Türkçede dile fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumludilemekdilemek mi
Olumsuzdilememekdilememek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidiliyorumdiliyoruz
İkincidiliyorsundiliyorsunuz
Üçüncüdiliyordiliyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincidiliyor muyumdiliyor muyuz
İkincidiliyor musundiliyor musunuz
Üçüncüdiliyor mudiliyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemiyorumdilemiyoruz
İkincidilemiyorsundilemiyorsunuz
Üçüncüdilemiyordilemiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemiyor muyumdilemiyor muyuz
İkincidilemiyor musundilemiyor musunuz
Üçüncüdilemiyor musundilemiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidilerimdileriz
İkincidilersindilersiniz
Üçüncüdilerdilerler
Soru
TekilÇoğul
Birincidiler miyimdiler miyiz
İkincidiler misindiler misiniz
Üçüncüdiler midilerler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilememdilemeyiz
İkincidilemezsindilemezsiniz
Üçüncüdilemezdilemezler
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemem midilemez miyiz
İkincidilemez misindilemez misiniz
Üçüncüdilemez misindilemez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincidiledileyin
Üçüncüdilesindilesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüdilesin midilesinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincidilemedilemeyin
Üçüncüdilemesindilemesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidilerdimdilerdik
İkincidilerdindilerdiniz
Üçüncüdilerdidilerlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidiler miydimdiler miydik
İkincidiler miydindiler miydiniz
Üçüncüdiler miydidilerler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemezdimdilemezdik
İkincidilemezdindilemezdiniz
Üçüncüdilemezdidilemezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemez miydimdilemez miydik
İkincidilemez miydindilemez miydiniz
Üçüncüdilemez miydindilemez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidilermişimdilermişiz
İkincidilermişsindilermişsiniz
Üçüncüdilermişdilerlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidiler miymişimdiler miymişiz
İkincidiler miymişsindiler miymişsiniz
Üçüncüdiler miymişdilerler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemezmişimdilemezmişiz
İkincidilemezmişsindilemezmişsiniz
Üçüncüdilemezmişdilemezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemez miymişimdilemez miymişiz
İkincidilemez miymişsindilemez miymişsiniz
Üçüncüdilemez miymişsindilemez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidiledimdiledik
İkincidiledindilediniz
Üçüncüdiledidilediler
Soru
TekilÇoğul
Birincidiledim midiledik mi
İkincidiledin midilediniz mi
Üçüncüdiledi midilediler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemedimdilemedik
İkincidilemedindilemediniz
Üçüncüdilemedidilemediler
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemedim midilemedik mi
İkincidilemedin midilemediniz mi
Üçüncüdilemedin midilemediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidiliyormuşumdiliyormuşuz
İkincidiliyormuşsundiliyormuşsunuz
Üçüncüdiliyormuşdiliyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincidiliyor muymuşumdiliyor muymuşuz
İkincidiliyor muymuşsundiliyor muymuşsunuz
Üçüncüdiliyor muymuşdiliyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemiyormuşumdilemiyormuşuz
İkincidilemiyormuşsundilemiyormuşsunuz
Üçüncüdilemiyormuşdilemiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemiyor muymuşumdilemiyor muymuşuz
İkincidilemiyor muymuşsundilemiyor muymuşsunuz
Üçüncüdilemiyor muymuşsundilemiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidilemekteymişimdilemekteymişiz
İkincidilemekteymişsindilemekteymişsiniz
Üçüncüdilemekteymişdilemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemekte miymişimdilemekte miymişiz
İkincidilemekte miymişsindilemekte miymişsiniz
Üçüncüdilemekte miymişdilemekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilememekteymişimdilememekteymişiz
İkincidilememekteymişsindilememekteymişsiniz
Üçüncüdilememekteymişdilememektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidilememekte miymişimdilememekte miymişiz
İkincidilememekte miymişsindilememekte miymişsiniz
Üçüncüdilememekte miymişsindilememekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidilemişimdilemişiz
İkincidilemişsindilemişsiniz
Üçüncüdilemişdilemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemiş miyimdilemişiz
İkincidilemiş misindilemiş miyiz
Üçüncüdilemiş midilemişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilememişimdilememişiz
İkincidilememişsindilememişsiniz
Üçüncüdilememişdilememişler
Soru
TekilÇoğul
Birincidilememiş miyimdilememişiz
İkincidilememiş misindilememiş miyiz
Üçüncüdilememiş misindilememiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidiliyordumdiliyorduk
İkincidiliyordundiliyordunuz
Üçüncüdiliyordudiliyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincidiliyor muydumdiliyor muyduk
İkincidiliyor muydundiliyor muydunuz
Üçüncüdiliyor muydudiliyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemiyordumdilemiyorduk
İkincidilemiyordundilemiyordunuz
Üçüncüdilemiyordudilemiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemiyor muydumdilemiyor muyduk
İkincidilemiyor muydundilemiyor muydunuz
Üçüncüdilemiyor muydundilemiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidilemekteydimdilemekteydik
İkincidilemekteydindilemekteydiniz
Üçüncüdilemekteydidilemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemekte miydimdilemekte miydik
İkincidilemekte miydindilemekte miydiniz
Üçüncüdilemekte miydidilemekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilememekteydimdilememekteydik
İkincidilememekteydindilememekteydiniz
Üçüncüdilememekteydidilememektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidilememekte miydimdilememekte miydik
İkincidilememekte miydindilememekte miydiniz
Üçüncüdilememekte miydindilememekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidilemiştimdilemiştim
İkincidilemiştindilemiştin
Üçüncüdilemiştidilemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemiş miydimdilemiş miydim
İkincidilemiş miydindilemiş miydin
Üçüncüdilemiş miydidilemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilememiştimdilememiştim
İkincidilememiştindilememiştin
Üçüncüdilememiştidilememişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidilememiş miydimdilememiş miydim
İkincidilememiş miydindilememiş miydin
Üçüncüdilememiş miydindilememiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidilemişmişimdilemişmişiz
İkincidilemişmişsindilemişmişsiniz
Üçüncüdilemişmişdilemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemiş miymişimdilemiş miymişiz
İkincidilemiş miymişsindilemiş miymişsiniz
Üçüncüdilemiş miymişdilemişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilememişmişimdilememişmişiz
İkincidilememişmişsindilememişmişsiniz
Üçüncüdilememişmişdilememişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincidilememiş miymişimdilememiş miymişiz
İkincidilememiş miymişsindilememiş miymişsiniz
Üçüncüdilememiş miymişsindilememiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidilemiş olacağımdilemiş olacağız
İkincidilemiş olacaksındilemiş olacaksınız
Üçüncüdilemiş olacakdilemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemiş mi olacağımdilemiş mi olacağız
İkincidilemiş mi olacaksındilemiş mi olacaksınız
Üçüncüdilemiş mi olacakdilemiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilememiş olacağımdilememiş olacağız
İkincidilememiş olacaksındilememiş olacaksınız
Üçüncüdilememiş olacakdilememiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincidilememiş mi olacağımdilememiş mi olacağız
İkincidilememiş mi olacaksındilememiş mi olacaksınız
Üçüncüdilememiş mi olacaksındilememiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidileseymişimdileseymişiz
İkincidileseymişsindileseymişsiniz
Üçüncüdileseymişdileselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidilese miymişimdilese miymişiz
İkincidilese miymişsindilese miymişsiniz
Üçüncüdilese miymişdileseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemeseymişimdilemeseymişiz
İkincidilemeseymişsindilemeseymişsiniz
Üçüncüdilemeseymişdilemeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemese miymişimdilemese miymişiz
İkincidilemese miymişsindilemese miymişsiniz
Üçüncüdilemese miymişsindilemese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidileyeceğimdileyeceğiz
İkincidileyeceksindileyeceksiniz
Üçüncüdileyecekdileyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincidileyecek miyimdileyecek miyiz
İkincidileyecek misindileyecek misiniz
Üçüncüdileyecek midileyecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemeyeceğimdilemeyeceğiz
İkincidilemeyeceksindilemeyeceksiniz
Üçüncüdilemeyecekdilemeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemeyecek miyimdilemeyecek miyiz
İkincidilemeyecek misindilemeyecek misiniz
Üçüncüdilemeyecek misindilemeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidileyecektimdileyecektik
İkincidileyecektindileyecektiniz
Üçüncüdileyecektidileyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidileyecek miydimdileyecek miydik
İkincidileyecek miydindileyecek miydiniz
Üçüncüdileyecek miydidileyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemeyecektimdilemeyecektik
İkincidilemeyecektindilemeyecektiniz
Üçüncüdilemeyecektidilemeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemeyecek miydimdilemeyecek miydik
İkincidilemeyecek miydindilemeyecek miydiniz
Üçüncüdilemeyecek miydindilemeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidileyecekmişimdileyecekmişiz
İkincidileyecekmişindileyecekmişiniz
Üçüncüdileyecekmişdileyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidileyecekmiş miyimdileyecekmiş miyiz
İkincidileyecekmiş misindileyecekmiş misiniz
Üçüncüdileyecekmiş midileyeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemeyecekmişimdilemeyecekmişiz
İkincidilemeyecekmişindilemeyecekmişiniz
Üçüncüdilemeyecekmişdilemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemeyecekmiş miyimdilemeyecekmiş miyiz
İkincidilemeyecekmiş misindilemeyecekmiş misiniz
Üçüncüdilemeyecekmiş misindilemeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidileyeceksemdileyeceksek
İkincidileyeceksendileyecekseniz
Üçüncüdileyeceksedileyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincidileyeceksem midileyeceksek mi
İkincidileyeceksen midileyecekseniz mi
Üçüncüdileyecekse midileyeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemeyeceksemdilemeyeceksek
İkincidilemeyeceksendilemeyecekseniz
Üçüncüdilemeyeceksedilemeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemeyeceksem midilemeyeceksek mi
İkincidilemeyeceksen midilemeyecekseniz mi
Üçüncüdilemeyeceksen midilemeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidilemeliyimdilemeliyiz
İkincidilemelisindilemelisiniz
Üçüncüdilemelidilemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemeli miyimdilemeli miyiz
İkincidilemeli misindilemeli misiniz
Üçüncüdilemeli midilemeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemeliyimdilemeliyiz
İkincidilemelisindilemelisiniz
Üçüncüdilemelidilemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemeli miyimdilemeli miyiz
İkincidilemeli misindilemeli misiniz
Üçüncüdilemeli misindilemeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidilemeliydimdilemeliydik
İkincidilemeliydindilemeliydiniz
Üçüncüdilemeliydidilemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemeli miydimdilemeli miydik
İkincidilemeli miydindilemeli miydiniz
Üçüncüdilemeli miydidilemeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilememeliydimdilememeliydik
İkincidilememeliydindilememeliydiniz
Üçüncüdilememeliydidilememelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidilememeli miydimdilememeli miydik
İkincidilememeli miydindilememeli miydiniz
Üçüncüdilememeli miydindilememeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidilemeliymişimdilemeliymişiz
İkincidilemeliymişsindilemeliymişsiniz
Üçüncüdilemeliymişdilemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemeli miymişimdilemeli miymişiz
İkincidilemeli miymişsindilemeli miymişsiniz
Üçüncüdilemeli miymişdilemeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilememeliymişimdilememeliymişiz
İkincidilememeliymişsindilememeliymişsiniz
Üçüncüdilememeliymişdilememelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidilememeli miymişimdilememeli miymişiz
İkincidilememeli miymişsindilememeli miymişsiniz
Üçüncüdilememeli miymişsindilememeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidilesemdilesek
İkincidilesendileseniz
Üçüncüdilesedileseler
Soru
TekilÇoğul
Birincidilesem midilesek mi
İkincidilesen midileseniz mi
Üçüncüdilese midileseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemesemdilemesek
İkincidilemesendilemeseniz
Üçüncüdilemesedilemeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemesem midilemesek mi
İkincidilemesen midilemeseniz mi
Üçüncüdilemesen midilemeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidileyeyimdileyelim
İkincidileyesindileyesiniz
Üçüncüdileyedileyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincidileyeyim midileyelim mi
İkincidileyesin midileyesiniz mi
Üçüncüdileye midileyeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemeyeyimdilemeyelim
İkincidilemeyesindilemeyesiniz
Üçüncüdilemeyedilemeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemeyeyim midilemeyelim mi
İkincidilemeyesin midilemeyesiniz mi
Üçüncüdilemeyesin midilemeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidilediydimdileydik
İkincidilediydindileydiniz
Üçüncüdilediydidilelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidiledi miydimdiledi miydik
İkincidiledi miydindiledi miydiniz
Üçüncüdiledi miydidilediler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemediydimdileydik
İkincidilemediydindileydiniz
Üçüncüdilemediydidilelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemedi miydimdilemedi miydik
İkincidilemedi miydindilemedi miydiniz
Üçüncüdilemedi miydindilemedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidilemiştimdilemiştik
İkincidilemiştindilemiştiniz
Üçüncüdilemiştidilemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemiş miydilemiş miydik
İkincidilemiş miydilemiş miydiniz
Üçüncüdilemiştidilemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilememişdilememiştik
İkincidilememişdilememiştiniz
Üçüncüdilememişdilememiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincidilememiş miydilememiş miydik
İkincidilememiş miydilememiş miydiniz
Üçüncüdilememiş miydilememiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidileyecekmişimdileyecekmişiz
İkincidileyecekmişsindileyecekmişsiniz
Üçüncüdileyecekmişdileyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidileyecek miymişimdileyecek miymişiz
İkincidileyecek miymişsindileyecek miymişsiniz
Üçüncüdileyecek miymişdileyecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemeyecekmişimdilemeyecekmişiz
İkincidilemeyecekmişsindilemeyecekmişsiniz
Üçüncüdilemeyecekmişdilemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemeyecek miymişimdilemeyecek miymişiz
İkincidilemeyecek miymişsindilemeyecek miymişsiniz
Üçüncüdilemeyecek miymişsindilemeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidileyecektimdileyecektik
İkincidileyecektindileyecektiniz
Üçüncüdileyecektidileyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincidileyecek miydimdileyecek miydik
İkincidileyecek miydindileyecek miydiniz
Üçüncüdileyecek miydidileyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemeyecektimdilemeyecektik
İkincidilemeyecektindilemeyecektiniz
Üçüncüdilemeyecektidilemeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemeyecek miydimdilemeyecek miydik
İkincidilemeyecek miydindilemeyecek miydiniz
Üçüncüdilemeyecek miydindilemeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidileyeymişimdileyeymişiz
İkincidileyeymişsindileyeymişsiniz
Üçüncüdileyeymişdileyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidileyeymiş miyimdileyeymiş miyiz
İkincidileyeymiş misindileyeymiş misiniz
Üçüncüdileyeymiş midileyelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemeyemişimdilemeyemişiz
İkincidilemeyemişsindilemeyemişsiniz
Üçüncüdilemeyemişdilemeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemeyemiş miyimdilemeyemiş miyiz
İkincidilemeyemiş misindilemeyemiş misiniz
Üçüncüdilemeyemiş misindilemeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincidileyeydimdileyeydik
İkincidileyeydindileyeydiniz
Üçüncüdileyeydidileyeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincidileye miydimdileye miydik
İkincidileye miydindileye miydiniz
Üçüncüdileye miydidileyeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincidilemeyeydimdilemeyeydik
İkincidilemeyeydindilemeyeydiniz
Üçüncüdilemeyeydidilemeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincidilemeye miydimdilemeye miydik
İkincidilemeye miydindilemeye miydiniz
Üçüncüdilemeye miydindilemeye miydiniz