Türkçede görün fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlugörünmekgörünmek mi
Olumsuzgörünmemekgörünmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünüyorumgörünüyoruz
İkincigörünüyorsungörünüyorsunuz
Üçüncügörünüyorgörünüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünüyor muyumgörünüyor muyuz
İkincigörünüyor musungörünüyor musunuz
Üçüncügörünüyor mugörünüyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmüyorumgörünmüyoruz
İkincigörünmüyorsungörünmüyorsunuz
Üçüncügörünmüyorgörünmüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmüyor muyumgörünmüyor muyuz
İkincigörünmüyor musungörünmüyor musunuz
Üçüncügörünmüyor musungörünmüyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünürümgörünürüz
İkincigörünürsüngörünürsünüz
Üçüncügörünürgörünürler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünür müyümgörünür müyüz
İkincigörünür müsüngörünür müsünüz
Üçüncügörünür mügörünürler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmemgörünmeyiz
İkincigörünmezsingörünmezsiniz
Üçüncügörünmezgörünmezler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmem migörünmez miyiz
İkincigörünmez misingörünmez misiniz
Üçüncügörünmez misingörünmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincigörüngörünün
Üçüncügörünsüngörünsünler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncügörünsün mügörünsünler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincigörünmegörünmeyin
Üçüncügörünmesingörünmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünürdümgörünürdük
İkincigörünürdüngörünürdünüz
Üçüncügörünürdügörünürlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünür müydümgörünür müydük
İkincigörünür müydüngörünür müydünüz
Üçüncügörünür müydügörünürler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmezdimgörünmezdik
İkincigörünmezdingörünmezdiniz
Üçüncügörünmezdigörünmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmez miydimgörünmez miydik
İkincigörünmez miydingörünmez miydiniz
Üçüncügörünmez miydingörünmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünürmüşümgörünürmüşüz
İkincigörünürmüşsüngörünürmüşsünüz
Üçüncügörünürmüşgörünürlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünür müymüşümgörünür müymüşüz
İkincigörünür müymüşsüngörünür müymüşsünüz
Üçüncügörünür müymüşgörünürler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmezmişimgörünmezmişiz
İkincigörünmezmişsingörünmezmişsiniz
Üçüncügörünmezmişgörünmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmez miymişimgörünmez miymişiz
İkincigörünmez miymişsingörünmez miymişsiniz
Üçüncügörünmez miymişsingörünmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigöründümgöründük
İkincigöründüngöründünüz
Üçüncügöründügöründüler
Soru
TekilÇoğul
Birincigöründüm mügöründük mü
İkincigöründün mügöründünüz mü
Üçüncügöründü mügöründüler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmedimgörünmedik
İkincigörünmedingörünmediniz
Üçüncügörünmedigörünmediler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmedim migörünmedik mi
İkincigörünmedin migörünmediniz mi
Üçüncügörünmedin migörünmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünüyormuşumgörünüyormuşuz
İkincigörünüyormuşsungörünüyormuşsunuz
Üçüncügörünüyormuşgörünüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünüyor muymuşumgörünüyor muymuşuz
İkincigörünüyor muymuşsungörünüyor muymuşsunuz
Üçüncügörünüyor muymuşgörünüyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmüyormuşumgörünmüyormuşuz
İkincigörünmüyormuşsungörünmüyormuşsunuz
Üçüncügörünmüyormuşgörünmüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmüyor muymuşumgörünmüyor muymuşuz
İkincigörünmüyor muymuşsungörünmüyor muymuşsunuz
Üçüncügörünmüyor muymuşsungörünmüyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünmekteymişimgörünmekteymişiz
İkincigörünmekteymişsingörünmekteymişsiniz
Üçüncügörünmekteymişgörünmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmekte miymişimgörünmekte miymişiz
İkincigörünmekte miymişsingörünmekte miymişsiniz
Üçüncügörünmekte miymişgörünmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmemekteymişimgörünmemekteymişiz
İkincigörünmemekteymişsingörünmemekteymişsiniz
Üçüncügörünmemekteymişgörünmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmemekte miymişimgörünmemekte miymişiz
İkincigörünmemekte miymişsingörünmemekte miymişsiniz
Üçüncügörünmemekte miymişsingörünmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünmüşümgörünmüşüz
İkincigörünmüşsüngörünmüşsünüz
Üçüncügörünmüşgörünmüşler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmüş müyümgörünmüşüz
İkincigörünmüş müsüngörünmüş müyüz
Üçüncügörünmüş mügörünmüşler mü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmemişimgörünmemişiz
İkincigörünmemişsingörünmemişsiniz
Üçüncügörünmemişgörünmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmemiş miyimgörünmemişiz
İkincigörünmemiş misingörünmemiş miyiz
Üçüncügörünmemiş misingörünmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünüyordumgörünüyorduk
İkincigörünüyordungörünüyordunuz
Üçüncügörünüyordugörünüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünüyor muydumgörünüyor muyduk
İkincigörünüyor muydungörünüyor muydunuz
Üçüncügörünüyor muydugörünüyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmüyordumgörünmüyorduk
İkincigörünmüyordungörünmüyordunuz
Üçüncügörünmüyordugörünmüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmüyor muydumgörünmüyor muyduk
İkincigörünmüyor muydungörünmüyor muydunuz
Üçüncügörünmüyor muydungörünmüyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünmekteydimgörünmekteydik
İkincigörünmekteydingörünmekteydiniz
Üçüncügörünmekteydigörünmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmekte miydimgörünmekte miydik
İkincigörünmekte miydingörünmekte miydiniz
Üçüncügörünmekte miydigörünmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmemekteydimgörünmemekteydik
İkincigörünmemekteydingörünmemekteydiniz
Üçüncügörünmemekteydigörünmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmemekte miydimgörünmemekte miydik
İkincigörünmemekte miydingörünmemekte miydiniz
Üçüncügörünmemekte miydingörünmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünmüştümgörünmüştüm
İkincigörünmüştüngörünmüştün
Üçüncügörünmüştügörünmüşlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmüş müydümgörünmüş müydüm
İkincigörünmüş müydüngörünmüş müydün
Üçüncügörünmüş müydügörünmüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmemiştimgörünmemiştim
İkincigörünmemiştingörünmemiştin
Üçüncügörünmemiştigörünmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmemiş miydimgörünmemiş miydim
İkincigörünmemiş miydingörünmemiş miydin
Üçüncügörünmemiş miydingörünmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünmüşmüşümgörünmüşmüşüz
İkincigörünmüşmüşsüngörünmüşmüşsünüz
Üçüncügörünmüşmüşgörünmüşmüşler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmüş müymüşümgörünmüş müymüşüz
İkincigörünmüş müymüşsüngörünmüş müymüşsünüz
Üçüncügörünmüş müymüşgörünmüşler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmemişmişimgörünmemişmişiz
İkincigörünmemişmişsingörünmemişmişsiniz
Üçüncügörünmemişmişgörünmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmemiş miymişimgörünmemiş miymişiz
İkincigörünmemiş miymişsingörünmemiş miymişsiniz
Üçüncügörünmemiş miymişsingörünmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünmüş olacağımgörünmüş olacağız
İkincigörünmüş olacaksıngörünmüş olacaksınız
Üçüncügörünmüş olacakgörünmüş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmüş mü olacağımgörünmüş mü olacağız
İkincigörünmüş mü olacaksıngörünmüş mü olacaksınız
Üçüncügörünmüş mü olacakgörünmüş mü olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmemiş olacağımgörünmemiş olacağız
İkincigörünmemiş olacaksıngörünmemiş olacaksınız
Üçüncügörünmemiş olacakgörünmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmemiş mi olacağımgörünmemiş mi olacağız
İkincigörünmemiş mi olacaksıngörünmemiş mi olacaksınız
Üçüncügörünmemiş mi olacaksıngörünmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünseymişimgörünseymişiz
İkincigörünseymişsingörünseymişsiniz
Üçüncügörünseymişgörünselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünse miymişimgörünse miymişiz
İkincigörünse miymişsingörünse miymişsiniz
Üçüncügörünse miymişgörünseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmeseymişimgörünmeseymişiz
İkincigörünmeseymişsingörünmeseymişsiniz
Üçüncügörünmeseymişgörünmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmese miymişimgörünmese miymişiz
İkincigörünmese miymişsingörünmese miymişsiniz
Üçüncügörünmese miymişsingörünmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörüneceğimgörüneceğiz
İkincigörüneceksingörüneceksiniz
Üçüncügörünecekgörünecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünecek miyimgörünecek miyiz
İkincigörünecek misingörünecek misiniz
Üçüncügörünecek migörünecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmeyeceğimgörünmeyeceğiz
İkincigörünmeyeceksingörünmeyeceksiniz
Üçüncügörünmeyecekgörünmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmeyecek miyimgörünmeyecek miyiz
İkincigörünmeyecek misingörünmeyecek misiniz
Üçüncügörünmeyecek misingörünmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünecektimgörünecektik
İkincigörünecektingörünecektiniz
Üçüncügörünecektigörüneceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünecek miydimgörünecek miydik
İkincigörünecek miydingörünecek miydiniz
Üçüncügörünecek miydigörünecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmeyecektimgörünmeyecektik
İkincigörünmeyecektingörünmeyecektiniz
Üçüncügörünmeyecektigörünmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmeyecek miydimgörünmeyecek miydik
İkincigörünmeyecek miydingörünmeyecek miydiniz
Üçüncügörünmeyecek miydingörünmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünecekmişimgörünecekmişiz
İkincigörünecekmişingörünecekmişiniz
Üçüncügörünecekmişgörüneceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünecekmiş miyimgörünecekmiş miyiz
İkincigörünecekmiş misingörünecekmiş misiniz
Üçüncügörünecekmiş migörüneceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmeyecekmişimgörünmeyecekmişiz
İkincigörünmeyecekmişingörünmeyecekmişiniz
Üçüncügörünmeyecekmişgörünmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmeyecekmiş miyimgörünmeyecekmiş miyiz
İkincigörünmeyecekmiş misingörünmeyecekmiş misiniz
Üçüncügörünmeyecekmiş misingörünmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörüneceksemgörüneceksek
İkincigörüneceksengörünecekseniz
Üçüncügörüneceksegörüneceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincigörüneceksem migörüneceksek mi
İkincigörüneceksen migörünecekseniz mi
Üçüncügörünecekse migörüneceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmeyeceksemgörünmeyeceksek
İkincigörünmeyeceksengörünmeyecekseniz
Üçüncügörünmeyeceksegörünmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmeyeceksem migörünmeyeceksek mi
İkincigörünmeyeceksen migörünmeyecekseniz mi
Üçüncügörünmeyeceksen migörünmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünmeliyimgörünmeliyiz
İkincigörünmelisingörünmelisiniz
Üçüncügörünmeligörünmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmeli miyimgörünmeli miyiz
İkincigörünmeli misingörünmeli misiniz
Üçüncügörünmeli migörünmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmeliyimgörünmeliyiz
İkincigörünmelisingörünmelisiniz
Üçüncügörünmeligörünmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmeli miyimgörünmeli miyiz
İkincigörünmeli misingörünmeli misiniz
Üçüncügörünmeli misingörünmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünmeliydimgörünmeliydik
İkincigörünmeliydingörünmeliydiniz
Üçüncügörünmeliydigörünmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmeli miydimgörünmeli miydik
İkincigörünmeli miydingörünmeli miydiniz
Üçüncügörünmeli miydigörünmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmemeliydimgörünmemeliydik
İkincigörünmemeliydingörünmemeliydiniz
Üçüncügörünmemeliydigörünmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmemeli miydimgörünmemeli miydik
İkincigörünmemeli miydingörünmemeli miydiniz
Üçüncügörünmemeli miydingörünmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünmeliymişimgörünmeliymişiz
İkincigörünmeliymişsingörünmeliymişsiniz
Üçüncügörünmeliymişgörünmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmeli miymişimgörünmeli miymişiz
İkincigörünmeli miymişsingörünmeli miymişsiniz
Üçüncügörünmeli miymişgörünmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmemeliymişimgörünmemeliymişiz
İkincigörünmemeliymişsingörünmemeliymişsiniz
Üçüncügörünmemeliymişgörünmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmemeli miymişimgörünmemeli miymişiz
İkincigörünmemeli miymişsingörünmemeli miymişsiniz
Üçüncügörünmemeli miymişsingörünmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünsemgörünsek
İkincigörünsengörünseniz
Üçüncügörünsegörünseler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünsem migörünsek mi
İkincigörünsen migörünseniz mi
Üçüncügörünse migörünseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmesemgörünmesek
İkincigörünmesengörünmeseniz
Üçüncügörünmesegörünmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmesem migörünmesek mi
İkincigörünmesen migörünmeseniz mi
Üçüncügörünmesen migörünmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörüneyimgörünelim
İkincigörünesingörünesiniz
Üçüncügörünegörüneler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörüneyim migörünelim mi
İkincigörünesin migörünesiniz mi
Üçüncügörüne migörüneler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmeyeyimgörünmeyelim
İkincigörünmeyesingörünmeyesiniz
Üçüncügörünmeyegörünmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmeyeyim migörünmeyelim mi
İkincigörünmeyesin migörünmeyesiniz mi
Üçüncügörünmeyesin migörünmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigöründüydümgöründük
İkincigöründüydüngöründünüz
Üçüncügöründüydügörünlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigöründü müydümgöründü müydük
İkincigöründü müydüngöründü müydünüz
Üçüncügöründü müydügöründüler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmediydimgöründük
İkincigörünmediydingöründünüz
Üçüncügörünmediydigörünlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmedi miydimgörünmedi miydik
İkincigörünmedi miydingörünmedi miydiniz
Üçüncügörünmedi miydingörünmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünmüştümgörünmüştük
İkincigörünmüştüngörünmüştünüz
Üçüncügörünmüştügörünmüştüler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmüş müygörünmüş müydük
İkincigörünmüş müygörünmüş müydünüz
Üçüncügörünmüştügörünmüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmemişgörünmemiştik
İkincigörünmemişgörünmemiştiniz
Üçüncügörünmemişgörünmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmemiş miygörünmemiş miydik
İkincigörünmemiş miygörünmemiş miydiniz
Üçüncügörünmemiş miygörünmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünecekmişimgörünecekmişiz
İkincigörünecekmişsingörünecekmişsiniz
Üçüncügörünecekmişgörüneceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünecek miymişimgörünecek miymişiz
İkincigörünecek miymişsingörünecek miymişsiniz
Üçüncügörünecek miymişgörünecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmeyecekmişimgörünmeyecekmişiz
İkincigörünmeyecekmişsingörünmeyecekmişsiniz
Üçüncügörünmeyecekmişgörünmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmeyecek miymişimgörünmeyecek miymişiz
İkincigörünmeyecek miymişsingörünmeyecek miymişsiniz
Üçüncügörünmeyecek miymişsingörünmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörünecektimgörünecektik
İkincigörünecektingörünecektiniz
Üçüncügörünecektigörünecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünecek miydimgörünecek miydik
İkincigörünecek miydingörünecek miydiniz
Üçüncügörünecek miydigörünecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmeyecektimgörünmeyecektik
İkincigörünmeyecektingörünmeyecektiniz
Üçüncügörünmeyecektigörünmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmeyecek miydimgörünmeyecek miydik
İkincigörünmeyecek miydingörünmeyecek miydiniz
Üçüncügörünmeyecek miydingörünmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörüneymişimgörüneymişiz
İkincigörüneymişsingörüneymişsiniz
Üçüncügörüneymişgörünelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörüneymiş miyimgörüneymiş miyiz
İkincigörüneymiş misingörüneymiş misiniz
Üçüncügörüneymiş migörünelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmeyemişimgörünmeyemişiz
İkincigörünmeyemişsingörünmeyemişsiniz
Üçüncügörünmeyemişgörünmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmeyemiş miyimgörünmeyemiş miyiz
İkincigörünmeyemiş misingörünmeyemiş misiniz
Üçüncügörünmeyemiş misingörünmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörüneydimgörüneydik
İkincigörüneydingörüneydiniz
Üçüncügörüneydigörüneydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörüne miydimgörüne miydik
İkincigörüne miydingörüne miydiniz
Üçüncügörüne miydigörüneler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörünmeyeydimgörünmeyeydik
İkincigörünmeyeydingörünmeyeydiniz
Üçüncügörünmeyeydigörünmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörünmeye miydimgörünmeye miydik
İkincigörünmeye miydingörünmeye miydiniz
Üçüncügörünmeye miydingörünmeye miydiniz