A


ağla
ak
al
anla
anlat
ara
art
at
ayır
ayrıl
azalB


bağır
bağla
bak
bas
başla
bekle
belirle
belirt
benze
bırak
bil
bin
bitir
bit
bozul
bul
büyüÇ


çalış
çal
çekil
çek
çevir
çıkar
çık
çizD


dayan
değerlendir
değiş
değiştir
de
devam et
dikkat et
dile
dinle
doğ
dolaş
doldur
dön
dönüş
dur
duy
düş
düşün
düzenleE


ekle
etkile
et
evlenF


fark etG


geçir
geç
geliş
geliştir
gel
gerçekleş
gerek
getir
gir
git
giy
gönder
gör
görün
görüş
göster
götür
gülH


hareket et
hatırla
hazırla
hissetİ


ifade et
ilerle
ilgilen
inan
incele
in
iste
izleK


kabul et
kaç
kaldır
kalk
kal
kapat
karış
karıştır
karşıla
karşılaş
katıl
kaybet
kazan
kes
kıl
konuş
kork
koş
koy
kullan
kur
kurtar
kurtulO


oku
ol
oluş
otur
oynaÖ


öde
öğren
öldür
ölP


paylaşS


sağla
sahip ol
san
satın al
sat
say
seç
sev
seyret
sok
sor
söyle
söylen
söz et
sun
sürdür
sürT


tanı
taşı
tercih et
topla
toplan
tutU


uğraş
ulaş
unut
uygula
uy
uzan
uzatÜ


üretV


var
ver
vurY


yakala
yaklaş
yak
yan
yap
yararlan
yarat
yardımcı ol
yaşa
yat
yay
yayımlan
yaz
ye
yüksel
yürü