Türkçede götür fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlugötürmekgötürmek mi
Olumsuzgötürmemekgötürmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürüyorumgötürüyoruz
İkincigötürüyorsungötürüyorsunuz
Üçüncügötürüyorgötürüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürüyor muyumgötürüyor muyuz
İkincigötürüyor musungötürüyor musunuz
Üçüncügötürüyor mugötürüyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmüyorumgötürmüyoruz
İkincigötürmüyorsungötürmüyorsunuz
Üçüncügötürmüyorgötürmüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmüyor muyumgötürmüyor muyuz
İkincigötürmüyor musungötürmüyor musunuz
Üçüncügötürmüyor musungötürmüyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürürümgötürürüz
İkincigötürürsüngötürürsünüz
Üçüncügötürürgötürürler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürür müyümgötürür müyüz
İkincigötürür müsüngötürür müsünüz
Üçüncügötürür mügötürürler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmemgötürmeyiz
İkincigötürmezsingötürmezsiniz
Üçüncügötürmezgötürmezler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmem migötürmez miyiz
İkincigötürmez misingötürmez misiniz
Üçüncügötürmez misingötürmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincigötürgötürün
Üçüncügötürsüngötürsünler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncügötürsün mügötürsünler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincigötürmegötürmeyin
Üçüncügötürmesingötürmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürürdümgötürürdük
İkincigötürürdüngötürürdünüz
Üçüncügötürürdügötürürlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürür müydümgötürür müydük
İkincigötürür müydüngötürür müydünüz
Üçüncügötürür müydügötürürler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmezdimgötürmezdik
İkincigötürmezdingötürmezdiniz
Üçüncügötürmezdigötürmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmez miydimgötürmez miydik
İkincigötürmez miydingötürmez miydiniz
Üçüncügötürmez miydingötürmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürürmüşümgötürürmüşüz
İkincigötürürmüşsüngötürürmüşsünüz
Üçüncügötürürmüşgötürürlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürür müymüşümgötürür müymüşüz
İkincigötürür müymüşsüngötürür müymüşsünüz
Üçüncügötürür müymüşgötürürler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmezmişimgötürmezmişiz
İkincigötürmezmişsingötürmezmişsiniz
Üçüncügötürmezmişgötürmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmez miymişimgötürmez miymişiz
İkincigötürmez miymişsingötürmez miymişsiniz
Üçüncügötürmez miymişsingötürmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürdümgötürdük
İkincigötürdüngötürdünüz
Üçüncügötürdügötürdüler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürdüm mügötürdük mü
İkincigötürdün mügötürdünüz mü
Üçüncügötürdü mügötürdüler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmedimgötürmedik
İkincigötürmedingötürmediniz
Üçüncügötürmedigötürmediler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmedim migötürmedik mi
İkincigötürmedin migötürmediniz mi
Üçüncügötürmedin migötürmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürüyormuşumgötürüyormuşuz
İkincigötürüyormuşsungötürüyormuşsunuz
Üçüncügötürüyormuşgötürüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürüyor muymuşumgötürüyor muymuşuz
İkincigötürüyor muymuşsungötürüyor muymuşsunuz
Üçüncügötürüyor muymuşgötürüyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmüyormuşumgötürmüyormuşuz
İkincigötürmüyormuşsungötürmüyormuşsunuz
Üçüncügötürmüyormuşgötürmüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmüyor muymuşumgötürmüyor muymuşuz
İkincigötürmüyor muymuşsungötürmüyor muymuşsunuz
Üçüncügötürmüyor muymuşsungötürmüyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürmekteymişimgötürmekteymişiz
İkincigötürmekteymişsingötürmekteymişsiniz
Üçüncügötürmekteymişgötürmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmekte miymişimgötürmekte miymişiz
İkincigötürmekte miymişsingötürmekte miymişsiniz
Üçüncügötürmekte miymişgötürmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmemekteymişimgötürmemekteymişiz
İkincigötürmemekteymişsingötürmemekteymişsiniz
Üçüncügötürmemekteymişgötürmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmemekte miymişimgötürmemekte miymişiz
İkincigötürmemekte miymişsingötürmemekte miymişsiniz
Üçüncügötürmemekte miymişsingötürmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürmüşümgötürmüşüz
İkincigötürmüşsüngötürmüşsünüz
Üçüncügötürmüşgötürmüşler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmüş müyümgötürmüşüz
İkincigötürmüş müsüngötürmüş müyüz
Üçüncügötürmüş mügötürmüşler mü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmemişimgötürmemişiz
İkincigötürmemişsingötürmemişsiniz
Üçüncügötürmemişgötürmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmemiş miyimgötürmemişiz
İkincigötürmemiş misingötürmemiş miyiz
Üçüncügötürmemiş misingötürmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürüyordumgötürüyorduk
İkincigötürüyordungötürüyordunuz
Üçüncügötürüyordugötürüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürüyor muydumgötürüyor muyduk
İkincigötürüyor muydungötürüyor muydunuz
Üçüncügötürüyor muydugötürüyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmüyordumgötürmüyorduk
İkincigötürmüyordungötürmüyordunuz
Üçüncügötürmüyordugötürmüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmüyor muydumgötürmüyor muyduk
İkincigötürmüyor muydungötürmüyor muydunuz
Üçüncügötürmüyor muydungötürmüyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürmekteydimgötürmekteydik
İkincigötürmekteydingötürmekteydiniz
Üçüncügötürmekteydigötürmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmekte miydimgötürmekte miydik
İkincigötürmekte miydingötürmekte miydiniz
Üçüncügötürmekte miydigötürmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmemekteydimgötürmemekteydik
İkincigötürmemekteydingötürmemekteydiniz
Üçüncügötürmemekteydigötürmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmemekte miydimgötürmemekte miydik
İkincigötürmemekte miydingötürmemekte miydiniz
Üçüncügötürmemekte miydingötürmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürmüştümgötürmüştüm
İkincigötürmüştüngötürmüştün
Üçüncügötürmüştügötürmüşlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmüş müydümgötürmüş müydüm
İkincigötürmüş müydüngötürmüş müydün
Üçüncügötürmüş müydügötürmüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmemiştimgötürmemiştim
İkincigötürmemiştingötürmemiştin
Üçüncügötürmemiştigötürmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmemiş miydimgötürmemiş miydim
İkincigötürmemiş miydingötürmemiş miydin
Üçüncügötürmemiş miydingötürmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürmüşmüşümgötürmüşmüşüz
İkincigötürmüşmüşsüngötürmüşmüşsünüz
Üçüncügötürmüşmüşgötürmüşmüşler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmüş müymüşümgötürmüş müymüşüz
İkincigötürmüş müymüşsüngötürmüş müymüşsünüz
Üçüncügötürmüş müymüşgötürmüşler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmemişmişimgötürmemişmişiz
İkincigötürmemişmişsingötürmemişmişsiniz
Üçüncügötürmemişmişgötürmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmemiş miymişimgötürmemiş miymişiz
İkincigötürmemiş miymişsingötürmemiş miymişsiniz
Üçüncügötürmemiş miymişsingötürmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürmüş olacağımgötürmüş olacağız
İkincigötürmüş olacaksıngötürmüş olacaksınız
Üçüncügötürmüş olacakgötürmüş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmüş mü olacağımgötürmüş mü olacağız
İkincigötürmüş mü olacaksıngötürmüş mü olacaksınız
Üçüncügötürmüş mü olacakgötürmüş mü olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmemiş olacağımgötürmemiş olacağız
İkincigötürmemiş olacaksıngötürmemiş olacaksınız
Üçüncügötürmemiş olacakgötürmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmemiş mi olacağımgötürmemiş mi olacağız
İkincigötürmemiş mi olacaksıngötürmemiş mi olacaksınız
Üçüncügötürmemiş mi olacaksıngötürmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürseymişimgötürseymişiz
İkincigötürseymişsingötürseymişsiniz
Üçüncügötürseymişgötürselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürse miymişimgötürse miymişiz
İkincigötürse miymişsingötürse miymişsiniz
Üçüncügötürse miymişgötürseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmeseymişimgötürmeseymişiz
İkincigötürmeseymişsingötürmeseymişsiniz
Üçüncügötürmeseymişgötürmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmese miymişimgötürmese miymişiz
İkincigötürmese miymişsingötürmese miymişsiniz
Üçüncügötürmese miymişsingötürmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötüreceğimgötüreceğiz
İkincigötüreceksingötüreceksiniz
Üçüncügötürecekgötürecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürecek miyimgötürecek miyiz
İkincigötürecek misingötürecek misiniz
Üçüncügötürecek migötürecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmeyeceğimgötürmeyeceğiz
İkincigötürmeyeceksingötürmeyeceksiniz
Üçüncügötürmeyecekgötürmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmeyecek miyimgötürmeyecek miyiz
İkincigötürmeyecek misingötürmeyecek misiniz
Üçüncügötürmeyecek misingötürmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürecektimgötürecektik
İkincigötürecektingötürecektiniz
Üçüncügötürecektigötüreceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürecek miydimgötürecek miydik
İkincigötürecek miydingötürecek miydiniz
Üçüncügötürecek miydigötürecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmeyecektimgötürmeyecektik
İkincigötürmeyecektingötürmeyecektiniz
Üçüncügötürmeyecektigötürmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmeyecek miydimgötürmeyecek miydik
İkincigötürmeyecek miydingötürmeyecek miydiniz
Üçüncügötürmeyecek miydingötürmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürecekmişimgötürecekmişiz
İkincigötürecekmişingötürecekmişiniz
Üçüncügötürecekmişgötüreceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürecekmiş miyimgötürecekmiş miyiz
İkincigötürecekmiş misingötürecekmiş misiniz
Üçüncügötürecekmiş migötüreceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmeyecekmişimgötürmeyecekmişiz
İkincigötürmeyecekmişingötürmeyecekmişiniz
Üçüncügötürmeyecekmişgötürmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmeyecekmiş miyimgötürmeyecekmiş miyiz
İkincigötürmeyecekmiş misingötürmeyecekmiş misiniz
Üçüncügötürmeyecekmiş misingötürmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötüreceksemgötüreceksek
İkincigötüreceksengötürecekseniz
Üçüncügötüreceksegötüreceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincigötüreceksem migötüreceksek mi
İkincigötüreceksen migötürecekseniz mi
Üçüncügötürecekse migötüreceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmeyeceksemgötürmeyeceksek
İkincigötürmeyeceksengötürmeyecekseniz
Üçüncügötürmeyeceksegötürmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmeyeceksem migötürmeyeceksek mi
İkincigötürmeyeceksen migötürmeyecekseniz mi
Üçüncügötürmeyeceksen migötürmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürmeliyimgötürmeliyiz
İkincigötürmelisingötürmelisiniz
Üçüncügötürmeligötürmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmeli miyimgötürmeli miyiz
İkincigötürmeli misingötürmeli misiniz
Üçüncügötürmeli migötürmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmeliyimgötürmeliyiz
İkincigötürmelisingötürmelisiniz
Üçüncügötürmeligötürmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmeli miyimgötürmeli miyiz
İkincigötürmeli misingötürmeli misiniz
Üçüncügötürmeli misingötürmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürmeliydimgötürmeliydik
İkincigötürmeliydingötürmeliydiniz
Üçüncügötürmeliydigötürmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmeli miydimgötürmeli miydik
İkincigötürmeli miydingötürmeli miydiniz
Üçüncügötürmeli miydigötürmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmemeliydimgötürmemeliydik
İkincigötürmemeliydingötürmemeliydiniz
Üçüncügötürmemeliydigötürmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmemeli miydimgötürmemeli miydik
İkincigötürmemeli miydingötürmemeli miydiniz
Üçüncügötürmemeli miydingötürmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürmeliymişimgötürmeliymişiz
İkincigötürmeliymişsingötürmeliymişsiniz
Üçüncügötürmeliymişgötürmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmeli miymişimgötürmeli miymişiz
İkincigötürmeli miymişsingötürmeli miymişsiniz
Üçüncügötürmeli miymişgötürmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmemeliymişimgötürmemeliymişiz
İkincigötürmemeliymişsingötürmemeliymişsiniz
Üçüncügötürmemeliymişgötürmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmemeli miymişimgötürmemeli miymişiz
İkincigötürmemeli miymişsingötürmemeli miymişsiniz
Üçüncügötürmemeli miymişsingötürmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürsemgötürsek
İkincigötürsengötürseniz
Üçüncügötürsegötürseler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürsem migötürsek mi
İkincigötürsen migötürseniz mi
Üçüncügötürse migötürseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmesemgötürmesek
İkincigötürmesengötürmeseniz
Üçüncügötürmesegötürmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmesem migötürmesek mi
İkincigötürmesen migötürmeseniz mi
Üçüncügötürmesen migötürmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötüreyimgötürelim
İkincigötüresingötüresiniz
Üçüncügötüregötüreler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötüreyim migötürelim mi
İkincigötüresin migötüresiniz mi
Üçüncügötüre migötüreler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmeyeyimgötürmeyelim
İkincigötürmeyesingötürmeyesiniz
Üçüncügötürmeyegötürmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmeyeyim migötürmeyelim mi
İkincigötürmeyesin migötürmeyesiniz mi
Üçüncügötürmeyesin migötürmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürdüydümgötürdük
İkincigötürdüydüngötürdünüz
Üçüncügötürdüydügötürlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürdü müydümgötürdü müydük
İkincigötürdü müydüngötürdü müydünüz
Üçüncügötürdü müydügötürdüler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmediydimgötürdük
İkincigötürmediydingötürdünüz
Üçüncügötürmediydigötürlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmedi miydimgötürmedi miydik
İkincigötürmedi miydingötürmedi miydiniz
Üçüncügötürmedi miydingötürmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürmüştümgötürmüştük
İkincigötürmüştüngötürmüştünüz
Üçüncügötürmüştügötürmüştüler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmüş müygötürmüş müydük
İkincigötürmüş müygötürmüş müydünüz
Üçüncügötürmüştügötürmüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmemişgötürmemiştik
İkincigötürmemişgötürmemiştiniz
Üçüncügötürmemişgötürmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmemiş miygötürmemiş miydik
İkincigötürmemiş miygötürmemiş miydiniz
Üçüncügötürmemiş miygötürmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürecekmişimgötürecekmişiz
İkincigötürecekmişsingötürecekmişsiniz
Üçüncügötürecekmişgötüreceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürecek miymişimgötürecek miymişiz
İkincigötürecek miymişsingötürecek miymişsiniz
Üçüncügötürecek miymişgötürecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmeyecekmişimgötürmeyecekmişiz
İkincigötürmeyecekmişsingötürmeyecekmişsiniz
Üçüncügötürmeyecekmişgötürmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmeyecek miymişimgötürmeyecek miymişiz
İkincigötürmeyecek miymişsingötürmeyecek miymişsiniz
Üçüncügötürmeyecek miymişsingötürmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötürecektimgötürecektik
İkincigötürecektingötürecektiniz
Üçüncügötürecektigötürecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürecek miydimgötürecek miydik
İkincigötürecek miydingötürecek miydiniz
Üçüncügötürecek miydigötürecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmeyecektimgötürmeyecektik
İkincigötürmeyecektingötürmeyecektiniz
Üçüncügötürmeyecektigötürmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmeyecek miydimgötürmeyecek miydik
İkincigötürmeyecek miydingötürmeyecek miydiniz
Üçüncügötürmeyecek miydingötürmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötüreymişimgötüreymişiz
İkincigötüreymişsingötüreymişsiniz
Üçüncügötüreymişgötürelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigötüreymiş miyimgötüreymiş miyiz
İkincigötüreymiş misingötüreymiş misiniz
Üçüncügötüreymiş migötürelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmeyemişimgötürmeyemişiz
İkincigötürmeyemişsingötürmeyemişsiniz
Üçüncügötürmeyemişgötürmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmeyemiş miyimgötürmeyemiş miyiz
İkincigötürmeyemiş misingötürmeyemiş misiniz
Üçüncügötürmeyemiş misingötürmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigötüreydimgötüreydik
İkincigötüreydingötüreydiniz
Üçüncügötüreydigötüreydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigötüre miydimgötüre miydik
İkincigötüre miydingötüre miydiniz
Üçüncügötüre miydigötüreler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigötürmeyeydimgötürmeyeydik
İkincigötürmeyeydingötürmeyeydiniz
Üçüncügötürmeyeydigötürmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigötürmeye miydimgötürmeye miydik
İkincigötürmeye miydingötürmeye miydiniz
Üçüncügötürmeye miydingötürmeye miydiniz