Türkçede benze fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlubenzemekbenzemek mi
Olumsuzbenzememekbenzememek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenziyorumbenziyoruz
İkincibenziyorsunbenziyorsunuz
Üçüncübenziyorbenziyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincibenziyor muyumbenziyor muyuz
İkincibenziyor musunbenziyor musunuz
Üçüncübenziyor mubenziyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemiyorumbenzemiyoruz
İkincibenzemiyorsunbenzemiyorsunuz
Üçüncübenzemiyorbenzemiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemiyor muyumbenzemiyor muyuz
İkincibenzemiyor musunbenzemiyor musunuz
Üçüncübenzemiyor musunbenzemiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzerimbenzeriz
İkincibenzersinbenzersiniz
Üçüncübenzerbenzerler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzer miyimbenzer miyiz
İkincibenzer misinbenzer misiniz
Üçüncübenzer mibenzerler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemembenzemeyiz
İkincibenzemezsinbenzemezsiniz
Üçüncübenzemezbenzemezler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemem mibenzemez miyiz
İkincibenzemez misinbenzemez misiniz
Üçüncübenzemez misinbenzemez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincibenzebenzeyin
Üçüncübenzesinbenzesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncübenzesin mibenzesinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincibenzemebenzemeyin
Üçüncübenzemesinbenzemesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzerdimbenzerdik
İkincibenzerdinbenzerdiniz
Üçüncübenzerdibenzerlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzer miydimbenzer miydik
İkincibenzer miydinbenzer miydiniz
Üçüncübenzer miydibenzerler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemezdimbenzemezdik
İkincibenzemezdinbenzemezdiniz
Üçüncübenzemezdibenzemezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemez miydimbenzemez miydik
İkincibenzemez miydinbenzemez miydiniz
Üçüncübenzemez miydinbenzemez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzermişimbenzermişiz
İkincibenzermişsinbenzermişsiniz
Üçüncübenzermişbenzerlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzer miymişimbenzer miymişiz
İkincibenzer miymişsinbenzer miymişsiniz
Üçüncübenzer miymişbenzerler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemezmişimbenzemezmişiz
İkincibenzemezmişsinbenzemezmişsiniz
Üçüncübenzemezmişbenzemezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemez miymişimbenzemez miymişiz
İkincibenzemez miymişsinbenzemez miymişsiniz
Üçüncübenzemez miymişsinbenzemez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzedimbenzedik
İkincibenzedinbenzediniz
Üçüncübenzedibenzediler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzedim mibenzedik mi
İkincibenzedin mibenzediniz mi
Üçüncübenzedi mibenzediler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemedimbenzemedik
İkincibenzemedinbenzemediniz
Üçüncübenzemedibenzemediler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemedim mibenzemedik mi
İkincibenzemedin mibenzemediniz mi
Üçüncübenzemedin mibenzemediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenziyormuşumbenziyormuşuz
İkincibenziyormuşsunbenziyormuşsunuz
Üçüncübenziyormuşbenziyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincibenziyor muymuşumbenziyor muymuşuz
İkincibenziyor muymuşsunbenziyor muymuşsunuz
Üçüncübenziyor muymuşbenziyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemiyormuşumbenzemiyormuşuz
İkincibenzemiyormuşsunbenzemiyormuşsunuz
Üçüncübenzemiyormuşbenzemiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemiyor muymuşumbenzemiyor muymuşuz
İkincibenzemiyor muymuşsunbenzemiyor muymuşsunuz
Üçüncübenzemiyor muymuşsunbenzemiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzemekteymişimbenzemekteymişiz
İkincibenzemekteymişsinbenzemekteymişsiniz
Üçüncübenzemekteymişbenzemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemekte miymişimbenzemekte miymişiz
İkincibenzemekte miymişsinbenzemekte miymişsiniz
Üçüncübenzemekte miymişbenzemekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzememekteymişimbenzememekteymişiz
İkincibenzememekteymişsinbenzememekteymişsiniz
Üçüncübenzememekteymişbenzememektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzememekte miymişimbenzememekte miymişiz
İkincibenzememekte miymişsinbenzememekte miymişsiniz
Üçüncübenzememekte miymişsinbenzememekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzemişimbenzemişiz
İkincibenzemişsinbenzemişsiniz
Üçüncübenzemişbenzemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemiş miyimbenzemişiz
İkincibenzemiş misinbenzemiş miyiz
Üçüncübenzemiş mibenzemişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzememişimbenzememişiz
İkincibenzememişsinbenzememişsiniz
Üçüncübenzememişbenzememişler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzememiş miyimbenzememişiz
İkincibenzememiş misinbenzememiş miyiz
Üçüncübenzememiş misinbenzememiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenziyordumbenziyorduk
İkincibenziyordunbenziyordunuz
Üçüncübenziyordubenziyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincibenziyor muydumbenziyor muyduk
İkincibenziyor muydunbenziyor muydunuz
Üçüncübenziyor muydubenziyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemiyordumbenzemiyorduk
İkincibenzemiyordunbenzemiyordunuz
Üçüncübenzemiyordubenzemiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemiyor muydumbenzemiyor muyduk
İkincibenzemiyor muydunbenzemiyor muydunuz
Üçüncübenzemiyor muydunbenzemiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzemekteydimbenzemekteydik
İkincibenzemekteydinbenzemekteydiniz
Üçüncübenzemekteydibenzemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemekte miydimbenzemekte miydik
İkincibenzemekte miydinbenzemekte miydiniz
Üçüncübenzemekte miydibenzemekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzememekteydimbenzememekteydik
İkincibenzememekteydinbenzememekteydiniz
Üçüncübenzememekteydibenzememektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzememekte miydimbenzememekte miydik
İkincibenzememekte miydinbenzememekte miydiniz
Üçüncübenzememekte miydinbenzememekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzemiştimbenzemiştim
İkincibenzemiştinbenzemiştin
Üçüncübenzemiştibenzemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemiş miydimbenzemiş miydim
İkincibenzemiş miydinbenzemiş miydin
Üçüncübenzemiş miydibenzemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzememiştimbenzememiştim
İkincibenzememiştinbenzememiştin
Üçüncübenzememiştibenzememişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzememiş miydimbenzememiş miydim
İkincibenzememiş miydinbenzememiş miydin
Üçüncübenzememiş miydinbenzememiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzemişmişimbenzemişmişiz
İkincibenzemişmişsinbenzemişmişsiniz
Üçüncübenzemişmişbenzemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemiş miymişimbenzemiş miymişiz
İkincibenzemiş miymişsinbenzemiş miymişsiniz
Üçüncübenzemiş miymişbenzemişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzememişmişimbenzememişmişiz
İkincibenzememişmişsinbenzememişmişsiniz
Üçüncübenzememişmişbenzememişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzememiş miymişimbenzememiş miymişiz
İkincibenzememiş miymişsinbenzememiş miymişsiniz
Üçüncübenzememiş miymişsinbenzememiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzemiş olacağımbenzemiş olacağız
İkincibenzemiş olacaksınbenzemiş olacaksınız
Üçüncübenzemiş olacakbenzemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemiş mi olacağımbenzemiş mi olacağız
İkincibenzemiş mi olacaksınbenzemiş mi olacaksınız
Üçüncübenzemiş mi olacakbenzemiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzememiş olacağımbenzememiş olacağız
İkincibenzememiş olacaksınbenzememiş olacaksınız
Üçüncübenzememiş olacakbenzememiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzememiş mi olacağımbenzememiş mi olacağız
İkincibenzememiş mi olacaksınbenzememiş mi olacaksınız
Üçüncübenzememiş mi olacaksınbenzememiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzeseymişimbenzeseymişiz
İkincibenzeseymişsinbenzeseymişsiniz
Üçüncübenzeseymişbenzeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzese miymişimbenzese miymişiz
İkincibenzese miymişsinbenzese miymişsiniz
Üçüncübenzese miymişbenzeseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemeseymişimbenzemeseymişiz
İkincibenzemeseymişsinbenzemeseymişsiniz
Üçüncübenzemeseymişbenzemeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemese miymişimbenzemese miymişiz
İkincibenzemese miymişsinbenzemese miymişsiniz
Üçüncübenzemese miymişsinbenzemese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzeyeceğimbenzeyeceğiz
İkincibenzeyeceksinbenzeyeceksiniz
Üçüncübenzeyecekbenzeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzeyecek miyimbenzeyecek miyiz
İkincibenzeyecek misinbenzeyecek misiniz
Üçüncübenzeyecek mibenzeyecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemeyeceğimbenzemeyeceğiz
İkincibenzemeyeceksinbenzemeyeceksiniz
Üçüncübenzemeyecekbenzemeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemeyecek miyimbenzemeyecek miyiz
İkincibenzemeyecek misinbenzemeyecek misiniz
Üçüncübenzemeyecek misinbenzemeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzeyecektimbenzeyecektik
İkincibenzeyecektinbenzeyecektiniz
Üçüncübenzeyecektibenzeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzeyecek miydimbenzeyecek miydik
İkincibenzeyecek miydinbenzeyecek miydiniz
Üçüncübenzeyecek miydibenzeyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemeyecektimbenzemeyecektik
İkincibenzemeyecektinbenzemeyecektiniz
Üçüncübenzemeyecektibenzemeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemeyecek miydimbenzemeyecek miydik
İkincibenzemeyecek miydinbenzemeyecek miydiniz
Üçüncübenzemeyecek miydinbenzemeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzeyecekmişimbenzeyecekmişiz
İkincibenzeyecekmişinbenzeyecekmişiniz
Üçüncübenzeyecekmişbenzeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzeyecekmiş miyimbenzeyecekmiş miyiz
İkincibenzeyecekmiş misinbenzeyecekmiş misiniz
Üçüncübenzeyecekmiş mibenzeyeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemeyecekmişimbenzemeyecekmişiz
İkincibenzemeyecekmişinbenzemeyecekmişiniz
Üçüncübenzemeyecekmişbenzemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemeyecekmiş miyimbenzemeyecekmiş miyiz
İkincibenzemeyecekmiş misinbenzemeyecekmiş misiniz
Üçüncübenzemeyecekmiş misinbenzemeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzeyeceksembenzeyeceksek
İkincibenzeyeceksenbenzeyecekseniz
Üçüncübenzeyeceksebenzeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzeyeceksem mibenzeyeceksek mi
İkincibenzeyeceksen mibenzeyecekseniz mi
Üçüncübenzeyecekse mibenzeyeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemeyeceksembenzemeyeceksek
İkincibenzemeyeceksenbenzemeyecekseniz
Üçüncübenzemeyeceksebenzemeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemeyeceksem mibenzemeyeceksek mi
İkincibenzemeyeceksen mibenzemeyecekseniz mi
Üçüncübenzemeyeceksen mibenzemeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzemeliyimbenzemeliyiz
İkincibenzemelisinbenzemelisiniz
Üçüncübenzemelibenzemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemeli miyimbenzemeli miyiz
İkincibenzemeli misinbenzemeli misiniz
Üçüncübenzemeli mibenzemeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemeliyimbenzemeliyiz
İkincibenzemelisinbenzemelisiniz
Üçüncübenzemelibenzemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemeli miyimbenzemeli miyiz
İkincibenzemeli misinbenzemeli misiniz
Üçüncübenzemeli misinbenzemeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzemeliydimbenzemeliydik
İkincibenzemeliydinbenzemeliydiniz
Üçüncübenzemeliydibenzemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemeli miydimbenzemeli miydik
İkincibenzemeli miydinbenzemeli miydiniz
Üçüncübenzemeli miydibenzemeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzememeliydimbenzememeliydik
İkincibenzememeliydinbenzememeliydiniz
Üçüncübenzememeliydibenzememelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzememeli miydimbenzememeli miydik
İkincibenzememeli miydinbenzememeli miydiniz
Üçüncübenzememeli miydinbenzememeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzemeliymişimbenzemeliymişiz
İkincibenzemeliymişsinbenzemeliymişsiniz
Üçüncübenzemeliymişbenzemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemeli miymişimbenzemeli miymişiz
İkincibenzemeli miymişsinbenzemeli miymişsiniz
Üçüncübenzemeli miymişbenzemeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzememeliymişimbenzememeliymişiz
İkincibenzememeliymişsinbenzememeliymişsiniz
Üçüncübenzememeliymişbenzememelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzememeli miymişimbenzememeli miymişiz
İkincibenzememeli miymişsinbenzememeli miymişsiniz
Üçüncübenzememeli miymişsinbenzememeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzesembenzesek
İkincibenzesenbenzeseniz
Üçüncübenzesebenzeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzesem mibenzesek mi
İkincibenzesen mibenzeseniz mi
Üçüncübenzese mibenzeseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemesembenzemesek
İkincibenzemesenbenzemeseniz
Üçüncübenzemesebenzemeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemesem mibenzemesek mi
İkincibenzemesen mibenzemeseniz mi
Üçüncübenzemesen mibenzemeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzeyeyimbenzeyelim
İkincibenzeyesinbenzeyesiniz
Üçüncübenzeyebenzeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzeyeyim mibenzeyelim mi
İkincibenzeyesin mibenzeyesiniz mi
Üçüncübenzeye mibenzeyeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemeyeyimbenzemeyelim
İkincibenzemeyesinbenzemeyesiniz
Üçüncübenzemeyebenzemeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemeyeyim mibenzemeyelim mi
İkincibenzemeyesin mibenzemeyesiniz mi
Üçüncübenzemeyesin mibenzemeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzediydimbenzeydik
İkincibenzediydinbenzeydiniz
Üçüncübenzediydibenzelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzedi miydimbenzedi miydik
İkincibenzedi miydinbenzedi miydiniz
Üçüncübenzedi miydibenzediler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemediydimbenzeydik
İkincibenzemediydinbenzeydiniz
Üçüncübenzemediydibenzelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemedi miydimbenzemedi miydik
İkincibenzemedi miydinbenzemedi miydiniz
Üçüncübenzemedi miydinbenzemedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzemiştimbenzemiştik
İkincibenzemiştinbenzemiştiniz
Üçüncübenzemiştibenzemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemiş miybenzemiş miydik
İkincibenzemiş miybenzemiş miydiniz
Üçüncübenzemiştibenzemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzememişbenzememiştik
İkincibenzememişbenzememiştiniz
Üçüncübenzememişbenzememiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzememiş miybenzememiş miydik
İkincibenzememiş miybenzememiş miydiniz
Üçüncübenzememiş miybenzememiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzeyecekmişimbenzeyecekmişiz
İkincibenzeyecekmişsinbenzeyecekmişsiniz
Üçüncübenzeyecekmişbenzeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzeyecek miymişimbenzeyecek miymişiz
İkincibenzeyecek miymişsinbenzeyecek miymişsiniz
Üçüncübenzeyecek miymişbenzeyecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemeyecekmişimbenzemeyecekmişiz
İkincibenzemeyecekmişsinbenzemeyecekmişsiniz
Üçüncübenzemeyecekmişbenzemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemeyecek miymişimbenzemeyecek miymişiz
İkincibenzemeyecek miymişsinbenzemeyecek miymişsiniz
Üçüncübenzemeyecek miymişsinbenzemeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzeyecektimbenzeyecektik
İkincibenzeyecektinbenzeyecektiniz
Üçüncübenzeyecektibenzeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzeyecek miydimbenzeyecek miydik
İkincibenzeyecek miydinbenzeyecek miydiniz
Üçüncübenzeyecek miydibenzeyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemeyecektimbenzemeyecektik
İkincibenzemeyecektinbenzemeyecektiniz
Üçüncübenzemeyecektibenzemeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemeyecek miydimbenzemeyecek miydik
İkincibenzemeyecek miydinbenzemeyecek miydiniz
Üçüncübenzemeyecek miydinbenzemeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzeyeymişimbenzeyeymişiz
İkincibenzeyeymişsinbenzeyeymişsiniz
Üçüncübenzeyeymişbenzeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzeyeymiş miyimbenzeyeymiş miyiz
İkincibenzeyeymiş misinbenzeyeymiş misiniz
Üçüncübenzeyeymiş mibenzeyelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemeyemişimbenzemeyemişiz
İkincibenzemeyemişsinbenzemeyemişsiniz
Üçüncübenzemeyemişbenzemeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemeyemiş miyimbenzemeyemiş miyiz
İkincibenzemeyemiş misinbenzemeyemiş misiniz
Üçüncübenzemeyemiş misinbenzemeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibenzeyeydimbenzeyeydik
İkincibenzeyeydinbenzeyeydiniz
Üçüncübenzeyeydibenzeyeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzeye miydimbenzeye miydik
İkincibenzeye miydinbenzeye miydiniz
Üçüncübenzeye miydibenzeyeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibenzemeyeydimbenzemeyeydik
İkincibenzemeyeydinbenzemeyeydiniz
Üçüncübenzemeyeydibenzemeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibenzemeye miydimbenzemeye miydik
İkincibenzemeye miydinbenzemeye miydiniz
Üçüncübenzemeye miydinbenzemeye miydiniz