Türkçede ilgilen fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumluilgilenmekilgilenmek mi
Olumsuzilgilenmemekilgilenmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgileniyorumilgileniyoruz
İkinciilgileniyorsunilgileniyorsunuz
Üçüncüilgileniyorilgileniyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgileniyor muyumilgileniyor muyuz
İkinciilgileniyor musunilgileniyor musunuz
Üçüncüilgileniyor muilgileniyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmiyorumilgilenmiyoruz
İkinciilgilenmiyorsunilgilenmiyorsunuz
Üçüncüilgilenmiyorilgilenmiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmiyor muyumilgilenmiyor muyuz
İkinciilgilenmiyor musunilgilenmiyor musunuz
Üçüncüilgilenmiyor musunilgilenmiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenirimilgileniriz
İkinciilgilenirsinilgilenirsiniz
Üçüncüilgilenirilgilenirler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenir miyimilgilenir miyiz
İkinciilgilenir misinilgilenir misiniz
Üçüncüilgilenir miilgilenirler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemilgilenmeyiz
İkinciilgilenmezsinilgilenmezsiniz
Üçüncüilgilenmezilgilenmezler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmem miilgilenmez miyiz
İkinciilgilenmez misinilgilenmez misiniz
Üçüncüilgilenmez misinilgilenmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciilgilenilgilenin
Üçüncüilgilensinilgilensinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüilgilensin miilgilensinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciilgilenmeilgilenmeyin
Üçüncüilgilenmesinilgilenmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenirdimilgilenirdik
İkinciilgilenirdinilgilenirdiniz
Üçüncüilgilenirdiilgilenirlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenir miydimilgilenir miydik
İkinciilgilenir miydinilgilenir miydiniz
Üçüncüilgilenir miydiilgilenirler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmezdimilgilenmezdik
İkinciilgilenmezdinilgilenmezdiniz
Üçüncüilgilenmezdiilgilenmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmez miydimilgilenmez miydik
İkinciilgilenmez miydinilgilenmez miydiniz
Üçüncüilgilenmez miydinilgilenmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenirmişimilgilenirmişiz
İkinciilgilenirmişsinilgilenirmişsiniz
Üçüncüilgilenirmişilgilenirlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenir miymişimilgilenir miymişiz
İkinciilgilenir miymişsinilgilenir miymişsiniz
Üçüncüilgilenir miymişilgilenirler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmezmişimilgilenmezmişiz
İkinciilgilenmezmişsinilgilenmezmişsiniz
Üçüncüilgilenmezmişilgilenmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmez miymişimilgilenmez miymişiz
İkinciilgilenmez miymişsinilgilenmez miymişsiniz
Üçüncüilgilenmez miymişsinilgilenmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilendimilgilendik
İkinciilgilendinilgilendiniz
Üçüncüilgilendiilgilendiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilendim miilgilendik mi
İkinciilgilendin miilgilendiniz mi
Üçüncüilgilendi miilgilendiler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmedimilgilenmedik
İkinciilgilenmedinilgilenmediniz
Üçüncüilgilenmediilgilenmediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmedim miilgilenmedik mi
İkinciilgilenmedin miilgilenmediniz mi
Üçüncüilgilenmedin miilgilenmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgileniyormuşumilgileniyormuşuz
İkinciilgileniyormuşsunilgileniyormuşsunuz
Üçüncüilgileniyormuşilgileniyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgileniyor muymuşumilgileniyor muymuşuz
İkinciilgileniyor muymuşsunilgileniyor muymuşsunuz
Üçüncüilgileniyor muymuşilgileniyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmiyormuşumilgilenmiyormuşuz
İkinciilgilenmiyormuşsunilgilenmiyormuşsunuz
Üçüncüilgilenmiyormuşilgilenmiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmiyor muymuşumilgilenmiyor muymuşuz
İkinciilgilenmiyor muymuşsunilgilenmiyor muymuşsunuz
Üçüncüilgilenmiyor muymuşsunilgilenmiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenmekteymişimilgilenmekteymişiz
İkinciilgilenmekteymişsinilgilenmekteymişsiniz
Üçüncüilgilenmekteymişilgilenmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmekte miymişimilgilenmekte miymişiz
İkinciilgilenmekte miymişsinilgilenmekte miymişsiniz
Üçüncüilgilenmekte miymişilgilenmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemekteymişimilgilenmemekteymişiz
İkinciilgilenmemekteymişsinilgilenmemekteymişsiniz
Üçüncüilgilenmemekteymişilgilenmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemekte miymişimilgilenmemekte miymişiz
İkinciilgilenmemekte miymişsinilgilenmemekte miymişsiniz
Üçüncüilgilenmemekte miymişsinilgilenmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenmişimilgilenmişiz
İkinciilgilenmişsinilgilenmişsiniz
Üçüncüilgilenmişilgilenmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmiş miyimilgilenmişiz
İkinciilgilenmiş misinilgilenmiş miyiz
Üçüncüilgilenmiş miilgilenmişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemişimilgilenmemişiz
İkinciilgilenmemişsinilgilenmemişsiniz
Üçüncüilgilenmemişilgilenmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemiş miyimilgilenmemişiz
İkinciilgilenmemiş misinilgilenmemiş miyiz
Üçüncüilgilenmemiş misinilgilenmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgileniyordumilgileniyorduk
İkinciilgileniyordunilgileniyordunuz
Üçüncüilgileniyorduilgileniyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgileniyor muydumilgileniyor muyduk
İkinciilgileniyor muydunilgileniyor muydunuz
Üçüncüilgileniyor muyduilgileniyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmiyordumilgilenmiyorduk
İkinciilgilenmiyordunilgilenmiyordunuz
Üçüncüilgilenmiyorduilgilenmiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmiyor muydumilgilenmiyor muyduk
İkinciilgilenmiyor muydunilgilenmiyor muydunuz
Üçüncüilgilenmiyor muydunilgilenmiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenmekteydimilgilenmekteydik
İkinciilgilenmekteydinilgilenmekteydiniz
Üçüncüilgilenmekteydiilgilenmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmekte miydimilgilenmekte miydik
İkinciilgilenmekte miydinilgilenmekte miydiniz
Üçüncüilgilenmekte miydiilgilenmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemekteydimilgilenmemekteydik
İkinciilgilenmemekteydinilgilenmemekteydiniz
Üçüncüilgilenmemekteydiilgilenmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemekte miydimilgilenmemekte miydik
İkinciilgilenmemekte miydinilgilenmemekte miydiniz
Üçüncüilgilenmemekte miydinilgilenmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenmiştimilgilenmiştim
İkinciilgilenmiştinilgilenmiştin
Üçüncüilgilenmiştiilgilenmişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmiş miydimilgilenmiş miydim
İkinciilgilenmiş miydinilgilenmiş miydin
Üçüncüilgilenmiş miydiilgilenmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemiştimilgilenmemiştim
İkinciilgilenmemiştinilgilenmemiştin
Üçüncüilgilenmemiştiilgilenmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemiş miydimilgilenmemiş miydim
İkinciilgilenmemiş miydinilgilenmemiş miydin
Üçüncüilgilenmemiş miydinilgilenmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenmişmişimilgilenmişmişiz
İkinciilgilenmişmişsinilgilenmişmişsiniz
Üçüncüilgilenmişmişilgilenmişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmiş miymişimilgilenmiş miymişiz
İkinciilgilenmiş miymişsinilgilenmiş miymişsiniz
Üçüncüilgilenmiş miymişilgilenmişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemişmişimilgilenmemişmişiz
İkinciilgilenmemişmişsinilgilenmemişmişsiniz
Üçüncüilgilenmemişmişilgilenmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemiş miymişimilgilenmemiş miymişiz
İkinciilgilenmemiş miymişsinilgilenmemiş miymişsiniz
Üçüncüilgilenmemiş miymişsinilgilenmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenmiş olacağımilgilenmiş olacağız
İkinciilgilenmiş olacaksınilgilenmiş olacaksınız
Üçüncüilgilenmiş olacakilgilenmiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmiş mi olacağımilgilenmiş mi olacağız
İkinciilgilenmiş mi olacaksınilgilenmiş mi olacaksınız
Üçüncüilgilenmiş mi olacakilgilenmiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemiş olacağımilgilenmemiş olacağız
İkinciilgilenmemiş olacaksınilgilenmemiş olacaksınız
Üçüncüilgilenmemiş olacakilgilenmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemiş mi olacağımilgilenmemiş mi olacağız
İkinciilgilenmemiş mi olacaksınilgilenmemiş mi olacaksınız
Üçüncüilgilenmemiş mi olacaksınilgilenmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenseymişimilgilenseymişiz
İkinciilgilenseymişsinilgilenseymişsiniz
Üçüncüilgilenseymişilgilenselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilense miymişimilgilense miymişiz
İkinciilgilense miymişsinilgilense miymişsiniz
Üçüncüilgilense miymişilgilenseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeseymişimilgilenmeseymişiz
İkinciilgilenmeseymişsinilgilenmeseymişsiniz
Üçüncüilgilenmeseymişilgilenmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmese miymişimilgilenmese miymişiz
İkinciilgilenmese miymişsinilgilenmese miymişsiniz
Üçüncüilgilenmese miymişsinilgilenmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgileneceğimilgileneceğiz
İkinciilgileneceksinilgileneceksiniz
Üçüncüilgilenecekilgilenecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenecek miyimilgilenecek miyiz
İkinciilgilenecek misinilgilenecek misiniz
Üçüncüilgilenecek miilgilenecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyeceğimilgilenmeyeceğiz
İkinciilgilenmeyeceksinilgilenmeyeceksiniz
Üçüncüilgilenmeyecekilgilenmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyecek miyimilgilenmeyecek miyiz
İkinciilgilenmeyecek misinilgilenmeyecek misiniz
Üçüncüilgilenmeyecek misinilgilenmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenecektimilgilenecektik
İkinciilgilenecektinilgilenecektiniz
Üçüncüilgilenecektiilgileneceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenecek miydimilgilenecek miydik
İkinciilgilenecek miydinilgilenecek miydiniz
Üçüncüilgilenecek miydiilgilenecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyecektimilgilenmeyecektik
İkinciilgilenmeyecektinilgilenmeyecektiniz
Üçüncüilgilenmeyecektiilgilenmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyecek miydimilgilenmeyecek miydik
İkinciilgilenmeyecek miydinilgilenmeyecek miydiniz
Üçüncüilgilenmeyecek miydinilgilenmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenecekmişimilgilenecekmişiz
İkinciilgilenecekmişinilgilenecekmişiniz
Üçüncüilgilenecekmişilgileneceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenecekmiş miyimilgilenecekmiş miyiz
İkinciilgilenecekmiş misinilgilenecekmiş misiniz
Üçüncüilgilenecekmiş miilgileneceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyecekmişimilgilenmeyecekmişiz
İkinciilgilenmeyecekmişinilgilenmeyecekmişiniz
Üçüncüilgilenmeyecekmişilgilenmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyecekmiş miyimilgilenmeyecekmiş miyiz
İkinciilgilenmeyecekmiş misinilgilenmeyecekmiş misiniz
Üçüncüilgilenmeyecekmiş misinilgilenmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgileneceksemilgileneceksek
İkinciilgileneceksenilgilenecekseniz
Üçüncüilgilenecekseilgileneceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgileneceksem miilgileneceksek mi
İkinciilgileneceksen miilgilenecekseniz mi
Üçüncüilgilenecekse miilgileneceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyeceksemilgilenmeyeceksek
İkinciilgilenmeyeceksenilgilenmeyecekseniz
Üçüncüilgilenmeyecekseilgilenmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyeceksem miilgilenmeyeceksek mi
İkinciilgilenmeyeceksen miilgilenmeyecekseniz mi
Üçüncüilgilenmeyeceksen miilgilenmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeliyimilgilenmeliyiz
İkinciilgilenmelisinilgilenmelisiniz
Üçüncüilgilenmeliilgilenmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeli miyimilgilenmeli miyiz
İkinciilgilenmeli misinilgilenmeli misiniz
Üçüncüilgilenmeli miilgilenmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeliyimilgilenmeliyiz
İkinciilgilenmelisinilgilenmelisiniz
Üçüncüilgilenmeliilgilenmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeli miyimilgilenmeli miyiz
İkinciilgilenmeli misinilgilenmeli misiniz
Üçüncüilgilenmeli misinilgilenmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeliydimilgilenmeliydik
İkinciilgilenmeliydinilgilenmeliydiniz
Üçüncüilgilenmeliydiilgilenmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeli miydimilgilenmeli miydik
İkinciilgilenmeli miydinilgilenmeli miydiniz
Üçüncüilgilenmeli miydiilgilenmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemeliydimilgilenmemeliydik
İkinciilgilenmemeliydinilgilenmemeliydiniz
Üçüncüilgilenmemeliydiilgilenmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemeli miydimilgilenmemeli miydik
İkinciilgilenmemeli miydinilgilenmemeli miydiniz
Üçüncüilgilenmemeli miydinilgilenmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeliymişimilgilenmeliymişiz
İkinciilgilenmeliymişsinilgilenmeliymişsiniz
Üçüncüilgilenmeliymişilgilenmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeli miymişimilgilenmeli miymişiz
İkinciilgilenmeli miymişsinilgilenmeli miymişsiniz
Üçüncüilgilenmeli miymişilgilenmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemeliymişimilgilenmemeliymişiz
İkinciilgilenmemeliymişsinilgilenmemeliymişsiniz
Üçüncüilgilenmemeliymişilgilenmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemeli miymişimilgilenmemeli miymişiz
İkinciilgilenmemeli miymişsinilgilenmemeli miymişsiniz
Üçüncüilgilenmemeli miymişsinilgilenmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilensemilgilensek
İkinciilgilensenilgilenseniz
Üçüncüilgilenseilgilenseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilensem miilgilensek mi
İkinciilgilensen miilgilenseniz mi
Üçüncüilgilense miilgilenseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmesemilgilenmesek
İkinciilgilenmesenilgilenmeseniz
Üçüncüilgilenmeseilgilenmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmesem miilgilenmesek mi
İkinciilgilenmesen miilgilenmeseniz mi
Üçüncüilgilenmesen miilgilenmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgileneyimilgilenelim
İkinciilgilenesinilgilenesiniz
Üçüncüilgileneilgileneler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgileneyim miilgilenelim mi
İkinciilgilenesin miilgilenesiniz mi
Üçüncüilgilene miilgileneler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyeyimilgilenmeyelim
İkinciilgilenmeyesinilgilenmeyesiniz
Üçüncüilgilenmeyeilgilenmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyeyim miilgilenmeyelim mi
İkinciilgilenmeyesin miilgilenmeyesiniz mi
Üçüncüilgilenmeyesin miilgilenmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilendiydimilgilendik
İkinciilgilendiydinilgilendiniz
Üçüncüilgilendiydiilgilenlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilendi miydimilgilendi miydik
İkinciilgilendi miydinilgilendi miydiniz
Üçüncüilgilendi miydiilgilendiler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmediydimilgilendik
İkinciilgilenmediydinilgilendiniz
Üçüncüilgilenmediydiilgilenlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmedi miydimilgilenmedi miydik
İkinciilgilenmedi miydinilgilenmedi miydiniz
Üçüncüilgilenmedi miydinilgilenmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenmiştimilgilenmiştik
İkinciilgilenmiştinilgilenmiştiniz
Üçüncüilgilenmiştiilgilenmiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmiş miyilgilenmiş miydik
İkinciilgilenmiş miyilgilenmiş miydiniz
Üçüncüilgilenmiştiilgilenmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemişilgilenmemiştik
İkinciilgilenmemişilgilenmemiştiniz
Üçüncüilgilenmemişilgilenmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmemiş miyilgilenmemiş miydik
İkinciilgilenmemiş miyilgilenmemiş miydiniz
Üçüncüilgilenmemiş miyilgilenmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenecekmişimilgilenecekmişiz
İkinciilgilenecekmişsinilgilenecekmişsiniz
Üçüncüilgilenecekmişilgileneceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenecek miymişimilgilenecek miymişiz
İkinciilgilenecek miymişsinilgilenecek miymişsiniz
Üçüncüilgilenecek miymişilgilenecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyecekmişimilgilenmeyecekmişiz
İkinciilgilenmeyecekmişsinilgilenmeyecekmişsiniz
Üçüncüilgilenmeyecekmişilgilenmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyecek miymişimilgilenmeyecek miymişiz
İkinciilgilenmeyecek miymişsinilgilenmeyecek miymişsiniz
Üçüncüilgilenmeyecek miymişsinilgilenmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgilenecektimilgilenecektik
İkinciilgilenecektinilgilenecektiniz
Üçüncüilgilenecektiilgilenecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenecek miydimilgilenecek miydik
İkinciilgilenecek miydinilgilenecek miydiniz
Üçüncüilgilenecek miydiilgilenecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyecektimilgilenmeyecektik
İkinciilgilenmeyecektinilgilenmeyecektiniz
Üçüncüilgilenmeyecektiilgilenmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyecek miydimilgilenmeyecek miydik
İkinciilgilenmeyecek miydinilgilenmeyecek miydiniz
Üçüncüilgilenmeyecek miydinilgilenmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgileneymişimilgileneymişiz
İkinciilgileneymişsinilgileneymişsiniz
Üçüncüilgileneymişilgilenelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgileneymiş miyimilgileneymiş miyiz
İkinciilgileneymiş misinilgileneymiş misiniz
Üçüncüilgileneymiş miilgilenelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyemişimilgilenmeyemişiz
İkinciilgilenmeyemişsinilgilenmeyemişsiniz
Üçüncüilgilenmeyemişilgilenmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyemiş miyimilgilenmeyemiş miyiz
İkinciilgilenmeyemiş misinilgilenmeyemiş misiniz
Üçüncüilgilenmeyemiş misinilgilenmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilgileneydimilgileneydik
İkinciilgileneydinilgileneydiniz
Üçüncüilgileneydiilgileneydiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilene miydimilgilene miydik
İkinciilgilene miydinilgilene miydiniz
Üçüncüilgilene miydiilgileneler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeyeydimilgilenmeyeydik
İkinciilgilenmeyeydinilgilenmeyeydiniz
Üçüncüilgilenmeyeydiilgilenmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilgilenmeye miydimilgilenmeye miydik
İkinciilgilenmeye miydinilgilenmeye miydiniz
Üçüncüilgilenmeye miydinilgilenmeye miydiniz