Türkçede kork fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlukorkmakkorkmak mı
Olumsuzkorkmamakkorkmamak mı


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkuyorumkorkuyoruz
İkincikorkuyorsunkorkuyorsunuz
Üçüncükorkuyorkorkuyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkuyor muyumkorkuyor muyuz
İkincikorkuyor musunkorkuyor musunuz
Üçüncükorkuyor mukorkuyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmuyorumkorkmuyoruz
İkincikorkmuyorsunkorkmuyorsunuz
Üçüncükorkmuyorkorkmuyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmuyor muyumkorkmuyor muyuz
İkincikorkmuyor musunkorkmuyor musunuz
Üçüncükorkmuyor musunkorkmuyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkarımkorkarız
İkincikorkarsınkorkarsınız
Üçüncükorkarkorkarlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkar mıyımkorkar mıyız
İkincikorkar mısınkorkar mısınız
Üçüncükorkar mıkorkarlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmamkorkmayız
İkincikorkmazsınkorkmazsınız
Üçüncükorkmazkorkmazlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmam mıkorkmaz mıyız
İkincikorkmaz mısınkorkmaz mısınız
Üçüncükorkmaz mısınkorkmaz mısınız
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincikorkkorkun
Üçüncükorksunkorksunlar
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncükorksun mukorksunlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincikorkmakorkmayın
Üçüncükorkmasınkorkmasınlar
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkardımkorkardık
İkincikorkardınkorkardınız
Üçüncükorkardıkorkarlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkar mıydımkorkar mıydık
İkincikorkar mıydınkorkar mıydınız
Üçüncükorkar mıydıkorkarlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmazdımkorkmazdık
İkincikorkmazdınkorkmazdınız
Üçüncükorkmazdıkorkmazlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmaz mıydımkorkmaz mıydık
İkincikorkmaz mıydınkorkmaz mıydınız
Üçüncükorkmaz mıydınkorkmaz mıydınız
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkarmışımkorkarmışız
İkincikorkarmışsınkorkarmışsınız
Üçüncükorkarmışkorkarlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkar mıymışımkorkar mıymışız
İkincikorkar mıymışsınkorkar mıymışsınız
Üçüncükorkar mıymışkorkarlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmazmışımkorkmazmışız
İkincikorkmazmışsınkorkmazmışsınız
Üçüncükorkmazmışkorkmazlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmaz mıymışımkorkmaz mıymışız
İkincikorkmaz mıymışsınkorkmaz mıymışsınız
Üçüncükorkmaz mıymışsınkorkmaz mıymışsınız
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorktumkorktuk
İkincikorktunkorktunuz
Üçüncükorktukorktular
Soru
TekilÇoğul
Birincikorktum mukorktuk mu
İkincikorktun mukorktunuz mu
Üçüncükorktu mukorktular mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmadımkorkmadık
İkincikorkmadınkorkmadınız
Üçüncükorkmadıkorkmadılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmadım mıkorkmadık mı
İkincikorkmadın mıkorkmadınız mı
Üçüncükorkmadın mıkorkmadınız mı
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkuyormuşumkorkuyormuşuz
İkincikorkuyormuşsunkorkuyormuşsunuz
Üçüncükorkuyormuşkorkuyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkuyor muymuşumkorkuyor muymuşuz
İkincikorkuyor muymuşsunkorkuyor muymuşsunuz
Üçüncükorkuyor muymuşkorkuyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmuyormuşumkorkmuyormuşuz
İkincikorkmuyormuşsunkorkmuyormuşsunuz
Üçüncükorkmuyormuşkorkmuyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmuyor muymuşumkorkmuyor muymuşuz
İkincikorkmuyor muymuşsunkorkmuyor muymuşsunuz
Üçüncükorkmuyor muymuşsunkorkmuyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkmaktaymışımkorkmaktaymışız
İkincikorkmaktaymışsınkorkmaktaymışsınız
Üçüncükorkmaktaymışkorkmaktalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmakta mıymışımkorkmakta mıymışız
İkincikorkmakta mıymışsınkorkmakta mıymışsınız
Üçüncükorkmakta mıymışkorkmaktalar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmamaktaymışımkorkmamaktaymışız
İkincikorkmamaktaymışsınkorkmamaktaymışsınız
Üçüncükorkmamaktaymışkorkmamaktalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmamakta mıymışımkorkmamakta mıymışız
İkincikorkmamakta mıymışsınkorkmamakta mıymışsınız
Üçüncükorkmamakta mıymışsınkorkmamakta mıymışsınız
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkmuşumkorkmuşuz
İkincikorkmuşsunkorkmuşsunuz
Üçüncükorkmuşkorkmuşlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmuş muyumkorkmuşuz
İkincikorkmuş musunkorkmuş muyuz
Üçüncükorkmuş mukorkmuşlar mu
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmamışımkorkmamışız
İkincikorkmamışsınkorkmamışsınız
Üçüncükorkmamışkorkmamışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmamış mıyımkorkmamışız
İkincikorkmamış mısınkorkmamış mıyız
Üçüncükorkmamış mısınkorkmamış mıyız
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkuyordumkorkuyorduk
İkincikorkuyordunkorkuyordunuz
Üçüncükorkuyordukorkuyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkuyor muydumkorkuyor muyduk
İkincikorkuyor muydunkorkuyor muydunuz
Üçüncükorkuyor muydukorkuyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmuyordumkorkmuyorduk
İkincikorkmuyordunkorkmuyordunuz
Üçüncükorkmuyordukorkmuyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmuyor muydumkorkmuyor muyduk
İkincikorkmuyor muydunkorkmuyor muydunuz
Üçüncükorkmuyor muydunkorkmuyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkmaktaydımkorkmaktaydık
İkincikorkmaktaydınkorkmaktaydınız
Üçüncükorkmaktaydıkorkmaktalardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmakta mıydımkorkmakta mıydık
İkincikorkmakta mıydınkorkmakta mıydınız
Üçüncükorkmakta mıydıkorkmaktalar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmamaktaydımkorkmamaktaydık
İkincikorkmamaktaydınkorkmamaktaydınız
Üçüncükorkmamaktaydıkorkmamaktalardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmamakta mıydımkorkmamakta mıydık
İkincikorkmamakta mıydınkorkmamakta mıydınız
Üçüncükorkmamakta mıydınkorkmamakta mıydınız
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkmuştumkorkmuştum
İkincikorkmuştunkorkmuştun
Üçüncükorkmuştukorkmuşlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmuş muydumkorkmuş muydum
İkincikorkmuş muydunkorkmuş muydun
Üçüncükorkmuş muydukorkmuşlar muydu
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmamıştımkorkmamıştım
İkincikorkmamıştınkorkmamıştın
Üçüncükorkmamıştıkorkmamışlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmamış mıydımkorkmamış mıydım
İkincikorkmamış mıydınkorkmamış mıydın
Üçüncükorkmamış mıydınkorkmamış mıydın
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkmuşmuşumkorkmuşmuşuz
İkincikorkmuşmuşsunkorkmuşmuşsunuz
Üçüncükorkmuşmuşkorkmuşmuşlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmuş muymuşumkorkmuş muymuşuz
İkincikorkmuş muymuşsunkorkmuş muymuşsunuz
Üçüncükorkmuş muymuşkorkmuşlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmamışmışımkorkmamışmışız
İkincikorkmamışmışsınkorkmamışmışsınız
Üçüncükorkmamışmışkorkmamışmışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmamış mıymışımkorkmamış mıymışız
İkincikorkmamış mıymışsınkorkmamış mıymışsınız
Üçüncükorkmamış mıymışsınkorkmamış mıymışsınız
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkmuş olacağımkorkmuş olacağız
İkincikorkmuş olacaksınkorkmuş olacaksınız
Üçüncükorkmuş olacakkorkmuş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmuş mu olacağımkorkmuş mu olacağız
İkincikorkmuş mu olacaksınkorkmuş mu olacaksınız
Üçüncükorkmuş mu olacakkorkmuş mu olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmamış olacağımkorkmamış olacağız
İkincikorkmamış olacaksınkorkmamış olacaksınız
Üçüncükorkmamış olacakkorkmamış olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmamış mı olacağımkorkmamış mı olacağız
İkincikorkmamış mı olacaksınkorkmamış mı olacaksınız
Üçüncükorkmamış mı olacaksınkorkmamış mı olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorksaymışımkorksaymışız
İkincikorksaymışsınkorksaymışsınız
Üçüncükorksaymışkorksalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorksa mıymışımkorksa mıymışız
İkincikorksa mıymışsınkorksa mıymışsınız
Üçüncükorksa mıymışkorksalar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmasaymışımkorkmasaymışız
İkincikorkmasaymışsınkorkmasaymışsınız
Üçüncükorkmasaymışkorkmasalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmasa mıymışımkorkmasa mıymışız
İkincikorkmasa mıymışsınkorkmasa mıymışsınız
Üçüncükorkmasa mıymışsınkorkmasa mıymışsınız
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkacağımkorkacağız
İkincikorkacaksınkorkacaksınız
Üçüncükorkacakkorkacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkacak mıyımkorkacak mıyız
İkincikorkacak mısınkorkacak mısınız
Üçüncükorkacak mıkorkacaklar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmayacağımkorkmayacağız
İkincikorkmayacaksınkorkmayacaksınız
Üçüncükorkmayacakkorkmayacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmayacak mıyımkorkmayacak mıyız
İkincikorkmayacak mısınkorkmayacak mısınız
Üçüncükorkmayacak mısınkorkmayacak mısınız
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkacaktımkorkacaktık
İkincikorkacaktınkorkacaktınız
Üçüncükorkacaktıkorkacaklardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkacak mıydımkorkacak mıydık
İkincikorkacak mıydınkorkacak mıydınız
Üçüncükorkacak mıydıkorkacaklar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmayacaktımkorkmayacaktık
İkincikorkmayacaktınkorkmayacaktınız
Üçüncükorkmayacaktıkorkmayacaklardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmayacak mıydımkorkmayacak mıydık
İkincikorkmayacak mıydınkorkmayacak mıydınız
Üçüncükorkmayacak mıydınkorkmayacak mıydınız
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkacakmışımkorkacakmışız
İkincikorkacakmışınkorkacakmışınız
Üçüncükorkacakmışkorkacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkacakmış mıyımkorkacakmış mıyız
İkincikorkacakmış mısınkorkacakmış mısınız
Üçüncükorkacakmış mıkorkacaklarmış mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmayacakmışımkorkmayacakmışız
İkincikorkmayacakmışınkorkmayacakmışınız
Üçüncükorkmayacakmışkorkmayacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmayacakmış mıyımkorkmayacakmış mıyız
İkincikorkmayacakmış mısınkorkmayacakmış mısınız
Üçüncükorkmayacakmış mısınkorkmayacakmış mısınız
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkacaksamkorkacaksak
İkincikorkacaksankorkacaksanız
Üçüncükorkacaksakorkacaklarsa
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkacaksam mıkorkacaksak mı
İkincikorkacaksan mıkorkacaksanız mı
Üçüncükorkacaksa mıkorkacaklarsa mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmayacaksamkorkmayacaksak
İkincikorkmayacaksankorkmayacaksanız
Üçüncükorkmayacaksakorkmayacaklarsa
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmayacaksam mıkorkmayacaksak mı
İkincikorkmayacaksan mıkorkmayacaksanız mı
Üçüncükorkmayacaksan mıkorkmayacaksanız mı
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkmalıyımkorkmalıyız
İkincikorkmalısınkorkmalısınız
Üçüncükorkmalıkorkmalılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmalı mıyımkorkmalı mıyız
İkincikorkmalı mısınkorkmalı mısınız
Üçüncükorkmalı mıkorkmalılar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmalıyımkorkmalıyız
İkincikorkmalısınkorkmalısınız
Üçüncükorkmalıkorkmalılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmalı mıyımkorkmalı mıyız
İkincikorkmalı mısınkorkmalı mısınız
Üçüncükorkmalı mısınkorkmalı mısınız
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkmalıydımkorkmalıydık
İkincikorkmalıydınkorkmalıydınız
Üçüncükorkmalıydıkorkmalılardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmalı mıydımkorkmalı mıydık
İkincikorkmalı mıydınkorkmalı mıydınız
Üçüncükorkmalı mıydıkorkmalılar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmamalıydımkorkmamalıydık
İkincikorkmamalıydınkorkmamalıydınız
Üçüncükorkmamalıydıkorkmamalılardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmamalı mıydımkorkmamalı mıydık
İkincikorkmamalı mıydınkorkmamalı mıydınız
Üçüncükorkmamalı mıydınkorkmamalı mıydınız
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkmalıymışımkorkmalıymışız
İkincikorkmalıymışsınkorkmalıymışsınız
Üçüncükorkmalıymışkorkmalılarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmalı mıymışımkorkmalı mıymışız
İkincikorkmalı mıymışsınkorkmalı mıymışsınız
Üçüncükorkmalı mıymışkorkmalılar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmamalıymışımkorkmamalıymışız
İkincikorkmamalıymışsınkorkmamalıymışsınız
Üçüncükorkmamalıymışkorkmamalılarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmamalı mıymışımkorkmamalı mıymışız
İkincikorkmamalı mıymışsınkorkmamalı mıymışsınız
Üçüncükorkmamalı mıymışsınkorkmamalı mıymışsınız
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorksamkorksak
İkincikorksankorksanız
Üçüncükorksakorksalar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorksam mıkorksak mı
İkincikorksan mıkorksanız mı
Üçüncükorksa mıkorksalar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmasamkorkmasak
İkincikorkmasankorkmasanız
Üçüncükorkmasakorkmasalar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmasam mıkorkmasak mı
İkincikorkmasan mıkorkmasanız mı
Üçüncükorkmasan mıkorkmasanız mı
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkayımkorkalım
İkincikorkasınkorkasınız
Üçüncükorkakorkalar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkayım mıkorkalım mı
İkincikorkasın mıkorkasınız mı
Üçüncükorka mıkorkalar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmayayımkorkmayalım
İkincikorkmayasınkorkmayasınız
Üçüncükorkmayakorkmayalar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmayayım mıkorkmayalım mı
İkincikorkmayasın mıkorkmayasınız mı
Üçüncükorkmayasın mıkorkmayasınız mı
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorktuydumkorktuk
İkincikorktuydunkorktunuz
Üçüncükorktuydukorklardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikorktu muydumkorktu muyduk
İkincikorktu muydunkorktu muydunuz
Üçüncükorktu muydukorktular mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmadıydımkorktuk
İkincikorkmadıydınkorktunuz
Üçüncükorkmadıydıkorklardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmadı mıydımkorkmadı mıydık
İkincikorkmadı mıydınkorkmadı mıydınız
Üçüncükorkmadı mıydınkorkmadı mıydınız
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkmuştumkorkmuştuk
İkincikorkmuştunkorkmuştunuz
Üçüncükorkmuştukorkmuştular
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmuş muykorkmuş muyduk
İkincikorkmuş muykorkmuş muydunuz
Üçüncükorkmuştukorkmuşlar muydu
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmamışkorkmamıştık
İkincikorkmamışkorkmamıştınız
Üçüncükorkmamışkorkmamıştılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmamış mıykorkmamış mıydık
İkincikorkmamış mıykorkmamış mıydınız
Üçüncükorkmamış mıykorkmamış mıydınız
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkacakmışımkorkacakmışız
İkincikorkacakmışsınkorkacakmışsınız
Üçüncükorkacakmışkorkacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkacak mıymışımkorkacak mıymışız
İkincikorkacak mıymışsınkorkacak mıymışsınız
Üçüncükorkacak mıymışkorkacaklar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmayacakmışımkorkmayacakmışız
İkincikorkmayacakmışsınkorkmayacakmışsınız
Üçüncükorkmayacakmışkorkmayacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmayacak mıymışımkorkmayacak mıymışız
İkincikorkmayacak mıymışsınkorkmayacak mıymışsınız
Üçüncükorkmayacak mıymışsınkorkmayacak mıymışsınız
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkacaktımkorkacaktık
İkincikorkacaktınkorkacaktınız
Üçüncükorkacaktıkorkacaktılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkacak mıydımkorkacak mıydık
İkincikorkacak mıydınkorkacak mıydınız
Üçüncükorkacak mıydıkorkacaklar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmayacaktımkorkmayacaktık
İkincikorkmayacaktınkorkmayacaktınız
Üçüncükorkmayacaktıkorkmayacaktılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmayacak mıydımkorkmayacak mıydık
İkincikorkmayacak mıydınkorkmayacak mıydınız
Üçüncükorkmayacak mıydınkorkmayacak mıydınız
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkaymışımkorkaymışız
İkincikorkaymışsınkorkaymışsınız
Üçüncükorkaymışkorkalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkaymış mıyımkorkaymış mıyız
İkincikorkaymış mısınkorkaymış mısınız
Üçüncükorkaymış mıkorkalarmış mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmayamışımkorkmayamışız
İkincikorkmayamışsınkorkmayamışsınız
Üçüncükorkmayamışkorkmayalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmayamış mıyımkorkmayamış mıyız
İkincikorkmayamış mısınkorkmayamış mısınız
Üçüncükorkmayamış mısınkorkmayamış mısınız
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincikorkaydımkorkaydık
İkincikorkaydınkorkaydınız
Üçüncükorkaydıkorkaydılar
Soru
TekilÇoğul
Birincikorka mıydımkorka mıydık
İkincikorka mıydınkorka mıydınız
Üçüncükorka mıydıkorkalar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincikorkmayaydımkorkmayaydık
İkincikorkmayaydınkorkmayaydınız
Üçüncükorkmayaydıkorkmayalardı
Soru
TekilÇoğul
Birincikorkmaya mıydımkorkmaya mıydık
İkincikorkmaya mıydınkorkmaya mıydınız
Üçüncükorkmaya mıydınkorkmaya mıydınız