Conjunction of the verb ye in Turkish


Infinitive


Interrogative
Affirmative Statementyemekyemek mi
Negative Statementyememekyememek mi


Present continuous simple

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyayorumyayoruz
2nd Personyayorsunyayorsunuz
3rd Personyayoryayorlar
Interrogative
SingularPlural
1st Personyayor muyumyayor muyuz
2nd Personyayor musunyayor musunuz
3rd Personyayor muyayorlar mı
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemiyorumyemiyoruz
2nd Personyemiyorsunyemiyorsunuz
3rd Personyemiyoryemiyorlar
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemiyor muyumyemiyor muyuz
2nd Personyemiyor musunyemiyor musunuz
3rd Personyemiyor musunyemiyor musunuz
Simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyerimyeriz
2nd Personyersinyersiniz
3rd Personyeryerler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyer miyimyer miyiz
2nd Personyer misinyer misiniz
3rd Personyer miyerler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyememyemeyiz
2nd Personyemezsinyemezsiniz
3rd Personyemezyemezler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemem miyemez miyiz
2nd Personyemez misinyemez misiniz
3rd Personyemez misinyemez misiniz
Imperative mood

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Person--
2nd Personyeyiyin
3rd Personyesinyesinler
Interrogative
SingularPlural
1st Person--
2nd Person--
3rd Personyesin miyesinler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Person--
2nd Personyemeyemeyin
3rd Personyemesinyemesinler
Interrogative
SingularPlural
1st Person--
2nd Person--
3rd Person--
Simple tense past definite

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyerdimyerdik
2nd Personyerdinyerdiniz
3rd Personyerdiyerlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personyer miydimyer miydik
2nd Personyer miydinyer miydiniz
3rd Personyer miydiyerler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemezdimyemezdik
2nd Personyemezdinyemezdiniz
3rd Personyemezdiyemezlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemez miydimyemez miydik
2nd Personyemez miydinyemez miydiniz
3rd Personyemez miydinyemez miydiniz
Simple tense indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyermişimyermişiz
2nd Personyermişsinyermişsiniz
3rd Personyermişyerlermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personyer miymişimyer miymişiz
2nd Personyer miymişsinyer miymişsiniz
3rd Personyer miymişyerler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemezmişimyemezmişiz
2nd Personyemezmişsinyemezmişsiniz
3rd Personyemezmişyemezlermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemez miymişimyemez miymişiz
2nd Personyemez miymişsinyemez miymişsiniz
3rd Personyemez miymişsinyemez miymişsiniz
Past definite

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyedimyedik
2nd Personyedinyediniz
3rd Personyediyediler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyedim miyedik mi
2nd Personyedin miyediniz mi
3rd Personyedi miyediler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemedimyemedik
2nd Personyemedinyemediniz
3rd Personyemediyemediler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemedim miyemedik mi
2nd Personyemedin miyemediniz mi
3rd Personyemedin miyemediniz mi
Past progressive dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyayormuşumyayormuşuz
2nd Personyayormuşsunyayormuşsunuz
3rd Personyayormuşyayorlarmış
Interrogative
SingularPlural
1st Personyayor muymuşumyayor muymuşuz
2nd Personyayor muymuşsunyayor muymuşsunuz
3rd Personyayor muymuşyayorlar mıymış
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemiyormuşumyemiyormuşuz
2nd Personyemiyormuşsunyemiyormuşsunuz
3rd Personyemiyormuşyemiyorlarmış
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemiyor muymuşumyemiyor muymuşuz
2nd Personyemiyor muymuşsunyemiyor muymuşsunuz
3rd Personyemiyor muymuşsunyemiyor muymuşsunuz
Past progressive alternative dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyemekteymişimyemekteymişiz
2nd Personyemekteymişsinyemekteymişsiniz
3rd Personyemekteymişyemektelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemekte miymişimyemekte miymişiz
2nd Personyemekte miymişsinyemekte miymişsiniz
3rd Personyemekte miymişyemekteler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyememekteymişimyememekteymişiz
2nd Personyememekteymişsinyememekteymişsiniz
3rd Personyememekteymişyememektelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personyememekte miymişimyememekte miymişiz
2nd Personyememekte miymişsinyememekte miymişsiniz
3rd Personyememekte miymişsinyememekte miymişsiniz
Indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyemişimyemişiz
2nd Personyemişsinyemişsiniz
3rd Personyemişyemişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemiş miyimyemişiz
2nd Personyemiş misinyemiş miyiz
3rd Personyemiş miyemişler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyememişimyememişiz
2nd Personyememişsinyememişsiniz
3rd Personyememişyememişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyememiş miyimyememişiz
2nd Personyememiş misinyememiş miyiz
3rd Personyememiş misinyememiş miyiz
Past progressive narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyayordumyayorduk
2nd Personyayordunyayordunuz
3rd Personyayorduyayorlardı
Interrogative
SingularPlural
1st Personyayor muydumyayor muyduk
2nd Personyayor muydunyayor muydunuz
3rd Personyayor muyduyayorlar mıydı
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemiyordumyemiyorduk
2nd Personyemiyordunyemiyordunuz
3rd Personyemiyorduyemiyorlardı
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemiyor muydumyemiyor muyduk
2nd Personyemiyor muydunyemiyor muydunuz
3rd Personyemiyor muydunyemiyor muydunuz
Past progressive alternative narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyemekteydimyemekteydik
2nd Personyemekteydinyemekteydiniz
3rd Personyemekteydiyemektelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemekte miydimyemekte miydik
2nd Personyemekte miydinyemekte miydiniz
3rd Personyemekte miydiyemekteler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyememekteydimyememekteydik
2nd Personyememekteydinyememekteydiniz
3rd Personyememekteydiyememektelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personyememekte miydimyememekte miydik
2nd Personyememekte miydinyememekte miydiniz
3rd Personyememekte miydinyememekte miydiniz
Past perfect narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyemiştimyemiştim
2nd Personyemiştinyemiştin
3rd Personyemiştiyemişlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemiş miydimyemiş miydim
2nd Personyemiş miydinyemiş miydin
3rd Personyemiş miydiyemişler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyememiştimyememiştim
2nd Personyememiştinyememiştin
3rd Personyememiştiyememişlerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personyememiş miydimyememiş miydim
2nd Personyememiş miydinyememiş miydin
3rd Personyememiş miydinyememiş miydin
Doubtful distant past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyemişmişimyemişmişiz
2nd Personyemişmişsinyemişmişsiniz
3rd Personyemişmişyemişmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemiş miymişimyemiş miymişiz
2nd Personyemiş miymişsinyemiş miymişsiniz
3rd Personyemiş miymişyemişler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyememişmişimyememişmişiz
2nd Personyememişmişsinyememişmişsiniz
3rd Personyememişmişyememişmişler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyememiş miymişimyememiş miymişiz
2nd Personyememiş miymişsinyememiş miymişsiniz
3rd Personyememiş miymişsinyememiş miymişsiniz
Past in the future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyemiş olacağımyemiş olacağız
2nd Personyemiş olacaksınyemiş olacaksınız
3rd Personyemiş olacakyemiş olacaklar
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemiş mi olacağımyemiş mi olacağız
2nd Personyemiş mi olacaksınyemiş mi olacaksınız
3rd Personyemiş mi olacakyemiş mi olacaklar
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyememiş olacağımyememiş olacağız
2nd Personyememiş olacaksınyememiş olacaksınız
3rd Personyememiş olacakyememiş olacaklar
Interrogative
SingularPlural
1st Personyememiş mi olacağımyememiş mi olacağız
2nd Personyememiş mi olacaksınyememiş mi olacaksınız
3rd Personyememiş mi olacaksınyememiş mi olacaksınız
Past conditional dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyeseymişimyeseymişiz
2nd Personyeseymişsinyeseymişsiniz
3rd Personyeseymişyeselermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personyese miymişimyese miymişiz
2nd Personyese miymişsinyese miymişsiniz
3rd Personyese miymişyeseler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemeseymişimyemeseymişiz
2nd Personyemeseymişsinyemeseymişsiniz
3rd Personyemeseymişyemeselermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemese miymişimyemese miymişiz
2nd Personyemese miymişsinyemese miymişsiniz
3rd Personyemese miymişsinyemese miymişsiniz
Future simple

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyiyeceğimyiyeceğiz
2nd Personyiyeceksinyiyeceksiniz
3rd Personyiyecekyiyecekler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyiyecek miyimyiyecek miyiz
2nd Personyiyecek misinyiyecek misiniz
3rd Personyiyecek miyiyecekler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemeyeceğimyemeyeceğiz
2nd Personyemeyeceksinyemeyeceksiniz
3rd Personyemeyecekyemeyecekler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemeyecek miyimyemeyecek miyiz
2nd Personyemeyecek misinyemeyecek misiniz
3rd Personyemeyecek misinyemeyecek misiniz
Future in the past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyiyecektimyiyecektik
2nd Personyiyecektinyiyecektiniz
3rd Personyiyecektiyiyeceklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personyiyecek miydimyiyecek miydik
2nd Personyiyecek miydinyiyecek miydiniz
3rd Personyiyecek miydiyiyecekler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemeyecektimyemeyecektik
2nd Personyemeyecektinyemeyecektiniz
3rd Personyemeyecektiyemeyeceklerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemeyecek miydimyemeyecek miydik
2nd Personyemeyecek miydinyemeyecek miydiniz
3rd Personyemeyecek miydinyemeyecek miydiniz
Future dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyiyecekmişimyiyecekmişiz
2nd Personyiyecekmişinyiyecekmişiniz
3rd Personyiyecekmişyiyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personyiyecekmiş miyimyiyecekmiş miyiz
2nd Personyiyecekmiş misinyiyecekmiş misiniz
3rd Personyiyecekmiş miyiyeceklermiş mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemeyecekmişimyemeyecekmişiz
2nd Personyemeyecekmişinyemeyecekmişiniz
3rd Personyemeyecekmişyemeyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemeyecekmiş miyimyemeyecekmiş miyiz
2nd Personyemeyecekmiş misinyemeyecekmiş misiniz
3rd Personyemeyecekmiş misinyemeyecekmiş misiniz
Future conditional

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyiyeceksemyiyeceksek
2nd Personyiyeceksenyiyecekseniz
3rd Personyiyecekseyiyeceklerse
Interrogative
SingularPlural
1st Personyiyeceksem miyiyeceksek mi
2nd Personyiyeceksen miyiyecekseniz mi
3rd Personyiyecekse miyiyeceklerse mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemeyeceksemyemeyeceksek
2nd Personyemeyeceksenyemeyecekseniz
3rd Personyemeyecekseyemeyeceklerse
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemeyeceksem miyemeyeceksek mi
2nd Personyemeyeceksen miyemeyecekseniz mi
3rd Personyemeyeceksen miyemeyecekseniz mi
Necessitative mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyemeliyimyemeliyiz
2nd Personyemelisinyemelisiniz
3rd Personyemeliyemeliler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemeli miyimyemeli miyiz
2nd Personyemeli misinyemeli misiniz
3rd Personyemeli miyemeliler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemeliyimyemeliyiz
2nd Personyemelisinyemelisiniz
3rd Personyemeliyemeliler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemeli miyimyemeli miyiz
2nd Personyemeli misinyemeli misiniz
3rd Personyemeli misinyemeli misiniz
Necessitative past narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyemeliydimyemeliydik
2nd Personyemeliydinyemeliydiniz
3rd Personyemeliydiyemelilerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemeli miydimyemeli miydik
2nd Personyemeli miydinyemeli miydiniz
3rd Personyemeli miydiyemeliler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyememeliydimyememeliydik
2nd Personyememeliydinyememeliydiniz
3rd Personyememeliydiyememelilerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personyememeli miydimyememeli miydik
2nd Personyememeli miydinyememeli miydiniz
3rd Personyememeli miydinyememeli miydiniz
Necessitative past dubitative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyemeliymişimyemeliymişiz
2nd Personyemeliymişsinyemeliymişsiniz
3rd Personyemeliymişyemelilermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemeli miymişimyemeli miymişiz
2nd Personyemeli miymişsinyemeli miymişsiniz
3rd Personyemeli miymişyemeliler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyememeliymişimyememeliymişiz
2nd Personyememeliymişsinyememeliymişsiniz
3rd Personyememeliymişyememelilermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personyememeli miymişimyememeli miymişiz
2nd Personyememeli miymişsinyememeli miymişsiniz
3rd Personyememeli miymişsinyememeli miymişsiniz
Conditional mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyesemyesek
2nd Personyesenyeseniz
3rd Personyeseyeseler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyesem miyesek mi
2nd Personyesen miyeseniz mi
3rd Personyese miyeseler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemesemyemesek
2nd Personyemesenyemeseniz
3rd Personyemeseyemeseler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemesem miyemesek mi
2nd Personyemesen miyemeseniz mi
3rd Personyemesen miyemeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyiyeyimyiyelim
2nd Personyiyesinyiyesiniz
3rd Personyiyeyiyeler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyiyeyim miyiyelim mi
2nd Personyiyesin miyiyesiniz mi
3rd Personyiye miyiyeler mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemeyeyimyemeyelim
2nd Personyemeyesinyemeyesiniz
3rd Personyemeyeyemeyeler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemeyeyim miyemeyelim mi
2nd Personyemeyesin miyemeyesiniz mi
3rd Personyemeyesin miyemeyesiniz mi
Past definite narrative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyediydimyeydik
2nd Personyediydinyeydiniz
3rd Personyediydiyelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personyedi miydimyedi miydik
2nd Personyedi miydinyedi miydiniz
3rd Personyedi miydiyediler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemediydimyeydik
2nd Personyemediydinyeydiniz
3rd Personyemediydiyelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemedi miydimyemedi miydik
2nd Personyemedi miydinyemedi miydiniz
3rd Personyemedi miydinyemedi miydiniz
Past indefinite past

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyemiştimyemiştik
2nd Personyemiştinyemiştiniz
3rd Personyemiştiyemiştiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemiş miyyemiş miydik
2nd Personyemiş miyyemiş miydiniz
3rd Personyemiştiyemişler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyememişyememiştik
2nd Personyememişyememiştiniz
3rd Personyememişyememiştiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyememiş miyyememiş miydik
2nd Personyememiş miyyememiş miydiniz
3rd Personyememiş miyyememiş miydiniz
Indefinite past future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyiyecekmişimyiyecekmişiz
2nd Personyiyecekmişsinyiyecekmişsiniz
3rd Personyiyecekmişyiyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personyiyecek miymişimyiyecek miymişiz
2nd Personyiyecek miymişsinyiyecek miymişsiniz
3rd Personyiyecek miymişyiyecekler miymiş
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemeyecekmişimyemeyecekmişiz
2nd Personyemeyecekmişsinyemeyecekmişsiniz
3rd Personyemeyecekmişyemeyeceklermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemeyecek miymişimyemeyecek miymişiz
2nd Personyemeyecek miymişsinyemeyecek miymişsiniz
3rd Personyemeyecek miymişsinyemeyecek miymişsiniz
Past future

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyiyecektimyiyecektik
2nd Personyiyecektinyiyecektiniz
3rd Personyiyecektiyiyecektiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyiyecek miydimyiyecek miydik
2nd Personyiyecek miydinyiyecek miydiniz
3rd Personyiyecek miydiyiyecekler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemeyecektimyemeyecektik
2nd Personyemeyecektinyemeyecektiniz
3rd Personyemeyecektiyemeyecektiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemeyecek miydimyemeyecek miydik
2nd Personyemeyecek miydinyemeyecek miydiniz
3rd Personyemeyecek miydinyemeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyeyeymişimyeyeymişiz
2nd Personyeyeymişsinyeyeymişsiniz
3rd Personyeyeymişyeyelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personyeyeymiş miyimyeyeymiş miyiz
2nd Personyeyeymiş misinyeyeymiş misiniz
3rd Personyeyeymiş miyeyelermiş mi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemeyemişimyemeyemişiz
2nd Personyemeyemişsinyemeyemişsiniz
3rd Personyemeyemişyemeyelermiş
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemeyemiş miyimyemeyemiş miyiz
2nd Personyemeyemiş misinyemeyemiş misiniz
3rd Personyemeyemiş misinyemeyemiş misiniz
Definite past reportative

Affirmative Statement
SingularPlural
1st Personyeyeydimyeyeydik
2nd Personyeyeydinyeyeydiniz
3rd Personyeyeydiyeyeydiler
Interrogative
SingularPlural
1st Personyeye miydimyeye miydik
2nd Personyeye miydinyeye miydiniz
3rd Personyeye miydiyeyeler miydi
Negative Statement
SingularPlural
1st Personyemeyeydimyemeyeydik
2nd Personyemeyeydinyemeyeydiniz
3rd Personyemeyeydiyemeyelerdi
Interrogative
SingularPlural
1st Personyemeye miydimyemeye miydik
2nd Personyemeye miydinyemeye miydiniz
3rd Personyemeye miydinyemeye miydiniz