Türkçede bit fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlubitmekbitmek mi
Olumsuzbitmemekbitmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitiyorumbitiyoruz
İkincibitiyorsunbitiyorsunuz
Üçüncübitiyorbitiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincibitiyor muyumbitiyor muyuz
İkincibitiyor musunbitiyor musunuz
Üçüncübitiyor mubitiyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmiyorumbitmiyoruz
İkincibitmiyorsunbitmiyorsunuz
Üçüncübitmiyorbitmiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmiyor muyumbitmiyor muyuz
İkincibitmiyor musunbitmiyor musunuz
Üçüncübitmiyor musunbitmiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibiterimbiteriz
İkincibitersinbitersiniz
Üçüncübiterbiterler
Soru
TekilÇoğul
Birincibiter miyimbiter miyiz
İkincibiter misinbiter misiniz
Üçüncübiter mibiterler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmembitmeyiz
İkincibitmezsinbitmezsiniz
Üçüncübitmezbitmezler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmem mibitmez miyiz
İkincibitmez misinbitmez misiniz
Üçüncübitmez misinbitmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincibitbitin
Üçüncübitsinbitsinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncübitsin mibitsinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincibitmebitmeyin
Üçüncübitmesinbitmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibiterdimbiterdik
İkincibiterdinbiterdiniz
Üçüncübiterdibiterlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibiter miydimbiter miydik
İkincibiter miydinbiter miydiniz
Üçüncübiter miydibiterler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmezdimbitmezdik
İkincibitmezdinbitmezdiniz
Üçüncübitmezdibitmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmez miydimbitmez miydik
İkincibitmez miydinbitmez miydiniz
Üçüncübitmez miydinbitmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitermişimbitermişiz
İkincibitermişsinbitermişsiniz
Üçüncübitermişbiterlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibiter miymişimbiter miymişiz
İkincibiter miymişsinbiter miymişsiniz
Üçüncübiter miymişbiterler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmezmişimbitmezmişiz
İkincibitmezmişsinbitmezmişsiniz
Üçüncübitmezmişbitmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmez miymişimbitmez miymişiz
İkincibitmez miymişsinbitmez miymişsiniz
Üçüncübitmez miymişsinbitmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibittimbittik
İkincibittinbittiniz
Üçüncübittibittiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibittim mibittik mi
İkincibittin mibittiniz mi
Üçüncübitti mibittiler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmedimbitmedik
İkincibitmedinbitmediniz
Üçüncübitmedibitmediler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmedim mibitmedik mi
İkincibitmedin mibitmediniz mi
Üçüncübitmedin mibitmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitiyormuşumbitiyormuşuz
İkincibitiyormuşsunbitiyormuşsunuz
Üçüncübitiyormuşbitiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincibitiyor muymuşumbitiyor muymuşuz
İkincibitiyor muymuşsunbitiyor muymuşsunuz
Üçüncübitiyor muymuşbitiyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmiyormuşumbitmiyormuşuz
İkincibitmiyormuşsunbitmiyormuşsunuz
Üçüncübitmiyormuşbitmiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmiyor muymuşumbitmiyor muymuşuz
İkincibitmiyor muymuşsunbitmiyor muymuşsunuz
Üçüncübitmiyor muymuşsunbitmiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitmekteymişimbitmekteymişiz
İkincibitmekteymişsinbitmekteymişsiniz
Üçüncübitmekteymişbitmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmekte miymişimbitmekte miymişiz
İkincibitmekte miymişsinbitmekte miymişsiniz
Üçüncübitmekte miymişbitmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmemekteymişimbitmemekteymişiz
İkincibitmemekteymişsinbitmemekteymişsiniz
Üçüncübitmemekteymişbitmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmemekte miymişimbitmemekte miymişiz
İkincibitmemekte miymişsinbitmemekte miymişsiniz
Üçüncübitmemekte miymişsinbitmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitmişimbitmişiz
İkincibitmişsinbitmişsiniz
Üçüncübitmişbitmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmiş miyimbitmişiz
İkincibitmiş misinbitmiş miyiz
Üçüncübitmiş mibitmişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmemişimbitmemişiz
İkincibitmemişsinbitmemişsiniz
Üçüncübitmemişbitmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmemiş miyimbitmemişiz
İkincibitmemiş misinbitmemiş miyiz
Üçüncübitmemiş misinbitmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitiyordumbitiyorduk
İkincibitiyordunbitiyordunuz
Üçüncübitiyordubitiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincibitiyor muydumbitiyor muyduk
İkincibitiyor muydunbitiyor muydunuz
Üçüncübitiyor muydubitiyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmiyordumbitmiyorduk
İkincibitmiyordunbitmiyordunuz
Üçüncübitmiyordubitmiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmiyor muydumbitmiyor muyduk
İkincibitmiyor muydunbitmiyor muydunuz
Üçüncübitmiyor muydunbitmiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitmekteydimbitmekteydik
İkincibitmekteydinbitmekteydiniz
Üçüncübitmekteydibitmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmekte miydimbitmekte miydik
İkincibitmekte miydinbitmekte miydiniz
Üçüncübitmekte miydibitmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmemekteydimbitmemekteydik
İkincibitmemekteydinbitmemekteydiniz
Üçüncübitmemekteydibitmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmemekte miydimbitmemekte miydik
İkincibitmemekte miydinbitmemekte miydiniz
Üçüncübitmemekte miydinbitmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitmiştimbitmiştim
İkincibitmiştinbitmiştin
Üçüncübitmiştibitmişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmiş miydimbitmiş miydim
İkincibitmiş miydinbitmiş miydin
Üçüncübitmiş miydibitmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmemiştimbitmemiştim
İkincibitmemiştinbitmemiştin
Üçüncübitmemiştibitmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmemiş miydimbitmemiş miydim
İkincibitmemiş miydinbitmemiş miydin
Üçüncübitmemiş miydinbitmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitmişmişimbitmişmişiz
İkincibitmişmişsinbitmişmişsiniz
Üçüncübitmişmişbitmişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmiş miymişimbitmiş miymişiz
İkincibitmiş miymişsinbitmiş miymişsiniz
Üçüncübitmiş miymişbitmişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmemişmişimbitmemişmişiz
İkincibitmemişmişsinbitmemişmişsiniz
Üçüncübitmemişmişbitmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmemiş miymişimbitmemiş miymişiz
İkincibitmemiş miymişsinbitmemiş miymişsiniz
Üçüncübitmemiş miymişsinbitmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitmiş olacağımbitmiş olacağız
İkincibitmiş olacaksınbitmiş olacaksınız
Üçüncübitmiş olacakbitmiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmiş mi olacağımbitmiş mi olacağız
İkincibitmiş mi olacaksınbitmiş mi olacaksınız
Üçüncübitmiş mi olacakbitmiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmemiş olacağımbitmemiş olacağız
İkincibitmemiş olacaksınbitmemiş olacaksınız
Üçüncübitmemiş olacakbitmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmemiş mi olacağımbitmemiş mi olacağız
İkincibitmemiş mi olacaksınbitmemiş mi olacaksınız
Üçüncübitmemiş mi olacaksınbitmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitseymişimbitseymişiz
İkincibitseymişsinbitseymişsiniz
Üçüncübitseymişbitselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibitse miymişimbitse miymişiz
İkincibitse miymişsinbitse miymişsiniz
Üçüncübitse miymişbitseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmeseymişimbitmeseymişiz
İkincibitmeseymişsinbitmeseymişsiniz
Üçüncübitmeseymişbitmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmese miymişimbitmese miymişiz
İkincibitmese miymişsinbitmese miymişsiniz
Üçüncübitmese miymişsinbitmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibiteceğimbiteceğiz
İkincibiteceksinbiteceksiniz
Üçüncübitecekbitecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitecek miyimbitecek miyiz
İkincibitecek misinbitecek misiniz
Üçüncübitecek mibitecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmeyeceğimbitmeyeceğiz
İkincibitmeyeceksinbitmeyeceksiniz
Üçüncübitmeyecekbitmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmeyecek miyimbitmeyecek miyiz
İkincibitmeyecek misinbitmeyecek misiniz
Üçüncübitmeyecek misinbitmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitecektimbitecektik
İkincibitecektinbitecektiniz
Üçüncübitecektibiteceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibitecek miydimbitecek miydik
İkincibitecek miydinbitecek miydiniz
Üçüncübitecek miydibitecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmeyecektimbitmeyecektik
İkincibitmeyecektinbitmeyecektiniz
Üçüncübitmeyecektibitmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmeyecek miydimbitmeyecek miydik
İkincibitmeyecek miydinbitmeyecek miydiniz
Üçüncübitmeyecek miydinbitmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitecekmişimbitecekmişiz
İkincibitecekmişinbitecekmişiniz
Üçüncübitecekmişbiteceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibitecekmiş miyimbitecekmiş miyiz
İkincibitecekmiş misinbitecekmiş misiniz
Üçüncübitecekmiş mibiteceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmeyecekmişimbitmeyecekmişiz
İkincibitmeyecekmişinbitmeyecekmişiniz
Üçüncübitmeyecekmişbitmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmeyecekmiş miyimbitmeyecekmiş miyiz
İkincibitmeyecekmiş misinbitmeyecekmiş misiniz
Üçüncübitmeyecekmiş misinbitmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibiteceksembiteceksek
İkincibiteceksenbitecekseniz
Üçüncübiteceksebiteceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincibiteceksem mibiteceksek mi
İkincibiteceksen mibitecekseniz mi
Üçüncübitecekse mibiteceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmeyeceksembitmeyeceksek
İkincibitmeyeceksenbitmeyecekseniz
Üçüncübitmeyeceksebitmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmeyeceksem mibitmeyeceksek mi
İkincibitmeyeceksen mibitmeyecekseniz mi
Üçüncübitmeyeceksen mibitmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitmeliyimbitmeliyiz
İkincibitmelisinbitmelisiniz
Üçüncübitmelibitmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmeli miyimbitmeli miyiz
İkincibitmeli misinbitmeli misiniz
Üçüncübitmeli mibitmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmeliyimbitmeliyiz
İkincibitmelisinbitmelisiniz
Üçüncübitmelibitmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmeli miyimbitmeli miyiz
İkincibitmeli misinbitmeli misiniz
Üçüncübitmeli misinbitmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitmeliydimbitmeliydik
İkincibitmeliydinbitmeliydiniz
Üçüncübitmeliydibitmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmeli miydimbitmeli miydik
İkincibitmeli miydinbitmeli miydiniz
Üçüncübitmeli miydibitmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmemeliydimbitmemeliydik
İkincibitmemeliydinbitmemeliydiniz
Üçüncübitmemeliydibitmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmemeli miydimbitmemeli miydik
İkincibitmemeli miydinbitmemeli miydiniz
Üçüncübitmemeli miydinbitmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitmeliymişimbitmeliymişiz
İkincibitmeliymişsinbitmeliymişsiniz
Üçüncübitmeliymişbitmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmeli miymişimbitmeli miymişiz
İkincibitmeli miymişsinbitmeli miymişsiniz
Üçüncübitmeli miymişbitmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmemeliymişimbitmemeliymişiz
İkincibitmemeliymişsinbitmemeliymişsiniz
Üçüncübitmemeliymişbitmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmemeli miymişimbitmemeli miymişiz
İkincibitmemeli miymişsinbitmemeli miymişsiniz
Üçüncübitmemeli miymişsinbitmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitsembitsek
İkincibitsenbitseniz
Üçüncübitsebitseler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitsem mibitsek mi
İkincibitsen mibitseniz mi
Üçüncübitse mibitseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmesembitmesek
İkincibitmesenbitmeseniz
Üçüncübitmesebitmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmesem mibitmesek mi
İkincibitmesen mibitmeseniz mi
Üçüncübitmesen mibitmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibiteyimbitelim
İkincibitesinbitesiniz
Üçüncübitebiteler
Soru
TekilÇoğul
Birincibiteyim mibitelim mi
İkincibitesin mibitesiniz mi
Üçüncübite mibiteler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmeyeyimbitmeyelim
İkincibitmeyesinbitmeyesiniz
Üçüncübitmeyebitmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmeyeyim mibitmeyelim mi
İkincibitmeyesin mibitmeyesiniz mi
Üçüncübitmeyesin mibitmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibittiydimbittik
İkincibittiydinbittiniz
Üçüncübittiydibitlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibitti miydimbitti miydik
İkincibitti miydinbitti miydiniz
Üçüncübitti miydibittiler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmediydimbittik
İkincibitmediydinbittiniz
Üçüncübitmediydibitlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmedi miydimbitmedi miydik
İkincibitmedi miydinbitmedi miydiniz
Üçüncübitmedi miydinbitmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitmiştimbitmiştik
İkincibitmiştinbitmiştiniz
Üçüncübitmiştibitmiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmiş miybitmiş miydik
İkincibitmiş miybitmiş miydiniz
Üçüncübitmiştibitmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmemişbitmemiştik
İkincibitmemişbitmemiştiniz
Üçüncübitmemişbitmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmemiş miybitmemiş miydik
İkincibitmemiş miybitmemiş miydiniz
Üçüncübitmemiş miybitmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitecekmişimbitecekmişiz
İkincibitecekmişsinbitecekmişsiniz
Üçüncübitecekmişbiteceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibitecek miymişimbitecek miymişiz
İkincibitecek miymişsinbitecek miymişsiniz
Üçüncübitecek miymişbitecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmeyecekmişimbitmeyecekmişiz
İkincibitmeyecekmişsinbitmeyecekmişsiniz
Üçüncübitmeyecekmişbitmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmeyecek miymişimbitmeyecek miymişiz
İkincibitmeyecek miymişsinbitmeyecek miymişsiniz
Üçüncübitmeyecek miymişsinbitmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibitecektimbitecektik
İkincibitecektinbitecektiniz
Üçüncübitecektibitecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitecek miydimbitecek miydik
İkincibitecek miydinbitecek miydiniz
Üçüncübitecek miydibitecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmeyecektimbitmeyecektik
İkincibitmeyecektinbitmeyecektiniz
Üçüncübitmeyecektibitmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmeyecek miydimbitmeyecek miydik
İkincibitmeyecek miydinbitmeyecek miydiniz
Üçüncübitmeyecek miydinbitmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibiteymişimbiteymişiz
İkincibiteymişsinbiteymişsiniz
Üçüncübiteymişbitelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibiteymiş miyimbiteymiş miyiz
İkincibiteymiş misinbiteymiş misiniz
Üçüncübiteymiş mibitelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmeyemişimbitmeyemişiz
İkincibitmeyemişsinbitmeyemişsiniz
Üçüncübitmeyemişbitmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmeyemiş miyimbitmeyemiş miyiz
İkincibitmeyemiş misinbitmeyemiş misiniz
Üçüncübitmeyemiş misinbitmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibiteydimbiteydik
İkincibiteydinbiteydiniz
Üçüncübiteydibiteydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibite miydimbite miydik
İkincibite miydinbite miydiniz
Üçüncübite miydibiteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibitmeyeydimbitmeyeydik
İkincibitmeyeydinbitmeyeydiniz
Üçüncübitmeyeydibitmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibitmeye miydimbitmeye miydik
İkincibitmeye miydinbitmeye miydiniz
Üçüncübitmeye miydinbitmeye miydiniz