Türkçede et fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumluetmeketmek mi
Olumsuzetmemeketmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciediyorumediyoruz
İkinciediyorsunediyorsunuz
Üçüncüediyorediyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciediyor muyumediyor muyuz
İkinciediyor musunediyor musunuz
Üçüncüediyor muediyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmiyorumetmiyoruz
İkincietmiyorsunetmiyorsunuz
Üçüncüetmiyoretmiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincietmiyor muyumetmiyor muyuz
İkincietmiyor musunetmiyor musunuz
Üçüncüetmiyor musunetmiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciederimederiz
İkinciedersinedersiniz
Üçüncüederederler
Soru
TekilÇoğul
Birincieder miyimeder miyiz
İkincieder misineder misiniz
Üçüncüeder miederler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmemetmeyiz
İkincietmezsinetmezsiniz
Üçüncüetmezetmezler
Soru
TekilÇoğul
Birincietmem mietmez miyiz
İkincietmez misinetmez misiniz
Üçüncüetmez misinetmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincietedin
Üçüncüetsinetsinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüetsin mietsinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincietmeetmeyin
Üçüncüetmesinetmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciederdimederdik
İkinciederdinederdiniz
Üçüncüederdiederlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincieder miydimeder miydik
İkincieder miydineder miydiniz
Üçüncüeder miydiederler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmezdimetmezdik
İkincietmezdinetmezdiniz
Üçüncüetmezdietmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincietmez miydimetmez miydik
İkincietmez miydinetmez miydiniz
Üçüncüetmez miydinetmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciedermişimedermişiz
İkinciedermişsinedermişsiniz
Üçüncüedermişederlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincieder miymişimeder miymişiz
İkincieder miymişsineder miymişsiniz
Üçüncüeder miymişederler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmezmişimetmezmişiz
İkincietmezmişsinetmezmişsiniz
Üçüncüetmezmişetmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincietmez miymişimetmez miymişiz
İkincietmez miymişsinetmez miymişsiniz
Üçüncüetmez miymişsinetmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciettimettik
İkinciettinettiniz
Üçüncüettiettiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciettim miettik mi
İkinciettin miettiniz mi
Üçüncüetti miettiler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmedimetmedik
İkincietmedinetmediniz
Üçüncüetmedietmediler
Soru
TekilÇoğul
Birincietmedim mietmedik mi
İkincietmedin mietmediniz mi
Üçüncüetmedin mietmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciediyormuşumediyormuşuz
İkinciediyormuşsunediyormuşsunuz
Üçüncüediyormuşediyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciediyor muymuşumediyor muymuşuz
İkinciediyor muymuşsunediyor muymuşsunuz
Üçüncüediyor muymuşediyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmiyormuşumetmiyormuşuz
İkincietmiyormuşsunetmiyormuşsunuz
Üçüncüetmiyormuşetmiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincietmiyor muymuşumetmiyor muymuşuz
İkincietmiyor muymuşsunetmiyor muymuşsunuz
Üçüncüetmiyor muymuşsunetmiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincietmekteymişimetmekteymişiz
İkincietmekteymişsinetmekteymişsiniz
Üçüncüetmekteymişetmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincietmekte miymişimetmekte miymişiz
İkincietmekte miymişsinetmekte miymişsiniz
Üçüncüetmekte miymişetmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmemekteymişimetmemekteymişiz
İkincietmemekteymişsinetmemekteymişsiniz
Üçüncüetmemekteymişetmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincietmemekte miymişimetmemekte miymişiz
İkincietmemekte miymişsinetmemekte miymişsiniz
Üçüncüetmemekte miymişsinetmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincietmişimetmişiz
İkincietmişsinetmişsiniz
Üçüncüetmişetmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincietmiş miyimetmişiz
İkincietmiş misinetmiş miyiz
Üçüncüetmiş mietmişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmemişimetmemişiz
İkincietmemişsinetmemişsiniz
Üçüncüetmemişetmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincietmemiş miyimetmemişiz
İkincietmemiş misinetmemiş miyiz
Üçüncüetmemiş misinetmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciediyordumediyorduk
İkinciediyordunediyordunuz
Üçüncüediyorduediyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciediyor muydumediyor muyduk
İkinciediyor muydunediyor muydunuz
Üçüncüediyor muyduediyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmiyordumetmiyorduk
İkincietmiyordunetmiyordunuz
Üçüncüetmiyorduetmiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincietmiyor muydumetmiyor muyduk
İkincietmiyor muydunetmiyor muydunuz
Üçüncüetmiyor muydunetmiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincietmekteydimetmekteydik
İkincietmekteydinetmekteydiniz
Üçüncüetmekteydietmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincietmekte miydimetmekte miydik
İkincietmekte miydinetmekte miydiniz
Üçüncüetmekte miydietmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmemekteydimetmemekteydik
İkincietmemekteydinetmemekteydiniz
Üçüncüetmemekteydietmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincietmemekte miydimetmemekte miydik
İkincietmemekte miydinetmemekte miydiniz
Üçüncüetmemekte miydinetmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincietmiştimetmiştim
İkincietmiştinetmiştin
Üçüncüetmiştietmişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincietmiş miydimetmiş miydim
İkincietmiş miydinetmiş miydin
Üçüncüetmiş miydietmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmemiştimetmemiştim
İkincietmemiştinetmemiştin
Üçüncüetmemiştietmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincietmemiş miydimetmemiş miydim
İkincietmemiş miydinetmemiş miydin
Üçüncüetmemiş miydinetmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincietmişmişimetmişmişiz
İkincietmişmişsinetmişmişsiniz
Üçüncüetmişmişetmişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincietmiş miymişimetmiş miymişiz
İkincietmiş miymişsinetmiş miymişsiniz
Üçüncüetmiş miymişetmişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmemişmişimetmemişmişiz
İkincietmemişmişsinetmemişmişsiniz
Üçüncüetmemişmişetmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincietmemiş miymişimetmemiş miymişiz
İkincietmemiş miymişsinetmemiş miymişsiniz
Üçüncüetmemiş miymişsinetmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincietmiş olacağımetmiş olacağız
İkincietmiş olacaksınetmiş olacaksınız
Üçüncüetmiş olacaketmiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincietmiş mi olacağımetmiş mi olacağız
İkincietmiş mi olacaksınetmiş mi olacaksınız
Üçüncüetmiş mi olacaketmiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmemiş olacağımetmemiş olacağız
İkincietmemiş olacaksınetmemiş olacaksınız
Üçüncüetmemiş olacaketmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincietmemiş mi olacağımetmemiş mi olacağız
İkincietmemiş mi olacaksınetmemiş mi olacaksınız
Üçüncüetmemiş mi olacaksınetmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincietseymişimetseymişiz
İkincietseymişsinetseymişsiniz
Üçüncüetseymişetselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincietse miymişimetse miymişiz
İkincietse miymişsinetse miymişsiniz
Üçüncüetse miymişetseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmeseymişimetmeseymişiz
İkincietmeseymişsinetmeseymişsiniz
Üçüncüetmeseymişetmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincietmese miymişimetmese miymişiz
İkincietmese miymişsinetmese miymişsiniz
Üçüncüetmese miymişsinetmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciedeceğimedeceğiz
İkinciedeceksinedeceksiniz
Üçüncüedecekedecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciedecek miyimedecek miyiz
İkinciedecek misinedecek misiniz
Üçüncüedecek miedecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmeyeceğimetmeyeceğiz
İkincietmeyeceksinetmeyeceksiniz
Üçüncüetmeyeceketmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincietmeyecek miyimetmeyecek miyiz
İkincietmeyecek misinetmeyecek misiniz
Üçüncüetmeyecek misinetmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciedecektimedecektik
İkinciedecektinedecektiniz
Üçüncüedecektiedeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciedecek miydimedecek miydik
İkinciedecek miydinedecek miydiniz
Üçüncüedecek miydiedecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmeyecektimetmeyecektik
İkincietmeyecektinetmeyecektiniz
Üçüncüetmeyecektietmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincietmeyecek miydimetmeyecek miydik
İkincietmeyecek miydinetmeyecek miydiniz
Üçüncüetmeyecek miydinetmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciedecekmişimedecekmişiz
İkinciedecekmişinedecekmişiniz
Üçüncüedecekmişedeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciedecekmiş miyimedecekmiş miyiz
İkinciedecekmiş misinedecekmiş misiniz
Üçüncüedecekmiş miedeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmeyecekmişimetmeyecekmişiz
İkincietmeyecekmişinetmeyecekmişiniz
Üçüncüetmeyecekmişetmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincietmeyecekmiş miyimetmeyecekmiş miyiz
İkincietmeyecekmiş misinetmeyecekmiş misiniz
Üçüncüetmeyecekmiş misinetmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciedeceksemedeceksek
İkinciedeceksenedecekseniz
Üçüncüedecekseedeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciedeceksem miedeceksek mi
İkinciedeceksen miedecekseniz mi
Üçüncüedecekse miedeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmeyeceksemetmeyeceksek
İkincietmeyeceksenetmeyecekseniz
Üçüncüetmeyecekseetmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincietmeyeceksem mietmeyeceksek mi
İkincietmeyeceksen mietmeyecekseniz mi
Üçüncüetmeyeceksen mietmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincietmeliyimetmeliyiz
İkincietmelisinetmelisiniz
Üçüncüetmelietmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincietmeli miyimetmeli miyiz
İkincietmeli misinetmeli misiniz
Üçüncüetmeli mietmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmeliyimetmeliyiz
İkincietmelisinetmelisiniz
Üçüncüetmelietmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincietmeli miyimetmeli miyiz
İkincietmeli misinetmeli misiniz
Üçüncüetmeli misinetmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincietmeliydimetmeliydik
İkincietmeliydinetmeliydiniz
Üçüncüetmeliydietmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincietmeli miydimetmeli miydik
İkincietmeli miydinetmeli miydiniz
Üçüncüetmeli miydietmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmemeliydimetmemeliydik
İkincietmemeliydinetmemeliydiniz
Üçüncüetmemeliydietmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincietmemeli miydimetmemeli miydik
İkincietmemeli miydinetmemeli miydiniz
Üçüncüetmemeli miydinetmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincietmeliymişimetmeliymişiz
İkincietmeliymişsinetmeliymişsiniz
Üçüncüetmeliymişetmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincietmeli miymişimetmeli miymişiz
İkincietmeli miymişsinetmeli miymişsiniz
Üçüncüetmeli miymişetmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmemeliymişimetmemeliymişiz
İkincietmemeliymişsinetmemeliymişsiniz
Üçüncüetmemeliymişetmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincietmemeli miymişimetmemeli miymişiz
İkincietmemeli miymişsinetmemeli miymişsiniz
Üçüncüetmemeli miymişsinetmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincietsemetsek
İkincietsenetseniz
Üçüncüetseetseler
Soru
TekilÇoğul
Birincietsem mietsek mi
İkincietsen mietseniz mi
Üçüncüetse mietseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmesemetmesek
İkincietmesenetmeseniz
Üçüncüetmeseetmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincietmesem mietmesek mi
İkincietmesen mietmeseniz mi
Üçüncüetmesen mietmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciedeyimedelim
İkinciedesinedesiniz
Üçüncüedeedeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciedeyim miedelim mi
İkinciedesin miedesiniz mi
Üçüncüede miedeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmeyeyimetmeyelim
İkincietmeyesinetmeyesiniz
Üçüncüetmeyeetmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincietmeyeyim mietmeyelim mi
İkincietmeyesin mietmeyesiniz mi
Üçüncüetmeyesin mietmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciettiydimettik
İkinciettiydinettiniz
Üçüncüettiydietlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincietti miydimetti miydik
İkincietti miydinetti miydiniz
Üçüncüetti miydiettiler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmediydimettik
İkincietmediydinettiniz
Üçüncüetmediydietlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincietmedi miydimetmedi miydik
İkincietmedi miydinetmedi miydiniz
Üçüncüetmedi miydinetmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincietmiştimetmiştik
İkincietmiştinetmiştiniz
Üçüncüetmiştietmiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincietmiş miyetmiş miydik
İkincietmiş miyetmiş miydiniz
Üçüncüetmiştietmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmemişetmemiştik
İkincietmemişetmemiştiniz
Üçüncüetmemişetmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincietmemiş miyetmemiş miydik
İkincietmemiş miyetmemiş miydiniz
Üçüncüetmemiş miyetmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciedecekmişimedecekmişiz
İkinciedecekmişsinedecekmişsiniz
Üçüncüedecekmişedeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciedecek miymişimedecek miymişiz
İkinciedecek miymişsinedecek miymişsiniz
Üçüncüedecek miymişedecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmeyecekmişimetmeyecekmişiz
İkincietmeyecekmişsinetmeyecekmişsiniz
Üçüncüetmeyecekmişetmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincietmeyecek miymişimetmeyecek miymişiz
İkincietmeyecek miymişsinetmeyecek miymişsiniz
Üçüncüetmeyecek miymişsinetmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciedecektimedecektik
İkinciedecektinedecektiniz
Üçüncüedecektiedecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciedecek miydimedecek miydik
İkinciedecek miydinedecek miydiniz
Üçüncüedecek miydiedecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmeyecektimetmeyecektik
İkincietmeyecektinetmeyecektiniz
Üçüncüetmeyecektietmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincietmeyecek miydimetmeyecek miydik
İkincietmeyecek miydinetmeyecek miydiniz
Üçüncüetmeyecek miydinetmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciedeymişimedeymişiz
İkinciedeymişsinedeymişsiniz
Üçüncüedeymişedelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciedeymiş miyimedeymiş miyiz
İkinciedeymiş misinedeymiş misiniz
Üçüncüedeymiş miedelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmeyemişimetmeyemişiz
İkincietmeyemişsinetmeyemişsiniz
Üçüncüetmeyemişetmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincietmeyemiş miyimetmeyemiş miyiz
İkincietmeyemiş misinetmeyemiş misiniz
Üçüncüetmeyemiş misinetmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciedeydimedeydik
İkinciedeydinedeydiniz
Üçüncüedeydiedeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciede miydimede miydik
İkinciede miydinede miydiniz
Üçüncüede miydiedeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincietmeyeydimetmeyeydik
İkincietmeyeydinetmeyeydiniz
Üçüncüetmeyeydietmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincietmeye miydimetmeye miydik
İkincietmeye miydinetmeye miydiniz
Üçüncüetmeye miydinetmeye miydiniz