Türkçede devam et fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumludevam etmekdevam etmek mi
Olumsuzdevam etmemekdevam etmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam ediyorumdevam ediyoruz
İkincidevam ediyorsundevam ediyorsunuz
Üçüncüdevam ediyordevam ediyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam ediyor muyumdevam ediyor muyuz
İkincidevam ediyor musundevam ediyor musunuz
Üçüncüdevam ediyor mudevam ediyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmiyorumdevam etmiyoruz
İkincidevam etmiyorsundevam etmiyorsunuz
Üçüncüdevam etmiyordevam etmiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmiyor muyumdevam etmiyor muyuz
İkincidevam etmiyor musundevam etmiyor musunuz
Üçüncüdevam etmiyor musundevam etmiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam ederimdevam ederiz
İkincidevam edersindevam edersiniz
Üçüncüdevam ederdevam ederler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam eder miyimdevam eder miyiz
İkincidevam eder misindevam eder misiniz
Üçüncüdevam eder midevam ederler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmemdevam etmeyiz
İkincidevam etmezsindevam etmezsiniz
Üçüncüdevam etmezdevam etmezler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmem midevam etmez miyiz
İkincidevam etmez misindevam etmez misiniz
Üçüncüdevam etmez misindevam etmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincidevam etdevam edin
Üçüncüdevam etsindevam etsinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüdevam etsin midevam etsinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincidevam etmedevam etmeyin
Üçüncüdevam etmesindevam etmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam ederdimdevam ederdik
İkincidevam ederdindevam ederdiniz
Üçüncüdevam ederdidevam ederlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam eder miydimdevam eder miydik
İkincidevam eder miydindevam eder miydiniz
Üçüncüdevam eder miydidevam ederler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmezdimdevam etmezdik
İkincidevam etmezdindevam etmezdiniz
Üçüncüdevam etmezdidevam etmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmez miydimdevam etmez miydik
İkincidevam etmez miydindevam etmez miydiniz
Üçüncüdevam etmez miydindevam etmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam edermişimdevam edermişiz
İkincidevam edermişsindevam edermişsiniz
Üçüncüdevam edermişdevam ederlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam eder miymişimdevam eder miymişiz
İkincidevam eder miymişsindevam eder miymişsiniz
Üçüncüdevam eder miymişdevam ederler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmezmişimdevam etmezmişiz
İkincidevam etmezmişsindevam etmezmişsiniz
Üçüncüdevam etmezmişdevam etmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmez miymişimdevam etmez miymişiz
İkincidevam etmez miymişsindevam etmez miymişsiniz
Üçüncüdevam etmez miymişsindevam etmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam ettimdevam ettik
İkincidevam ettindevam ettiniz
Üçüncüdevam ettidevam ettiler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam ettim midevam ettik mi
İkincidevam ettin midevam ettiniz mi
Üçüncüdevam etti midevam ettiler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmedimdevam etmedik
İkincidevam etmedindevam etmediniz
Üçüncüdevam etmedidevam etmediler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmedim midevam etmedik mi
İkincidevam etmedin midevam etmediniz mi
Üçüncüdevam etmedin midevam etmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam ediyormuşumdevam ediyormuşuz
İkincidevam ediyormuşsundevam ediyormuşsunuz
Üçüncüdevam ediyormuşdevam ediyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam ediyor muymuşumdevam ediyor muymuşuz
İkincidevam ediyor muymuşsundevam ediyor muymuşsunuz
Üçüncüdevam ediyor muymuşdevam ediyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmiyormuşumdevam etmiyormuşuz
İkincidevam etmiyormuşsundevam etmiyormuşsunuz
Üçüncüdevam etmiyormuşdevam etmiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmiyor muymuşumdevam etmiyor muymuşuz
İkincidevam etmiyor muymuşsundevam etmiyor muymuşsunuz
Üçüncüdevam etmiyor muymuşsundevam etmiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam etmekteymişimdevam etmekteymişiz
İkincidevam etmekteymişsindevam etmekteymişsiniz
Üçüncüdevam etmekteymişdevam etmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmekte miymişimdevam etmekte miymişiz
İkincidevam etmekte miymişsindevam etmekte miymişsiniz
Üçüncüdevam etmekte miymişdevam etmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmemekteymişimdevam etmemekteymişiz
İkincidevam etmemekteymişsindevam etmemekteymişsiniz
Üçüncüdevam etmemekteymişdevam etmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmemekte miymişimdevam etmemekte miymişiz
İkincidevam etmemekte miymişsindevam etmemekte miymişsiniz
Üçüncüdevam etmemekte miymişsindevam etmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam etmişimdevam etmişiz
İkincidevam etmişsindevam etmişsiniz
Üçüncüdevam etmişdevam etmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmiş miyimdevam etmişiz
İkincidevam etmiş misindevam etmiş miyiz
Üçüncüdevam etmiş midevam etmişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmemişimdevam etmemişiz
İkincidevam etmemişsindevam etmemişsiniz
Üçüncüdevam etmemişdevam etmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmemiş miyimdevam etmemişiz
İkincidevam etmemiş misindevam etmemiş miyiz
Üçüncüdevam etmemiş misindevam etmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam ediyordumdevam ediyorduk
İkincidevam ediyordundevam ediyordunuz
Üçüncüdevam ediyordudevam ediyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam ediyor muydumdevam ediyor muyduk
İkincidevam ediyor muydundevam ediyor muydunuz
Üçüncüdevam ediyor muydudevam ediyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmiyordumdevam etmiyorduk
İkincidevam etmiyordundevam etmiyordunuz
Üçüncüdevam etmiyordudevam etmiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmiyor muydumdevam etmiyor muyduk
İkincidevam etmiyor muydundevam etmiyor muydunuz
Üçüncüdevam etmiyor muydundevam etmiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam etmekteydimdevam etmekteydik
İkincidevam etmekteydindevam etmekteydiniz
Üçüncüdevam etmekteydidevam etmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmekte miydimdevam etmekte miydik
İkincidevam etmekte miydindevam etmekte miydiniz
Üçüncüdevam etmekte miydidevam etmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmemekteydimdevam etmemekteydik
İkincidevam etmemekteydindevam etmemekteydiniz
Üçüncüdevam etmemekteydidevam etmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmemekte miydimdevam etmemekte miydik
İkincidevam etmemekte miydindevam etmemekte miydiniz
Üçüncüdevam etmemekte miydindevam etmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam etmiştimdevam etmiştim
İkincidevam etmiştindevam etmiştin
Üçüncüdevam etmiştidevam etmişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmiş miydimdevam etmiş miydim
İkincidevam etmiş miydindevam etmiş miydin
Üçüncüdevam etmiş miydidevam etmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmemiştimdevam etmemiştim
İkincidevam etmemiştindevam etmemiştin
Üçüncüdevam etmemiştidevam etmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmemiş miydimdevam etmemiş miydim
İkincidevam etmemiş miydindevam etmemiş miydin
Üçüncüdevam etmemiş miydindevam etmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam etmişmişimdevam etmişmişiz
İkincidevam etmişmişsindevam etmişmişsiniz
Üçüncüdevam etmişmişdevam etmişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmiş miymişimdevam etmiş miymişiz
İkincidevam etmiş miymişsindevam etmiş miymişsiniz
Üçüncüdevam etmiş miymişdevam etmişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmemişmişimdevam etmemişmişiz
İkincidevam etmemişmişsindevam etmemişmişsiniz
Üçüncüdevam etmemişmişdevam etmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmemiş miymişimdevam etmemiş miymişiz
İkincidevam etmemiş miymişsindevam etmemiş miymişsiniz
Üçüncüdevam etmemiş miymişsindevam etmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam etmiş olacağımdevam etmiş olacağız
İkincidevam etmiş olacaksındevam etmiş olacaksınız
Üçüncüdevam etmiş olacakdevam etmiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmiş mi olacağımdevam etmiş mi olacağız
İkincidevam etmiş mi olacaksındevam etmiş mi olacaksınız
Üçüncüdevam etmiş mi olacakdevam etmiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmemiş olacağımdevam etmemiş olacağız
İkincidevam etmemiş olacaksındevam etmemiş olacaksınız
Üçüncüdevam etmemiş olacakdevam etmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmemiş mi olacağımdevam etmemiş mi olacağız
İkincidevam etmemiş mi olacaksındevam etmemiş mi olacaksınız
Üçüncüdevam etmemiş mi olacaksındevam etmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam etseymişimdevam etseymişiz
İkincidevam etseymişsindevam etseymişsiniz
Üçüncüdevam etseymişdevam etselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etse miymişimdevam etse miymişiz
İkincidevam etse miymişsindevam etse miymişsiniz
Üçüncüdevam etse miymişdevam etseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmeseymişimdevam etmeseymişiz
İkincidevam etmeseymişsindevam etmeseymişsiniz
Üçüncüdevam etmeseymişdevam etmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmese miymişimdevam etmese miymişiz
İkincidevam etmese miymişsindevam etmese miymişsiniz
Üçüncüdevam etmese miymişsindevam etmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam edeceğimdevam edeceğiz
İkincidevam edeceksindevam edeceksiniz
Üçüncüdevam edecekdevam edecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam edecek miyimdevam edecek miyiz
İkincidevam edecek misindevam edecek misiniz
Üçüncüdevam edecek midevam edecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyeceğimdevam etmeyeceğiz
İkincidevam etmeyeceksindevam etmeyeceksiniz
Üçüncüdevam etmeyecekdevam etmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyecek miyimdevam etmeyecek miyiz
İkincidevam etmeyecek misindevam etmeyecek misiniz
Üçüncüdevam etmeyecek misindevam etmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam edecektimdevam edecektik
İkincidevam edecektindevam edecektiniz
Üçüncüdevam edecektidevam edeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam edecek miydimdevam edecek miydik
İkincidevam edecek miydindevam edecek miydiniz
Üçüncüdevam edecek miydidevam edecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyecektimdevam etmeyecektik
İkincidevam etmeyecektindevam etmeyecektiniz
Üçüncüdevam etmeyecektidevam etmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyecek miydimdevam etmeyecek miydik
İkincidevam etmeyecek miydindevam etmeyecek miydiniz
Üçüncüdevam etmeyecek miydindevam etmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam edecekmişimdevam edecekmişiz
İkincidevam edecekmişindevam edecekmişiniz
Üçüncüdevam edecekmişdevam edeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam edecekmiş miyimdevam edecekmiş miyiz
İkincidevam edecekmiş misindevam edecekmiş misiniz
Üçüncüdevam edecekmiş midevam edeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyecekmişimdevam etmeyecekmişiz
İkincidevam etmeyecekmişindevam etmeyecekmişiniz
Üçüncüdevam etmeyecekmişdevam etmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyecekmiş miyimdevam etmeyecekmiş miyiz
İkincidevam etmeyecekmiş misindevam etmeyecekmiş misiniz
Üçüncüdevam etmeyecekmiş misindevam etmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam edeceksemdevam edeceksek
İkincidevam edeceksendevam edecekseniz
Üçüncüdevam edeceksedevam edeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam edeceksem midevam edeceksek mi
İkincidevam edeceksen midevam edecekseniz mi
Üçüncüdevam edecekse midevam edeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyeceksemdevam etmeyeceksek
İkincidevam etmeyeceksendevam etmeyecekseniz
Üçüncüdevam etmeyeceksedevam etmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyeceksem midevam etmeyeceksek mi
İkincidevam etmeyeceksen midevam etmeyecekseniz mi
Üçüncüdevam etmeyeceksen midevam etmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam etmeliyimdevam etmeliyiz
İkincidevam etmelisindevam etmelisiniz
Üçüncüdevam etmelidevam etmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmeli miyimdevam etmeli miyiz
İkincidevam etmeli misindevam etmeli misiniz
Üçüncüdevam etmeli midevam etmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmeliyimdevam etmeliyiz
İkincidevam etmelisindevam etmelisiniz
Üçüncüdevam etmelidevam etmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmeli miyimdevam etmeli miyiz
İkincidevam etmeli misindevam etmeli misiniz
Üçüncüdevam etmeli misindevam etmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam etmeliydimdevam etmeliydik
İkincidevam etmeliydindevam etmeliydiniz
Üçüncüdevam etmeliydidevam etmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmeli miydimdevam etmeli miydik
İkincidevam etmeli miydindevam etmeli miydiniz
Üçüncüdevam etmeli miydidevam etmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmemeliydimdevam etmemeliydik
İkincidevam etmemeliydindevam etmemeliydiniz
Üçüncüdevam etmemeliydidevam etmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmemeli miydimdevam etmemeli miydik
İkincidevam etmemeli miydindevam etmemeli miydiniz
Üçüncüdevam etmemeli miydindevam etmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam etmeliymişimdevam etmeliymişiz
İkincidevam etmeliymişsindevam etmeliymişsiniz
Üçüncüdevam etmeliymişdevam etmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmeli miymişimdevam etmeli miymişiz
İkincidevam etmeli miymişsindevam etmeli miymişsiniz
Üçüncüdevam etmeli miymişdevam etmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmemeliymişimdevam etmemeliymişiz
İkincidevam etmemeliymişsindevam etmemeliymişsiniz
Üçüncüdevam etmemeliymişdevam etmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmemeli miymişimdevam etmemeli miymişiz
İkincidevam etmemeli miymişsindevam etmemeli miymişsiniz
Üçüncüdevam etmemeli miymişsindevam etmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam etsemdevam etsek
İkincidevam etsendevam etseniz
Üçüncüdevam etsedevam etseler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etsem midevam etsek mi
İkincidevam etsen midevam etseniz mi
Üçüncüdevam etse midevam etseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmesemdevam etmesek
İkincidevam etmesendevam etmeseniz
Üçüncüdevam etmesedevam etmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmesem midevam etmesek mi
İkincidevam etmesen midevam etmeseniz mi
Üçüncüdevam etmesen midevam etmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam edeyimdevam edelim
İkincidevam edesindevam edesiniz
Üçüncüdevam ededevam edeler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam edeyim midevam edelim mi
İkincidevam edesin midevam edesiniz mi
Üçüncüdevam ede midevam edeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyeyimdevam etmeyelim
İkincidevam etmeyesindevam etmeyesiniz
Üçüncüdevam etmeyedevam etmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyeyim midevam etmeyelim mi
İkincidevam etmeyesin midevam etmeyesiniz mi
Üçüncüdevam etmeyesin midevam etmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam ettiydimdevam ettik
İkincidevam ettiydindevam ettiniz
Üçüncüdevam ettiydidevam etlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etti miydimdevam etti miydik
İkincidevam etti miydindevam etti miydiniz
Üçüncüdevam etti miydidevam ettiler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmediydimdevam ettik
İkincidevam etmediydindevam ettiniz
Üçüncüdevam etmediydidevam etlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmedi miydimdevam etmedi miydik
İkincidevam etmedi miydindevam etmedi miydiniz
Üçüncüdevam etmedi miydindevam etmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam etmiştimdevam etmiştik
İkincidevam etmiştindevam etmiştiniz
Üçüncüdevam etmiştidevam etmiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmiş miydevam etmiş miydik
İkincidevam etmiş miydevam etmiş miydiniz
Üçüncüdevam etmiştidevam etmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmemişdevam etmemiştik
İkincidevam etmemişdevam etmemiştiniz
Üçüncüdevam etmemişdevam etmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmemiş miydevam etmemiş miydik
İkincidevam etmemiş miydevam etmemiş miydiniz
Üçüncüdevam etmemiş miydevam etmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam edecekmişimdevam edecekmişiz
İkincidevam edecekmişsindevam edecekmişsiniz
Üçüncüdevam edecekmişdevam edeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam edecek miymişimdevam edecek miymişiz
İkincidevam edecek miymişsindevam edecek miymişsiniz
Üçüncüdevam edecek miymişdevam edecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyecekmişimdevam etmeyecekmişiz
İkincidevam etmeyecekmişsindevam etmeyecekmişsiniz
Üçüncüdevam etmeyecekmişdevam etmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyecek miymişimdevam etmeyecek miymişiz
İkincidevam etmeyecek miymişsindevam etmeyecek miymişsiniz
Üçüncüdevam etmeyecek miymişsindevam etmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam edecektimdevam edecektik
İkincidevam edecektindevam edecektiniz
Üçüncüdevam edecektidevam edecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam edecek miydimdevam edecek miydik
İkincidevam edecek miydindevam edecek miydiniz
Üçüncüdevam edecek miydidevam edecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyecektimdevam etmeyecektik
İkincidevam etmeyecektindevam etmeyecektiniz
Üçüncüdevam etmeyecektidevam etmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyecek miydimdevam etmeyecek miydik
İkincidevam etmeyecek miydindevam etmeyecek miydiniz
Üçüncüdevam etmeyecek miydindevam etmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam edeymişimdevam edeymişiz
İkincidevam edeymişsindevam edeymişsiniz
Üçüncüdevam edeymişdevam edelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam edeymiş miyimdevam edeymiş miyiz
İkincidevam edeymiş misindevam edeymiş misiniz
Üçüncüdevam edeymiş midevam edelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyemişimdevam etmeyemişiz
İkincidevam etmeyemişsindevam etmeyemişsiniz
Üçüncüdevam etmeyemişdevam etmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyemiş miyimdevam etmeyemiş miyiz
İkincidevam etmeyemiş misindevam etmeyemiş misiniz
Üçüncüdevam etmeyemiş misindevam etmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidevam edeydimdevam edeydik
İkincidevam edeydindevam edeydiniz
Üçüncüdevam edeydidevam edeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam ede miydimdevam ede miydik
İkincidevam ede miydindevam ede miydiniz
Üçüncüdevam ede miydidevam edeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidevam etmeyeydimdevam etmeyeydik
İkincidevam etmeyeydindevam etmeyeydiniz
Üçüncüdevam etmeyeydidevam etmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidevam etmeye miydimdevam etmeye miydik
İkincidevam etmeye miydindevam etmeye miydiniz
Üçüncüdevam etmeye miydindevam etmeye miydiniz