliymişim ölmemeliymişiz
2nd Person ölmemeliymişsin ölmemeliymişsiniz
3rd Person ölmemeliymiş ölmemelilermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmemeli miymişim ölmemeli miymişiz
2nd Person ölmemeli miymişsin ölmemeli miymişsiniz
3rd Person ölmemeli miymişsin ölmemeli miymişsiniz
Conditional mood simple tense

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölsem ölsek
2nd Person ölsen ölseniz
3rd Person ölse ölseler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölsem mi ölsek mi
2nd Person ölsen mi ölseniz mi
3rd Person ölse mi ölseler mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmesem ölmesek
2nd Person ölmesen ölmeseniz
3rd Person ölmese ölmeseler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmesem mi ölmesek mi
2nd Person ölmesen mi ölmeseniz mi
3rd Person ölmesen mi ölmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person öleyim ölelim
2nd Person ölesin ölesiniz
3rd Person öle öleler
Interrogative
Singular Plural
1st Person öleyim mi ölelim mi
2nd Person ölesin mi ölesiniz mi
3rd Person öle mi öleler mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmeyeyim ölmeyelim
2nd Person ölmeyesin ölmeyesiniz
3rd Person ölmeye ölmeyeler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmeyeyim mi ölmeyelim mi
2nd Person ölmeyesin mi ölmeyesiniz mi
3rd Person ölmeyesin mi ölmeyesiniz mi
Past definite narrative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person öldüydüm öldük
2nd Person öldüydün öldünüz
3rd Person öldüydü öllerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person öldü müydüm öldü müydük
2nd Person öldü müydün öldü müydünüz
3rd Person öldü müydü öldüler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmediydim öldük
2nd Person ölmediydin öldünüz
3rd Person ölmediydi öllerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmedi miydim ölmedi miydik
2nd Person ölmedi miydin ölmedi miydiniz
3rd Person ölmedi miydin ölmedi miydiniz
Past indefinite past

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölmüştüm ölmüştük
2nd Person ölmüştün ölmüştünüz
3rd Person ölmüştü ölmüştüler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmüş müy ölmüş müydük
2nd Person ölmüş müy ölmüş müydünüz
3rd Person ölmüştü ölmüşler müydü
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmemiş ölmemiştik
2nd Person ölmemiş ölmemiştiniz
3rd Person ölmemiş ölmemiştiler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmemiş miy ölmemiş miydik
2nd Person ölmemiş miy ölmemiş miydiniz
3rd Person ölmemiş miy ölmemiş miydiniz
Indefinite past future

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölecekmişim ölecekmişiz
2nd Person ölecekmişsin ölecekmişsiniz
3rd Person ölecekmiş öleceklermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölecek miymişim ölecek miymişiz
2nd Person ölecek miymişsin ölecek miymişsiniz
3rd Person ölecek miymiş ölecekler miymiş
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmeyecekmişim ölmeyecekmişiz
2nd Person ölmeyecekmişsin ölmeyecekmişsiniz
3rd Person ölmeyecekmiş ölmeyeceklermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmeyecek miymişim ölmeyecek miymişiz
2nd Person ölmeyecek miymişsin ölmeyecek miymişsiniz
3rd Person ölmeyecek miymişsin ölmeyecek miymişsiniz
Past future

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person ölecektim ölecektik
2nd Person ölecektin ölecektiniz
3rd Person ölecekti ölecektiler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölecek miydim ölecek miydik
2nd Person ölecek miydin ölecek miydiniz
3rd Person ölecek miydi ölecekler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmeyecektim ölmeyecektik
2nd Person ölmeyecektin ölmeyecektiniz
3rd Person ölmeyecekti ölmeyecektiler
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmeyecek miydim ölmeyecek miydik
2nd Person ölmeyecek miydin ölmeyecek miydiniz
3rd Person ölmeyecek miydin ölmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person öleymişim öleymişiz
2nd Person öleymişsin öleymişsiniz
3rd Person öleymiş ölelermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person öleymiş miyim öleymiş miyiz
2nd Person öleymiş misin öleymiş misiniz
3rd Person öleymiş mi ölelermiş mi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmeyemişim ölmeyemişiz
2nd Person ölmeyemişsin ölmeyemişsiniz
3rd Person ölmeyemiş ölmeyelermiş
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmeyemiş miyim ölmeyemiş miyiz
2nd Person ölmeyemiş misin ölmeyemiş misiniz
3rd Person ölmeyemiş misin ölmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Affirmative Statement
Singular Plural
1st Person öleydim öleydik
2nd Person öleydin öleydiniz
3rd Person öleydi öleydiler
Interrogative
Singular Plural
1st Person öle miydim öle miydik
2nd Person öle miydin öle miydiniz
3rd Person öle miydi öleler miydi
Negative Statement
Singular Plural
1st Person ölmeyeydim ölmeyeydik
2nd Person ölmeyeydin ölmeyeydiniz
3rd Person ölmeyeydi ölmeyelerdi
Interrogative
Singular Plural
1st Person ölmeye miydim ölmeye miydik
2nd Person ölmeye miydin ölmeye miydiniz
3rd Person ölmeye miydin ölmeye miydiniz