Türkçede incele fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumluincelemekincelemek mi
Olumsuzincelememekincelememek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciinceliyoruminceliyoruz
İkinciinceliyorsuninceliyorsunuz
Üçüncüinceliyorinceliyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceliyor muyuminceliyor muyuz
İkinciinceliyor musuninceliyor musunuz
Üçüncüinceliyor muinceliyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemiyorumincelemiyoruz
İkinciincelemiyorsunincelemiyorsunuz
Üçüncüincelemiyorincelemiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemiyor muyumincelemiyor muyuz
İkinciincelemiyor musunincelemiyor musunuz
Üçüncüincelemiyor musunincelemiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciinceleriminceleriz
İkinciincelersinincelersiniz
Üçüncüincelerincelerler
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceler miyiminceler miyiz
İkinciinceler misininceler misiniz
Üçüncüinceler miincelerler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelememincelemeyiz
İkinciincelemezsinincelemezsiniz
Üçüncüincelemezincelemezler
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemem miincelemez miyiz
İkinciincelemez misinincelemez misiniz
Üçüncüincelemez misinincelemez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciinceleinceleyin
Üçüncüincelesinincelesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüincelesin miincelesinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciincelemeincelemeyin
Üçüncüincelemesinincelemesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciincelerdimincelerdik
İkinciincelerdinincelerdiniz
Üçüncüincelerdiincelerlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceler miydiminceler miydik
İkinciinceler miydininceler miydiniz
Üçüncüinceler miydiincelerler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemezdimincelemezdik
İkinciincelemezdinincelemezdiniz
Üçüncüincelemezdiincelemezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemez miydimincelemez miydik
İkinciincelemez miydinincelemez miydiniz
Üçüncüincelemez miydinincelemez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciincelermişimincelermişiz
İkinciincelermişsinincelermişsiniz
Üçüncüincelermişincelerlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceler miymişiminceler miymişiz
İkinciinceler miymişsininceler miymişsiniz
Üçüncüinceler miymişincelerler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemezmişimincelemezmişiz
İkinciincelemezmişsinincelemezmişsiniz
Üçüncüincelemezmişincelemezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemez miymişimincelemez miymişiz
İkinciincelemez miymişsinincelemez miymişsiniz
Üçüncüincelemez miymişsinincelemez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciincelediminceledik
İkinciinceledinincelediniz
Üçüncüincelediincelediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceledim miinceledik mi
İkinciinceledin miincelediniz mi
Üçüncüinceledi miincelediler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemedimincelemedik
İkinciincelemedinincelemediniz
Üçüncüincelemediincelemediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemedim miincelemedik mi
İkinciincelemedin miincelemediniz mi
Üçüncüincelemedin miincelemediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciinceliyormuşuminceliyormuşuz
İkinciinceliyormuşsuninceliyormuşsunuz
Üçüncüinceliyormuşinceliyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceliyor muymuşuminceliyor muymuşuz
İkinciinceliyor muymuşsuninceliyor muymuşsunuz
Üçüncüinceliyor muymuşinceliyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemiyormuşumincelemiyormuşuz
İkinciincelemiyormuşsunincelemiyormuşsunuz
Üçüncüincelemiyormuşincelemiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemiyor muymuşumincelemiyor muymuşuz
İkinciincelemiyor muymuşsunincelemiyor muymuşsunuz
Üçüncüincelemiyor muymuşsunincelemiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciincelemekteymişimincelemekteymişiz
İkinciincelemekteymişsinincelemekteymişsiniz
Üçüncüincelemekteymişincelemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemekte miymişimincelemekte miymişiz
İkinciincelemekte miymişsinincelemekte miymişsiniz
Üçüncüincelemekte miymişincelemekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelememekteymişimincelememekteymişiz
İkinciincelememekteymişsinincelememekteymişsiniz
Üçüncüincelememekteymişincelememektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelememekte miymişimincelememekte miymişiz
İkinciincelememekte miymişsinincelememekte miymişsiniz
Üçüncüincelememekte miymişsinincelememekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciincelemişimincelemişiz
İkinciincelemişsinincelemişsiniz
Üçüncüincelemişincelemişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemiş miyimincelemişiz
İkinciincelemiş misinincelemiş miyiz
Üçüncüincelemiş miincelemişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelememişimincelememişiz
İkinciincelememişsinincelememişsiniz
Üçüncüincelememişincelememişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelememiş miyimincelememişiz
İkinciincelememiş misinincelememiş miyiz
Üçüncüincelememiş misinincelememiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciinceliyorduminceliyorduk
İkinciinceliyorduninceliyordunuz
Üçüncüinceliyorduinceliyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceliyor muyduminceliyor muyduk
İkinciinceliyor muyduninceliyor muydunuz
Üçüncüinceliyor muyduinceliyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemiyordumincelemiyorduk
İkinciincelemiyordunincelemiyordunuz
Üçüncüincelemiyorduincelemiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemiyor muydumincelemiyor muyduk
İkinciincelemiyor muydunincelemiyor muydunuz
Üçüncüincelemiyor muydunincelemiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciincelemekteydimincelemekteydik
İkinciincelemekteydinincelemekteydiniz
Üçüncüincelemekteydiincelemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemekte miydimincelemekte miydik
İkinciincelemekte miydinincelemekte miydiniz
Üçüncüincelemekte miydiincelemekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelememekteydimincelememekteydik
İkinciincelememekteydinincelememekteydiniz
Üçüncüincelememekteydiincelememektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelememekte miydimincelememekte miydik
İkinciincelememekte miydinincelememekte miydiniz
Üçüncüincelememekte miydinincelememekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciincelemiştimincelemiştim
İkinciincelemiştinincelemiştin
Üçüncüincelemiştiincelemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemiş miydimincelemiş miydim
İkinciincelemiş miydinincelemiş miydin
Üçüncüincelemiş miydiincelemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelememiştimincelememiştim
İkinciincelememiştinincelememiştin
Üçüncüincelememiştiincelememişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelememiş miydimincelememiş miydim
İkinciincelememiş miydinincelememiş miydin
Üçüncüincelememiş miydinincelememiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciincelemişmişimincelemişmişiz
İkinciincelemişmişsinincelemişmişsiniz
Üçüncüincelemişmişincelemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemiş miymişimincelemiş miymişiz
İkinciincelemiş miymişsinincelemiş miymişsiniz
Üçüncüincelemiş miymişincelemişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelememişmişimincelememişmişiz
İkinciincelememişmişsinincelememişmişsiniz
Üçüncüincelememişmişincelememişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelememiş miymişimincelememiş miymişiz
İkinciincelememiş miymişsinincelememiş miymişsiniz
Üçüncüincelememiş miymişsinincelememiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciincelemiş olacağımincelemiş olacağız
İkinciincelemiş olacaksınincelemiş olacaksınız
Üçüncüincelemiş olacakincelemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemiş mi olacağımincelemiş mi olacağız
İkinciincelemiş mi olacaksınincelemiş mi olacaksınız
Üçüncüincelemiş mi olacakincelemiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelememiş olacağımincelememiş olacağız
İkinciincelememiş olacaksınincelememiş olacaksınız
Üçüncüincelememiş olacakincelememiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelememiş mi olacağımincelememiş mi olacağız
İkinciincelememiş mi olacaksınincelememiş mi olacaksınız
Üçüncüincelememiş mi olacaksınincelememiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciinceleseymişiminceleseymişiz
İkinciinceleseymişsininceleseymişsiniz
Üçüncüinceleseymişinceleselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelese miymişimincelese miymişiz
İkinciincelese miymişsinincelese miymişsiniz
Üçüncüincelese miymişinceleseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemeseymişimincelemeseymişiz
İkinciincelemeseymişsinincelemeseymişsiniz
Üçüncüincelemeseymişincelemeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemese miymişimincelemese miymişiz
İkinciincelemese miymişsinincelemese miymişsiniz
Üçüncüincelemese miymişsinincelemese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciinceleyeceğiminceleyeceğiz
İkinciinceleyeceksininceleyeceksiniz
Üçüncüinceleyecekinceleyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceleyecek miyiminceleyecek miyiz
İkinciinceleyecek misininceleyecek misiniz
Üçüncüinceleyecek miinceleyecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemeyeceğimincelemeyeceğiz
İkinciincelemeyeceksinincelemeyeceksiniz
Üçüncüincelemeyecekincelemeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemeyecek miyimincelemeyecek miyiz
İkinciincelemeyecek misinincelemeyecek misiniz
Üçüncüincelemeyecek misinincelemeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciinceleyecektiminceleyecektik
İkinciinceleyecektininceleyecektiniz
Üçüncüinceleyecektiinceleyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceleyecek miydiminceleyecek miydik
İkinciinceleyecek miydininceleyecek miydiniz
Üçüncüinceleyecek miydiinceleyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemeyecektimincelemeyecektik
İkinciincelemeyecektinincelemeyecektiniz
Üçüncüincelemeyecektiincelemeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemeyecek miydimincelemeyecek miydik
İkinciincelemeyecek miydinincelemeyecek miydiniz
Üçüncüincelemeyecek miydinincelemeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciinceleyecekmişiminceleyecekmişiz
İkinciinceleyecekmişininceleyecekmişiniz
Üçüncüinceleyecekmişinceleyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceleyecekmiş miyiminceleyecekmiş miyiz
İkinciinceleyecekmiş misininceleyecekmiş misiniz
Üçüncüinceleyecekmiş miinceleyeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemeyecekmişimincelemeyecekmişiz
İkinciincelemeyecekmişinincelemeyecekmişiniz
Üçüncüincelemeyecekmişincelemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemeyecekmiş miyimincelemeyecekmiş miyiz
İkinciincelemeyecekmiş misinincelemeyecekmiş misiniz
Üçüncüincelemeyecekmiş misinincelemeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciinceleyecekseminceleyeceksek
İkinciinceleyecekseninceleyecekseniz
Üçüncüinceleyecekseinceleyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceleyeceksem miinceleyeceksek mi
İkinciinceleyeceksen miinceleyecekseniz mi
Üçüncüinceleyecekse miinceleyeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemeyeceksemincelemeyeceksek
İkinciincelemeyeceksenincelemeyecekseniz
Üçüncüincelemeyecekseincelemeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemeyeceksem miincelemeyeceksek mi
İkinciincelemeyeceksen miincelemeyecekseniz mi
Üçüncüincelemeyeceksen miincelemeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciincelemeliyimincelemeliyiz
İkinciincelemelisinincelemelisiniz
Üçüncüincelemeliincelemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemeli miyimincelemeli miyiz
İkinciincelemeli misinincelemeli misiniz
Üçüncüincelemeli miincelemeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemeliyimincelemeliyiz
İkinciincelemelisinincelemelisiniz
Üçüncüincelemeliincelemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemeli miyimincelemeli miyiz
İkinciincelemeli misinincelemeli misiniz
Üçüncüincelemeli misinincelemeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciincelemeliydimincelemeliydik
İkinciincelemeliydinincelemeliydiniz
Üçüncüincelemeliydiincelemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemeli miydimincelemeli miydik
İkinciincelemeli miydinincelemeli miydiniz
Üçüncüincelemeli miydiincelemeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelememeliydimincelememeliydik
İkinciincelememeliydinincelememeliydiniz
Üçüncüincelememeliydiincelememelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelememeli miydimincelememeli miydik
İkinciincelememeli miydinincelememeli miydiniz
Üçüncüincelememeli miydinincelememeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciincelemeliymişimincelemeliymişiz
İkinciincelemeliymişsinincelemeliymişsiniz
Üçüncüincelemeliymişincelemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemeli miymişimincelemeli miymişiz
İkinciincelemeli miymişsinincelemeli miymişsiniz
Üçüncüincelemeli miymişincelemeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelememeliymişimincelememeliymişiz
İkinciincelememeliymişsinincelememeliymişsiniz
Üçüncüincelememeliymişincelememelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelememeli miymişimincelememeli miymişiz
İkinciincelememeli miymişsinincelememeli miymişsiniz
Üçüncüincelememeli miymişsinincelememeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciincelesemincelesek
İkinciinceleseninceleseniz
Üçüncüinceleseinceleseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelesem miincelesek mi
İkinciincelesen miinceleseniz mi
Üçüncüincelese miinceleseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemesemincelemesek
İkinciincelemesenincelemeseniz
Üçüncüincelemeseincelemeseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemesem miincelemesek mi
İkinciincelemesen miincelemeseniz mi
Üçüncüincelemesen miincelemeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciinceleyeyiminceleyelim
İkinciinceleyesininceleyesiniz
Üçüncüinceleyeinceleyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceleyeyim miinceleyelim mi
İkinciinceleyesin miinceleyesiniz mi
Üçüncüinceleye miinceleyeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemeyeyimincelemeyelim
İkinciincelemeyesinincelemeyesiniz
Üçüncüincelemeyeincelemeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemeyeyim miincelemeyelim mi
İkinciincelemeyesin miincelemeyesiniz mi
Üçüncüincelemeyesin miincelemeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciincelediydiminceleydik
İkinciincelediydininceleydiniz
Üçüncüincelediydiincelelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceledi miydiminceledi miydik
İkinciinceledi miydininceledi miydiniz
Üçüncüinceledi miydiincelediler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemediydiminceleydik
İkinciincelemediydininceleydiniz
Üçüncüincelemediydiincelelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemedi miydimincelemedi miydik
İkinciincelemedi miydinincelemedi miydiniz
Üçüncüincelemedi miydinincelemedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciincelemiştimincelemiştik
İkinciincelemiştinincelemiştiniz
Üçüncüincelemiştiincelemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemiş miyincelemiş miydik
İkinciincelemiş miyincelemiş miydiniz
Üçüncüincelemiştiincelemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelememişincelememiştik
İkinciincelememişincelememiştiniz
Üçüncüincelememişincelememiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelememiş miyincelememiş miydik
İkinciincelememiş miyincelememiş miydiniz
Üçüncüincelememiş miyincelememiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciinceleyecekmişiminceleyecekmişiz
İkinciinceleyecekmişsininceleyecekmişsiniz
Üçüncüinceleyecekmişinceleyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceleyecek miymişiminceleyecek miymişiz
İkinciinceleyecek miymişsininceleyecek miymişsiniz
Üçüncüinceleyecek miymişinceleyecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemeyecekmişimincelemeyecekmişiz
İkinciincelemeyecekmişsinincelemeyecekmişsiniz
Üçüncüincelemeyecekmişincelemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemeyecek miymişimincelemeyecek miymişiz
İkinciincelemeyecek miymişsinincelemeyecek miymişsiniz
Üçüncüincelemeyecek miymişsinincelemeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciinceleyecektiminceleyecektik
İkinciinceleyecektininceleyecektiniz
Üçüncüinceleyecektiinceleyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceleyecek miydiminceleyecek miydik
İkinciinceleyecek miydininceleyecek miydiniz
Üçüncüinceleyecek miydiinceleyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemeyecektimincelemeyecektik
İkinciincelemeyecektinincelemeyecektiniz
Üçüncüincelemeyecektiincelemeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemeyecek miydimincelemeyecek miydik
İkinciincelemeyecek miydinincelemeyecek miydiniz
Üçüncüincelemeyecek miydinincelemeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciinceleyeymişiminceleyeymişiz
İkinciinceleyeymişsininceleyeymişsiniz
Üçüncüinceleyeymişinceleyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceleyeymiş miyiminceleyeymiş miyiz
İkinciinceleyeymiş misininceleyeymiş misiniz
Üçüncüinceleyeymiş miinceleyelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemeyemişimincelemeyemişiz
İkinciincelemeyemişsinincelemeyemişsiniz
Üçüncüincelemeyemişincelemeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemeyemiş miyimincelemeyemiş miyiz
İkinciincelemeyemiş misinincelemeyemiş misiniz
Üçüncüincelemeyemiş misinincelemeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciinceleyeydiminceleyeydik
İkinciinceleyeydininceleyeydiniz
Üçüncüinceleyeydiinceleyeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciinceleye miydiminceleye miydik
İkinciinceleye miydininceleye miydiniz
Üçüncüinceleye miydiinceleyeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciincelemeyeydimincelemeyeydik
İkinciincelemeyeydinincelemeyeydiniz
Üçüncüincelemeyeydiincelemeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciincelemeye miydimincelemeye miydik
İkinciincelemeye miydinincelemeye miydiniz
Üçüncüincelemeye miydinincelemeye miydiniz