Türkçede ye fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumluyemekyemek mi
Olumsuzyememekyememek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyayorumyayoruz
İkinciyayorsunyayorsunuz
Üçüncüyayoryayorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyayor muyumyayor muyuz
İkinciyayor musunyayor musunuz
Üçüncüyayor muyayorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemiyorumyemiyoruz
İkinciyemiyorsunyemiyorsunuz
Üçüncüyemiyoryemiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemiyor muyumyemiyor muyuz
İkinciyemiyor musunyemiyor musunuz
Üçüncüyemiyor musunyemiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyerimyeriz
İkinciyersinyersiniz
Üçüncüyeryerler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyer miyimyer miyiz
İkinciyer misinyer misiniz
Üçüncüyer miyerler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyememyemeyiz
İkinciyemezsinyemezsiniz
Üçüncüyemezyemezler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemem miyemez miyiz
İkinciyemez misinyemez misiniz
Üçüncüyemez misinyemez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciyeyiyin
Üçüncüyesinyesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüyesin miyesinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciyemeyemeyin
Üçüncüyemesinyemesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyerdimyerdik
İkinciyerdinyerdiniz
Üçüncüyerdiyerlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyer miydimyer miydik
İkinciyer miydinyer miydiniz
Üçüncüyer miydiyerler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemezdimyemezdik
İkinciyemezdinyemezdiniz
Üçüncüyemezdiyemezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemez miydimyemez miydik
İkinciyemez miydinyemez miydiniz
Üçüncüyemez miydinyemez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyermişimyermişiz
İkinciyermişsinyermişsiniz
Üçüncüyermişyerlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyer miymişimyer miymişiz
İkinciyer miymişsinyer miymişsiniz
Üçüncüyer miymişyerler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemezmişimyemezmişiz
İkinciyemezmişsinyemezmişsiniz
Üçüncüyemezmişyemezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemez miymişimyemez miymişiz
İkinciyemez miymişsinyemez miymişsiniz
Üçüncüyemez miymişsinyemez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyedimyedik
İkinciyedinyediniz
Üçüncüyediyediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyedim miyedik mi
İkinciyedin miyediniz mi
Üçüncüyedi miyediler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemedimyemedik
İkinciyemedinyemediniz
Üçüncüyemediyemediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemedim miyemedik mi
İkinciyemedin miyemediniz mi
Üçüncüyemedin miyemediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyayormuşumyayormuşuz
İkinciyayormuşsunyayormuşsunuz
Üçüncüyayormuşyayorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyayor muymuşumyayor muymuşuz
İkinciyayor muymuşsunyayor muymuşsunuz
Üçüncüyayor muymuşyayorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemiyormuşumyemiyormuşuz
İkinciyemiyormuşsunyemiyormuşsunuz
Üçüncüyemiyormuşyemiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemiyor muymuşumyemiyor muymuşuz
İkinciyemiyor muymuşsunyemiyor muymuşsunuz
Üçüncüyemiyor muymuşsunyemiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyemekteymişimyemekteymişiz
İkinciyemekteymişsinyemekteymişsiniz
Üçüncüyemekteymişyemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemekte miymişimyemekte miymişiz
İkinciyemekte miymişsinyemekte miymişsiniz
Üçüncüyemekte miymişyemekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyememekteymişimyememekteymişiz
İkinciyememekteymişsinyememekteymişsiniz
Üçüncüyememekteymişyememektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyememekte miymişimyememekte miymişiz
İkinciyememekte miymişsinyememekte miymişsiniz
Üçüncüyememekte miymişsinyememekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyemişimyemişiz
İkinciyemişsinyemişsiniz
Üçüncüyemişyemişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemiş miyimyemişiz
İkinciyemiş misinyemiş miyiz
Üçüncüyemiş miyemişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyememişimyememişiz
İkinciyememişsinyememişsiniz
Üçüncüyememişyememişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyememiş miyimyememişiz
İkinciyememiş misinyememiş miyiz
Üçüncüyememiş misinyememiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyayordumyayorduk
İkinciyayordunyayordunuz
Üçüncüyayorduyayorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyayor muydumyayor muyduk
İkinciyayor muydunyayor muydunuz
Üçüncüyayor muyduyayorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemiyordumyemiyorduk
İkinciyemiyordunyemiyordunuz
Üçüncüyemiyorduyemiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemiyor muydumyemiyor muyduk
İkinciyemiyor muydunyemiyor muydunuz
Üçüncüyemiyor muydunyemiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyemekteydimyemekteydik
İkinciyemekteydinyemekteydiniz
Üçüncüyemekteydiyemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemekte miydimyemekte miydik
İkinciyemekte miydinyemekte miydiniz
Üçüncüyemekte miydiyemekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyememekteydimyememekteydik
İkinciyememekteydinyememekteydiniz
Üçüncüyememekteydiyememektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyememekte miydimyememekte miydik
İkinciyememekte miydinyememekte miydiniz
Üçüncüyememekte miydinyememekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyemiştimyemiştim
İkinciyemiştinyemiştin
Üçüncüyemiştiyemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemiş miydimyemiş miydim
İkinciyemiş miydinyemiş miydin
Üçüncüyemiş miydiyemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyememiştimyememiştim
İkinciyememiştinyememiştin
Üçüncüyememiştiyememişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyememiş miydimyememiş miydim
İkinciyememiş miydinyememiş miydin
Üçüncüyememiş miydinyememiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyemişmişimyemişmişiz
İkinciyemişmişsinyemişmişsiniz
Üçüncüyemişmişyemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemiş miymişimyemiş miymişiz
İkinciyemiş miymişsinyemiş miymişsiniz
Üçüncüyemiş miymişyemişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyememişmişimyememişmişiz
İkinciyememişmişsinyememişmişsiniz
Üçüncüyememişmişyememişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyememiş miymişimyememiş miymişiz
İkinciyememiş miymişsinyememiş miymişsiniz
Üçüncüyememiş miymişsinyememiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyemiş olacağımyemiş olacağız
İkinciyemiş olacaksınyemiş olacaksınız
Üçüncüyemiş olacakyemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemiş mi olacağımyemiş mi olacağız
İkinciyemiş mi olacaksınyemiş mi olacaksınız
Üçüncüyemiş mi olacakyemiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyememiş olacağımyememiş olacağız
İkinciyememiş olacaksınyememiş olacaksınız
Üçüncüyememiş olacakyememiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyememiş mi olacağımyememiş mi olacağız
İkinciyememiş mi olacaksınyememiş mi olacaksınız
Üçüncüyememiş mi olacaksınyememiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyeseymişimyeseymişiz
İkinciyeseymişsinyeseymişsiniz
Üçüncüyeseymişyeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyese miymişimyese miymişiz
İkinciyese miymişsinyese miymişsiniz
Üçüncüyese miymişyeseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemeseymişimyemeseymişiz
İkinciyemeseymişsinyemeseymişsiniz
Üçüncüyemeseymişyemeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemese miymişimyemese miymişiz
İkinciyemese miymişsinyemese miymişsiniz
Üçüncüyemese miymişsinyemese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyiyeceğimyiyeceğiz
İkinciyiyeceksinyiyeceksiniz
Üçüncüyiyecekyiyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyiyecek miyimyiyecek miyiz
İkinciyiyecek misinyiyecek misiniz
Üçüncüyiyecek miyiyecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemeyeceğimyemeyeceğiz
İkinciyemeyeceksinyemeyeceksiniz
Üçüncüyemeyecekyemeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemeyecek miyimyemeyecek miyiz
İkinciyemeyecek misinyemeyecek misiniz
Üçüncüyemeyecek misinyemeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyiyecektimyiyecektik
İkinciyiyecektinyiyecektiniz
Üçüncüyiyecektiyiyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyiyecek miydimyiyecek miydik
İkinciyiyecek miydinyiyecek miydiniz
Üçüncüyiyecek miydiyiyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemeyecektimyemeyecektik
İkinciyemeyecektinyemeyecektiniz
Üçüncüyemeyecektiyemeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemeyecek miydimyemeyecek miydik
İkinciyemeyecek miydinyemeyecek miydiniz
Üçüncüyemeyecek miydinyemeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyiyecekmişimyiyecekmişiz
İkinciyiyecekmişinyiyecekmişiniz
Üçüncüyiyecekmişyiyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyiyecekmiş miyimyiyecekmiş miyiz
İkinciyiyecekmiş misinyiyecekmiş misiniz
Üçüncüyiyecekmiş miyiyeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemeyecekmişimyemeyecekmişiz
İkinciyemeyecekmişinyemeyecekmişiniz
Üçüncüyemeyecekmişyemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemeyecekmiş miyimyemeyecekmiş miyiz
İkinciyemeyecekmiş misinyemeyecekmiş misiniz
Üçüncüyemeyecekmiş misinyemeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyiyeceksemyiyeceksek
İkinciyiyeceksenyiyecekseniz
Üçüncüyiyecekseyiyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciyiyeceksem miyiyeceksek mi
İkinciyiyeceksen miyiyecekseniz mi
Üçüncüyiyecekse miyiyeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemeyeceksemyemeyeceksek
İkinciyemeyeceksenyemeyecekseniz
Üçüncüyemeyecekseyemeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemeyeceksem miyemeyeceksek mi
İkinciyemeyeceksen miyemeyecekseniz mi
Üçüncüyemeyeceksen miyemeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyemeliyimyemeliyiz
İkinciyemelisinyemelisiniz
Üçüncüyemeliyemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemeli miyimyemeli miyiz
İkinciyemeli misinyemeli misiniz
Üçüncüyemeli miyemeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemeliyimyemeliyiz
İkinciyemelisinyemelisiniz
Üçüncüyemeliyemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemeli miyimyemeli miyiz
İkinciyemeli misinyemeli misiniz
Üçüncüyemeli misinyemeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyemeliydimyemeliydik
İkinciyemeliydinyemeliydiniz
Üçüncüyemeliydiyemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemeli miydimyemeli miydik
İkinciyemeli miydinyemeli miydiniz
Üçüncüyemeli miydiyemeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyememeliydimyememeliydik
İkinciyememeliydinyememeliydiniz
Üçüncüyememeliydiyememelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyememeli miydimyememeli miydik
İkinciyememeli miydinyememeli miydiniz
Üçüncüyememeli miydinyememeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyemeliymişimyemeliymişiz
İkinciyemeliymişsinyemeliymişsiniz
Üçüncüyemeliymişyemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemeli miymişimyemeli miymişiz
İkinciyemeli miymişsinyemeli miymişsiniz
Üçüncüyemeli miymişyemeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyememeliymişimyememeliymişiz
İkinciyememeliymişsinyememeliymişsiniz
Üçüncüyememeliymişyememelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyememeli miymişimyememeli miymişiz
İkinciyememeli miymişsinyememeli miymişsiniz
Üçüncüyememeli miymişsinyememeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyesemyesek
İkinciyesenyeseniz
Üçüncüyeseyeseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyesem miyesek mi
İkinciyesen miyeseniz mi
Üçüncüyese miyeseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemesemyemesek
İkinciyemesenyemeseniz
Üçüncüyemeseyemeseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemesem miyemesek mi
İkinciyemesen miyemeseniz mi
Üçüncüyemesen miyemeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyiyeyimyiyelim
İkinciyiyesinyiyesiniz
Üçüncüyiyeyiyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyiyeyim miyiyelim mi
İkinciyiyesin miyiyesiniz mi
Üçüncüyiye miyiyeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemeyeyimyemeyelim
İkinciyemeyesinyemeyesiniz
Üçüncüyemeyeyemeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemeyeyim miyemeyelim mi
İkinciyemeyesin miyemeyesiniz mi
Üçüncüyemeyesin miyemeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyediydimyeydik
İkinciyediydinyeydiniz
Üçüncüyediydiyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyedi miydimyedi miydik
İkinciyedi miydinyedi miydiniz
Üçüncüyedi miydiyediler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemediydimyeydik
İkinciyemediydinyeydiniz
Üçüncüyemediydiyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemedi miydimyemedi miydik
İkinciyemedi miydinyemedi miydiniz
Üçüncüyemedi miydinyemedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyemiştimyemiştik
İkinciyemiştinyemiştiniz
Üçüncüyemiştiyemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemiş miyyemiş miydik
İkinciyemiş miyyemiş miydiniz
Üçüncüyemiştiyemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyememişyememiştik
İkinciyememişyememiştiniz
Üçüncüyememişyememiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyememiş miyyememiş miydik
İkinciyememiş miyyememiş miydiniz
Üçüncüyememiş miyyememiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyiyecekmişimyiyecekmişiz
İkinciyiyecekmişsinyiyecekmişsiniz
Üçüncüyiyecekmişyiyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyiyecek miymişimyiyecek miymişiz
İkinciyiyecek miymişsinyiyecek miymişsiniz
Üçüncüyiyecek miymişyiyecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemeyecekmişimyemeyecekmişiz
İkinciyemeyecekmişsinyemeyecekmişsiniz
Üçüncüyemeyecekmişyemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemeyecek miymişimyemeyecek miymişiz
İkinciyemeyecek miymişsinyemeyecek miymişsiniz
Üçüncüyemeyecek miymişsinyemeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyiyecektimyiyecektik
İkinciyiyecektinyiyecektiniz
Üçüncüyiyecektiyiyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyiyecek miydimyiyecek miydik
İkinciyiyecek miydinyiyecek miydiniz
Üçüncüyiyecek miydiyiyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemeyecektimyemeyecektik
İkinciyemeyecektinyemeyecektiniz
Üçüncüyemeyecektiyemeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemeyecek miydimyemeyecek miydik
İkinciyemeyecek miydinyemeyecek miydiniz
Üçüncüyemeyecek miydinyemeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyeyeymişimyeyeymişiz
İkinciyeyeymişsinyeyeymişsiniz
Üçüncüyeyeymişyeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyeyeymiş miyimyeyeymiş miyiz
İkinciyeyeymiş misinyeyeymiş misiniz
Üçüncüyeyeymiş miyeyelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemeyemişimyemeyemişiz
İkinciyemeyemişsinyemeyemişsiniz
Üçüncüyemeyemişyemeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemeyemiş miyimyemeyemiş miyiz
İkinciyemeyemiş misinyemeyemiş misiniz
Üçüncüyemeyemiş misinyemeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyeyeydimyeyeydik
İkinciyeyeydinyeyeydiniz
Üçüncüyeyeydiyeyeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyeye miydimyeye miydik
İkinciyeye miydinyeye miydiniz
Üçüncüyeye miydiyeyeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyemeyeydimyemeyeydik
İkinciyemeyeydinyemeyeydiniz
Üçüncüyemeyeydiyemeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyemeye miydimyemeye miydik
İkinciyemeye miydinyemeye miydiniz
Üçüncüyemeye miydinyemeye miydiniz