Türkçede kes fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlukesmekkesmek mi
Olumsuzkesmemekkesmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesiyorumkesiyoruz
İkincikesiyorsunkesiyorsunuz
Üçüncükesiyorkesiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikesiyor muyumkesiyor muyuz
İkincikesiyor musunkesiyor musunuz
Üçüncükesiyor mukesiyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmiyorumkesmiyoruz
İkincikesmiyorsunkesmiyorsunuz
Üçüncükesmiyorkesmiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmiyor muyumkesmiyor muyuz
İkincikesmiyor musunkesmiyor musunuz
Üçüncükesmiyor musunkesmiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikeserimkeseriz
İkincikesersinkesersiniz
Üçüncükeserkeserler
Soru
TekilÇoğul
Birincikeser miyimkeser miyiz
İkincikeser misinkeser misiniz
Üçüncükeser mikeserler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmemkesmeyiz
İkincikesmezsinkesmezsiniz
Üçüncükesmezkesmezler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmem mikesmez miyiz
İkincikesmez misinkesmez misiniz
Üçüncükesmez misinkesmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincikeskesin
Üçüncükessinkessinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncükessin mikessinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincikesmekesmeyin
Üçüncükesmesinkesmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikeserdimkeserdik
İkincikeserdinkeserdiniz
Üçüncükeserdikeserlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikeser miydimkeser miydik
İkincikeser miydinkeser miydiniz
Üçüncükeser miydikeserler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmezdimkesmezdik
İkincikesmezdinkesmezdiniz
Üçüncükesmezdikesmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmez miydimkesmez miydik
İkincikesmez miydinkesmez miydiniz
Üçüncükesmez miydinkesmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesermişimkesermişiz
İkincikesermişsinkesermişsiniz
Üçüncükesermişkeserlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikeser miymişimkeser miymişiz
İkincikeser miymişsinkeser miymişsiniz
Üçüncükeser miymişkeserler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmezmişimkesmezmişiz
İkincikesmezmişsinkesmezmişsiniz
Üçüncükesmezmişkesmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmez miymişimkesmez miymişiz
İkincikesmez miymişsinkesmez miymişsiniz
Üçüncükesmez miymişsinkesmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikestimkestik
İkincikestinkestiniz
Üçüncükestikestiler
Soru
TekilÇoğul
Birincikestim mikestik mi
İkincikestin mikestiniz mi
Üçüncükesti mikestiler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmedimkesmedik
İkincikesmedinkesmediniz
Üçüncükesmedikesmediler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmedim mikesmedik mi
İkincikesmedin mikesmediniz mi
Üçüncükesmedin mikesmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesiyormuşumkesiyormuşuz
İkincikesiyormuşsunkesiyormuşsunuz
Üçüncükesiyormuşkesiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikesiyor muymuşumkesiyor muymuşuz
İkincikesiyor muymuşsunkesiyor muymuşsunuz
Üçüncükesiyor muymuşkesiyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmiyormuşumkesmiyormuşuz
İkincikesmiyormuşsunkesmiyormuşsunuz
Üçüncükesmiyormuşkesmiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmiyor muymuşumkesmiyor muymuşuz
İkincikesmiyor muymuşsunkesmiyor muymuşsunuz
Üçüncükesmiyor muymuşsunkesmiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesmekteymişimkesmekteymişiz
İkincikesmekteymişsinkesmekteymişsiniz
Üçüncükesmekteymişkesmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmekte miymişimkesmekte miymişiz
İkincikesmekte miymişsinkesmekte miymişsiniz
Üçüncükesmekte miymişkesmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmemekteymişimkesmemekteymişiz
İkincikesmemekteymişsinkesmemekteymişsiniz
Üçüncükesmemekteymişkesmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmemekte miymişimkesmemekte miymişiz
İkincikesmemekte miymişsinkesmemekte miymişsiniz
Üçüncükesmemekte miymişsinkesmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesmişimkesmişiz
İkincikesmişsinkesmişsiniz
Üçüncükesmişkesmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmiş miyimkesmişiz
İkincikesmiş misinkesmiş miyiz
Üçüncükesmiş mikesmişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmemişimkesmemişiz
İkincikesmemişsinkesmemişsiniz
Üçüncükesmemişkesmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmemiş miyimkesmemişiz
İkincikesmemiş misinkesmemiş miyiz
Üçüncükesmemiş misinkesmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesiyordumkesiyorduk
İkincikesiyordunkesiyordunuz
Üçüncükesiyordukesiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikesiyor muydumkesiyor muyduk
İkincikesiyor muydunkesiyor muydunuz
Üçüncükesiyor muydukesiyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmiyordumkesmiyorduk
İkincikesmiyordunkesmiyordunuz
Üçüncükesmiyordukesmiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmiyor muydumkesmiyor muyduk
İkincikesmiyor muydunkesmiyor muydunuz
Üçüncükesmiyor muydunkesmiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesmekteydimkesmekteydik
İkincikesmekteydinkesmekteydiniz
Üçüncükesmekteydikesmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmekte miydimkesmekte miydik
İkincikesmekte miydinkesmekte miydiniz
Üçüncükesmekte miydikesmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmemekteydimkesmemekteydik
İkincikesmemekteydinkesmemekteydiniz
Üçüncükesmemekteydikesmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmemekte miydimkesmemekte miydik
İkincikesmemekte miydinkesmemekte miydiniz
Üçüncükesmemekte miydinkesmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesmiştimkesmiştim
İkincikesmiştinkesmiştin
Üçüncükesmiştikesmişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmiş miydimkesmiş miydim
İkincikesmiş miydinkesmiş miydin
Üçüncükesmiş miydikesmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmemiştimkesmemiştim
İkincikesmemiştinkesmemiştin
Üçüncükesmemiştikesmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmemiş miydimkesmemiş miydim
İkincikesmemiş miydinkesmemiş miydin
Üçüncükesmemiş miydinkesmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesmişmişimkesmişmişiz
İkincikesmişmişsinkesmişmişsiniz
Üçüncükesmişmişkesmişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmiş miymişimkesmiş miymişiz
İkincikesmiş miymişsinkesmiş miymişsiniz
Üçüncükesmiş miymişkesmişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmemişmişimkesmemişmişiz
İkincikesmemişmişsinkesmemişmişsiniz
Üçüncükesmemişmişkesmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmemiş miymişimkesmemiş miymişiz
İkincikesmemiş miymişsinkesmemiş miymişsiniz
Üçüncükesmemiş miymişsinkesmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesmiş olacağımkesmiş olacağız
İkincikesmiş olacaksınkesmiş olacaksınız
Üçüncükesmiş olacakkesmiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmiş mi olacağımkesmiş mi olacağız
İkincikesmiş mi olacaksınkesmiş mi olacaksınız
Üçüncükesmiş mi olacakkesmiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmemiş olacağımkesmemiş olacağız
İkincikesmemiş olacaksınkesmemiş olacaksınız
Üçüncükesmemiş olacakkesmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmemiş mi olacağımkesmemiş mi olacağız
İkincikesmemiş mi olacaksınkesmemiş mi olacaksınız
Üçüncükesmemiş mi olacaksınkesmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesseymişimkesseymişiz
İkincikesseymişsinkesseymişsiniz
Üçüncükesseymişkesselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikesse miymişimkesse miymişiz
İkincikesse miymişsinkesse miymişsiniz
Üçüncükesse miymişkesseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmeseymişimkesmeseymişiz
İkincikesmeseymişsinkesmeseymişsiniz
Üçüncükesmeseymişkesmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmese miymişimkesmese miymişiz
İkincikesmese miymişsinkesmese miymişsiniz
Üçüncükesmese miymişsinkesmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikeseceğimkeseceğiz
İkincikeseceksinkeseceksiniz
Üçüncükesecekkesecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesecek miyimkesecek miyiz
İkincikesecek misinkesecek misiniz
Üçüncükesecek mikesecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmeyeceğimkesmeyeceğiz
İkincikesmeyeceksinkesmeyeceksiniz
Üçüncükesmeyecekkesmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmeyecek miyimkesmeyecek miyiz
İkincikesmeyecek misinkesmeyecek misiniz
Üçüncükesmeyecek misinkesmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesecektimkesecektik
İkincikesecektinkesecektiniz
Üçüncükesecektikeseceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikesecek miydimkesecek miydik
İkincikesecek miydinkesecek miydiniz
Üçüncükesecek miydikesecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmeyecektimkesmeyecektik
İkincikesmeyecektinkesmeyecektiniz
Üçüncükesmeyecektikesmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmeyecek miydimkesmeyecek miydik
İkincikesmeyecek miydinkesmeyecek miydiniz
Üçüncükesmeyecek miydinkesmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesecekmişimkesecekmişiz
İkincikesecekmişinkesecekmişiniz
Üçüncükesecekmişkeseceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikesecekmiş miyimkesecekmiş miyiz
İkincikesecekmiş misinkesecekmiş misiniz
Üçüncükesecekmiş mikeseceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmeyecekmişimkesmeyecekmişiz
İkincikesmeyecekmişinkesmeyecekmişiniz
Üçüncükesmeyecekmişkesmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmeyecekmiş miyimkesmeyecekmiş miyiz
İkincikesmeyecekmiş misinkesmeyecekmiş misiniz
Üçüncükesmeyecekmiş misinkesmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikeseceksemkeseceksek
İkincikeseceksenkesecekseniz
Üçüncükeseceksekeseceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincikeseceksem mikeseceksek mi
İkincikeseceksen mikesecekseniz mi
Üçüncükesecekse mikeseceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmeyeceksemkesmeyeceksek
İkincikesmeyeceksenkesmeyecekseniz
Üçüncükesmeyeceksekesmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmeyeceksem mikesmeyeceksek mi
İkincikesmeyeceksen mikesmeyecekseniz mi
Üçüncükesmeyeceksen mikesmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesmeliyimkesmeliyiz
İkincikesmelisinkesmelisiniz
Üçüncükesmelikesmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmeli miyimkesmeli miyiz
İkincikesmeli misinkesmeli misiniz
Üçüncükesmeli mikesmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmeliyimkesmeliyiz
İkincikesmelisinkesmelisiniz
Üçüncükesmelikesmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmeli miyimkesmeli miyiz
İkincikesmeli misinkesmeli misiniz
Üçüncükesmeli misinkesmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesmeliydimkesmeliydik
İkincikesmeliydinkesmeliydiniz
Üçüncükesmeliydikesmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmeli miydimkesmeli miydik
İkincikesmeli miydinkesmeli miydiniz
Üçüncükesmeli miydikesmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmemeliydimkesmemeliydik
İkincikesmemeliydinkesmemeliydiniz
Üçüncükesmemeliydikesmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmemeli miydimkesmemeli miydik
İkincikesmemeli miydinkesmemeli miydiniz
Üçüncükesmemeli miydinkesmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesmeliymişimkesmeliymişiz
İkincikesmeliymişsinkesmeliymişsiniz
Üçüncükesmeliymişkesmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmeli miymişimkesmeli miymişiz
İkincikesmeli miymişsinkesmeli miymişsiniz
Üçüncükesmeli miymişkesmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmemeliymişimkesmemeliymişiz
İkincikesmemeliymişsinkesmemeliymişsiniz
Üçüncükesmemeliymişkesmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmemeli miymişimkesmemeli miymişiz
İkincikesmemeli miymişsinkesmemeli miymişsiniz
Üçüncükesmemeli miymişsinkesmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikessemkessek
İkincikessenkesseniz
Üçüncükessekesseler
Soru
TekilÇoğul
Birincikessem mikessek mi
İkincikessen mikesseniz mi
Üçüncükesse mikesseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmesemkesmesek
İkincikesmesenkesmeseniz
Üçüncükesmesekesmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmesem mikesmesek mi
İkincikesmesen mikesmeseniz mi
Üçüncükesmesen mikesmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikeseyimkeselim
İkincikesesinkesesiniz
Üçüncükesekeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincikeseyim mikeselim mi
İkincikesesin mikesesiniz mi
Üçüncükese mikeseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmeyeyimkesmeyelim
İkincikesmeyesinkesmeyesiniz
Üçüncükesmeyekesmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmeyeyim mikesmeyelim mi
İkincikesmeyesin mikesmeyesiniz mi
Üçüncükesmeyesin mikesmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikestiydimkestik
İkincikestiydinkestiniz
Üçüncükestiydikeslerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikesti miydimkesti miydik
İkincikesti miydinkesti miydiniz
Üçüncükesti miydikestiler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmediydimkestik
İkincikesmediydinkestiniz
Üçüncükesmediydikeslerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmedi miydimkesmedi miydik
İkincikesmedi miydinkesmedi miydiniz
Üçüncükesmedi miydinkesmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesmiştimkesmiştik
İkincikesmiştinkesmiştiniz
Üçüncükesmiştikesmiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmiş miykesmiş miydik
İkincikesmiş miykesmiş miydiniz
Üçüncükesmiştikesmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmemişkesmemiştik
İkincikesmemişkesmemiştiniz
Üçüncükesmemişkesmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmemiş miykesmemiş miydik
İkincikesmemiş miykesmemiş miydiniz
Üçüncükesmemiş miykesmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesecekmişimkesecekmişiz
İkincikesecekmişsinkesecekmişsiniz
Üçüncükesecekmişkeseceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikesecek miymişimkesecek miymişiz
İkincikesecek miymişsinkesecek miymişsiniz
Üçüncükesecek miymişkesecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmeyecekmişimkesmeyecekmişiz
İkincikesmeyecekmişsinkesmeyecekmişsiniz
Üçüncükesmeyecekmişkesmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmeyecek miymişimkesmeyecek miymişiz
İkincikesmeyecek miymişsinkesmeyecek miymişsiniz
Üçüncükesmeyecek miymişsinkesmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikesecektimkesecektik
İkincikesecektinkesecektiniz
Üçüncükesecektikesecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesecek miydimkesecek miydik
İkincikesecek miydinkesecek miydiniz
Üçüncükesecek miydikesecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmeyecektimkesmeyecektik
İkincikesmeyecektinkesmeyecektiniz
Üçüncükesmeyecektikesmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmeyecek miydimkesmeyecek miydik
İkincikesmeyecek miydinkesmeyecek miydiniz
Üçüncükesmeyecek miydinkesmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikeseymişimkeseymişiz
İkincikeseymişsinkeseymişsiniz
Üçüncükeseymişkeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikeseymiş miyimkeseymiş miyiz
İkincikeseymiş misinkeseymiş misiniz
Üçüncükeseymiş mikeselermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmeyemişimkesmeyemişiz
İkincikesmeyemişsinkesmeyemişsiniz
Üçüncükesmeyemişkesmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmeyemiş miyimkesmeyemiş miyiz
İkincikesmeyemiş misinkesmeyemiş misiniz
Üçüncükesmeyemiş misinkesmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikeseydimkeseydik
İkincikeseydinkeseydiniz
Üçüncükeseydikeseydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincikese miydimkese miydik
İkincikese miydinkese miydiniz
Üçüncükese miydikeseler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikesmeyeydimkesmeyeydik
İkincikesmeyeydinkesmeyeydiniz
Üçüncükesmeyeydikesmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincikesmeye miydimkesmeye miydik
İkincikesmeye miydinkesmeye miydiniz
Üçüncükesmeye miydinkesmeye miydiniz