Türkçede kal fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlukalmakkalmak mı
Olumsuzkalmamakkalmamak mı


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalıyorumkalıyoruz
İkincikalıyorsunkalıyorsunuz
Üçüncükalıyorkalıyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalıyor muyumkalıyor muyuz
İkincikalıyor musunkalıyor musunuz
Üçüncükalıyor mukalıyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmıyorumkalmıyoruz
İkincikalmıyorsunkalmıyorsunuz
Üçüncükalmıyorkalmıyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmıyor muyumkalmıyor muyuz
İkincikalmıyor musunkalmıyor musunuz
Üçüncükalmıyor musunkalmıyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalırımkalırız
İkincikalırsınkalırsınız
Üçüncükalırkalırlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalır mıyımkalır mıyız
İkincikalır mısınkalır mısınız
Üçüncükalır mıkalırlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmamkalmayız
İkincikalmazsınkalmazsınız
Üçüncükalmazkalmazlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmam mıkalmaz mıyız
İkincikalmaz mısınkalmaz mısınız
Üçüncükalmaz mısınkalmaz mısınız
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincikalkalın
Üçüncükalsınkalsınlar
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncükalsın mıkalsınlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincikalmakalmayın
Üçüncükalmasınkalmasınlar
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalırdımkalırdık
İkincikalırdınkalırdınız
Üçüncükalırdıkalırlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalır mıydımkalır mıydık
İkincikalır mıydınkalır mıydınız
Üçüncükalır mıydıkalırlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmazdımkalmazdık
İkincikalmazdınkalmazdınız
Üçüncükalmazdıkalmazlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmaz mıydımkalmaz mıydık
İkincikalmaz mıydınkalmaz mıydınız
Üçüncükalmaz mıydınkalmaz mıydınız
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalırmışımkalırmışız
İkincikalırmışsınkalırmışsınız
Üçüncükalırmışkalırlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalır mıymışımkalır mıymışız
İkincikalır mıymışsınkalır mıymışsınız
Üçüncükalır mıymışkalırlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmazmışımkalmazmışız
İkincikalmazmışsınkalmazmışsınız
Üçüncükalmazmışkalmazlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmaz mıymışımkalmaz mıymışız
İkincikalmaz mıymışsınkalmaz mıymışsınız
Üçüncükalmaz mıymışsınkalmaz mıymışsınız
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaldımkaldık
İkincikaldınkaldınız
Üçüncükaldıkaldılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikaldım mıkaldık mı
İkincikaldın mıkaldınız mı
Üçüncükaldı mıkaldılar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmadımkalmadık
İkincikalmadınkalmadınız
Üçüncükalmadıkalmadılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmadım mıkalmadık mı
İkincikalmadın mıkalmadınız mı
Üçüncükalmadın mıkalmadınız mı
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalıyormuşumkalıyormuşuz
İkincikalıyormuşsunkalıyormuşsunuz
Üçüncükalıyormuşkalıyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalıyor muymuşumkalıyor muymuşuz
İkincikalıyor muymuşsunkalıyor muymuşsunuz
Üçüncükalıyor muymuşkalıyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmıyormuşumkalmıyormuşuz
İkincikalmıyormuşsunkalmıyormuşsunuz
Üçüncükalmıyormuşkalmıyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmıyor muymuşumkalmıyor muymuşuz
İkincikalmıyor muymuşsunkalmıyor muymuşsunuz
Üçüncükalmıyor muymuşsunkalmıyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalmaktaymışımkalmaktaymışız
İkincikalmaktaymışsınkalmaktaymışsınız
Üçüncükalmaktaymışkalmaktalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmakta mıymışımkalmakta mıymışız
İkincikalmakta mıymışsınkalmakta mıymışsınız
Üçüncükalmakta mıymışkalmaktalar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmamaktaymışımkalmamaktaymışız
İkincikalmamaktaymışsınkalmamaktaymışsınız
Üçüncükalmamaktaymışkalmamaktalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmamakta mıymışımkalmamakta mıymışız
İkincikalmamakta mıymışsınkalmamakta mıymışsınız
Üçüncükalmamakta mıymışsınkalmamakta mıymışsınız
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalmışımkalmışız
İkincikalmışsınkalmışsınız
Üçüncükalmışkalmışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmış mıyımkalmışız
İkincikalmış mısınkalmış mıyız
Üçüncükalmış mıkalmışlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmamışımkalmamışız
İkincikalmamışsınkalmamışsınız
Üçüncükalmamışkalmamışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmamış mıyımkalmamışız
İkincikalmamış mısınkalmamış mıyız
Üçüncükalmamış mısınkalmamış mıyız
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalıyordumkalıyorduk
İkincikalıyordunkalıyordunuz
Üçüncükalıyordukalıyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalıyor muydumkalıyor muyduk
İkincikalıyor muydunkalıyor muydunuz
Üçüncükalıyor muydukalıyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmıyordumkalmıyorduk
İkincikalmıyordunkalmıyordunuz
Üçüncükalmıyordukalmıyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmıyor muydumkalmıyor muyduk
İkincikalmıyor muydunkalmıyor muydunuz
Üçüncükalmıyor muydunkalmıyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalmaktaydımkalmaktaydık
İkincikalmaktaydınkalmaktaydınız
Üçüncükalmaktaydıkalmaktalardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmakta mıydımkalmakta mıydık
İkincikalmakta mıydınkalmakta mıydınız
Üçüncükalmakta mıydıkalmaktalar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmamaktaydımkalmamaktaydık
İkincikalmamaktaydınkalmamaktaydınız
Üçüncükalmamaktaydıkalmamaktalardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmamakta mıydımkalmamakta mıydık
İkincikalmamakta mıydınkalmamakta mıydınız
Üçüncükalmamakta mıydınkalmamakta mıydınız
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalmıştımkalmıştım
İkincikalmıştınkalmıştın
Üçüncükalmıştıkalmışlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmış mıydımkalmış mıydım
İkincikalmış mıydınkalmış mıydın
Üçüncükalmış mıydıkalmışlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmamıştımkalmamıştım
İkincikalmamıştınkalmamıştın
Üçüncükalmamıştıkalmamışlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmamış mıydımkalmamış mıydım
İkincikalmamış mıydınkalmamış mıydın
Üçüncükalmamış mıydınkalmamış mıydın
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalmışmışımkalmışmışız
İkincikalmışmışsınkalmışmışsınız
Üçüncükalmışmışkalmışmışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmış mıymışımkalmış mıymışız
İkincikalmış mıymışsınkalmış mıymışsınız
Üçüncükalmış mıymışkalmışlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmamışmışımkalmamışmışız
İkincikalmamışmışsınkalmamışmışsınız
Üçüncükalmamışmışkalmamışmışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmamış mıymışımkalmamış mıymışız
İkincikalmamış mıymışsınkalmamış mıymışsınız
Üçüncükalmamış mıymışsınkalmamış mıymışsınız
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalmış olacağımkalmış olacağız
İkincikalmış olacaksınkalmış olacaksınız
Üçüncükalmış olacakkalmış olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmış mı olacağımkalmış mı olacağız
İkincikalmış mı olacaksınkalmış mı olacaksınız
Üçüncükalmış mı olacakkalmış mı olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmamış olacağımkalmamış olacağız
İkincikalmamış olacaksınkalmamış olacaksınız
Üçüncükalmamış olacakkalmamış olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmamış mı olacağımkalmamış mı olacağız
İkincikalmamış mı olacaksınkalmamış mı olacaksınız
Üçüncükalmamış mı olacaksınkalmamış mı olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalsaymışımkalsaymışız
İkincikalsaymışsınkalsaymışsınız
Üçüncükalsaymışkalsalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalsa mıymışımkalsa mıymışız
İkincikalsa mıymışsınkalsa mıymışsınız
Üçüncükalsa mıymışkalsalar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmasaymışımkalmasaymışız
İkincikalmasaymışsınkalmasaymışsınız
Üçüncükalmasaymışkalmasalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmasa mıymışımkalmasa mıymışız
İkincikalmasa mıymışsınkalmasa mıymışsınız
Üçüncükalmasa mıymışsınkalmasa mıymışsınız
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalacağımkalacağız
İkincikalacaksınkalacaksınız
Üçüncükalacakkalacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalacak mıyımkalacak mıyız
İkincikalacak mısınkalacak mısınız
Üçüncükalacak mıkalacaklar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmayacağımkalmayacağız
İkincikalmayacaksınkalmayacaksınız
Üçüncükalmayacakkalmayacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmayacak mıyımkalmayacak mıyız
İkincikalmayacak mısınkalmayacak mısınız
Üçüncükalmayacak mısınkalmayacak mısınız
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalacaktımkalacaktık
İkincikalacaktınkalacaktınız
Üçüncükalacaktıkalacaklardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalacak mıydımkalacak mıydık
İkincikalacak mıydınkalacak mıydınız
Üçüncükalacak mıydıkalacaklar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmayacaktımkalmayacaktık
İkincikalmayacaktınkalmayacaktınız
Üçüncükalmayacaktıkalmayacaklardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmayacak mıydımkalmayacak mıydık
İkincikalmayacak mıydınkalmayacak mıydınız
Üçüncükalmayacak mıydınkalmayacak mıydınız
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalacakmışımkalacakmışız
İkincikalacakmışınkalacakmışınız
Üçüncükalacakmışkalacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalacakmış mıyımkalacakmış mıyız
İkincikalacakmış mısınkalacakmış mısınız
Üçüncükalacakmış mıkalacaklarmış mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmayacakmışımkalmayacakmışız
İkincikalmayacakmışınkalmayacakmışınız
Üçüncükalmayacakmışkalmayacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmayacakmış mıyımkalmayacakmış mıyız
İkincikalmayacakmış mısınkalmayacakmış mısınız
Üçüncükalmayacakmış mısınkalmayacakmış mısınız
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalacaksamkalacaksak
İkincikalacaksankalacaksanız
Üçüncükalacaksakalacaklarsa
Soru
TekilÇoğul
Birincikalacaksam mıkalacaksak mı
İkincikalacaksan mıkalacaksanız mı
Üçüncükalacaksa mıkalacaklarsa mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmayacaksamkalmayacaksak
İkincikalmayacaksankalmayacaksanız
Üçüncükalmayacaksakalmayacaklarsa
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmayacaksam mıkalmayacaksak mı
İkincikalmayacaksan mıkalmayacaksanız mı
Üçüncükalmayacaksan mıkalmayacaksanız mı
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalmalıyımkalmalıyız
İkincikalmalısınkalmalısınız
Üçüncükalmalıkalmalılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmalı mıyımkalmalı mıyız
İkincikalmalı mısınkalmalı mısınız
Üçüncükalmalı mıkalmalılar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmalıyımkalmalıyız
İkincikalmalısınkalmalısınız
Üçüncükalmalıkalmalılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmalı mıyımkalmalı mıyız
İkincikalmalı mısınkalmalı mısınız
Üçüncükalmalı mısınkalmalı mısınız
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalmalıydımkalmalıydık
İkincikalmalıydınkalmalıydınız
Üçüncükalmalıydıkalmalılardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmalı mıydımkalmalı mıydık
İkincikalmalı mıydınkalmalı mıydınız
Üçüncükalmalı mıydıkalmalılar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmamalıydımkalmamalıydık
İkincikalmamalıydınkalmamalıydınız
Üçüncükalmamalıydıkalmamalılardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmamalı mıydımkalmamalı mıydık
İkincikalmamalı mıydınkalmamalı mıydınız
Üçüncükalmamalı mıydınkalmamalı mıydınız
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalmalıymışımkalmalıymışız
İkincikalmalıymışsınkalmalıymışsınız
Üçüncükalmalıymışkalmalılarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmalı mıymışımkalmalı mıymışız
İkincikalmalı mıymışsınkalmalı mıymışsınız
Üçüncükalmalı mıymışkalmalılar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmamalıymışımkalmamalıymışız
İkincikalmamalıymışsınkalmamalıymışsınız
Üçüncükalmamalıymışkalmamalılarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmamalı mıymışımkalmamalı mıymışız
İkincikalmamalı mıymışsınkalmamalı mıymışsınız
Üçüncükalmamalı mıymışsınkalmamalı mıymışsınız
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalsamkalsak
İkincikalsankalsanız
Üçüncükalsakalsalar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalsam mıkalsak mı
İkincikalsan mıkalsanız mı
Üçüncükalsa mıkalsalar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmasamkalmasak
İkincikalmasankalmasanız
Üçüncükalmasakalmasalar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmasam mıkalmasak mı
İkincikalmasan mıkalmasanız mı
Üçüncükalmasan mıkalmasanız mı
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalayımkalalım
İkincikalasınkalasınız
Üçüncükalakalalar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalayım mıkalalım mı
İkincikalasın mıkalasınız mı
Üçüncükala mıkalalar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmayayımkalmayalım
İkincikalmayasınkalmayasınız
Üçüncükalmayakalmayalar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmayayım mıkalmayalım mı
İkincikalmayasın mıkalmayasınız mı
Üçüncükalmayasın mıkalmayasınız mı
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaldıydımkaldık
İkincikaldıydınkaldınız
Üçüncükaldıydıkallardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikaldı mıydımkaldı mıydık
İkincikaldı mıydınkaldı mıydınız
Üçüncükaldı mıydıkaldılar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmadıydımkaldık
İkincikalmadıydınkaldınız
Üçüncükalmadıydıkallardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmadı mıydımkalmadı mıydık
İkincikalmadı mıydınkalmadı mıydınız
Üçüncükalmadı mıydınkalmadı mıydınız
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalmıştımkalmıştık
İkincikalmıştınkalmıştınız
Üçüncükalmıştıkalmıştılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmış mıykalmış mıydık
İkincikalmış mıykalmış mıydınız
Üçüncükalmıştıkalmışlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmamışkalmamıştık
İkincikalmamışkalmamıştınız
Üçüncükalmamışkalmamıştılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmamış mıykalmamış mıydık
İkincikalmamış mıykalmamış mıydınız
Üçüncükalmamış mıykalmamış mıydınız
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalacakmışımkalacakmışız
İkincikalacakmışsınkalacakmışsınız
Üçüncükalacakmışkalacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalacak mıymışımkalacak mıymışız
İkincikalacak mıymışsınkalacak mıymışsınız
Üçüncükalacak mıymışkalacaklar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmayacakmışımkalmayacakmışız
İkincikalmayacakmışsınkalmayacakmışsınız
Üçüncükalmayacakmışkalmayacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmayacak mıymışımkalmayacak mıymışız
İkincikalmayacak mıymışsınkalmayacak mıymışsınız
Üçüncükalmayacak mıymışsınkalmayacak mıymışsınız
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalacaktımkalacaktık
İkincikalacaktınkalacaktınız
Üçüncükalacaktıkalacaktılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalacak mıydımkalacak mıydık
İkincikalacak mıydınkalacak mıydınız
Üçüncükalacak mıydıkalacaklar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmayacaktımkalmayacaktık
İkincikalmayacaktınkalmayacaktınız
Üçüncükalmayacaktıkalmayacaktılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmayacak mıydımkalmayacak mıydık
İkincikalmayacak mıydınkalmayacak mıydınız
Üçüncükalmayacak mıydınkalmayacak mıydınız
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalaymışımkalaymışız
İkincikalaymışsınkalaymışsınız
Üçüncükalaymışkalalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalaymış mıyımkalaymış mıyız
İkincikalaymış mısınkalaymış mısınız
Üçüncükalaymış mıkalalarmış mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmayamışımkalmayamışız
İkincikalmayamışsınkalmayamışsınız
Üçüncükalmayamışkalmayalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmayamış mıyımkalmayamış mıyız
İkincikalmayamış mısınkalmayamış mısınız
Üçüncükalmayamış mısınkalmayamış mısınız
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalaydımkalaydık
İkincikalaydınkalaydınız
Üçüncükalaydıkalaydılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikala mıydımkala mıydık
İkincikala mıydınkala mıydınız
Üçüncükala mıydıkalalar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalmayaydımkalmayaydık
İkincikalmayaydınkalmayaydınız
Üçüncükalmayaydıkalmayalardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalmaya mıydımkalmaya mıydık
İkincikalmaya mıydınkalmaya mıydınız
Üçüncükalmaya mıydınkalmaya mıydınız