Türkçede bekle fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlubeklemekbeklemek mi
Olumsuzbeklememekbeklememek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibekliyorumbekliyoruz
İkincibekliyorsunbekliyorsunuz
Üçüncübekliyorbekliyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincibekliyor muyumbekliyor muyuz
İkincibekliyor musunbekliyor musunuz
Üçüncübekliyor mubekliyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemiyorumbeklemiyoruz
İkincibeklemiyorsunbeklemiyorsunuz
Üçüncübeklemiyorbeklemiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemiyor muyumbeklemiyor muyuz
İkincibeklemiyor musunbeklemiyor musunuz
Üçüncübeklemiyor musunbeklemiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibeklerimbekleriz
İkincibeklersinbeklersiniz
Üçüncübeklerbeklerler
Soru
TekilÇoğul
Birincibekler miyimbekler miyiz
İkincibekler misinbekler misiniz
Üçüncübekler mibeklerler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemembeklemeyiz
İkincibeklemezsinbeklemezsiniz
Üçüncübeklemezbeklemezler
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemem mibeklemez miyiz
İkincibeklemez misinbeklemez misiniz
Üçüncübeklemez misinbeklemez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincibeklebekleyin
Üçüncübeklesinbeklesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncübeklesin mibeklesinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincibeklemebeklemeyin
Üçüncübeklemesinbeklemesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibeklerdimbeklerdik
İkincibeklerdinbeklerdiniz
Üçüncübeklerdibeklerlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibekler miydimbekler miydik
İkincibekler miydinbekler miydiniz
Üçüncübekler miydibeklerler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemezdimbeklemezdik
İkincibeklemezdinbeklemezdiniz
Üçüncübeklemezdibeklemezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemez miydimbeklemez miydik
İkincibeklemez miydinbeklemez miydiniz
Üçüncübeklemez miydinbeklemez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibeklermişimbeklermişiz
İkincibeklermişsinbeklermişsiniz
Üçüncübeklermişbeklerlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibekler miymişimbekler miymişiz
İkincibekler miymişsinbekler miymişsiniz
Üçüncübekler miymişbeklerler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemezmişimbeklemezmişiz
İkincibeklemezmişsinbeklemezmişsiniz
Üçüncübeklemezmişbeklemezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemez miymişimbeklemez miymişiz
İkincibeklemez miymişsinbeklemez miymişsiniz
Üçüncübeklemez miymişsinbeklemez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibekledimbekledik
İkincibekledinbeklediniz
Üçüncübekledibeklediler
Soru
TekilÇoğul
Birincibekledim mibekledik mi
İkincibekledin mibeklediniz mi
Üçüncübekledi mibeklediler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemedimbeklemedik
İkincibeklemedinbeklemediniz
Üçüncübeklemedibeklemediler
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemedim mibeklemedik mi
İkincibeklemedin mibeklemediniz mi
Üçüncübeklemedin mibeklemediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibekliyormuşumbekliyormuşuz
İkincibekliyormuşsunbekliyormuşsunuz
Üçüncübekliyormuşbekliyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincibekliyor muymuşumbekliyor muymuşuz
İkincibekliyor muymuşsunbekliyor muymuşsunuz
Üçüncübekliyor muymuşbekliyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemiyormuşumbeklemiyormuşuz
İkincibeklemiyormuşsunbeklemiyormuşsunuz
Üçüncübeklemiyormuşbeklemiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemiyor muymuşumbeklemiyor muymuşuz
İkincibeklemiyor muymuşsunbeklemiyor muymuşsunuz
Üçüncübeklemiyor muymuşsunbeklemiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibeklemekteymişimbeklemekteymişiz
İkincibeklemekteymişsinbeklemekteymişsiniz
Üçüncübeklemekteymişbeklemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemekte miymişimbeklemekte miymişiz
İkincibeklemekte miymişsinbeklemekte miymişsiniz
Üçüncübeklemekte miymişbeklemekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklememekteymişimbeklememekteymişiz
İkincibeklememekteymişsinbeklememekteymişsiniz
Üçüncübeklememekteymişbeklememektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklememekte miymişimbeklememekte miymişiz
İkincibeklememekte miymişsinbeklememekte miymişsiniz
Üçüncübeklememekte miymişsinbeklememekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibeklemişimbeklemişiz
İkincibeklemişsinbeklemişsiniz
Üçüncübeklemişbeklemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemiş miyimbeklemişiz
İkincibeklemiş misinbeklemiş miyiz
Üçüncübeklemiş mibeklemişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklememişimbeklememişiz
İkincibeklememişsinbeklememişsiniz
Üçüncübeklememişbeklememişler
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklememiş miyimbeklememişiz
İkincibeklememiş misinbeklememiş miyiz
Üçüncübeklememiş misinbeklememiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibekliyordumbekliyorduk
İkincibekliyordunbekliyordunuz
Üçüncübekliyordubekliyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincibekliyor muydumbekliyor muyduk
İkincibekliyor muydunbekliyor muydunuz
Üçüncübekliyor muydubekliyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemiyordumbeklemiyorduk
İkincibeklemiyordunbeklemiyordunuz
Üçüncübeklemiyordubeklemiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemiyor muydumbeklemiyor muyduk
İkincibeklemiyor muydunbeklemiyor muydunuz
Üçüncübeklemiyor muydunbeklemiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibeklemekteydimbeklemekteydik
İkincibeklemekteydinbeklemekteydiniz
Üçüncübeklemekteydibeklemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemekte miydimbeklemekte miydik
İkincibeklemekte miydinbeklemekte miydiniz
Üçüncübeklemekte miydibeklemekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklememekteydimbeklememekteydik
İkincibeklememekteydinbeklememekteydiniz
Üçüncübeklememekteydibeklememektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklememekte miydimbeklememekte miydik
İkincibeklememekte miydinbeklememekte miydiniz
Üçüncübeklememekte miydinbeklememekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibeklemiştimbeklemiştim
İkincibeklemiştinbeklemiştin
Üçüncübeklemiştibeklemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemiş miydimbeklemiş miydim
İkincibeklemiş miydinbeklemiş miydin
Üçüncübeklemiş miydibeklemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklememiştimbeklememiştim
İkincibeklememiştinbeklememiştin
Üçüncübeklememiştibeklememişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklememiş miydimbeklememiş miydim
İkincibeklememiş miydinbeklememiş miydin
Üçüncübeklememiş miydinbeklememiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibeklemişmişimbeklemişmişiz
İkincibeklemişmişsinbeklemişmişsiniz
Üçüncübeklemişmişbeklemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemiş miymişimbeklemiş miymişiz
İkincibeklemiş miymişsinbeklemiş miymişsiniz
Üçüncübeklemiş miymişbeklemişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklememişmişimbeklememişmişiz
İkincibeklememişmişsinbeklememişmişsiniz
Üçüncübeklememişmişbeklememişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklememiş miymişimbeklememiş miymişiz
İkincibeklememiş miymişsinbeklememiş miymişsiniz
Üçüncübeklememiş miymişsinbeklememiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibeklemiş olacağımbeklemiş olacağız
İkincibeklemiş olacaksınbeklemiş olacaksınız
Üçüncübeklemiş olacakbeklemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemiş mi olacağımbeklemiş mi olacağız
İkincibeklemiş mi olacaksınbeklemiş mi olacaksınız
Üçüncübeklemiş mi olacakbeklemiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklememiş olacağımbeklememiş olacağız
İkincibeklememiş olacaksınbeklememiş olacaksınız
Üçüncübeklememiş olacakbeklememiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklememiş mi olacağımbeklememiş mi olacağız
İkincibeklememiş mi olacaksınbeklememiş mi olacaksınız
Üçüncübeklememiş mi olacaksınbeklememiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibekleseymişimbekleseymişiz
İkincibekleseymişsinbekleseymişsiniz
Üçüncübekleseymişbekleselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklese miymişimbeklese miymişiz
İkincibeklese miymişsinbeklese miymişsiniz
Üçüncübeklese miymişbekleseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemeseymişimbeklemeseymişiz
İkincibeklemeseymişsinbeklemeseymişsiniz
Üçüncübeklemeseymişbeklemeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemese miymişimbeklemese miymişiz
İkincibeklemese miymişsinbeklemese miymişsiniz
Üçüncübeklemese miymişsinbeklemese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibekleyeceğimbekleyeceğiz
İkincibekleyeceksinbekleyeceksiniz
Üçüncübekleyecekbekleyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincibekleyecek miyimbekleyecek miyiz
İkincibekleyecek misinbekleyecek misiniz
Üçüncübekleyecek mibekleyecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemeyeceğimbeklemeyeceğiz
İkincibeklemeyeceksinbeklemeyeceksiniz
Üçüncübeklemeyecekbeklemeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemeyecek miyimbeklemeyecek miyiz
İkincibeklemeyecek misinbeklemeyecek misiniz
Üçüncübeklemeyecek misinbeklemeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibekleyecektimbekleyecektik
İkincibekleyecektinbekleyecektiniz
Üçüncübekleyecektibekleyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibekleyecek miydimbekleyecek miydik
İkincibekleyecek miydinbekleyecek miydiniz
Üçüncübekleyecek miydibekleyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemeyecektimbeklemeyecektik
İkincibeklemeyecektinbeklemeyecektiniz
Üçüncübeklemeyecektibeklemeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemeyecek miydimbeklemeyecek miydik
İkincibeklemeyecek miydinbeklemeyecek miydiniz
Üçüncübeklemeyecek miydinbeklemeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibekleyecekmişimbekleyecekmişiz
İkincibekleyecekmişinbekleyecekmişiniz
Üçüncübekleyecekmişbekleyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibekleyecekmiş miyimbekleyecekmiş miyiz
İkincibekleyecekmiş misinbekleyecekmiş misiniz
Üçüncübekleyecekmiş mibekleyeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemeyecekmişimbeklemeyecekmişiz
İkincibeklemeyecekmişinbeklemeyecekmişiniz
Üçüncübeklemeyecekmişbeklemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemeyecekmiş miyimbeklemeyecekmiş miyiz
İkincibeklemeyecekmiş misinbeklemeyecekmiş misiniz
Üçüncübeklemeyecekmiş misinbeklemeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibekleyeceksembekleyeceksek
İkincibekleyeceksenbekleyecekseniz
Üçüncübekleyeceksebekleyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincibekleyeceksem mibekleyeceksek mi
İkincibekleyeceksen mibekleyecekseniz mi
Üçüncübekleyecekse mibekleyeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemeyeceksembeklemeyeceksek
İkincibeklemeyeceksenbeklemeyecekseniz
Üçüncübeklemeyeceksebeklemeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemeyeceksem mibeklemeyeceksek mi
İkincibeklemeyeceksen mibeklemeyecekseniz mi
Üçüncübeklemeyeceksen mibeklemeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibeklemeliyimbeklemeliyiz
İkincibeklemelisinbeklemelisiniz
Üçüncübeklemelibeklemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemeli miyimbeklemeli miyiz
İkincibeklemeli misinbeklemeli misiniz
Üçüncübeklemeli mibeklemeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemeliyimbeklemeliyiz
İkincibeklemelisinbeklemelisiniz
Üçüncübeklemelibeklemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemeli miyimbeklemeli miyiz
İkincibeklemeli misinbeklemeli misiniz
Üçüncübeklemeli misinbeklemeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibeklemeliydimbeklemeliydik
İkincibeklemeliydinbeklemeliydiniz
Üçüncübeklemeliydibeklemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemeli miydimbeklemeli miydik
İkincibeklemeli miydinbeklemeli miydiniz
Üçüncübeklemeli miydibeklemeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklememeliydimbeklememeliydik
İkincibeklememeliydinbeklememeliydiniz
Üçüncübeklememeliydibeklememelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklememeli miydimbeklememeli miydik
İkincibeklememeli miydinbeklememeli miydiniz
Üçüncübeklememeli miydinbeklememeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibeklemeliymişimbeklemeliymişiz
İkincibeklemeliymişsinbeklemeliymişsiniz
Üçüncübeklemeliymişbeklemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemeli miymişimbeklemeli miymişiz
İkincibeklemeli miymişsinbeklemeli miymişsiniz
Üçüncübeklemeli miymişbeklemeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklememeliymişimbeklememeliymişiz
İkincibeklememeliymişsinbeklememeliymişsiniz
Üçüncübeklememeliymişbeklememelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklememeli miymişimbeklememeli miymişiz
İkincibeklememeli miymişsinbeklememeli miymişsiniz
Üçüncübeklememeli miymişsinbeklememeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibeklesembeklesek
İkincibeklesenbekleseniz
Üçüncübeklesebekleseler
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklesem mibeklesek mi
İkincibeklesen mibekleseniz mi
Üçüncübeklese mibekleseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemesembeklemesek
İkincibeklemesenbeklemeseniz
Üçüncübeklemesebeklemeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemesem mibeklemesek mi
İkincibeklemesen mibeklemeseniz mi
Üçüncübeklemesen mibeklemeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibekleyeyimbekleyelim
İkincibekleyesinbekleyesiniz
Üçüncübekleyebekleyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincibekleyeyim mibekleyelim mi
İkincibekleyesin mibekleyesiniz mi
Üçüncübekleye mibekleyeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemeyeyimbeklemeyelim
İkincibeklemeyesinbeklemeyesiniz
Üçüncübeklemeyebeklemeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemeyeyim mibeklemeyelim mi
İkincibeklemeyesin mibeklemeyesiniz mi
Üçüncübeklemeyesin mibeklemeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibeklediydimbekleydik
İkincibeklediydinbekleydiniz
Üçüncübeklediydibeklelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibekledi miydimbekledi miydik
İkincibekledi miydinbekledi miydiniz
Üçüncübekledi miydibeklediler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemediydimbekleydik
İkincibeklemediydinbekleydiniz
Üçüncübeklemediydibeklelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemedi miydimbeklemedi miydik
İkincibeklemedi miydinbeklemedi miydiniz
Üçüncübeklemedi miydinbeklemedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibeklemiştimbeklemiştik
İkincibeklemiştinbeklemiştiniz
Üçüncübeklemiştibeklemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemiş miybeklemiş miydik
İkincibeklemiş miybeklemiş miydiniz
Üçüncübeklemiştibeklemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklememişbeklememiştik
İkincibeklememişbeklememiştiniz
Üçüncübeklememişbeklememiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklememiş miybeklememiş miydik
İkincibeklememiş miybeklememiş miydiniz
Üçüncübeklememiş miybeklememiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibekleyecekmişimbekleyecekmişiz
İkincibekleyecekmişsinbekleyecekmişsiniz
Üçüncübekleyecekmişbekleyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibekleyecek miymişimbekleyecek miymişiz
İkincibekleyecek miymişsinbekleyecek miymişsiniz
Üçüncübekleyecek miymişbekleyecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemeyecekmişimbeklemeyecekmişiz
İkincibeklemeyecekmişsinbeklemeyecekmişsiniz
Üçüncübeklemeyecekmişbeklemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemeyecek miymişimbeklemeyecek miymişiz
İkincibeklemeyecek miymişsinbeklemeyecek miymişsiniz
Üçüncübeklemeyecek miymişsinbeklemeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibekleyecektimbekleyecektik
İkincibekleyecektinbekleyecektiniz
Üçüncübekleyecektibekleyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibekleyecek miydimbekleyecek miydik
İkincibekleyecek miydinbekleyecek miydiniz
Üçüncübekleyecek miydibekleyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemeyecektimbeklemeyecektik
İkincibeklemeyecektinbeklemeyecektiniz
Üçüncübeklemeyecektibeklemeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemeyecek miydimbeklemeyecek miydik
İkincibeklemeyecek miydinbeklemeyecek miydiniz
Üçüncübeklemeyecek miydinbeklemeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibekleyeymişimbekleyeymişiz
İkincibekleyeymişsinbekleyeymişsiniz
Üçüncübekleyeymişbekleyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibekleyeymiş miyimbekleyeymiş miyiz
İkincibekleyeymiş misinbekleyeymiş misiniz
Üçüncübekleyeymiş mibekleyelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemeyemişimbeklemeyemişiz
İkincibeklemeyemişsinbeklemeyemişsiniz
Üçüncübeklemeyemişbeklemeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemeyemiş miyimbeklemeyemiş miyiz
İkincibeklemeyemiş misinbeklemeyemiş misiniz
Üçüncübeklemeyemiş misinbeklemeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibekleyeydimbekleyeydik
İkincibekleyeydinbekleyeydiniz
Üçüncübekleyeydibekleyeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibekleye miydimbekleye miydik
İkincibekleye miydinbekleye miydiniz
Üçüncübekleye miydibekleyeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibeklemeyeydimbeklemeyeydik
İkincibeklemeyeydinbeklemeyeydiniz
Üçüncübeklemeyeydibeklemeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibeklemeye miydimbeklemeye miydik
İkincibeklemeye miydinbeklemeye miydiniz
Üçüncübeklemeye miydinbeklemeye miydiniz