Türkçede büyü fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlubüyümekbüyümek mi
Olumsuzbüyümemekbüyümemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüyorumbüyüyoruz
İkincibüyüyorsunbüyüyorsunuz
Üçüncübüyüyorbüyüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüyor muyumbüyüyor muyuz
İkincibüyüyor musunbüyüyor musunuz
Üçüncübüyüyor mubüyüyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümüyorumbüyümüyoruz
İkincibüyümüyorsunbüyümüyorsunuz
Üçüncübüyümüyorbüyümüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümüyor muyumbüyümüyor muyuz
İkincibüyümüyor musunbüyümüyor musunuz
Üçüncübüyümüyor musunbüyümüyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyürümbüyürüz
İkincibüyürsünbüyürsünüz
Üçüncübüyürbüyürler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyür müyümbüyür müyüz
İkincibüyür müsünbüyür müsünüz
Üçüncübüyür mübüyürler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümembüyümeyiz
İkincibüyümezsinbüyümezsiniz
Üçüncübüyümezbüyümezler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümem mibüyümez miyiz
İkincibüyümez misinbüyümez misiniz
Üçüncübüyümez misinbüyümez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincibüyübüyüyün
Üçüncübüyüsünbüyüsünler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncübüyüsün mübüyüsünler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincibüyümebüyümeyin
Üçüncübüyümesinbüyümesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyürdümbüyürdük
İkincibüyürdünbüyürdünüz
Üçüncübüyürdübüyürlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyür müydümbüyür müydük
İkincibüyür müydünbüyür müydünüz
Üçüncübüyür müydübüyürler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümezdimbüyümezdik
İkincibüyümezdinbüyümezdiniz
Üçüncübüyümezdibüyümezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümez miydimbüyümez miydik
İkincibüyümez miydinbüyümez miydiniz
Üçüncübüyümez miydinbüyümez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyürmüşümbüyürmüşüz
İkincibüyürmüşsünbüyürmüşsünüz
Üçüncübüyürmüşbüyürlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyür müymüşümbüyür müymüşüz
İkincibüyür müymüşsünbüyür müymüşsünüz
Üçüncübüyür müymüşbüyürler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümezmişimbüyümezmişiz
İkincibüyümezmişsinbüyümezmişsiniz
Üçüncübüyümezmişbüyümezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümez miymişimbüyümez miymişiz
İkincibüyümez miymişsinbüyümez miymişsiniz
Üçüncübüyümez miymişsinbüyümez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüdümbüyüdük
İkincibüyüdünbüyüdünüz
Üçüncübüyüdübüyüdüler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüdüm mübüyüdük mü
İkincibüyüdün mübüyüdünüz mü
Üçüncübüyüdü mübüyüdüler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümedimbüyümedik
İkincibüyümedinbüyümediniz
Üçüncübüyümedibüyümediler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümedim mibüyümedik mi
İkincibüyümedin mibüyümediniz mi
Üçüncübüyümedin mibüyümediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüyormuşumbüyüyormuşuz
İkincibüyüyormuşsunbüyüyormuşsunuz
Üçüncübüyüyormuşbüyüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüyor muymuşumbüyüyor muymuşuz
İkincibüyüyor muymuşsunbüyüyor muymuşsunuz
Üçüncübüyüyor muymuşbüyüyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümüyormuşumbüyümüyormuşuz
İkincibüyümüyormuşsunbüyümüyormuşsunuz
Üçüncübüyümüyormuşbüyümüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümüyor muymuşumbüyümüyor muymuşuz
İkincibüyümüyor muymuşsunbüyümüyor muymuşsunuz
Üçüncübüyümüyor muymuşsunbüyümüyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyümekteymişimbüyümekteymişiz
İkincibüyümekteymişsinbüyümekteymişsiniz
Üçüncübüyümekteymişbüyümektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümekte miymişimbüyümekte miymişiz
İkincibüyümekte miymişsinbüyümekte miymişsiniz
Üçüncübüyümekte miymişbüyümekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümemekteymişimbüyümemekteymişiz
İkincibüyümemekteymişsinbüyümemekteymişsiniz
Üçüncübüyümemekteymişbüyümemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümemekte miymişimbüyümemekte miymişiz
İkincibüyümemekte miymişsinbüyümemekte miymişsiniz
Üçüncübüyümemekte miymişsinbüyümemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyümüşümbüyümüşüz
İkincibüyümüşsünbüyümüşsünüz
Üçüncübüyümüşbüyümüşler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümüş müyümbüyümüşüz
İkincibüyümüş müsünbüyümüş müyüz
Üçüncübüyümüş mübüyümüşler mü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümemişimbüyümemişiz
İkincibüyümemişsinbüyümemişsiniz
Üçüncübüyümemişbüyümemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümemiş miyimbüyümemişiz
İkincibüyümemiş misinbüyümemiş miyiz
Üçüncübüyümemiş misinbüyümemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüyordumbüyüyorduk
İkincibüyüyordunbüyüyordunuz
Üçüncübüyüyordubüyüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüyor muydumbüyüyor muyduk
İkincibüyüyor muydunbüyüyor muydunuz
Üçüncübüyüyor muydubüyüyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümüyordumbüyümüyorduk
İkincibüyümüyordunbüyümüyordunuz
Üçüncübüyümüyordubüyümüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümüyor muydumbüyümüyor muyduk
İkincibüyümüyor muydunbüyümüyor muydunuz
Üçüncübüyümüyor muydunbüyümüyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyümekteydimbüyümekteydik
İkincibüyümekteydinbüyümekteydiniz
Üçüncübüyümekteydibüyümektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümekte miydimbüyümekte miydik
İkincibüyümekte miydinbüyümekte miydiniz
Üçüncübüyümekte miydibüyümekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümemekteydimbüyümemekteydik
İkincibüyümemekteydinbüyümemekteydiniz
Üçüncübüyümemekteydibüyümemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümemekte miydimbüyümemekte miydik
İkincibüyümemekte miydinbüyümemekte miydiniz
Üçüncübüyümemekte miydinbüyümemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyümüştümbüyümüştüm
İkincibüyümüştünbüyümüştün
Üçüncübüyümüştübüyümüşlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümüş müydümbüyümüş müydüm
İkincibüyümüş müydünbüyümüş müydün
Üçüncübüyümüş müydübüyümüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümemiştimbüyümemiştim
İkincibüyümemiştinbüyümemiştin
Üçüncübüyümemiştibüyümemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümemiş miydimbüyümemiş miydim
İkincibüyümemiş miydinbüyümemiş miydin
Üçüncübüyümemiş miydinbüyümemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyümüşmüşümbüyümüşmüşüz
İkincibüyümüşmüşsünbüyümüşmüşsünüz
Üçüncübüyümüşmüşbüyümüşmüşler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümüş müymüşümbüyümüş müymüşüz
İkincibüyümüş müymüşsünbüyümüş müymüşsünüz
Üçüncübüyümüş müymüşbüyümüşler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümemişmişimbüyümemişmişiz
İkincibüyümemişmişsinbüyümemişmişsiniz
Üçüncübüyümemişmişbüyümemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümemiş miymişimbüyümemiş miymişiz
İkincibüyümemiş miymişsinbüyümemiş miymişsiniz
Üçüncübüyümemiş miymişsinbüyümemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyümüş olacağımbüyümüş olacağız
İkincibüyümüş olacaksınbüyümüş olacaksınız
Üçüncübüyümüş olacakbüyümüş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümüş mü olacağımbüyümüş mü olacağız
İkincibüyümüş mü olacaksınbüyümüş mü olacaksınız
Üçüncübüyümüş mü olacakbüyümüş mü olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümemiş olacağımbüyümemiş olacağız
İkincibüyümemiş olacaksınbüyümemiş olacaksınız
Üçüncübüyümemiş olacakbüyümemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümemiş mi olacağımbüyümemiş mi olacağız
İkincibüyümemiş mi olacaksınbüyümemiş mi olacaksınız
Üçüncübüyümemiş mi olacaksınbüyümemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüseymişimbüyüseymişiz
İkincibüyüseymişsinbüyüseymişsiniz
Üçüncübüyüseymişbüyüselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüse miymişimbüyüse miymişiz
İkincibüyüse miymişsinbüyüse miymişsiniz
Üçüncübüyüse miymişbüyüseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümeseymişimbüyümeseymişiz
İkincibüyümeseymişsinbüyümeseymişsiniz
Üçüncübüyümeseymişbüyümeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümese miymişimbüyümese miymişiz
İkincibüyümese miymişsinbüyümese miymişsiniz
Üçüncübüyümese miymişsinbüyümese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüyeceğimbüyüyeceğiz
İkincibüyüyeceksinbüyüyeceksiniz
Üçüncübüyüyecekbüyüyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüyecek miyimbüyüyecek miyiz
İkincibüyüyecek misinbüyüyecek misiniz
Üçüncübüyüyecek mibüyüyecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümeyeceğimbüyümeyeceğiz
İkincibüyümeyeceksinbüyümeyeceksiniz
Üçüncübüyümeyecekbüyümeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümeyecek miyimbüyümeyecek miyiz
İkincibüyümeyecek misinbüyümeyecek misiniz
Üçüncübüyümeyecek misinbüyümeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüyecektimbüyüyecektik
İkincibüyüyecektinbüyüyecektiniz
Üçüncübüyüyecektibüyüyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüyecek miydimbüyüyecek miydik
İkincibüyüyecek miydinbüyüyecek miydiniz
Üçüncübüyüyecek miydibüyüyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümeyecektimbüyümeyecektik
İkincibüyümeyecektinbüyümeyecektiniz
Üçüncübüyümeyecektibüyümeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümeyecek miydimbüyümeyecek miydik
İkincibüyümeyecek miydinbüyümeyecek miydiniz
Üçüncübüyümeyecek miydinbüyümeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüyecekmişimbüyüyecekmişiz
İkincibüyüyecekmişinbüyüyecekmişiniz
Üçüncübüyüyecekmişbüyüyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüyecekmiş miyimbüyüyecekmiş miyiz
İkincibüyüyecekmiş misinbüyüyecekmiş misiniz
Üçüncübüyüyecekmiş mibüyüyeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümeyecekmişimbüyümeyecekmişiz
İkincibüyümeyecekmişinbüyümeyecekmişiniz
Üçüncübüyümeyecekmişbüyümeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümeyecekmiş miyimbüyümeyecekmiş miyiz
İkincibüyümeyecekmiş misinbüyümeyecekmiş misiniz
Üçüncübüyümeyecekmiş misinbüyümeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüyeceksembüyüyeceksek
İkincibüyüyeceksenbüyüyecekseniz
Üçüncübüyüyeceksebüyüyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüyeceksem mibüyüyeceksek mi
İkincibüyüyeceksen mibüyüyecekseniz mi
Üçüncübüyüyecekse mibüyüyeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümeyeceksembüyümeyeceksek
İkincibüyümeyeceksenbüyümeyecekseniz
Üçüncübüyümeyeceksebüyümeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümeyeceksem mibüyümeyeceksek mi
İkincibüyümeyeceksen mibüyümeyecekseniz mi
Üçüncübüyümeyeceksen mibüyümeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyümeliyimbüyümeliyiz
İkincibüyümelisinbüyümelisiniz
Üçüncübüyümelibüyümeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümeli miyimbüyümeli miyiz
İkincibüyümeli misinbüyümeli misiniz
Üçüncübüyümeli mibüyümeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümeliyimbüyümeliyiz
İkincibüyümelisinbüyümelisiniz
Üçüncübüyümelibüyümeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümeli miyimbüyümeli miyiz
İkincibüyümeli misinbüyümeli misiniz
Üçüncübüyümeli misinbüyümeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyümeliydimbüyümeliydik
İkincibüyümeliydinbüyümeliydiniz
Üçüncübüyümeliydibüyümelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümeli miydimbüyümeli miydik
İkincibüyümeli miydinbüyümeli miydiniz
Üçüncübüyümeli miydibüyümeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümemeliydimbüyümemeliydik
İkincibüyümemeliydinbüyümemeliydiniz
Üçüncübüyümemeliydibüyümemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümemeli miydimbüyümemeli miydik
İkincibüyümemeli miydinbüyümemeli miydiniz
Üçüncübüyümemeli miydinbüyümemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyümeliymişimbüyümeliymişiz
İkincibüyümeliymişsinbüyümeliymişsiniz
Üçüncübüyümeliymişbüyümelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümeli miymişimbüyümeli miymişiz
İkincibüyümeli miymişsinbüyümeli miymişsiniz
Üçüncübüyümeli miymişbüyümeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümemeliymişimbüyümemeliymişiz
İkincibüyümemeliymişsinbüyümemeliymişsiniz
Üçüncübüyümemeliymişbüyümemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümemeli miymişimbüyümemeli miymişiz
İkincibüyümemeli miymişsinbüyümemeli miymişsiniz
Üçüncübüyümemeli miymişsinbüyümemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüsembüyüsek
İkincibüyüsenbüyüseniz
Üçüncübüyüsebüyüseler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüsem mibüyüsek mi
İkincibüyüsen mibüyüseniz mi
Üçüncübüyüse mibüyüseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümesembüyümesek
İkincibüyümesenbüyümeseniz
Üçüncübüyümesebüyümeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümesem mibüyümesek mi
İkincibüyümesen mibüyümeseniz mi
Üçüncübüyümesen mibüyümeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüyeyimbüyüyelim
İkincibüyüyesinbüyüyesiniz
Üçüncübüyüyebüyüyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüyeyim mibüyüyelim mi
İkincibüyüyesin mibüyüyesiniz mi
Üçüncübüyüye mibüyüyeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümeyeyimbüyümeyelim
İkincibüyümeyesinbüyümeyesiniz
Üçüncübüyümeyebüyümeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümeyeyim mibüyümeyelim mi
İkincibüyümeyesin mibüyümeyesiniz mi
Üçüncübüyümeyesin mibüyümeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüdüydümbüyüydük
İkincibüyüdüydünbüyüydünüz
Üçüncübüyüdüydübüyülerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüdü müydümbüyüdü müydük
İkincibüyüdü müydünbüyüdü müydünüz
Üçüncübüyüdü müydübüyüdüler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümediydimbüyüydük
İkincibüyümediydinbüyüydünüz
Üçüncübüyümediydibüyülerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümedi miydimbüyümedi miydik
İkincibüyümedi miydinbüyümedi miydiniz
Üçüncübüyümedi miydinbüyümedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyümüştümbüyümüştük
İkincibüyümüştünbüyümüştünüz
Üçüncübüyümüştübüyümüştüler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümüş müybüyümüş müydük
İkincibüyümüş müybüyümüş müydünüz
Üçüncübüyümüştübüyümüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümemişbüyümemiştik
İkincibüyümemişbüyümemiştiniz
Üçüncübüyümemişbüyümemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümemiş miybüyümemiş miydik
İkincibüyümemiş miybüyümemiş miydiniz
Üçüncübüyümemiş miybüyümemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüyecekmişimbüyüyecekmişiz
İkincibüyüyecekmişsinbüyüyecekmişsiniz
Üçüncübüyüyecekmişbüyüyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüyecek miymişimbüyüyecek miymişiz
İkincibüyüyecek miymişsinbüyüyecek miymişsiniz
Üçüncübüyüyecek miymişbüyüyecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümeyecekmişimbüyümeyecekmişiz
İkincibüyümeyecekmişsinbüyümeyecekmişsiniz
Üçüncübüyümeyecekmişbüyümeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümeyecek miymişimbüyümeyecek miymişiz
İkincibüyümeyecek miymişsinbüyümeyecek miymişsiniz
Üçüncübüyümeyecek miymişsinbüyümeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüyecektimbüyüyecektik
İkincibüyüyecektinbüyüyecektiniz
Üçüncübüyüyecektibüyüyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüyecek miydimbüyüyecek miydik
İkincibüyüyecek miydinbüyüyecek miydiniz
Üçüncübüyüyecek miydibüyüyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümeyecektimbüyümeyecektik
İkincibüyümeyecektinbüyümeyecektiniz
Üçüncübüyümeyecektibüyümeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümeyecek miydimbüyümeyecek miydik
İkincibüyümeyecek miydinbüyümeyecek miydiniz
Üçüncübüyümeyecek miydinbüyümeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüyeymişimbüyüyeymişiz
İkincibüyüyeymişsinbüyüyeymişsiniz
Üçüncübüyüyeymişbüyüyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüyeymiş miyimbüyüyeymiş miyiz
İkincibüyüyeymiş misinbüyüyeymiş misiniz
Üçüncübüyüyeymiş mibüyüyelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümeyemişimbüyümeyemişiz
İkincibüyümeyemişsinbüyümeyemişsiniz
Üçüncübüyümeyemişbüyümeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümeyemiş miyimbüyümeyemiş miyiz
İkincibüyümeyemiş misinbüyümeyemiş misiniz
Üçüncübüyümeyemiş misinbüyümeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincibüyüyeydimbüyüyeydik
İkincibüyüyeydinbüyüyeydiniz
Üçüncübüyüyeydibüyüyeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyüye miydimbüyüye miydik
İkincibüyüye miydinbüyüye miydiniz
Üçüncübüyüye miydibüyüyeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincibüyümeyeydimbüyümeyeydik
İkincibüyümeyeydinbüyümeyeydiniz
Üçüncübüyümeyeydibüyümeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincibüyümeye miydimbüyümeye miydik
İkincibüyümeye miydinbüyümeye miydiniz
Üçüncübüyümeye miydinbüyümeye miydiniz