Türkçede ekle fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlueklemekeklemek mi
Olumsuzeklememekeklememek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciekliyorumekliyoruz
İkinciekliyorsunekliyorsunuz
Üçüncüekliyorekliyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciekliyor muyumekliyor muyuz
İkinciekliyor musunekliyor musunuz
Üçüncüekliyor muekliyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemiyorumeklemiyoruz
İkincieklemiyorsuneklemiyorsunuz
Üçüncüeklemiyoreklemiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemiyor muyumeklemiyor muyuz
İkincieklemiyor musuneklemiyor musunuz
Üçüncüeklemiyor musuneklemiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincieklerimekleriz
İkincieklersineklersiniz
Üçüncüeklereklerler
Soru
TekilÇoğul
Birinciekler miyimekler miyiz
İkinciekler misinekler misiniz
Üçüncüekler mieklerler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklememeklemeyiz
İkincieklemezsineklemezsiniz
Üçüncüeklemezeklemezler
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemem mieklemez miyiz
İkincieklemez misineklemez misiniz
Üçüncüeklemez misineklemez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciekleekleyin
Üçüncüeklesineklesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüeklesin mieklesinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincieklemeeklemeyin
Üçüncüeklemesineklemesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincieklerdimeklerdik
İkincieklerdineklerdiniz
Üçüncüeklerdieklerlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciekler miydimekler miydik
İkinciekler miydinekler miydiniz
Üçüncüekler miydieklerler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemezdimeklemezdik
İkincieklemezdineklemezdiniz
Üçüncüeklemezdieklemezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemez miydimeklemez miydik
İkincieklemez miydineklemez miydiniz
Üçüncüeklemez miydineklemez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincieklermişimeklermişiz
İkincieklermişsineklermişsiniz
Üçüncüeklermişeklerlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciekler miymişimekler miymişiz
İkinciekler miymişsinekler miymişsiniz
Üçüncüekler miymişeklerler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemezmişimeklemezmişiz
İkincieklemezmişsineklemezmişsiniz
Üçüncüeklemezmişeklemezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemez miymişimeklemez miymişiz
İkincieklemez miymişsineklemez miymişsiniz
Üçüncüeklemez miymişsineklemez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciekledimekledik
İkinciekledineklediniz
Üçüncüekledieklediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciekledim miekledik mi
İkinciekledin mieklediniz mi
Üçüncüekledi mieklediler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemedimeklemedik
İkincieklemedineklemediniz
Üçüncüeklemedieklemediler
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemedim mieklemedik mi
İkincieklemedin mieklemediniz mi
Üçüncüeklemedin mieklemediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciekliyormuşumekliyormuşuz
İkinciekliyormuşsunekliyormuşsunuz
Üçüncüekliyormuşekliyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciekliyor muymuşumekliyor muymuşuz
İkinciekliyor muymuşsunekliyor muymuşsunuz
Üçüncüekliyor muymuşekliyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemiyormuşumeklemiyormuşuz
İkincieklemiyormuşsuneklemiyormuşsunuz
Üçüncüeklemiyormuşeklemiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemiyor muymuşumeklemiyor muymuşuz
İkincieklemiyor muymuşsuneklemiyor muymuşsunuz
Üçüncüeklemiyor muymuşsuneklemiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincieklemekteymişimeklemekteymişiz
İkincieklemekteymişsineklemekteymişsiniz
Üçüncüeklemekteymişeklemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemekte miymişimeklemekte miymişiz
İkincieklemekte miymişsineklemekte miymişsiniz
Üçüncüeklemekte miymişeklemekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklememekteymişimeklememekteymişiz
İkincieklememekteymişsineklememekteymişsiniz
Üçüncüeklememekteymişeklememektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincieklememekte miymişimeklememekte miymişiz
İkincieklememekte miymişsineklememekte miymişsiniz
Üçüncüeklememekte miymişsineklememekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincieklemişimeklemişiz
İkincieklemişsineklemişsiniz
Üçüncüeklemişeklemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemiş miyimeklemişiz
İkincieklemiş misineklemiş miyiz
Üçüncüeklemiş mieklemişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklememişimeklememişiz
İkincieklememişsineklememişsiniz
Üçüncüeklememişeklememişler
Soru
TekilÇoğul
Birincieklememiş miyimeklememişiz
İkincieklememiş misineklememiş miyiz
Üçüncüeklememiş misineklememiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciekliyordumekliyorduk
İkinciekliyordunekliyordunuz
Üçüncüekliyorduekliyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciekliyor muydumekliyor muyduk
İkinciekliyor muydunekliyor muydunuz
Üçüncüekliyor muyduekliyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemiyordumeklemiyorduk
İkincieklemiyorduneklemiyordunuz
Üçüncüeklemiyordueklemiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemiyor muydumeklemiyor muyduk
İkincieklemiyor muyduneklemiyor muydunuz
Üçüncüeklemiyor muyduneklemiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincieklemekteydimeklemekteydik
İkincieklemekteydineklemekteydiniz
Üçüncüeklemekteydieklemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemekte miydimeklemekte miydik
İkincieklemekte miydineklemekte miydiniz
Üçüncüeklemekte miydieklemekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklememekteydimeklememekteydik
İkincieklememekteydineklememekteydiniz
Üçüncüeklememekteydieklememektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincieklememekte miydimeklememekte miydik
İkincieklememekte miydineklememekte miydiniz
Üçüncüeklememekte miydineklememekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincieklemiştimeklemiştim
İkincieklemiştineklemiştin
Üçüncüeklemiştieklemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemiş miydimeklemiş miydim
İkincieklemiş miydineklemiş miydin
Üçüncüeklemiş miydieklemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklememiştimeklememiştim
İkincieklememiştineklememiştin
Üçüncüeklememiştieklememişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincieklememiş miydimeklememiş miydim
İkincieklememiş miydineklememiş miydin
Üçüncüeklememiş miydineklememiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincieklemişmişimeklemişmişiz
İkincieklemişmişsineklemişmişsiniz
Üçüncüeklemişmişeklemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemiş miymişimeklemiş miymişiz
İkincieklemiş miymişsineklemiş miymişsiniz
Üçüncüeklemiş miymişeklemişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklememişmişimeklememişmişiz
İkincieklememişmişsineklememişmişsiniz
Üçüncüeklememişmişeklememişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincieklememiş miymişimeklememiş miymişiz
İkincieklememiş miymişsineklememiş miymişsiniz
Üçüncüeklememiş miymişsineklememiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincieklemiş olacağımeklemiş olacağız
İkincieklemiş olacaksıneklemiş olacaksınız
Üçüncüeklemiş olacakeklemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemiş mi olacağımeklemiş mi olacağız
İkincieklemiş mi olacaksıneklemiş mi olacaksınız
Üçüncüeklemiş mi olacakeklemiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklememiş olacağımeklememiş olacağız
İkincieklememiş olacaksıneklememiş olacaksınız
Üçüncüeklememiş olacakeklememiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincieklememiş mi olacağımeklememiş mi olacağız
İkincieklememiş mi olacaksıneklememiş mi olacaksınız
Üçüncüeklememiş mi olacaksıneklememiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciekleseymişimekleseymişiz
İkinciekleseymişsinekleseymişsiniz
Üçüncüekleseymişekleselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincieklese miymişimeklese miymişiz
İkincieklese miymişsineklese miymişsiniz
Üçüncüeklese miymişekleseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemeseymişimeklemeseymişiz
İkincieklemeseymişsineklemeseymişsiniz
Üçüncüeklemeseymişeklemeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemese miymişimeklemese miymişiz
İkincieklemese miymişsineklemese miymişsiniz
Üçüncüeklemese miymişsineklemese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciekleyeceğimekleyeceğiz
İkinciekleyeceksinekleyeceksiniz
Üçüncüekleyecekekleyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciekleyecek miyimekleyecek miyiz
İkinciekleyecek misinekleyecek misiniz
Üçüncüekleyecek miekleyecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemeyeceğimeklemeyeceğiz
İkincieklemeyeceksineklemeyeceksiniz
Üçüncüeklemeyecekeklemeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemeyecek miyimeklemeyecek miyiz
İkincieklemeyecek misineklemeyecek misiniz
Üçüncüeklemeyecek misineklemeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciekleyecektimekleyecektik
İkinciekleyecektinekleyecektiniz
Üçüncüekleyecektiekleyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciekleyecek miydimekleyecek miydik
İkinciekleyecek miydinekleyecek miydiniz
Üçüncüekleyecek miydiekleyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemeyecektimeklemeyecektik
İkincieklemeyecektineklemeyecektiniz
Üçüncüeklemeyecektieklemeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemeyecek miydimeklemeyecek miydik
İkincieklemeyecek miydineklemeyecek miydiniz
Üçüncüeklemeyecek miydineklemeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciekleyecekmişimekleyecekmişiz
İkinciekleyecekmişinekleyecekmişiniz
Üçüncüekleyecekmişekleyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciekleyecekmiş miyimekleyecekmiş miyiz
İkinciekleyecekmiş misinekleyecekmiş misiniz
Üçüncüekleyecekmiş miekleyeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemeyecekmişimeklemeyecekmişiz
İkincieklemeyecekmişineklemeyecekmişiniz
Üçüncüeklemeyecekmişeklemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemeyecekmiş miyimeklemeyecekmiş miyiz
İkincieklemeyecekmiş misineklemeyecekmiş misiniz
Üçüncüeklemeyecekmiş misineklemeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciekleyeceksemekleyeceksek
İkinciekleyeceksenekleyecekseniz
Üçüncüekleyecekseekleyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciekleyeceksem miekleyeceksek mi
İkinciekleyeceksen miekleyecekseniz mi
Üçüncüekleyecekse miekleyeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemeyeceksemeklemeyeceksek
İkincieklemeyecekseneklemeyecekseniz
Üçüncüeklemeyecekseeklemeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemeyeceksem mieklemeyeceksek mi
İkincieklemeyeceksen mieklemeyecekseniz mi
Üçüncüeklemeyeceksen mieklemeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincieklemeliyimeklemeliyiz
İkincieklemelisineklemelisiniz
Üçüncüeklemelieklemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemeli miyimeklemeli miyiz
İkincieklemeli misineklemeli misiniz
Üçüncüeklemeli mieklemeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemeliyimeklemeliyiz
İkincieklemelisineklemelisiniz
Üçüncüeklemelieklemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemeli miyimeklemeli miyiz
İkincieklemeli misineklemeli misiniz
Üçüncüeklemeli misineklemeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincieklemeliydimeklemeliydik
İkincieklemeliydineklemeliydiniz
Üçüncüeklemeliydieklemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemeli miydimeklemeli miydik
İkincieklemeli miydineklemeli miydiniz
Üçüncüeklemeli miydieklemeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklememeliydimeklememeliydik
İkincieklememeliydineklememeliydiniz
Üçüncüeklememeliydieklememelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincieklememeli miydimeklememeli miydik
İkincieklememeli miydineklememeli miydiniz
Üçüncüeklememeli miydineklememeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincieklemeliymişimeklemeliymişiz
İkincieklemeliymişsineklemeliymişsiniz
Üçüncüeklemeliymişeklemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemeli miymişimeklemeli miymişiz
İkincieklemeli miymişsineklemeli miymişsiniz
Üçüncüeklemeli miymişeklemeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklememeliymişimeklememeliymişiz
İkincieklememeliymişsineklememeliymişsiniz
Üçüncüeklememeliymişeklememelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincieklememeli miymişimeklememeli miymişiz
İkincieklememeli miymişsineklememeli miymişsiniz
Üçüncüeklememeli miymişsineklememeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincieklesemeklesek
İkincieklesenekleseniz
Üçüncüekleseekleseler
Soru
TekilÇoğul
Birincieklesem mieklesek mi
İkincieklesen miekleseniz mi
Üçüncüeklese miekleseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemesemeklemesek
İkincieklemeseneklemeseniz
Üçüncüeklemeseeklemeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemesem mieklemesek mi
İkincieklemesen mieklemeseniz mi
Üçüncüeklemesen mieklemeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciekleyeyimekleyelim
İkinciekleyesinekleyesiniz
Üçüncüekleyeekleyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciekleyeyim miekleyelim mi
İkinciekleyesin miekleyesiniz mi
Üçüncüekleye miekleyeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemeyeyimeklemeyelim
İkincieklemeyesineklemeyesiniz
Üçüncüeklemeyeeklemeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemeyeyim mieklemeyelim mi
İkincieklemeyesin mieklemeyesiniz mi
Üçüncüeklemeyesin mieklemeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincieklediydimekleydik
İkincieklediydinekleydiniz
Üçüncüeklediydieklelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciekledi miydimekledi miydik
İkinciekledi miydinekledi miydiniz
Üçüncüekledi miydieklediler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemediydimekleydik
İkincieklemediydinekleydiniz
Üçüncüeklemediydieklelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemedi miydimeklemedi miydik
İkincieklemedi miydineklemedi miydiniz
Üçüncüeklemedi miydineklemedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincieklemiştimeklemiştik
İkincieklemiştineklemiştiniz
Üçüncüeklemiştieklemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemiş miyeklemiş miydik
İkincieklemiş miyeklemiş miydiniz
Üçüncüeklemiştieklemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklememişeklememiştik
İkincieklememişeklememiştiniz
Üçüncüeklememişeklememiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincieklememiş miyeklememiş miydik
İkincieklememiş miyeklememiş miydiniz
Üçüncüeklememiş miyeklememiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciekleyecekmişimekleyecekmişiz
İkinciekleyecekmişsinekleyecekmişsiniz
Üçüncüekleyecekmişekleyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciekleyecek miymişimekleyecek miymişiz
İkinciekleyecek miymişsinekleyecek miymişsiniz
Üçüncüekleyecek miymişekleyecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemeyecekmişimeklemeyecekmişiz
İkincieklemeyecekmişsineklemeyecekmişsiniz
Üçüncüeklemeyecekmişeklemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemeyecek miymişimeklemeyecek miymişiz
İkincieklemeyecek miymişsineklemeyecek miymişsiniz
Üçüncüeklemeyecek miymişsineklemeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciekleyecektimekleyecektik
İkinciekleyecektinekleyecektiniz
Üçüncüekleyecektiekleyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciekleyecek miydimekleyecek miydik
İkinciekleyecek miydinekleyecek miydiniz
Üçüncüekleyecek miydiekleyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemeyecektimeklemeyecektik
İkincieklemeyecektineklemeyecektiniz
Üçüncüeklemeyecektieklemeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemeyecek miydimeklemeyecek miydik
İkincieklemeyecek miydineklemeyecek miydiniz
Üçüncüeklemeyecek miydineklemeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciekleyeymişimekleyeymişiz
İkinciekleyeymişsinekleyeymişsiniz
Üçüncüekleyeymişekleyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciekleyeymiş miyimekleyeymiş miyiz
İkinciekleyeymiş misinekleyeymiş misiniz
Üçüncüekleyeymiş miekleyelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemeyemişimeklemeyemişiz
İkincieklemeyemişsineklemeyemişsiniz
Üçüncüeklemeyemişeklemeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemeyemiş miyimeklemeyemiş miyiz
İkincieklemeyemiş misineklemeyemiş misiniz
Üçüncüeklemeyemiş misineklemeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciekleyeydimekleyeydik
İkinciekleyeydinekleyeydiniz
Üçüncüekleyeydiekleyeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciekleye miydimekleye miydik
İkinciekleye miydinekleye miydiniz
Üçüncüekleye miydiekleyeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincieklemeyeydimeklemeyeydik
İkincieklemeyeydineklemeyeydiniz
Üçüncüeklemeyeydieklemeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincieklemeye miydimeklemeye miydik
İkincieklemeye miydineklemeye miydiniz
Üçüncüeklemeye miydineklemeye miydiniz