Türkçede kaybet fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlukaybetmekkaybetmek mi
Olumsuzkaybetmemekkaybetmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybediyorumkaybediyoruz
İkincikaybediyorsunkaybediyorsunuz
Üçüncükaybediyorkaybediyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybediyor muyumkaybediyor muyuz
İkincikaybediyor musunkaybediyor musunuz
Üçüncükaybediyor mukaybediyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmiyorumkaybetmiyoruz
İkincikaybetmiyorsunkaybetmiyorsunuz
Üçüncükaybetmiyorkaybetmiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmiyor muyumkaybetmiyor muyuz
İkincikaybetmiyor musunkaybetmiyor musunuz
Üçüncükaybetmiyor musunkaybetmiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybedirimkaybediriz
İkincikaybedirsinkaybedirsiniz
Üçüncükaybedirkaybedirler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybedir miyimkaybedir miyiz
İkincikaybedir misinkaybedir misiniz
Üçüncükaybedir mikaybedirler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmemkaybetmeyiz
İkincikaybetmezsinkaybetmezsiniz
Üçüncükaybetmezkaybetmezler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmem mikaybetmez miyiz
İkincikaybetmez misinkaybetmez misiniz
Üçüncükaybetmez misinkaybetmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincikaybetkaybedin
Üçüncükaybetsinkaybetsinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncükaybetsin mikaybetsinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincikaybetmekaybetmeyin
Üçüncükaybetmesinkaybetmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybedirdimkaybedirdik
İkincikaybedirdinkaybedirdiniz
Üçüncükaybedirdikaybedirlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybedir miydimkaybedir miydik
İkincikaybedir miydinkaybedir miydiniz
Üçüncükaybedir miydikaybedirler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmezdimkaybetmezdik
İkincikaybetmezdinkaybetmezdiniz
Üçüncükaybetmezdikaybetmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmez miydimkaybetmez miydik
İkincikaybetmez miydinkaybetmez miydiniz
Üçüncükaybetmez miydinkaybetmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybedirmişimkaybedirmişiz
İkincikaybedirmişsinkaybedirmişsiniz
Üçüncükaybedirmişkaybedirlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybedir miymişimkaybedir miymişiz
İkincikaybedir miymişsinkaybedir miymişsiniz
Üçüncükaybedir miymişkaybedirler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmezmişimkaybetmezmişiz
İkincikaybetmezmişsinkaybetmezmişsiniz
Üçüncükaybetmezmişkaybetmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmez miymişimkaybetmez miymişiz
İkincikaybetmez miymişsinkaybetmez miymişsiniz
Üçüncükaybetmez miymişsinkaybetmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybettimkaybettik
İkincikaybettinkaybettiniz
Üçüncükaybettikaybettiler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybettim mikaybettik mi
İkincikaybettin mikaybettiniz mi
Üçüncükaybetti mikaybettiler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmedimkaybetmedik
İkincikaybetmedinkaybetmediniz
Üçüncükaybetmedikaybetmediler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmedim mikaybetmedik mi
İkincikaybetmedin mikaybetmediniz mi
Üçüncükaybetmedin mikaybetmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybediyormuşumkaybediyormuşuz
İkincikaybediyormuşsunkaybediyormuşsunuz
Üçüncükaybediyormuşkaybediyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybediyor muymuşumkaybediyor muymuşuz
İkincikaybediyor muymuşsunkaybediyor muymuşsunuz
Üçüncükaybediyor muymuşkaybediyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmiyormuşumkaybetmiyormuşuz
İkincikaybetmiyormuşsunkaybetmiyormuşsunuz
Üçüncükaybetmiyormuşkaybetmiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmiyor muymuşumkaybetmiyor muymuşuz
İkincikaybetmiyor muymuşsunkaybetmiyor muymuşsunuz
Üçüncükaybetmiyor muymuşsunkaybetmiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybetmekteymişimkaybetmekteymişiz
İkincikaybetmekteymişsinkaybetmekteymişsiniz
Üçüncükaybetmekteymişkaybetmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmekte miymişimkaybetmekte miymişiz
İkincikaybetmekte miymişsinkaybetmekte miymişsiniz
Üçüncükaybetmekte miymişkaybetmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmemekteymişimkaybetmemekteymişiz
İkincikaybetmemekteymişsinkaybetmemekteymişsiniz
Üçüncükaybetmemekteymişkaybetmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmemekte miymişimkaybetmemekte miymişiz
İkincikaybetmemekte miymişsinkaybetmemekte miymişsiniz
Üçüncükaybetmemekte miymişsinkaybetmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybetmişimkaybetmişiz
İkincikaybetmişsinkaybetmişsiniz
Üçüncükaybetmişkaybetmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmiş miyimkaybetmişiz
İkincikaybetmiş misinkaybetmiş miyiz
Üçüncükaybetmiş mikaybetmişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmemişimkaybetmemişiz
İkincikaybetmemişsinkaybetmemişsiniz
Üçüncükaybetmemişkaybetmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmemiş miyimkaybetmemişiz
İkincikaybetmemiş misinkaybetmemiş miyiz
Üçüncükaybetmemiş misinkaybetmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybediyordumkaybediyorduk
İkincikaybediyordunkaybediyordunuz
Üçüncükaybediyordukaybediyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybediyor muydumkaybediyor muyduk
İkincikaybediyor muydunkaybediyor muydunuz
Üçüncükaybediyor muydukaybediyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmiyordumkaybetmiyorduk
İkincikaybetmiyordunkaybetmiyordunuz
Üçüncükaybetmiyordukaybetmiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmiyor muydumkaybetmiyor muyduk
İkincikaybetmiyor muydunkaybetmiyor muydunuz
Üçüncükaybetmiyor muydunkaybetmiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybetmekteydimkaybetmekteydik
İkincikaybetmekteydinkaybetmekteydiniz
Üçüncükaybetmekteydikaybetmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmekte miydimkaybetmekte miydik
İkincikaybetmekte miydinkaybetmekte miydiniz
Üçüncükaybetmekte miydikaybetmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmemekteydimkaybetmemekteydik
İkincikaybetmemekteydinkaybetmemekteydiniz
Üçüncükaybetmemekteydikaybetmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmemekte miydimkaybetmemekte miydik
İkincikaybetmemekte miydinkaybetmemekte miydiniz
Üçüncükaybetmemekte miydinkaybetmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybetmiştimkaybetmiştim
İkincikaybetmiştinkaybetmiştin
Üçüncükaybetmiştikaybetmişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmiş miydimkaybetmiş miydim
İkincikaybetmiş miydinkaybetmiş miydin
Üçüncükaybetmiş miydikaybetmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmemiştimkaybetmemiştim
İkincikaybetmemiştinkaybetmemiştin
Üçüncükaybetmemiştikaybetmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmemiş miydimkaybetmemiş miydim
İkincikaybetmemiş miydinkaybetmemiş miydin
Üçüncükaybetmemiş miydinkaybetmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybetmişmişimkaybetmişmişiz
İkincikaybetmişmişsinkaybetmişmişsiniz
Üçüncükaybetmişmişkaybetmişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmiş miymişimkaybetmiş miymişiz
İkincikaybetmiş miymişsinkaybetmiş miymişsiniz
Üçüncükaybetmiş miymişkaybetmişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmemişmişimkaybetmemişmişiz
İkincikaybetmemişmişsinkaybetmemişmişsiniz
Üçüncükaybetmemişmişkaybetmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmemiş miymişimkaybetmemiş miymişiz
İkincikaybetmemiş miymişsinkaybetmemiş miymişsiniz
Üçüncükaybetmemiş miymişsinkaybetmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybetmiş olacağımkaybetmiş olacağız
İkincikaybetmiş olacaksınkaybetmiş olacaksınız
Üçüncükaybetmiş olacakkaybetmiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmiş mi olacağımkaybetmiş mi olacağız
İkincikaybetmiş mi olacaksınkaybetmiş mi olacaksınız
Üçüncükaybetmiş mi olacakkaybetmiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmemiş olacağımkaybetmemiş olacağız
İkincikaybetmemiş olacaksınkaybetmemiş olacaksınız
Üçüncükaybetmemiş olacakkaybetmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmemiş mi olacağımkaybetmemiş mi olacağız
İkincikaybetmemiş mi olacaksınkaybetmemiş mi olacaksınız
Üçüncükaybetmemiş mi olacaksınkaybetmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybetseymişimkaybetseymişiz
İkincikaybetseymişsinkaybetseymişsiniz
Üçüncükaybetseymişkaybetselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetse miymişimkaybetse miymişiz
İkincikaybetse miymişsinkaybetse miymişsiniz
Üçüncükaybetse miymişkaybetseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmeseymişimkaybetmeseymişiz
İkincikaybetmeseymişsinkaybetmeseymişsiniz
Üçüncükaybetmeseymişkaybetmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmese miymişimkaybetmese miymişiz
İkincikaybetmese miymişsinkaybetmese miymişsiniz
Üçüncükaybetmese miymişsinkaybetmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybedeceğimkaybedeceğiz
İkincikaybedeceksinkaybedeceksiniz
Üçüncükaybedecekkaybedecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybedecek miyimkaybedecek miyiz
İkincikaybedecek misinkaybedecek misiniz
Üçüncükaybedecek mikaybedecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyeceğimkaybetmeyeceğiz
İkincikaybetmeyeceksinkaybetmeyeceksiniz
Üçüncükaybetmeyecekkaybetmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyecek miyimkaybetmeyecek miyiz
İkincikaybetmeyecek misinkaybetmeyecek misiniz
Üçüncükaybetmeyecek misinkaybetmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybedecektimkaybedecektik
İkincikaybedecektinkaybedecektiniz
Üçüncükaybedecektikaybedeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybedecek miydimkaybedecek miydik
İkincikaybedecek miydinkaybedecek miydiniz
Üçüncükaybedecek miydikaybedecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyecektimkaybetmeyecektik
İkincikaybetmeyecektinkaybetmeyecektiniz
Üçüncükaybetmeyecektikaybetmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyecek miydimkaybetmeyecek miydik
İkincikaybetmeyecek miydinkaybetmeyecek miydiniz
Üçüncükaybetmeyecek miydinkaybetmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybedecekmişimkaybedecekmişiz
İkincikaybedecekmişinkaybedecekmişiniz
Üçüncükaybedecekmişkaybedeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybedecekmiş miyimkaybedecekmiş miyiz
İkincikaybedecekmiş misinkaybedecekmiş misiniz
Üçüncükaybedecekmiş mikaybedeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyecekmişimkaybetmeyecekmişiz
İkincikaybetmeyecekmişinkaybetmeyecekmişiniz
Üçüncükaybetmeyecekmişkaybetmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyecekmiş miyimkaybetmeyecekmiş miyiz
İkincikaybetmeyecekmiş misinkaybetmeyecekmiş misiniz
Üçüncükaybetmeyecekmiş misinkaybetmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybedeceksemkaybedeceksek
İkincikaybedeceksenkaybedecekseniz
Üçüncükaybedeceksekaybedeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybedeceksem mikaybedeceksek mi
İkincikaybedeceksen mikaybedecekseniz mi
Üçüncükaybedecekse mikaybedeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyeceksemkaybetmeyeceksek
İkincikaybetmeyeceksenkaybetmeyecekseniz
Üçüncükaybetmeyeceksekaybetmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyeceksem mikaybetmeyeceksek mi
İkincikaybetmeyeceksen mikaybetmeyecekseniz mi
Üçüncükaybetmeyeceksen mikaybetmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybetmeliyimkaybetmeliyiz
İkincikaybetmelisinkaybetmelisiniz
Üçüncükaybetmelikaybetmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmeli miyimkaybetmeli miyiz
İkincikaybetmeli misinkaybetmeli misiniz
Üçüncükaybetmeli mikaybetmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmeliyimkaybetmeliyiz
İkincikaybetmelisinkaybetmelisiniz
Üçüncükaybetmelikaybetmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmeli miyimkaybetmeli miyiz
İkincikaybetmeli misinkaybetmeli misiniz
Üçüncükaybetmeli misinkaybetmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybetmeliydimkaybetmeliydik
İkincikaybetmeliydinkaybetmeliydiniz
Üçüncükaybetmeliydikaybetmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmeli miydimkaybetmeli miydik
İkincikaybetmeli miydinkaybetmeli miydiniz
Üçüncükaybetmeli miydikaybetmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmemeliydimkaybetmemeliydik
İkincikaybetmemeliydinkaybetmemeliydiniz
Üçüncükaybetmemeliydikaybetmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmemeli miydimkaybetmemeli miydik
İkincikaybetmemeli miydinkaybetmemeli miydiniz
Üçüncükaybetmemeli miydinkaybetmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybetmeliymişimkaybetmeliymişiz
İkincikaybetmeliymişsinkaybetmeliymişsiniz
Üçüncükaybetmeliymişkaybetmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmeli miymişimkaybetmeli miymişiz
İkincikaybetmeli miymişsinkaybetmeli miymişsiniz
Üçüncükaybetmeli miymişkaybetmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmemeliymişimkaybetmemeliymişiz
İkincikaybetmemeliymişsinkaybetmemeliymişsiniz
Üçüncükaybetmemeliymişkaybetmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmemeli miymişimkaybetmemeli miymişiz
İkincikaybetmemeli miymişsinkaybetmemeli miymişsiniz
Üçüncükaybetmemeli miymişsinkaybetmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybetsemkaybetsek
İkincikaybetsenkaybetseniz
Üçüncükaybetsekaybetseler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetsem mikaybetsek mi
İkincikaybetsen mikaybetseniz mi
Üçüncükaybetse mikaybetseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmesemkaybetmesek
İkincikaybetmesenkaybetmeseniz
Üçüncükaybetmesekaybetmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmesem mikaybetmesek mi
İkincikaybetmesen mikaybetmeseniz mi
Üçüncükaybetmesen mikaybetmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybedeyimkaybedelim
İkincikaybedesinkaybedesiniz
Üçüncükaybedekaybedeler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybedeyim mikaybedelim mi
İkincikaybedesin mikaybedesiniz mi
Üçüncükaybede mikaybedeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyeyimkaybetmeyelim
İkincikaybetmeyesinkaybetmeyesiniz
Üçüncükaybetmeyekaybetmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyeyim mikaybetmeyelim mi
İkincikaybetmeyesin mikaybetmeyesiniz mi
Üçüncükaybetmeyesin mikaybetmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybettiydimkaybettik
İkincikaybettiydinkaybettiniz
Üçüncükaybettiydikaybetlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetti miydimkaybetti miydik
İkincikaybetti miydinkaybetti miydiniz
Üçüncükaybetti miydikaybettiler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmediydimkaybettik
İkincikaybetmediydinkaybettiniz
Üçüncükaybetmediydikaybetlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmedi miydimkaybetmedi miydik
İkincikaybetmedi miydinkaybetmedi miydiniz
Üçüncükaybetmedi miydinkaybetmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybetmiştimkaybetmiştik
İkincikaybetmiştinkaybetmiştiniz
Üçüncükaybetmiştikaybetmiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmiş miykaybetmiş miydik
İkincikaybetmiş miykaybetmiş miydiniz
Üçüncükaybetmiştikaybetmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmemişkaybetmemiştik
İkincikaybetmemişkaybetmemiştiniz
Üçüncükaybetmemişkaybetmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmemiş miykaybetmemiş miydik
İkincikaybetmemiş miykaybetmemiş miydiniz
Üçüncükaybetmemiş miykaybetmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybedecekmişimkaybedecekmişiz
İkincikaybedecekmişsinkaybedecekmişsiniz
Üçüncükaybedecekmişkaybedeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybedecek miymişimkaybedecek miymişiz
İkincikaybedecek miymişsinkaybedecek miymişsiniz
Üçüncükaybedecek miymişkaybedecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyecekmişimkaybetmeyecekmişiz
İkincikaybetmeyecekmişsinkaybetmeyecekmişsiniz
Üçüncükaybetmeyecekmişkaybetmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyecek miymişimkaybetmeyecek miymişiz
İkincikaybetmeyecek miymişsinkaybetmeyecek miymişsiniz
Üçüncükaybetmeyecek miymişsinkaybetmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybedecektimkaybedecektik
İkincikaybedecektinkaybedecektiniz
Üçüncükaybedecektikaybedecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybedecek miydimkaybedecek miydik
İkincikaybedecek miydinkaybedecek miydiniz
Üçüncükaybedecek miydikaybedecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyecektimkaybetmeyecektik
İkincikaybetmeyecektinkaybetmeyecektiniz
Üçüncükaybetmeyecektikaybetmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyecek miydimkaybetmeyecek miydik
İkincikaybetmeyecek miydinkaybetmeyecek miydiniz
Üçüncükaybetmeyecek miydinkaybetmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybedeymişimkaybedeymişiz
İkincikaybedeymişsinkaybedeymişsiniz
Üçüncükaybedeymişkaybedelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybedeymiş miyimkaybedeymiş miyiz
İkincikaybedeymiş misinkaybedeymiş misiniz
Üçüncükaybedeymiş mikaybedelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyemişimkaybetmeyemişiz
İkincikaybetmeyemişsinkaybetmeyemişsiniz
Üçüncükaybetmeyemişkaybetmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyemiş miyimkaybetmeyemiş miyiz
İkincikaybetmeyemiş misinkaybetmeyemiş misiniz
Üçüncükaybetmeyemiş misinkaybetmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikaybedeydimkaybedeydik
İkincikaybedeydinkaybedeydiniz
Üçüncükaybedeydikaybedeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybede miydimkaybede miydik
İkincikaybede miydinkaybede miydiniz
Üçüncükaybede miydikaybedeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikaybetmeyeydimkaybetmeyeydik
İkincikaybetmeyeydinkaybetmeyeydiniz
Üçüncükaybetmeyeydikaybetmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikaybetmeye miydimkaybetmeye miydik
İkincikaybetmeye miydinkaybetmeye miydiniz
Üçüncükaybetmeye miydinkaybetmeye miydiniz