Türkçede kalk fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlukalkmakkalkmak mı
Olumsuzkalkmamakkalkmamak mı


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkıyorumkalkıyoruz
İkincikalkıyorsunkalkıyorsunuz
Üçüncükalkıyorkalkıyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkıyor muyumkalkıyor muyuz
İkincikalkıyor musunkalkıyor musunuz
Üçüncükalkıyor mukalkıyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmıyorumkalkmıyoruz
İkincikalkmıyorsunkalkmıyorsunuz
Üçüncükalkmıyorkalkmıyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmıyor muyumkalkmıyor muyuz
İkincikalkmıyor musunkalkmıyor musunuz
Üçüncükalkmıyor musunkalkmıyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkarımkalkarız
İkincikalkarsınkalkarsınız
Üçüncükalkarkalkarlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkar mıyımkalkar mıyız
İkincikalkar mısınkalkar mısınız
Üçüncükalkar mıkalkarlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmamkalkmayız
İkincikalkmazsınkalkmazsınız
Üçüncükalkmazkalkmazlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmam mıkalkmaz mıyız
İkincikalkmaz mısınkalkmaz mısınız
Üçüncükalkmaz mısınkalkmaz mısınız
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincikalkkalkın
Üçüncükalksınkalksınlar
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncükalksın mıkalksınlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincikalkmakalkmayın
Üçüncükalkmasınkalkmasınlar
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkardımkalkardık
İkincikalkardınkalkardınız
Üçüncükalkardıkalkarlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkar mıydımkalkar mıydık
İkincikalkar mıydınkalkar mıydınız
Üçüncükalkar mıydıkalkarlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmazdımkalkmazdık
İkincikalkmazdınkalkmazdınız
Üçüncükalkmazdıkalkmazlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmaz mıydımkalkmaz mıydık
İkincikalkmaz mıydınkalkmaz mıydınız
Üçüncükalkmaz mıydınkalkmaz mıydınız
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkarmışımkalkarmışız
İkincikalkarmışsınkalkarmışsınız
Üçüncükalkarmışkalkarlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkar mıymışımkalkar mıymışız
İkincikalkar mıymışsınkalkar mıymışsınız
Üçüncükalkar mıymışkalkarlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmazmışımkalkmazmışız
İkincikalkmazmışsınkalkmazmışsınız
Üçüncükalkmazmışkalkmazlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmaz mıymışımkalkmaz mıymışız
İkincikalkmaz mıymışsınkalkmaz mıymışsınız
Üçüncükalkmaz mıymışsınkalkmaz mıymışsınız
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalktımkalktık
İkincikalktınkalktınız
Üçüncükalktıkalktılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalktım mıkalktık mı
İkincikalktın mıkalktınız mı
Üçüncükalktı mıkalktılar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmadımkalkmadık
İkincikalkmadınkalkmadınız
Üçüncükalkmadıkalkmadılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmadım mıkalkmadık mı
İkincikalkmadın mıkalkmadınız mı
Üçüncükalkmadın mıkalkmadınız mı
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkıyormuşumkalkıyormuşuz
İkincikalkıyormuşsunkalkıyormuşsunuz
Üçüncükalkıyormuşkalkıyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkıyor muymuşumkalkıyor muymuşuz
İkincikalkıyor muymuşsunkalkıyor muymuşsunuz
Üçüncükalkıyor muymuşkalkıyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmıyormuşumkalkmıyormuşuz
İkincikalkmıyormuşsunkalkmıyormuşsunuz
Üçüncükalkmıyormuşkalkmıyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmıyor muymuşumkalkmıyor muymuşuz
İkincikalkmıyor muymuşsunkalkmıyor muymuşsunuz
Üçüncükalkmıyor muymuşsunkalkmıyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkmaktaymışımkalkmaktaymışız
İkincikalkmaktaymışsınkalkmaktaymışsınız
Üçüncükalkmaktaymışkalkmaktalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmakta mıymışımkalkmakta mıymışız
İkincikalkmakta mıymışsınkalkmakta mıymışsınız
Üçüncükalkmakta mıymışkalkmaktalar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmamaktaymışımkalkmamaktaymışız
İkincikalkmamaktaymışsınkalkmamaktaymışsınız
Üçüncükalkmamaktaymışkalkmamaktalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmamakta mıymışımkalkmamakta mıymışız
İkincikalkmamakta mıymışsınkalkmamakta mıymışsınız
Üçüncükalkmamakta mıymışsınkalkmamakta mıymışsınız
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkmışımkalkmışız
İkincikalkmışsınkalkmışsınız
Üçüncükalkmışkalkmışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmış mıyımkalkmışız
İkincikalkmış mısınkalkmış mıyız
Üçüncükalkmış mıkalkmışlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmamışımkalkmamışız
İkincikalkmamışsınkalkmamışsınız
Üçüncükalkmamışkalkmamışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmamış mıyımkalkmamışız
İkincikalkmamış mısınkalkmamış mıyız
Üçüncükalkmamış mısınkalkmamış mıyız
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkıyordumkalkıyorduk
İkincikalkıyordunkalkıyordunuz
Üçüncükalkıyordukalkıyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkıyor muydumkalkıyor muyduk
İkincikalkıyor muydunkalkıyor muydunuz
Üçüncükalkıyor muydukalkıyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmıyordumkalkmıyorduk
İkincikalkmıyordunkalkmıyordunuz
Üçüncükalkmıyordukalkmıyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmıyor muydumkalkmıyor muyduk
İkincikalkmıyor muydunkalkmıyor muydunuz
Üçüncükalkmıyor muydunkalkmıyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkmaktaydımkalkmaktaydık
İkincikalkmaktaydınkalkmaktaydınız
Üçüncükalkmaktaydıkalkmaktalardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmakta mıydımkalkmakta mıydık
İkincikalkmakta mıydınkalkmakta mıydınız
Üçüncükalkmakta mıydıkalkmaktalar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmamaktaydımkalkmamaktaydık
İkincikalkmamaktaydınkalkmamaktaydınız
Üçüncükalkmamaktaydıkalkmamaktalardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmamakta mıydımkalkmamakta mıydık
İkincikalkmamakta mıydınkalkmamakta mıydınız
Üçüncükalkmamakta mıydınkalkmamakta mıydınız
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkmıştımkalkmıştım
İkincikalkmıştınkalkmıştın
Üçüncükalkmıştıkalkmışlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmış mıydımkalkmış mıydım
İkincikalkmış mıydınkalkmış mıydın
Üçüncükalkmış mıydıkalkmışlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmamıştımkalkmamıştım
İkincikalkmamıştınkalkmamıştın
Üçüncükalkmamıştıkalkmamışlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmamış mıydımkalkmamış mıydım
İkincikalkmamış mıydınkalkmamış mıydın
Üçüncükalkmamış mıydınkalkmamış mıydın
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkmışmışımkalkmışmışız
İkincikalkmışmışsınkalkmışmışsınız
Üçüncükalkmışmışkalkmışmışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmış mıymışımkalkmış mıymışız
İkincikalkmış mıymışsınkalkmış mıymışsınız
Üçüncükalkmış mıymışkalkmışlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmamışmışımkalkmamışmışız
İkincikalkmamışmışsınkalkmamışmışsınız
Üçüncükalkmamışmışkalkmamışmışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmamış mıymışımkalkmamış mıymışız
İkincikalkmamış mıymışsınkalkmamış mıymışsınız
Üçüncükalkmamış mıymışsınkalkmamış mıymışsınız
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkmış olacağımkalkmış olacağız
İkincikalkmış olacaksınkalkmış olacaksınız
Üçüncükalkmış olacakkalkmış olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmış mı olacağımkalkmış mı olacağız
İkincikalkmış mı olacaksınkalkmış mı olacaksınız
Üçüncükalkmış mı olacakkalkmış mı olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmamış olacağımkalkmamış olacağız
İkincikalkmamış olacaksınkalkmamış olacaksınız
Üçüncükalkmamış olacakkalkmamış olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmamış mı olacağımkalkmamış mı olacağız
İkincikalkmamış mı olacaksınkalkmamış mı olacaksınız
Üçüncükalkmamış mı olacaksınkalkmamış mı olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalksaymışımkalksaymışız
İkincikalksaymışsınkalksaymışsınız
Üçüncükalksaymışkalksalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalksa mıymışımkalksa mıymışız
İkincikalksa mıymışsınkalksa mıymışsınız
Üçüncükalksa mıymışkalksalar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmasaymışımkalkmasaymışız
İkincikalkmasaymışsınkalkmasaymışsınız
Üçüncükalkmasaymışkalkmasalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmasa mıymışımkalkmasa mıymışız
İkincikalkmasa mıymışsınkalkmasa mıymışsınız
Üçüncükalkmasa mıymışsınkalkmasa mıymışsınız
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkacağımkalkacağız
İkincikalkacaksınkalkacaksınız
Üçüncükalkacakkalkacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkacak mıyımkalkacak mıyız
İkincikalkacak mısınkalkacak mısınız
Üçüncükalkacak mıkalkacaklar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmayacağımkalkmayacağız
İkincikalkmayacaksınkalkmayacaksınız
Üçüncükalkmayacakkalkmayacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmayacak mıyımkalkmayacak mıyız
İkincikalkmayacak mısınkalkmayacak mısınız
Üçüncükalkmayacak mısınkalkmayacak mısınız
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkacaktımkalkacaktık
İkincikalkacaktınkalkacaktınız
Üçüncükalkacaktıkalkacaklardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkacak mıydımkalkacak mıydık
İkincikalkacak mıydınkalkacak mıydınız
Üçüncükalkacak mıydıkalkacaklar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmayacaktımkalkmayacaktık
İkincikalkmayacaktınkalkmayacaktınız
Üçüncükalkmayacaktıkalkmayacaklardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmayacak mıydımkalkmayacak mıydık
İkincikalkmayacak mıydınkalkmayacak mıydınız
Üçüncükalkmayacak mıydınkalkmayacak mıydınız
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkacakmışımkalkacakmışız
İkincikalkacakmışınkalkacakmışınız
Üçüncükalkacakmışkalkacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkacakmış mıyımkalkacakmış mıyız
İkincikalkacakmış mısınkalkacakmış mısınız
Üçüncükalkacakmış mıkalkacaklarmış mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmayacakmışımkalkmayacakmışız
İkincikalkmayacakmışınkalkmayacakmışınız
Üçüncükalkmayacakmışkalkmayacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmayacakmış mıyımkalkmayacakmış mıyız
İkincikalkmayacakmış mısınkalkmayacakmış mısınız
Üçüncükalkmayacakmış mısınkalkmayacakmış mısınız
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkacaksamkalkacaksak
İkincikalkacaksankalkacaksanız
Üçüncükalkacaksakalkacaklarsa
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkacaksam mıkalkacaksak mı
İkincikalkacaksan mıkalkacaksanız mı
Üçüncükalkacaksa mıkalkacaklarsa mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmayacaksamkalkmayacaksak
İkincikalkmayacaksankalkmayacaksanız
Üçüncükalkmayacaksakalkmayacaklarsa
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmayacaksam mıkalkmayacaksak mı
İkincikalkmayacaksan mıkalkmayacaksanız mı
Üçüncükalkmayacaksan mıkalkmayacaksanız mı
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkmalıyımkalkmalıyız
İkincikalkmalısınkalkmalısınız
Üçüncükalkmalıkalkmalılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmalı mıyımkalkmalı mıyız
İkincikalkmalı mısınkalkmalı mısınız
Üçüncükalkmalı mıkalkmalılar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmalıyımkalkmalıyız
İkincikalkmalısınkalkmalısınız
Üçüncükalkmalıkalkmalılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmalı mıyımkalkmalı mıyız
İkincikalkmalı mısınkalkmalı mısınız
Üçüncükalkmalı mısınkalkmalı mısınız
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkmalıydımkalkmalıydık
İkincikalkmalıydınkalkmalıydınız
Üçüncükalkmalıydıkalkmalılardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmalı mıydımkalkmalı mıydık
İkincikalkmalı mıydınkalkmalı mıydınız
Üçüncükalkmalı mıydıkalkmalılar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmamalıydımkalkmamalıydık
İkincikalkmamalıydınkalkmamalıydınız
Üçüncükalkmamalıydıkalkmamalılardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmamalı mıydımkalkmamalı mıydık
İkincikalkmamalı mıydınkalkmamalı mıydınız
Üçüncükalkmamalı mıydınkalkmamalı mıydınız
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkmalıymışımkalkmalıymışız
İkincikalkmalıymışsınkalkmalıymışsınız
Üçüncükalkmalıymışkalkmalılarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmalı mıymışımkalkmalı mıymışız
İkincikalkmalı mıymışsınkalkmalı mıymışsınız
Üçüncükalkmalı mıymışkalkmalılar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmamalıymışımkalkmamalıymışız
İkincikalkmamalıymışsınkalkmamalıymışsınız
Üçüncükalkmamalıymışkalkmamalılarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmamalı mıymışımkalkmamalı mıymışız
İkincikalkmamalı mıymışsınkalkmamalı mıymışsınız
Üçüncükalkmamalı mıymışsınkalkmamalı mıymışsınız
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalksamkalksak
İkincikalksankalksanız
Üçüncükalksakalksalar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalksam mıkalksak mı
İkincikalksan mıkalksanız mı
Üçüncükalksa mıkalksalar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmasamkalkmasak
İkincikalkmasankalkmasanız
Üçüncükalkmasakalkmasalar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmasam mıkalkmasak mı
İkincikalkmasan mıkalkmasanız mı
Üçüncükalkmasan mıkalkmasanız mı
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkayımkalkalım
İkincikalkasınkalkasınız
Üçüncükalkakalkalar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkayım mıkalkalım mı
İkincikalkasın mıkalkasınız mı
Üçüncükalka mıkalkalar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmayayımkalkmayalım
İkincikalkmayasınkalkmayasınız
Üçüncükalkmayakalkmayalar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmayayım mıkalkmayalım mı
İkincikalkmayasın mıkalkmayasınız mı
Üçüncükalkmayasın mıkalkmayasınız mı
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalktıydımkalktık
İkincikalktıydınkalktınız
Üçüncükalktıydıkalklardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalktı mıydımkalktı mıydık
İkincikalktı mıydınkalktı mıydınız
Üçüncükalktı mıydıkalktılar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmadıydımkalktık
İkincikalkmadıydınkalktınız
Üçüncükalkmadıydıkalklardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmadı mıydımkalkmadı mıydık
İkincikalkmadı mıydınkalkmadı mıydınız
Üçüncükalkmadı mıydınkalkmadı mıydınız
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkmıştımkalkmıştık
İkincikalkmıştınkalkmıştınız
Üçüncükalkmıştıkalkmıştılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmış mıykalkmış mıydık
İkincikalkmış mıykalkmış mıydınız
Üçüncükalkmıştıkalkmışlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmamışkalkmamıştık
İkincikalkmamışkalkmamıştınız
Üçüncükalkmamışkalkmamıştılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmamış mıykalkmamış mıydık
İkincikalkmamış mıykalkmamış mıydınız
Üçüncükalkmamış mıykalkmamış mıydınız
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkacakmışımkalkacakmışız
İkincikalkacakmışsınkalkacakmışsınız
Üçüncükalkacakmışkalkacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkacak mıymışımkalkacak mıymışız
İkincikalkacak mıymışsınkalkacak mıymışsınız
Üçüncükalkacak mıymışkalkacaklar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmayacakmışımkalkmayacakmışız
İkincikalkmayacakmışsınkalkmayacakmışsınız
Üçüncükalkmayacakmışkalkmayacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmayacak mıymışımkalkmayacak mıymışız
İkincikalkmayacak mıymışsınkalkmayacak mıymışsınız
Üçüncükalkmayacak mıymışsınkalkmayacak mıymışsınız
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkacaktımkalkacaktık
İkincikalkacaktınkalkacaktınız
Üçüncükalkacaktıkalkacaktılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkacak mıydımkalkacak mıydık
İkincikalkacak mıydınkalkacak mıydınız
Üçüncükalkacak mıydıkalkacaklar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmayacaktımkalkmayacaktık
İkincikalkmayacaktınkalkmayacaktınız
Üçüncükalkmayacaktıkalkmayacaktılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmayacak mıydımkalkmayacak mıydık
İkincikalkmayacak mıydınkalkmayacak mıydınız
Üçüncükalkmayacak mıydınkalkmayacak mıydınız
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkaymışımkalkaymışız
İkincikalkaymışsınkalkaymışsınız
Üçüncükalkaymışkalkalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkaymış mıyımkalkaymış mıyız
İkincikalkaymış mısınkalkaymış mısınız
Üçüncükalkaymış mıkalkalarmış mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmayamışımkalkmayamışız
İkincikalkmayamışsınkalkmayamışsınız
Üçüncükalkmayamışkalkmayalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmayamış mıyımkalkmayamış mıyız
İkincikalkmayamış mısınkalkmayamış mısınız
Üçüncükalkmayamış mısınkalkmayamış mısınız
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikalkaydımkalkaydık
İkincikalkaydınkalkaydınız
Üçüncükalkaydıkalkaydılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikalka mıydımkalka mıydık
İkincikalka mıydınkalka mıydınız
Üçüncükalka mıydıkalkalar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikalkmayaydımkalkmayaydık
İkincikalkmayaydınkalkmayaydınız
Üçüncükalkmayaydıkalkmayalardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikalkmaya mıydımkalkmaya mıydık
İkincikalkmaya mıydınkalkmaya mıydınız
Üçüncükalkmaya mıydınkalkmaya mıydınız