Türkçede de fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumludemekdemek mi
Olumsuzdememekdememek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidayorumdayoruz
İkincidayorsundayorsunuz
Üçüncüdayordayorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincidayor muyumdayor muyuz
İkincidayor musundayor musunuz
Üçüncüdayor mudayorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemiyorumdemiyoruz
İkincidemiyorsundemiyorsunuz
Üçüncüdemiyordemiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincidemiyor muyumdemiyor muyuz
İkincidemiyor musundemiyor musunuz
Üçüncüdemiyor musundemiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciderimderiz
İkincidersindersiniz
Üçüncüderderler
Soru
TekilÇoğul
Birincider miyimder miyiz
İkincider misinder misiniz
Üçüncüder miderler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidememdemeyiz
İkincidemezsindemezsiniz
Üçüncüdemezdemezler
Soru
TekilÇoğul
Birincidemem midemez miyiz
İkincidemez misindemez misiniz
Üçüncüdemez misindemez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincidediyin
Üçüncüdesindesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüdesin midesinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincidemedemeyin
Üçüncüdemesindemesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciderdimderdik
İkinciderdinderdiniz
Üçüncüderdiderlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincider miydimder miydik
İkincider miydinder miydiniz
Üçüncüder miydiderler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemezdimdemezdik
İkincidemezdindemezdiniz
Üçüncüdemezdidemezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidemez miydimdemez miydik
İkincidemez miydindemez miydiniz
Üçüncüdemez miydindemez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidermişimdermişiz
İkincidermişsindermişsiniz
Üçüncüdermişderlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincider miymişimder miymişiz
İkincider miymişsinder miymişsiniz
Üçüncüder miymişderler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemezmişimdemezmişiz
İkincidemezmişsindemezmişsiniz
Üçüncüdemezmişdemezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidemez miymişimdemez miymişiz
İkincidemez miymişsindemez miymişsiniz
Üçüncüdemez miymişsindemez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidedimdedik
İkincidedindediniz
Üçüncüdedidediler
Soru
TekilÇoğul
Birincidedim midedik mi
İkincidedin midediniz mi
Üçüncüdedi midediler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemedimdemedik
İkincidemedindemediniz
Üçüncüdemedidemediler
Soru
TekilÇoğul
Birincidemedim midemedik mi
İkincidemedin midemediniz mi
Üçüncüdemedin midemediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidayormuşumdayormuşuz
İkincidayormuşsundayormuşsunuz
Üçüncüdayormuşdayorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincidayor muymuşumdayor muymuşuz
İkincidayor muymuşsundayor muymuşsunuz
Üçüncüdayor muymuşdayorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemiyormuşumdemiyormuşuz
İkincidemiyormuşsundemiyormuşsunuz
Üçüncüdemiyormuşdemiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincidemiyor muymuşumdemiyor muymuşuz
İkincidemiyor muymuşsundemiyor muymuşsunuz
Üçüncüdemiyor muymuşsundemiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidemekteymişimdemekteymişiz
İkincidemekteymişsindemekteymişsiniz
Üçüncüdemekteymişdemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidemekte miymişimdemekte miymişiz
İkincidemekte miymişsindemekte miymişsiniz
Üçüncüdemekte miymişdemekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidememekteymişimdememekteymişiz
İkincidememekteymişsindememekteymişsiniz
Üçüncüdememekteymişdememektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidememekte miymişimdememekte miymişiz
İkincidememekte miymişsindememekte miymişsiniz
Üçüncüdememekte miymişsindememekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidemişimdemişiz
İkincidemişsindemişsiniz
Üçüncüdemişdemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincidemiş miyimdemişiz
İkincidemiş misindemiş miyiz
Üçüncüdemiş midemişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidememişimdememişiz
İkincidememişsindememişsiniz
Üçüncüdememişdememişler
Soru
TekilÇoğul
Birincidememiş miyimdememişiz
İkincidememiş misindememiş miyiz
Üçüncüdememiş misindememiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidayordumdayorduk
İkincidayordundayordunuz
Üçüncüdayordudayorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincidayor muydumdayor muyduk
İkincidayor muydundayor muydunuz
Üçüncüdayor muydudayorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemiyordumdemiyorduk
İkincidemiyordundemiyordunuz
Üçüncüdemiyordudemiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincidemiyor muydumdemiyor muyduk
İkincidemiyor muydundemiyor muydunuz
Üçüncüdemiyor muydundemiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidemekteydimdemekteydik
İkincidemekteydindemekteydiniz
Üçüncüdemekteydidemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidemekte miydimdemekte miydik
İkincidemekte miydindemekte miydiniz
Üçüncüdemekte miydidemekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidememekteydimdememekteydik
İkincidememekteydindememekteydiniz
Üçüncüdememekteydidememektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidememekte miydimdememekte miydik
İkincidememekte miydindememekte miydiniz
Üçüncüdememekte miydindememekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidemiştimdemiştim
İkincidemiştindemiştin
Üçüncüdemiştidemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidemiş miydimdemiş miydim
İkincidemiş miydindemiş miydin
Üçüncüdemiş miydidemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidememiştimdememiştim
İkincidememiştindememiştin
Üçüncüdememiştidememişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidememiş miydimdememiş miydim
İkincidememiş miydindememiş miydin
Üçüncüdememiş miydindememiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidemişmişimdemişmişiz
İkincidemişmişsindemişmişsiniz
Üçüncüdemişmişdemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincidemiş miymişimdemiş miymişiz
İkincidemiş miymişsindemiş miymişsiniz
Üçüncüdemiş miymişdemişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidememişmişimdememişmişiz
İkincidememişmişsindememişmişsiniz
Üçüncüdememişmişdememişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincidememiş miymişimdememiş miymişiz
İkincidememiş miymişsindememiş miymişsiniz
Üçüncüdememiş miymişsindememiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidemiş olacağımdemiş olacağız
İkincidemiş olacaksındemiş olacaksınız
Üçüncüdemiş olacakdemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincidemiş mi olacağımdemiş mi olacağız
İkincidemiş mi olacaksındemiş mi olacaksınız
Üçüncüdemiş mi olacakdemiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidememiş olacağımdememiş olacağız
İkincidememiş olacaksındememiş olacaksınız
Üçüncüdememiş olacakdememiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincidememiş mi olacağımdememiş mi olacağız
İkincidememiş mi olacaksındememiş mi olacaksınız
Üçüncüdememiş mi olacaksındememiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideseymişimdeseymişiz
İkincideseymişsindeseymişsiniz
Üçüncüdeseymişdeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidese miymişimdese miymişiz
İkincidese miymişsindese miymişsiniz
Üçüncüdese miymişdeseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemeseymişimdemeseymişiz
İkincidemeseymişsindemeseymişsiniz
Üçüncüdemeseymişdemeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidemese miymişimdemese miymişiz
İkincidemese miymişsindemese miymişsiniz
Üçüncüdemese miymişsindemese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidiyeceğimdiyeceğiz
İkincidiyeceksindiyeceksiniz
Üçüncüdiyecekdiyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincidiyecek miyimdiyecek miyiz
İkincidiyecek misindiyecek misiniz
Üçüncüdiyecek midiyecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemeyeceğimdemeyeceğiz
İkincidemeyeceksindemeyeceksiniz
Üçüncüdemeyecekdemeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincidemeyecek miyimdemeyecek miyiz
İkincidemeyecek misindemeyecek misiniz
Üçüncüdemeyecek misindemeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidiyecektimdiyecektik
İkincidiyecektindiyecektiniz
Üçüncüdiyecektidiyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidiyecek miydimdiyecek miydik
İkincidiyecek miydindiyecek miydiniz
Üçüncüdiyecek miydidiyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemeyecektimdemeyecektik
İkincidemeyecektindemeyecektiniz
Üçüncüdemeyecektidemeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidemeyecek miydimdemeyecek miydik
İkincidemeyecek miydindemeyecek miydiniz
Üçüncüdemeyecek miydindemeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidiyecekmişimdiyecekmişiz
İkincidiyecekmişindiyecekmişiniz
Üçüncüdiyecekmişdiyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidiyecekmiş miyimdiyecekmiş miyiz
İkincidiyecekmiş misindiyecekmiş misiniz
Üçüncüdiyecekmiş midiyeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemeyecekmişimdemeyecekmişiz
İkincidemeyecekmişindemeyecekmişiniz
Üçüncüdemeyecekmişdemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidemeyecekmiş miyimdemeyecekmiş miyiz
İkincidemeyecekmiş misindemeyecekmiş misiniz
Üçüncüdemeyecekmiş misindemeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidiyeceksemdiyeceksek
İkincidiyeceksendiyecekseniz
Üçüncüdiyeceksediyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincidiyeceksem midiyeceksek mi
İkincidiyeceksen midiyecekseniz mi
Üçüncüdiyecekse midiyeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemeyeceksemdemeyeceksek
İkincidemeyeceksendemeyecekseniz
Üçüncüdemeyeceksedemeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincidemeyeceksem midemeyeceksek mi
İkincidemeyeceksen midemeyecekseniz mi
Üçüncüdemeyeceksen midemeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidemeliyimdemeliyiz
İkincidemelisindemelisiniz
Üçüncüdemelidemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincidemeli miyimdemeli miyiz
İkincidemeli misindemeli misiniz
Üçüncüdemeli midemeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemeliyimdemeliyiz
İkincidemelisindemelisiniz
Üçüncüdemelidemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincidemeli miyimdemeli miyiz
İkincidemeli misindemeli misiniz
Üçüncüdemeli misindemeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidemeliydimdemeliydik
İkincidemeliydindemeliydiniz
Üçüncüdemeliydidemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidemeli miydimdemeli miydik
İkincidemeli miydindemeli miydiniz
Üçüncüdemeli miydidemeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidememeliydimdememeliydik
İkincidememeliydindememeliydiniz
Üçüncüdememeliydidememelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidememeli miydimdememeli miydik
İkincidememeli miydindememeli miydiniz
Üçüncüdememeli miydindememeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidemeliymişimdemeliymişiz
İkincidemeliymişsindemeliymişsiniz
Üçüncüdemeliymişdemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidemeli miymişimdemeli miymişiz
İkincidemeli miymişsindemeli miymişsiniz
Üçüncüdemeli miymişdemeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidememeliymişimdememeliymişiz
İkincidememeliymişsindememeliymişsiniz
Üçüncüdememeliymişdememelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidememeli miymişimdememeli miymişiz
İkincidememeli miymişsindememeli miymişsiniz
Üçüncüdememeli miymişsindememeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidesemdesek
İkincidesendeseniz
Üçüncüdesedeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincidesem midesek mi
İkincidesen mideseniz mi
Üçüncüdese mideseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemesemdemesek
İkincidemesendemeseniz
Üçüncüdemesedemeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincidemesem midemesek mi
İkincidemesen midemeseniz mi
Üçüncüdemesen midemeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidiyeyimdiyelim
İkincidiyesindiyesiniz
Üçüncüdiyediyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincidiyeyim midiyelim mi
İkincidiyesin midiyesiniz mi
Üçüncüdiye midiyeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemeyeyimdemeyelim
İkincidemeyesindemeyesiniz
Üçüncüdemeyedemeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincidemeyeyim midemeyelim mi
İkincidemeyesin midemeyesiniz mi
Üçüncüdemeyesin midemeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidediydimdeydik
İkincidediydindeydiniz
Üçüncüdediydidelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidedi miydimdedi miydik
İkincidedi miydindedi miydiniz
Üçüncüdedi miydidediler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemediydimdeydik
İkincidemediydindeydiniz
Üçüncüdemediydidelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidemedi miydimdemedi miydik
İkincidemedi miydindemedi miydiniz
Üçüncüdemedi miydindemedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidemiştimdemiştik
İkincidemiştindemiştiniz
Üçüncüdemiştidemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincidemiş miydemiş miydik
İkincidemiş miydemiş miydiniz
Üçüncüdemiştidemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidememişdememiştik
İkincidememişdememiştiniz
Üçüncüdememişdememiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincidememiş miydememiş miydik
İkincidememiş miydememiş miydiniz
Üçüncüdememiş miydememiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidiyecekmişimdiyecekmişiz
İkincidiyecekmişsindiyecekmişsiniz
Üçüncüdiyecekmişdiyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidiyecek miymişimdiyecek miymişiz
İkincidiyecek miymişsindiyecek miymişsiniz
Üçüncüdiyecek miymişdiyecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemeyecekmişimdemeyecekmişiz
İkincidemeyecekmişsindemeyecekmişsiniz
Üçüncüdemeyecekmişdemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidemeyecek miymişimdemeyecek miymişiz
İkincidemeyecek miymişsindemeyecek miymişsiniz
Üçüncüdemeyecek miymişsindemeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidiyecektimdiyecektik
İkincidiyecektindiyecektiniz
Üçüncüdiyecektidiyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincidiyecek miydimdiyecek miydik
İkincidiyecek miydindiyecek miydiniz
Üçüncüdiyecek miydidiyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemeyecektimdemeyecektik
İkincidemeyecektindemeyecektiniz
Üçüncüdemeyecektidemeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincidemeyecek miydimdemeyecek miydik
İkincidemeyecek miydindemeyecek miydiniz
Üçüncüdemeyecek miydindemeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideyeymişimdeyeymişiz
İkincideyeymişsindeyeymişsiniz
Üçüncüdeyeymişdeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincideyeymiş miyimdeyeymiş miyiz
İkincideyeymiş misindeyeymiş misiniz
Üçüncüdeyeymiş mideyelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemeyemişimdemeyemişiz
İkincidemeyemişsindemeyemişsiniz
Üçüncüdemeyemişdemeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidemeyemiş miyimdemeyemiş miyiz
İkincidemeyemiş misindemeyemiş misiniz
Üçüncüdemeyemiş misindemeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideyeydimdeyeydik
İkincideyeydindeyeydiniz
Üçüncüdeyeydideyeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincideye miydimdeye miydik
İkincideye miydindeye miydiniz
Üçüncüdeye miydideyeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidemeyeydimdemeyeydik
İkincidemeyeydindemeyeydiniz
Üçüncüdemeyeydidemeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidemeye miydimdemeye miydik
İkincidemeye miydindemeye miydiniz
Üçüncüdemeye miydindemeye miydiniz