Türkçede gel fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlugelmekgelmek mi
Olumsuzgelmemekgelmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigeliyorumgeliyoruz
İkincigeliyorsungeliyorsunuz
Üçüncügeliyorgeliyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincigeliyor muyumgeliyor muyuz
İkincigeliyor musungeliyor musunuz
Üçüncügeliyor mugeliyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmiyorumgelmiyoruz
İkincigelmiyorsungelmiyorsunuz
Üçüncügelmiyorgelmiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmiyor muyumgelmiyor muyuz
İkincigelmiyor musungelmiyor musunuz
Üçüncügelmiyor musungelmiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelirimgeliriz
İkincigelirsingelirsiniz
Üçüncügelirgelirler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelir miyimgelir miyiz
İkincigelir misingelir misiniz
Üçüncügelir migelirler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmemgelmeyiz
İkincigelmezsingelmezsiniz
Üçüncügelmezgelmezler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmem migelmez miyiz
İkincigelmez misingelmez misiniz
Üçüncügelmez misingelmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincigelgelin
Üçüncügelsingelsinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncügelsin migelsinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincigelmegelmeyin
Üçüncügelmesingelmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelirdimgelirdik
İkincigelirdingelirdiniz
Üçüncügelirdigelirlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigelir miydimgelir miydik
İkincigelir miydingelir miydiniz
Üçüncügelir miydigelirler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmezdimgelmezdik
İkincigelmezdingelmezdiniz
Üçüncügelmezdigelmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmez miydimgelmez miydik
İkincigelmez miydingelmez miydiniz
Üçüncügelmez miydingelmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelirmişimgelirmişiz
İkincigelirmişsingelirmişsiniz
Üçüncügelirmişgelirlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigelir miymişimgelir miymişiz
İkincigelir miymişsingelir miymişsiniz
Üçüncügelir miymişgelirler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmezmişimgelmezmişiz
İkincigelmezmişsingelmezmişsiniz
Üçüncügelmezmişgelmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmez miymişimgelmez miymişiz
İkincigelmez miymişsingelmez miymişsiniz
Üçüncügelmez miymişsingelmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigeldimgeldik
İkincigeldingeldiniz
Üçüncügeldigeldiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigeldim migeldik mi
İkincigeldin migeldiniz mi
Üçüncügeldi migeldiler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmedimgelmedik
İkincigelmedingelmediniz
Üçüncügelmedigelmediler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmedim migelmedik mi
İkincigelmedin migelmediniz mi
Üçüncügelmedin migelmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigeliyormuşumgeliyormuşuz
İkincigeliyormuşsungeliyormuşsunuz
Üçüncügeliyormuşgeliyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincigeliyor muymuşumgeliyor muymuşuz
İkincigeliyor muymuşsungeliyor muymuşsunuz
Üçüncügeliyor muymuşgeliyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmiyormuşumgelmiyormuşuz
İkincigelmiyormuşsungelmiyormuşsunuz
Üçüncügelmiyormuşgelmiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmiyor muymuşumgelmiyor muymuşuz
İkincigelmiyor muymuşsungelmiyor muymuşsunuz
Üçüncügelmiyor muymuşsungelmiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelmekteymişimgelmekteymişiz
İkincigelmekteymişsingelmekteymişsiniz
Üçüncügelmekteymişgelmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmekte miymişimgelmekte miymişiz
İkincigelmekte miymişsingelmekte miymişsiniz
Üçüncügelmekte miymişgelmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmemekteymişimgelmemekteymişiz
İkincigelmemekteymişsingelmemekteymişsiniz
Üçüncügelmemekteymişgelmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmemekte miymişimgelmemekte miymişiz
İkincigelmemekte miymişsingelmemekte miymişsiniz
Üçüncügelmemekte miymişsingelmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelmişimgelmişiz
İkincigelmişsingelmişsiniz
Üçüncügelmişgelmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmiş miyimgelmişiz
İkincigelmiş misingelmiş miyiz
Üçüncügelmiş migelmişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmemişimgelmemişiz
İkincigelmemişsingelmemişsiniz
Üçüncügelmemişgelmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmemiş miyimgelmemişiz
İkincigelmemiş misingelmemiş miyiz
Üçüncügelmemiş misingelmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigeliyordumgeliyorduk
İkincigeliyordungeliyordunuz
Üçüncügeliyordugeliyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincigeliyor muydumgeliyor muyduk
İkincigeliyor muydungeliyor muydunuz
Üçüncügeliyor muydugeliyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmiyordumgelmiyorduk
İkincigelmiyordungelmiyordunuz
Üçüncügelmiyordugelmiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmiyor muydumgelmiyor muyduk
İkincigelmiyor muydungelmiyor muydunuz
Üçüncügelmiyor muydungelmiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelmekteydimgelmekteydik
İkincigelmekteydingelmekteydiniz
Üçüncügelmekteydigelmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmekte miydimgelmekte miydik
İkincigelmekte miydingelmekte miydiniz
Üçüncügelmekte miydigelmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmemekteydimgelmemekteydik
İkincigelmemekteydingelmemekteydiniz
Üçüncügelmemekteydigelmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmemekte miydimgelmemekte miydik
İkincigelmemekte miydingelmemekte miydiniz
Üçüncügelmemekte miydingelmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelmiştimgelmiştim
İkincigelmiştingelmiştin
Üçüncügelmiştigelmişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmiş miydimgelmiş miydim
İkincigelmiş miydingelmiş miydin
Üçüncügelmiş miydigelmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmemiştimgelmemiştim
İkincigelmemiştingelmemiştin
Üçüncügelmemiştigelmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmemiş miydimgelmemiş miydim
İkincigelmemiş miydingelmemiş miydin
Üçüncügelmemiş miydingelmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelmişmişimgelmişmişiz
İkincigelmişmişsingelmişmişsiniz
Üçüncügelmişmişgelmişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmiş miymişimgelmiş miymişiz
İkincigelmiş miymişsingelmiş miymişsiniz
Üçüncügelmiş miymişgelmişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmemişmişimgelmemişmişiz
İkincigelmemişmişsingelmemişmişsiniz
Üçüncügelmemişmişgelmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmemiş miymişimgelmemiş miymişiz
İkincigelmemiş miymişsingelmemiş miymişsiniz
Üçüncügelmemiş miymişsingelmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelmiş olacağımgelmiş olacağız
İkincigelmiş olacaksıngelmiş olacaksınız
Üçüncügelmiş olacakgelmiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmiş mi olacağımgelmiş mi olacağız
İkincigelmiş mi olacaksıngelmiş mi olacaksınız
Üçüncügelmiş mi olacakgelmiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmemiş olacağımgelmemiş olacağız
İkincigelmemiş olacaksıngelmemiş olacaksınız
Üçüncügelmemiş olacakgelmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmemiş mi olacağımgelmemiş mi olacağız
İkincigelmemiş mi olacaksıngelmemiş mi olacaksınız
Üçüncügelmemiş mi olacaksıngelmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelseymişimgelseymişiz
İkincigelseymişsingelseymişsiniz
Üçüncügelseymişgelselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigelse miymişimgelse miymişiz
İkincigelse miymişsingelse miymişsiniz
Üçüncügelse miymişgelseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmeseymişimgelmeseymişiz
İkincigelmeseymişsingelmeseymişsiniz
Üçüncügelmeseymişgelmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmese miymişimgelmese miymişiz
İkincigelmese miymişsingelmese miymişsiniz
Üçüncügelmese miymişsingelmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigeleceğimgeleceğiz
İkincigeleceksingeleceksiniz
Üçüncügelecekgelecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelecek miyimgelecek miyiz
İkincigelecek misingelecek misiniz
Üçüncügelecek migelecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmeyeceğimgelmeyeceğiz
İkincigelmeyeceksingelmeyeceksiniz
Üçüncügelmeyecekgelmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmeyecek miyimgelmeyecek miyiz
İkincigelmeyecek misingelmeyecek misiniz
Üçüncügelmeyecek misingelmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelecektimgelecektik
İkincigelecektingelecektiniz
Üçüncügelecektigeleceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigelecek miydimgelecek miydik
İkincigelecek miydingelecek miydiniz
Üçüncügelecek miydigelecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmeyecektimgelmeyecektik
İkincigelmeyecektingelmeyecektiniz
Üçüncügelmeyecektigelmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmeyecek miydimgelmeyecek miydik
İkincigelmeyecek miydingelmeyecek miydiniz
Üçüncügelmeyecek miydingelmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelecekmişimgelecekmişiz
İkincigelecekmişingelecekmişiniz
Üçüncügelecekmişgeleceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigelecekmiş miyimgelecekmiş miyiz
İkincigelecekmiş misingelecekmiş misiniz
Üçüncügelecekmiş migeleceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmeyecekmişimgelmeyecekmişiz
İkincigelmeyecekmişingelmeyecekmişiniz
Üçüncügelmeyecekmişgelmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmeyecekmiş miyimgelmeyecekmiş miyiz
İkincigelmeyecekmiş misingelmeyecekmiş misiniz
Üçüncügelmeyecekmiş misingelmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigeleceksemgeleceksek
İkincigeleceksengelecekseniz
Üçüncügeleceksegeleceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincigeleceksem migeleceksek mi
İkincigeleceksen migelecekseniz mi
Üçüncügelecekse migeleceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmeyeceksemgelmeyeceksek
İkincigelmeyeceksengelmeyecekseniz
Üçüncügelmeyeceksegelmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmeyeceksem migelmeyeceksek mi
İkincigelmeyeceksen migelmeyecekseniz mi
Üçüncügelmeyeceksen migelmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelmeliyimgelmeliyiz
İkincigelmelisingelmelisiniz
Üçüncügelmeligelmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmeli miyimgelmeli miyiz
İkincigelmeli misingelmeli misiniz
Üçüncügelmeli migelmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmeliyimgelmeliyiz
İkincigelmelisingelmelisiniz
Üçüncügelmeligelmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmeli miyimgelmeli miyiz
İkincigelmeli misingelmeli misiniz
Üçüncügelmeli misingelmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelmeliydimgelmeliydik
İkincigelmeliydingelmeliydiniz
Üçüncügelmeliydigelmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmeli miydimgelmeli miydik
İkincigelmeli miydingelmeli miydiniz
Üçüncügelmeli miydigelmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmemeliydimgelmemeliydik
İkincigelmemeliydingelmemeliydiniz
Üçüncügelmemeliydigelmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmemeli miydimgelmemeli miydik
İkincigelmemeli miydingelmemeli miydiniz
Üçüncügelmemeli miydingelmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelmeliymişimgelmeliymişiz
İkincigelmeliymişsingelmeliymişsiniz
Üçüncügelmeliymişgelmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmeli miymişimgelmeli miymişiz
İkincigelmeli miymişsingelmeli miymişsiniz
Üçüncügelmeli miymişgelmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmemeliymişimgelmemeliymişiz
İkincigelmemeliymişsingelmemeliymişsiniz
Üçüncügelmemeliymişgelmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmemeli miymişimgelmemeli miymişiz
İkincigelmemeli miymişsingelmemeli miymişsiniz
Üçüncügelmemeli miymişsingelmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelsemgelsek
İkincigelsengelseniz
Üçüncügelsegelseler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelsem migelsek mi
İkincigelsen migelseniz mi
Üçüncügelse migelseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmesemgelmesek
İkincigelmesengelmeseniz
Üçüncügelmesegelmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmesem migelmesek mi
İkincigelmesen migelmeseniz mi
Üçüncügelmesen migelmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigeleyimgelelim
İkincigelesingelesiniz
Üçüncügelegeleler
Soru
TekilÇoğul
Birincigeleyim migelelim mi
İkincigelesin migelesiniz mi
Üçüncügele migeleler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmeyeyimgelmeyelim
İkincigelmeyesingelmeyesiniz
Üçüncügelmeyegelmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmeyeyim migelmeyelim mi
İkincigelmeyesin migelmeyesiniz mi
Üçüncügelmeyesin migelmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigeldiydimgeldik
İkincigeldiydingeldiniz
Üçüncügeldiydigellerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigeldi miydimgeldi miydik
İkincigeldi miydingeldi miydiniz
Üçüncügeldi miydigeldiler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmediydimgeldik
İkincigelmediydingeldiniz
Üçüncügelmediydigellerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmedi miydimgelmedi miydik
İkincigelmedi miydingelmedi miydiniz
Üçüncügelmedi miydingelmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelmiştimgelmiştik
İkincigelmiştingelmiştiniz
Üçüncügelmiştigelmiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmiş miygelmiş miydik
İkincigelmiş miygelmiş miydiniz
Üçüncügelmiştigelmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmemişgelmemiştik
İkincigelmemişgelmemiştiniz
Üçüncügelmemişgelmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmemiş miygelmemiş miydik
İkincigelmemiş miygelmemiş miydiniz
Üçüncügelmemiş miygelmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelecekmişimgelecekmişiz
İkincigelecekmişsingelecekmişsiniz
Üçüncügelecekmişgeleceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigelecek miymişimgelecek miymişiz
İkincigelecek miymişsingelecek miymişsiniz
Üçüncügelecek miymişgelecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmeyecekmişimgelmeyecekmişiz
İkincigelmeyecekmişsingelmeyecekmişsiniz
Üçüncügelmeyecekmişgelmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmeyecek miymişimgelmeyecek miymişiz
İkincigelmeyecek miymişsingelmeyecek miymişsiniz
Üçüncügelmeyecek miymişsingelmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigelecektimgelecektik
İkincigelecektingelecektiniz
Üçüncügelecektigelecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelecek miydimgelecek miydik
İkincigelecek miydingelecek miydiniz
Üçüncügelecek miydigelecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmeyecektimgelmeyecektik
İkincigelmeyecektingelmeyecektiniz
Üçüncügelmeyecektigelmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmeyecek miydimgelmeyecek miydik
İkincigelmeyecek miydingelmeyecek miydiniz
Üçüncügelmeyecek miydingelmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigeleymişimgeleymişiz
İkincigeleymişsingeleymişsiniz
Üçüncügeleymişgelelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigeleymiş miyimgeleymiş miyiz
İkincigeleymiş misingeleymiş misiniz
Üçüncügeleymiş migelelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmeyemişimgelmeyemişiz
İkincigelmeyemişsingelmeyemişsiniz
Üçüncügelmeyemişgelmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmeyemiş miyimgelmeyemiş miyiz
İkincigelmeyemiş misingelmeyemiş misiniz
Üçüncügelmeyemiş misingelmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigeleydimgeleydik
İkincigeleydingeleydiniz
Üçüncügeleydigeleydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigele miydimgele miydik
İkincigele miydingele miydiniz
Üçüncügele miydigeleler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigelmeyeydimgelmeyeydik
İkincigelmeyeydingelmeyeydiniz
Üçüncügelmeyeydigelmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigelmeye miydimgelmeye miydik
İkincigelmeye miydingelmeye miydiniz
Üçüncügelmeye miydingelmeye miydiniz