Türkçede öl fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumluölmekölmek mi
Olumsuzölmemekölmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölüyorumölüyoruz
İkinciölüyorsunölüyorsunuz
Üçüncüölüyorölüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciölüyor muyumölüyor muyuz
İkinciölüyor musunölüyor musunuz
Üçüncüölüyor muölüyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmüyorumölmüyoruz
İkinciölmüyorsunölmüyorsunuz
Üçüncüölmüyorölmüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmüyor muyumölmüyor muyuz
İkinciölmüyor musunölmüyor musunuz
Üçüncüölmüyor musunölmüyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölürümölürüz
İkinciölürsünölürsünüz
Üçüncüölürölürler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölür müyümölür müyüz
İkinciölür müsünölür müsünüz
Üçüncüölür müölürler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmemölmeyiz
İkinciölmezsinölmezsiniz
Üçüncüölmezölmezler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmem miölmez miyiz
İkinciölmez misinölmez misiniz
Üçüncüölmez misinölmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciölölün
Üçüncüölsünölsünler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüölsün müölsünler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciölmeölmeyin
Üçüncüölmesinölmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölürdümölürdük
İkinciölürdünölürdünüz
Üçüncüölürdüölürlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciölür müydümölür müydük
İkinciölür müydünölür müydünüz
Üçüncüölür müydüölürler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmezdimölmezdik
İkinciölmezdinölmezdiniz
Üçüncüölmezdiölmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmez miydimölmez miydik
İkinciölmez miydinölmez miydiniz
Üçüncüölmez miydinölmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölürmüşümölürmüşüz
İkinciölürmüşsünölürmüşsünüz
Üçüncüölürmüşölürlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciölür müymüşümölür müymüşüz
İkinciölür müymüşsünölür müymüşsünüz
Üçüncüölür müymüşölürler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmezmişimölmezmişiz
İkinciölmezmişsinölmezmişsiniz
Üçüncüölmezmişölmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmez miymişimölmez miymişiz
İkinciölmez miymişsinölmez miymişsiniz
Üçüncüölmez miymişsinölmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldümöldük
İkinciöldünöldünüz
Üçüncüöldüöldüler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldüm müöldük mü
İkinciöldün müöldünüz mü
Üçüncüöldü müöldüler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmedimölmedik
İkinciölmedinölmediniz
Üçüncüölmediölmediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmedim miölmedik mi
İkinciölmedin miölmediniz mi
Üçüncüölmedin miölmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölüyormuşumölüyormuşuz
İkinciölüyormuşsunölüyormuşsunuz
Üçüncüölüyormuşölüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciölüyor muymuşumölüyor muymuşuz
İkinciölüyor muymuşsunölüyor muymuşsunuz
Üçüncüölüyor muymuşölüyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmüyormuşumölmüyormuşuz
İkinciölmüyormuşsunölmüyormuşsunuz
Üçüncüölmüyormuşölmüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmüyor muymuşumölmüyor muymuşuz
İkinciölmüyor muymuşsunölmüyor muymuşsunuz
Üçüncüölmüyor muymuşsunölmüyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölmekteymişimölmekteymişiz
İkinciölmekteymişsinölmekteymişsiniz
Üçüncüölmekteymişölmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmekte miymişimölmekte miymişiz
İkinciölmekte miymişsinölmekte miymişsiniz
Üçüncüölmekte miymişölmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmemekteymişimölmemekteymişiz
İkinciölmemekteymişsinölmemekteymişsiniz
Üçüncüölmemekteymişölmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmemekte miymişimölmemekte miymişiz
İkinciölmemekte miymişsinölmemekte miymişsiniz
Üçüncüölmemekte miymişsinölmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölmüşümölmüşüz
İkinciölmüşsünölmüşsünüz
Üçüncüölmüşölmüşler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmüş müyümölmüşüz
İkinciölmüş müsünölmüş müyüz
Üçüncüölmüş müölmüşler mü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmemişimölmemişiz
İkinciölmemişsinölmemişsiniz
Üçüncüölmemişölmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmemiş miyimölmemişiz
İkinciölmemiş misinölmemiş miyiz
Üçüncüölmemiş misinölmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölüyordumölüyorduk
İkinciölüyordunölüyordunuz
Üçüncüölüyorduölüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciölüyor muydumölüyor muyduk
İkinciölüyor muydunölüyor muydunuz
Üçüncüölüyor muyduölüyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmüyordumölmüyorduk
İkinciölmüyordunölmüyordunuz
Üçüncüölmüyorduölmüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmüyor muydumölmüyor muyduk
İkinciölmüyor muydunölmüyor muydunuz
Üçüncüölmüyor muydunölmüyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölmekteydimölmekteydik
İkinciölmekteydinölmekteydiniz
Üçüncüölmekteydiölmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmekte miydimölmekte miydik
İkinciölmekte miydinölmekte miydiniz
Üçüncüölmekte miydiölmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmemekteydimölmemekteydik
İkinciölmemekteydinölmemekteydiniz
Üçüncüölmemekteydiölmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmemekte miydimölmemekte miydik
İkinciölmemekte miydinölmemekte miydiniz
Üçüncüölmemekte miydinölmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölmüştümölmüştüm
İkinciölmüştünölmüştün
Üçüncüölmüştüölmüşlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmüş müydümölmüş müydüm
İkinciölmüş müydünölmüş müydün
Üçüncüölmüş müydüölmüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmemiştimölmemiştim
İkinciölmemiştinölmemiştin
Üçüncüölmemiştiölmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmemiş miydimölmemiş miydim
İkinciölmemiş miydinölmemiş miydin
Üçüncüölmemiş miydinölmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölmüşmüşümölmüşmüşüz
İkinciölmüşmüşsünölmüşmüşsünüz
Üçüncüölmüşmüşölmüşmüşler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmüş müymüşümölmüş müymüşüz
İkinciölmüş müymüşsünölmüş müymüşsünüz
Üçüncüölmüş müymüşölmüşler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmemişmişimölmemişmişiz
İkinciölmemişmişsinölmemişmişsiniz
Üçüncüölmemişmişölmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmemiş miymişimölmemiş miymişiz
İkinciölmemiş miymişsinölmemiş miymişsiniz
Üçüncüölmemiş miymişsinölmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölmüş olacağımölmüş olacağız
İkinciölmüş olacaksınölmüş olacaksınız
Üçüncüölmüş olacakölmüş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmüş mü olacağımölmüş mü olacağız
İkinciölmüş mü olacaksınölmüş mü olacaksınız
Üçüncüölmüş mü olacakölmüş mü olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmemiş olacağımölmemiş olacağız
İkinciölmemiş olacaksınölmemiş olacaksınız
Üçüncüölmemiş olacakölmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmemiş mi olacağımölmemiş mi olacağız
İkinciölmemiş mi olacaksınölmemiş mi olacaksınız
Üçüncüölmemiş mi olacaksınölmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölseymişimölseymişiz
İkinciölseymişsinölseymişsiniz
Üçüncüölseymişölselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciölse miymişimölse miymişiz
İkinciölse miymişsinölse miymişsiniz
Üçüncüölse miymişölseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmeseymişimölmeseymişiz
İkinciölmeseymişsinölmeseymişsiniz
Üçüncüölmeseymişölmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmese miymişimölmese miymişiz
İkinciölmese miymişsinölmese miymişsiniz
Üçüncüölmese miymişsinölmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöleceğimöleceğiz
İkinciöleceksinöleceksiniz
Üçüncüölecekölecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölecek miyimölecek miyiz
İkinciölecek misinölecek misiniz
Üçüncüölecek miölecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmeyeceğimölmeyeceğiz
İkinciölmeyeceksinölmeyeceksiniz
Üçüncüölmeyecekölmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmeyecek miyimölmeyecek miyiz
İkinciölmeyecek misinölmeyecek misiniz
Üçüncüölmeyecek misinölmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölecektimölecektik
İkinciölecektinölecektiniz
Üçüncüölecektiöleceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciölecek miydimölecek miydik
İkinciölecek miydinölecek miydiniz
Üçüncüölecek miydiölecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmeyecektimölmeyecektik
İkinciölmeyecektinölmeyecektiniz
Üçüncüölmeyecektiölmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmeyecek miydimölmeyecek miydik
İkinciölmeyecek miydinölmeyecek miydiniz
Üçüncüölmeyecek miydinölmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölecekmişimölecekmişiz
İkinciölecekmişinölecekmişiniz
Üçüncüölecekmişöleceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciölecekmiş miyimölecekmiş miyiz
İkinciölecekmiş misinölecekmiş misiniz
Üçüncüölecekmiş miöleceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmeyecekmişimölmeyecekmişiz
İkinciölmeyecekmişinölmeyecekmişiniz
Üçüncüölmeyecekmişölmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmeyecekmiş miyimölmeyecekmiş miyiz
İkinciölmeyecekmiş misinölmeyecekmiş misiniz
Üçüncüölmeyecekmiş misinölmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöleceksemöleceksek
İkinciöleceksenölecekseniz
Üçüncüölecekseöleceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciöleceksem miöleceksek mi
İkinciöleceksen miölecekseniz mi
Üçüncüölecekse miöleceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmeyeceksemölmeyeceksek
İkinciölmeyeceksenölmeyecekseniz
Üçüncüölmeyecekseölmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmeyeceksem miölmeyeceksek mi
İkinciölmeyeceksen miölmeyecekseniz mi
Üçüncüölmeyeceksen miölmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölmeliyimölmeliyiz
İkinciölmelisinölmelisiniz
Üçüncüölmeliölmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmeli miyimölmeli miyiz
İkinciölmeli misinölmeli misiniz
Üçüncüölmeli miölmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmeliyimölmeliyiz
İkinciölmelisinölmelisiniz
Üçüncüölmeliölmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmeli miyimölmeli miyiz
İkinciölmeli misinölmeli misiniz
Üçüncüölmeli misinölmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölmeliydimölmeliydik
İkinciölmeliydinölmeliydiniz
Üçüncüölmeliydiölmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmeli miydimölmeli miydik
İkinciölmeli miydinölmeli miydiniz
Üçüncüölmeli miydiölmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmemeliydimölmemeliydik
İkinciölmemeliydinölmemeliydiniz
Üçüncüölmemeliydiölmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmemeli miydimölmemeli miydik
İkinciölmemeli miydinölmemeli miydiniz
Üçüncüölmemeli miydinölmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölmeliymişimölmeliymişiz
İkinciölmeliymişsinölmeliymişsiniz
Üçüncüölmeliymişölmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmeli miymişimölmeli miymişiz
İkinciölmeli miymişsinölmeli miymişsiniz
Üçüncüölmeli miymişölmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmemeliymişimölmemeliymişiz
İkinciölmemeliymişsinölmemeliymişsiniz
Üçüncüölmemeliymişölmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmemeli miymişimölmemeli miymişiz
İkinciölmemeli miymişsinölmemeli miymişsiniz
Üçüncüölmemeli miymişsinölmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölsemölsek
İkinciölsenölseniz
Üçüncüölseölseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölsem miölsek mi
İkinciölsen miölseniz mi
Üçüncüölse miölseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmesemölmesek
İkinciölmesenölmeseniz
Üçüncüölmeseölmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmesem miölmesek mi
İkinciölmesen miölmeseniz mi
Üçüncüölmesen miölmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöleyimölelim
İkinciölesinölesiniz
Üçüncüöleöleler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöleyim miölelim mi
İkinciölesin miölesiniz mi
Üçüncüöle miöleler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmeyeyimölmeyelim
İkinciölmeyesinölmeyesiniz
Üçüncüölmeyeölmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmeyeyim miölmeyelim mi
İkinciölmeyesin miölmeyesiniz mi
Üçüncüölmeyesin miölmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldüydümöldük
İkinciöldüydünöldünüz
Üçüncüöldüydüöllerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldü müydümöldü müydük
İkinciöldü müydünöldü müydünüz
Üçüncüöldü müydüöldüler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmediydimöldük
İkinciölmediydinöldünüz
Üçüncüölmediydiöllerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmedi miydimölmedi miydik
İkinciölmedi miydinölmedi miydiniz
Üçüncüölmedi miydinölmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölmüştümölmüştük
İkinciölmüştünölmüştünüz
Üçüncüölmüştüölmüştüler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmüş müyölmüş müydük
İkinciölmüş müyölmüş müydünüz
Üçüncüölmüştüölmüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmemişölmemiştik
İkinciölmemişölmemiştiniz
Üçüncüölmemişölmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmemiş miyölmemiş miydik
İkinciölmemiş miyölmemiş miydiniz
Üçüncüölmemiş miyölmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölecekmişimölecekmişiz
İkinciölecekmişsinölecekmişsiniz
Üçüncüölecekmişöleceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciölecek miymişimölecek miymişiz
İkinciölecek miymişsinölecek miymişsiniz
Üçüncüölecek miymişölecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmeyecekmişimölmeyecekmişiz
İkinciölmeyecekmişsinölmeyecekmişsiniz
Üçüncüölmeyecekmişölmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmeyecek miymişimölmeyecek miymişiz
İkinciölmeyecek miymişsinölmeyecek miymişsiniz
Üçüncüölmeyecek miymişsinölmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciölecektimölecektik
İkinciölecektinölecektiniz
Üçüncüölecektiölecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölecek miydimölecek miydik
İkinciölecek miydinölecek miydiniz
Üçüncüölecek miydiölecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmeyecektimölmeyecektik
İkinciölmeyecektinölmeyecektiniz
Üçüncüölmeyecektiölmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmeyecek miydimölmeyecek miydik
İkinciölmeyecek miydinölmeyecek miydiniz
Üçüncüölmeyecek miydinölmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöleymişimöleymişiz
İkinciöleymişsinöleymişsiniz
Üçüncüöleymişölelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciöleymiş miyimöleymiş miyiz
İkinciöleymiş misinöleymiş misiniz
Üçüncüöleymiş miölelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmeyemişimölmeyemişiz
İkinciölmeyemişsinölmeyemişsiniz
Üçüncüölmeyemişölmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmeyemiş miyimölmeyemiş miyiz
İkinciölmeyemiş misinölmeyemiş misiniz
Üçüncüölmeyemiş misinölmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöleydimöleydik
İkinciöleydinöleydiniz
Üçüncüöleydiöleydiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöle miydimöle miydik
İkinciöle miydinöle miydiniz
Üçüncüöle miydiöleler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciölmeyeydimölmeyeydik
İkinciölmeyeydinölmeyeydiniz
Üçüncüölmeyeydiölmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciölmeye miydimölmeye miydik
İkinciölmeye miydinölmeye miydiniz
Üçüncüölmeye miydinölmeye miydiniz