Türkçede değerlendir fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumludeğerlendirmekdeğerlendirmek mi
Olumsuzdeğerlendirmemekdeğerlendirmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendiriyorumdeğerlendiriyoruz
İkincideğerlendiriyorsundeğerlendiriyorsunuz
Üçüncüdeğerlendiriyordeğerlendiriyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendiriyor muyumdeğerlendiriyor muyuz
İkincideğerlendiriyor musundeğerlendiriyor musunuz
Üçüncüdeğerlendiriyor mudeğerlendiriyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmiyorumdeğerlendirmiyoruz
İkincideğerlendirmiyorsundeğerlendirmiyorsunuz
Üçüncüdeğerlendirmiyordeğerlendirmiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmiyor muyumdeğerlendirmiyor muyuz
İkincideğerlendirmiyor musundeğerlendirmiyor musunuz
Üçüncüdeğerlendirmiyor musundeğerlendirmiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendiririmdeğerlendiririz
İkincideğerlendirirsindeğerlendirirsiniz
Üçüncüdeğerlendirirdeğerlendirirler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirir miyimdeğerlendirir miyiz
İkincideğerlendirir misindeğerlendirir misiniz
Üçüncüdeğerlendirir mideğerlendirirler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemdeğerlendirmeyiz
İkincideğerlendirmezsindeğerlendirmezsiniz
Üçüncüdeğerlendirmezdeğerlendirmezler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmem mideğerlendirmez miyiz
İkincideğerlendirmez misindeğerlendirmez misiniz
Üçüncüdeğerlendirmez misindeğerlendirmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincideğerlendirdeğerlendirin
Üçüncüdeğerlendirsindeğerlendirsinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüdeğerlendirsin mideğerlendirsinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincideğerlendirmedeğerlendirmeyin
Üçüncüdeğerlendirmesindeğerlendirmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirirdimdeğerlendirirdik
İkincideğerlendirirdindeğerlendirirdiniz
Üçüncüdeğerlendirirdideğerlendirirlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirir miydimdeğerlendirir miydik
İkincideğerlendirir miydindeğerlendirir miydiniz
Üçüncüdeğerlendirir miydideğerlendirirler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmezdimdeğerlendirmezdik
İkincideğerlendirmezdindeğerlendirmezdiniz
Üçüncüdeğerlendirmezdideğerlendirmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmez miydimdeğerlendirmez miydik
İkincideğerlendirmez miydindeğerlendirmez miydiniz
Üçüncüdeğerlendirmez miydindeğerlendirmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirirmişimdeğerlendirirmişiz
İkincideğerlendirirmişsindeğerlendirirmişsiniz
Üçüncüdeğerlendirirmişdeğerlendirirlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirir miymişimdeğerlendirir miymişiz
İkincideğerlendirir miymişsindeğerlendirir miymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirir miymişdeğerlendirirler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmezmişimdeğerlendirmezmişiz
İkincideğerlendirmezmişsindeğerlendirmezmişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmezmişdeğerlendirmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmez miymişimdeğerlendirmez miymişiz
İkincideğerlendirmez miymişsindeğerlendirmez miymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmez miymişsindeğerlendirmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirdimdeğerlendirdik
İkincideğerlendirdindeğerlendirdiniz
Üçüncüdeğerlendirdideğerlendirdiler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirdim mideğerlendirdik mi
İkincideğerlendirdin mideğerlendirdiniz mi
Üçüncüdeğerlendirdi mideğerlendirdiler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmedimdeğerlendirmedik
İkincideğerlendirmedindeğerlendirmediniz
Üçüncüdeğerlendirmedideğerlendirmediler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmedim mideğerlendirmedik mi
İkincideğerlendirmedin mideğerlendirmediniz mi
Üçüncüdeğerlendirmedin mideğerlendirmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendiriyormuşumdeğerlendiriyormuşuz
İkincideğerlendiriyormuşsundeğerlendiriyormuşsunuz
Üçüncüdeğerlendiriyormuşdeğerlendiriyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendiriyor muymuşumdeğerlendiriyor muymuşuz
İkincideğerlendiriyor muymuşsundeğerlendiriyor muymuşsunuz
Üçüncüdeğerlendiriyor muymuşdeğerlendiriyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmiyormuşumdeğerlendirmiyormuşuz
İkincideğerlendirmiyormuşsundeğerlendirmiyormuşsunuz
Üçüncüdeğerlendirmiyormuşdeğerlendirmiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmiyor muymuşumdeğerlendirmiyor muymuşuz
İkincideğerlendirmiyor muymuşsundeğerlendirmiyor muymuşsunuz
Üçüncüdeğerlendirmiyor muymuşsundeğerlendirmiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmekteymişimdeğerlendirmekteymişiz
İkincideğerlendirmekteymişsindeğerlendirmekteymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmekteymişdeğerlendirmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmekte miymişimdeğerlendirmekte miymişiz
İkincideğerlendirmekte miymişsindeğerlendirmekte miymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmekte miymişdeğerlendirmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemekteymişimdeğerlendirmemekteymişiz
İkincideğerlendirmemekteymişsindeğerlendirmemekteymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmemekteymişdeğerlendirmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemekte miymişimdeğerlendirmemekte miymişiz
İkincideğerlendirmemekte miymişsindeğerlendirmemekte miymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmemekte miymişsindeğerlendirmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmişimdeğerlendirmişiz
İkincideğerlendirmişsindeğerlendirmişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmişdeğerlendirmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmiş miyimdeğerlendirmişiz
İkincideğerlendirmiş misindeğerlendirmiş miyiz
Üçüncüdeğerlendirmiş mideğerlendirmişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemişimdeğerlendirmemişiz
İkincideğerlendirmemişsindeğerlendirmemişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmemişdeğerlendirmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemiş miyimdeğerlendirmemişiz
İkincideğerlendirmemiş misindeğerlendirmemiş miyiz
Üçüncüdeğerlendirmemiş misindeğerlendirmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendiriyordumdeğerlendiriyorduk
İkincideğerlendiriyordundeğerlendiriyordunuz
Üçüncüdeğerlendiriyordudeğerlendiriyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendiriyor muydumdeğerlendiriyor muyduk
İkincideğerlendiriyor muydundeğerlendiriyor muydunuz
Üçüncüdeğerlendiriyor muydudeğerlendiriyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmiyordumdeğerlendirmiyorduk
İkincideğerlendirmiyordundeğerlendirmiyordunuz
Üçüncüdeğerlendirmiyordudeğerlendirmiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmiyor muydumdeğerlendirmiyor muyduk
İkincideğerlendirmiyor muydundeğerlendirmiyor muydunuz
Üçüncüdeğerlendirmiyor muydundeğerlendirmiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmekteydimdeğerlendirmekteydik
İkincideğerlendirmekteydindeğerlendirmekteydiniz
Üçüncüdeğerlendirmekteydideğerlendirmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmekte miydimdeğerlendirmekte miydik
İkincideğerlendirmekte miydindeğerlendirmekte miydiniz
Üçüncüdeğerlendirmekte miydideğerlendirmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemekteydimdeğerlendirmemekteydik
İkincideğerlendirmemekteydindeğerlendirmemekteydiniz
Üçüncüdeğerlendirmemekteydideğerlendirmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemekte miydimdeğerlendirmemekte miydik
İkincideğerlendirmemekte miydindeğerlendirmemekte miydiniz
Üçüncüdeğerlendirmemekte miydindeğerlendirmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmiştimdeğerlendirmiştim
İkincideğerlendirmiştindeğerlendirmiştin
Üçüncüdeğerlendirmiştideğerlendirmişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmiş miydimdeğerlendirmiş miydim
İkincideğerlendirmiş miydindeğerlendirmiş miydin
Üçüncüdeğerlendirmiş miydideğerlendirmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemiştimdeğerlendirmemiştim
İkincideğerlendirmemiştindeğerlendirmemiştin
Üçüncüdeğerlendirmemiştideğerlendirmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemiş miydimdeğerlendirmemiş miydim
İkincideğerlendirmemiş miydindeğerlendirmemiş miydin
Üçüncüdeğerlendirmemiş miydindeğerlendirmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmişmişimdeğerlendirmişmişiz
İkincideğerlendirmişmişsindeğerlendirmişmişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmişmişdeğerlendirmişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmiş miymişimdeğerlendirmiş miymişiz
İkincideğerlendirmiş miymişsindeğerlendirmiş miymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmiş miymişdeğerlendirmişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemişmişimdeğerlendirmemişmişiz
İkincideğerlendirmemişmişsindeğerlendirmemişmişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmemişmişdeğerlendirmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemiş miymişimdeğerlendirmemiş miymişiz
İkincideğerlendirmemiş miymişsindeğerlendirmemiş miymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmemiş miymişsindeğerlendirmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmiş olacağımdeğerlendirmiş olacağız
İkincideğerlendirmiş olacaksındeğerlendirmiş olacaksınız
Üçüncüdeğerlendirmiş olacakdeğerlendirmiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmiş mi olacağımdeğerlendirmiş mi olacağız
İkincideğerlendirmiş mi olacaksındeğerlendirmiş mi olacaksınız
Üçüncüdeğerlendirmiş mi olacakdeğerlendirmiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemiş olacağımdeğerlendirmemiş olacağız
İkincideğerlendirmemiş olacaksındeğerlendirmemiş olacaksınız
Üçüncüdeğerlendirmemiş olacakdeğerlendirmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemiş mi olacağımdeğerlendirmemiş mi olacağız
İkincideğerlendirmemiş mi olacaksındeğerlendirmemiş mi olacaksınız
Üçüncüdeğerlendirmemiş mi olacaksındeğerlendirmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirseymişimdeğerlendirseymişiz
İkincideğerlendirseymişsindeğerlendirseymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirseymişdeğerlendirselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirse miymişimdeğerlendirse miymişiz
İkincideğerlendirse miymişsindeğerlendirse miymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirse miymişdeğerlendirseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeseymişimdeğerlendirmeseymişiz
İkincideğerlendirmeseymişsindeğerlendirmeseymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmeseymişdeğerlendirmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmese miymişimdeğerlendirmese miymişiz
İkincideğerlendirmese miymişsindeğerlendirmese miymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmese miymişsindeğerlendirmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendireceğimdeğerlendireceğiz
İkincideğerlendireceksindeğerlendireceksiniz
Üçüncüdeğerlendirecekdeğerlendirecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirecek miyimdeğerlendirecek miyiz
İkincideğerlendirecek misindeğerlendirecek misiniz
Üçüncüdeğerlendirecek mideğerlendirecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyeceğimdeğerlendirmeyeceğiz
İkincideğerlendirmeyeceksindeğerlendirmeyeceksiniz
Üçüncüdeğerlendirmeyecekdeğerlendirmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyecek miyimdeğerlendirmeyecek miyiz
İkincideğerlendirmeyecek misindeğerlendirmeyecek misiniz
Üçüncüdeğerlendirmeyecek misindeğerlendirmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirecektimdeğerlendirecektik
İkincideğerlendirecektindeğerlendirecektiniz
Üçüncüdeğerlendirecektideğerlendireceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirecek miydimdeğerlendirecek miydik
İkincideğerlendirecek miydindeğerlendirecek miydiniz
Üçüncüdeğerlendirecek miydideğerlendirecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyecektimdeğerlendirmeyecektik
İkincideğerlendirmeyecektindeğerlendirmeyecektiniz
Üçüncüdeğerlendirmeyecektideğerlendirmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyecek miydimdeğerlendirmeyecek miydik
İkincideğerlendirmeyecek miydindeğerlendirmeyecek miydiniz
Üçüncüdeğerlendirmeyecek miydindeğerlendirmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirecekmişimdeğerlendirecekmişiz
İkincideğerlendirecekmişindeğerlendirecekmişiniz
Üçüncüdeğerlendirecekmişdeğerlendireceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirecekmiş miyimdeğerlendirecekmiş miyiz
İkincideğerlendirecekmiş misindeğerlendirecekmiş misiniz
Üçüncüdeğerlendirecekmiş mideğerlendireceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyecekmişimdeğerlendirmeyecekmişiz
İkincideğerlendirmeyecekmişindeğerlendirmeyecekmişiniz
Üçüncüdeğerlendirmeyecekmişdeğerlendirmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyecekmiş miyimdeğerlendirmeyecekmiş miyiz
İkincideğerlendirmeyecekmiş misindeğerlendirmeyecekmiş misiniz
Üçüncüdeğerlendirmeyecekmiş misindeğerlendirmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendireceksemdeğerlendireceksek
İkincideğerlendireceksendeğerlendirecekseniz
Üçüncüdeğerlendireceksedeğerlendireceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendireceksem mideğerlendireceksek mi
İkincideğerlendireceksen mideğerlendirecekseniz mi
Üçüncüdeğerlendirecekse mideğerlendireceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyeceksemdeğerlendirmeyeceksek
İkincideğerlendirmeyeceksendeğerlendirmeyecekseniz
Üçüncüdeğerlendirmeyeceksedeğerlendirmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyeceksem mideğerlendirmeyeceksek mi
İkincideğerlendirmeyeceksen mideğerlendirmeyecekseniz mi
Üçüncüdeğerlendirmeyeceksen mideğerlendirmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeliyimdeğerlendirmeliyiz
İkincideğerlendirmelisindeğerlendirmelisiniz
Üçüncüdeğerlendirmelideğerlendirmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeli miyimdeğerlendirmeli miyiz
İkincideğerlendirmeli misindeğerlendirmeli misiniz
Üçüncüdeğerlendirmeli mideğerlendirmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeliyimdeğerlendirmeliyiz
İkincideğerlendirmelisindeğerlendirmelisiniz
Üçüncüdeğerlendirmelideğerlendirmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeli miyimdeğerlendirmeli miyiz
İkincideğerlendirmeli misindeğerlendirmeli misiniz
Üçüncüdeğerlendirmeli misindeğerlendirmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeliydimdeğerlendirmeliydik
İkincideğerlendirmeliydindeğerlendirmeliydiniz
Üçüncüdeğerlendirmeliydideğerlendirmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeli miydimdeğerlendirmeli miydik
İkincideğerlendirmeli miydindeğerlendirmeli miydiniz
Üçüncüdeğerlendirmeli miydideğerlendirmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemeliydimdeğerlendirmemeliydik
İkincideğerlendirmemeliydindeğerlendirmemeliydiniz
Üçüncüdeğerlendirmemeliydideğerlendirmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemeli miydimdeğerlendirmemeli miydik
İkincideğerlendirmemeli miydindeğerlendirmemeli miydiniz
Üçüncüdeğerlendirmemeli miydindeğerlendirmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeliymişimdeğerlendirmeliymişiz
İkincideğerlendirmeliymişsindeğerlendirmeliymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmeliymişdeğerlendirmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeli miymişimdeğerlendirmeli miymişiz
İkincideğerlendirmeli miymişsindeğerlendirmeli miymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmeli miymişdeğerlendirmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemeliymişimdeğerlendirmemeliymişiz
İkincideğerlendirmemeliymişsindeğerlendirmemeliymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmemeliymişdeğerlendirmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemeli miymişimdeğerlendirmemeli miymişiz
İkincideğerlendirmemeli miymişsindeğerlendirmemeli miymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmemeli miymişsindeğerlendirmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirsemdeğerlendirsek
İkincideğerlendirsendeğerlendirseniz
Üçüncüdeğerlendirsedeğerlendirseler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirsem mideğerlendirsek mi
İkincideğerlendirsen mideğerlendirseniz mi
Üçüncüdeğerlendirse mideğerlendirseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmesemdeğerlendirmesek
İkincideğerlendirmesendeğerlendirmeseniz
Üçüncüdeğerlendirmesedeğerlendirmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmesem mideğerlendirmesek mi
İkincideğerlendirmesen mideğerlendirmeseniz mi
Üçüncüdeğerlendirmesen mideğerlendirmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendireyimdeğerlendirelim
İkincideğerlendiresindeğerlendiresiniz
Üçüncüdeğerlendiredeğerlendireler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendireyim mideğerlendirelim mi
İkincideğerlendiresin mideğerlendiresiniz mi
Üçüncüdeğerlendire mideğerlendireler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyeyimdeğerlendirmeyelim
İkincideğerlendirmeyesindeğerlendirmeyesiniz
Üçüncüdeğerlendirmeyedeğerlendirmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyeyim mideğerlendirmeyelim mi
İkincideğerlendirmeyesin mideğerlendirmeyesiniz mi
Üçüncüdeğerlendirmeyesin mideğerlendirmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirdiydimdeğerlendirdik
İkincideğerlendirdiydindeğerlendirdiniz
Üçüncüdeğerlendirdiydideğerlendirlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirdi miydimdeğerlendirdi miydik
İkincideğerlendirdi miydindeğerlendirdi miydiniz
Üçüncüdeğerlendirdi miydideğerlendirdiler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmediydimdeğerlendirdik
İkincideğerlendirmediydindeğerlendirdiniz
Üçüncüdeğerlendirmediydideğerlendirlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmedi miydimdeğerlendirmedi miydik
İkincideğerlendirmedi miydindeğerlendirmedi miydiniz
Üçüncüdeğerlendirmedi miydindeğerlendirmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmiştimdeğerlendirmiştik
İkincideğerlendirmiştindeğerlendirmiştiniz
Üçüncüdeğerlendirmiştideğerlendirmiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmiş miydeğerlendirmiş miydik
İkincideğerlendirmiş miydeğerlendirmiş miydiniz
Üçüncüdeğerlendirmiştideğerlendirmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemişdeğerlendirmemiştik
İkincideğerlendirmemişdeğerlendirmemiştiniz
Üçüncüdeğerlendirmemişdeğerlendirmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmemiş miydeğerlendirmemiş miydik
İkincideğerlendirmemiş miydeğerlendirmemiş miydiniz
Üçüncüdeğerlendirmemiş miydeğerlendirmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirecekmişimdeğerlendirecekmişiz
İkincideğerlendirecekmişsindeğerlendirecekmişsiniz
Üçüncüdeğerlendirecekmişdeğerlendireceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirecek miymişimdeğerlendirecek miymişiz
İkincideğerlendirecek miymişsindeğerlendirecek miymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirecek miymişdeğerlendirecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyecekmişimdeğerlendirmeyecekmişiz
İkincideğerlendirmeyecekmişsindeğerlendirmeyecekmişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmeyecekmişdeğerlendirmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyecek miymişimdeğerlendirmeyecek miymişiz
İkincideğerlendirmeyecek miymişsindeğerlendirmeyecek miymişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmeyecek miymişsindeğerlendirmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendirecektimdeğerlendirecektik
İkincideğerlendirecektindeğerlendirecektiniz
Üçüncüdeğerlendirecektideğerlendirecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirecek miydimdeğerlendirecek miydik
İkincideğerlendirecek miydindeğerlendirecek miydiniz
Üçüncüdeğerlendirecek miydideğerlendirecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyecektimdeğerlendirmeyecektik
İkincideğerlendirmeyecektindeğerlendirmeyecektiniz
Üçüncüdeğerlendirmeyecektideğerlendirmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyecek miydimdeğerlendirmeyecek miydik
İkincideğerlendirmeyecek miydindeğerlendirmeyecek miydiniz
Üçüncüdeğerlendirmeyecek miydindeğerlendirmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendireymişimdeğerlendireymişiz
İkincideğerlendireymişsindeğerlendireymişsiniz
Üçüncüdeğerlendireymişdeğerlendirelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendireymiş miyimdeğerlendireymiş miyiz
İkincideğerlendireymiş misindeğerlendireymiş misiniz
Üçüncüdeğerlendireymiş mideğerlendirelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyemişimdeğerlendirmeyemişiz
İkincideğerlendirmeyemişsindeğerlendirmeyemişsiniz
Üçüncüdeğerlendirmeyemişdeğerlendirmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyemiş miyimdeğerlendirmeyemiş miyiz
İkincideğerlendirmeyemiş misindeğerlendirmeyemiş misiniz
Üçüncüdeğerlendirmeyemiş misindeğerlendirmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincideğerlendireydimdeğerlendireydik
İkincideğerlendireydindeğerlendireydiniz
Üçüncüdeğerlendireydideğerlendireydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendire miydimdeğerlendire miydik
İkincideğerlendire miydindeğerlendire miydiniz
Üçüncüdeğerlendire miydideğerlendireler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeyeydimdeğerlendirmeyeydik
İkincideğerlendirmeyeydindeğerlendirmeyeydiniz
Üçüncüdeğerlendirmeyeydideğerlendirmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincideğerlendirmeye miydimdeğerlendirmeye miydik
İkincideğerlendirmeye miydindeğerlendirmeye miydiniz
Üçüncüdeğerlendirmeye miydindeğerlendirmeye miydiniz