Türkçede satın al fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlusatın almaksatın almak mı
Olumsuzsatın almamaksatın almamak mı


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alıyorumsatın alıyoruz
İkincisatın alıyorsunsatın alıyorsunuz
Üçüncüsatın alıyorsatın alıyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alıyor muyumsatın alıyor muyuz
İkincisatın alıyor musunsatın alıyor musunuz
Üçüncüsatın alıyor musatın alıyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almıyorumsatın almıyoruz
İkincisatın almıyorsunsatın almıyorsunuz
Üçüncüsatın almıyorsatın almıyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almıyor muyumsatın almıyor muyuz
İkincisatın almıyor musunsatın almıyor musunuz
Üçüncüsatın almıyor musunsatın almıyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alırımsatın alırız
İkincisatın alırsınsatın alırsınız
Üçüncüsatın alırsatın alırlar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alır mıyımsatın alır mıyız
İkincisatın alır mısınsatın alır mısınız
Üçüncüsatın alır mısatın alırlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almamsatın almayız
İkincisatın almazsınsatın almazsınız
Üçüncüsatın almazsatın almazlar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almam mısatın almaz mıyız
İkincisatın almaz mısınsatın almaz mısınız
Üçüncüsatın almaz mısınsatın almaz mısınız
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincisatın alsatın alın
Üçüncüsatın alsınsatın alsınlar
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüsatın alsın mısatın alsınlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincisatın almasatın almayın
Üçüncüsatın almasınsatın almasınlar
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alırdımsatın alırdık
İkincisatın alırdınsatın alırdınız
Üçüncüsatın alırdısatın alırlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alır mıydımsatın alır mıydık
İkincisatın alır mıydınsatın alır mıydınız
Üçüncüsatın alır mıydısatın alırlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almazdımsatın almazdık
İkincisatın almazdınsatın almazdınız
Üçüncüsatın almazdısatın almazlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almaz mıydımsatın almaz mıydık
İkincisatın almaz mıydınsatın almaz mıydınız
Üçüncüsatın almaz mıydınsatın almaz mıydınız
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alırmışımsatın alırmışız
İkincisatın alırmışsınsatın alırmışsınız
Üçüncüsatın alırmışsatın alırlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alır mıymışımsatın alır mıymışız
İkincisatın alır mıymışsınsatın alır mıymışsınız
Üçüncüsatın alır mıymışsatın alırlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almazmışımsatın almazmışız
İkincisatın almazmışsınsatın almazmışsınız
Üçüncüsatın almazmışsatın almazlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almaz mıymışımsatın almaz mıymışız
İkincisatın almaz mıymışsınsatın almaz mıymışsınız
Üçüncüsatın almaz mıymışsınsatın almaz mıymışsınız
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın aldımsatın aldık
İkincisatın aldınsatın aldınız
Üçüncüsatın aldısatın aldılar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın aldım mısatın aldık mı
İkincisatın aldın mısatın aldınız mı
Üçüncüsatın aldı mısatın aldılar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almadımsatın almadık
İkincisatın almadınsatın almadınız
Üçüncüsatın almadısatın almadılar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almadım mısatın almadık mı
İkincisatın almadın mısatın almadınız mı
Üçüncüsatın almadın mısatın almadınız mı
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alıyormuşumsatın alıyormuşuz
İkincisatın alıyormuşsunsatın alıyormuşsunuz
Üçüncüsatın alıyormuşsatın alıyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alıyor muymuşumsatın alıyor muymuşuz
İkincisatın alıyor muymuşsunsatın alıyor muymuşsunuz
Üçüncüsatın alıyor muymuşsatın alıyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almıyormuşumsatın almıyormuşuz
İkincisatın almıyormuşsunsatın almıyormuşsunuz
Üçüncüsatın almıyormuşsatın almıyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almıyor muymuşumsatın almıyor muymuşuz
İkincisatın almıyor muymuşsunsatın almıyor muymuşsunuz
Üçüncüsatın almıyor muymuşsunsatın almıyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın almaktaymışımsatın almaktaymışız
İkincisatın almaktaymışsınsatın almaktaymışsınız
Üçüncüsatın almaktaymışsatın almaktalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almakta mıymışımsatın almakta mıymışız
İkincisatın almakta mıymışsınsatın almakta mıymışsınız
Üçüncüsatın almakta mıymışsatın almaktalar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almamaktaymışımsatın almamaktaymışız
İkincisatın almamaktaymışsınsatın almamaktaymışsınız
Üçüncüsatın almamaktaymışsatın almamaktalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almamakta mıymışımsatın almamakta mıymışız
İkincisatın almamakta mıymışsınsatın almamakta mıymışsınız
Üçüncüsatın almamakta mıymışsınsatın almamakta mıymışsınız
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın almışımsatın almışız
İkincisatın almışsınsatın almışsınız
Üçüncüsatın almışsatın almışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almış mıyımsatın almışız
İkincisatın almış mısınsatın almış mıyız
Üçüncüsatın almış mısatın almışlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almamışımsatın almamışız
İkincisatın almamışsınsatın almamışsınız
Üçüncüsatın almamışsatın almamışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almamış mıyımsatın almamışız
İkincisatın almamış mısınsatın almamış mıyız
Üçüncüsatın almamış mısınsatın almamış mıyız
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alıyordumsatın alıyorduk
İkincisatın alıyordunsatın alıyordunuz
Üçüncüsatın alıyordusatın alıyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alıyor muydumsatın alıyor muyduk
İkincisatın alıyor muydunsatın alıyor muydunuz
Üçüncüsatın alıyor muydusatın alıyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almıyordumsatın almıyorduk
İkincisatın almıyordunsatın almıyordunuz
Üçüncüsatın almıyordusatın almıyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almıyor muydumsatın almıyor muyduk
İkincisatın almıyor muydunsatın almıyor muydunuz
Üçüncüsatın almıyor muydunsatın almıyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın almaktaydımsatın almaktaydık
İkincisatın almaktaydınsatın almaktaydınız
Üçüncüsatın almaktaydısatın almaktalardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almakta mıydımsatın almakta mıydık
İkincisatın almakta mıydınsatın almakta mıydınız
Üçüncüsatın almakta mıydısatın almaktalar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almamaktaydımsatın almamaktaydık
İkincisatın almamaktaydınsatın almamaktaydınız
Üçüncüsatın almamaktaydısatın almamaktalardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almamakta mıydımsatın almamakta mıydık
İkincisatın almamakta mıydınsatın almamakta mıydınız
Üçüncüsatın almamakta mıydınsatın almamakta mıydınız
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın almıştımsatın almıştım
İkincisatın almıştınsatın almıştın
Üçüncüsatın almıştısatın almışlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almış mıydımsatın almış mıydım
İkincisatın almış mıydınsatın almış mıydın
Üçüncüsatın almış mıydısatın almışlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almamıştımsatın almamıştım
İkincisatın almamıştınsatın almamıştın
Üçüncüsatın almamıştısatın almamışlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almamış mıydımsatın almamış mıydım
İkincisatın almamış mıydınsatın almamış mıydın
Üçüncüsatın almamış mıydınsatın almamış mıydın
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın almışmışımsatın almışmışız
İkincisatın almışmışsınsatın almışmışsınız
Üçüncüsatın almışmışsatın almışmışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almış mıymışımsatın almış mıymışız
İkincisatın almış mıymışsınsatın almış mıymışsınız
Üçüncüsatın almış mıymışsatın almışlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almamışmışımsatın almamışmışız
İkincisatın almamışmışsınsatın almamışmışsınız
Üçüncüsatın almamışmışsatın almamışmışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almamış mıymışımsatın almamış mıymışız
İkincisatın almamış mıymışsınsatın almamış mıymışsınız
Üçüncüsatın almamış mıymışsınsatın almamış mıymışsınız
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın almış olacağımsatın almış olacağız
İkincisatın almış olacaksınsatın almış olacaksınız
Üçüncüsatın almış olacaksatın almış olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almış mı olacağımsatın almış mı olacağız
İkincisatın almış mı olacaksınsatın almış mı olacaksınız
Üçüncüsatın almış mı olacaksatın almış mı olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almamış olacağımsatın almamış olacağız
İkincisatın almamış olacaksınsatın almamış olacaksınız
Üçüncüsatın almamış olacaksatın almamış olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almamış mı olacağımsatın almamış mı olacağız
İkincisatın almamış mı olacaksınsatın almamış mı olacaksınız
Üçüncüsatın almamış mı olacaksınsatın almamış mı olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alsaymışımsatın alsaymışız
İkincisatın alsaymışsınsatın alsaymışsınız
Üçüncüsatın alsaymışsatın alsalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alsa mıymışımsatın alsa mıymışız
İkincisatın alsa mıymışsınsatın alsa mıymışsınız
Üçüncüsatın alsa mıymışsatın alsalar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almasaymışımsatın almasaymışız
İkincisatın almasaymışsınsatın almasaymışsınız
Üçüncüsatın almasaymışsatın almasalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almasa mıymışımsatın almasa mıymışız
İkincisatın almasa mıymışsınsatın almasa mıymışsınız
Üçüncüsatın almasa mıymışsınsatın almasa mıymışsınız
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alacağımsatın alacağız
İkincisatın alacaksınsatın alacaksınız
Üçüncüsatın alacaksatın alacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alacak mıyımsatın alacak mıyız
İkincisatın alacak mısınsatın alacak mısınız
Üçüncüsatın alacak mısatın alacaklar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almayacağımsatın almayacağız
İkincisatın almayacaksınsatın almayacaksınız
Üçüncüsatın almayacaksatın almayacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almayacak mıyımsatın almayacak mıyız
İkincisatın almayacak mısınsatın almayacak mısınız
Üçüncüsatın almayacak mısınsatın almayacak mısınız
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alacaktımsatın alacaktık
İkincisatın alacaktınsatın alacaktınız
Üçüncüsatın alacaktısatın alacaklardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alacak mıydımsatın alacak mıydık
İkincisatın alacak mıydınsatın alacak mıydınız
Üçüncüsatın alacak mıydısatın alacaklar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almayacaktımsatın almayacaktık
İkincisatın almayacaktınsatın almayacaktınız
Üçüncüsatın almayacaktısatın almayacaklardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almayacak mıydımsatın almayacak mıydık
İkincisatın almayacak mıydınsatın almayacak mıydınız
Üçüncüsatın almayacak mıydınsatın almayacak mıydınız
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alacakmışımsatın alacakmışız
İkincisatın alacakmışınsatın alacakmışınız
Üçüncüsatın alacakmışsatın alacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alacakmış mıyımsatın alacakmış mıyız
İkincisatın alacakmış mısınsatın alacakmış mısınız
Üçüncüsatın alacakmış mısatın alacaklarmış mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almayacakmışımsatın almayacakmışız
İkincisatın almayacakmışınsatın almayacakmışınız
Üçüncüsatın almayacakmışsatın almayacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almayacakmış mıyımsatın almayacakmış mıyız
İkincisatın almayacakmış mısınsatın almayacakmış mısınız
Üçüncüsatın almayacakmış mısınsatın almayacakmış mısınız
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alacaksamsatın alacaksak
İkincisatın alacaksansatın alacaksanız
Üçüncüsatın alacaksasatın alacaklarsa
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alacaksam mısatın alacaksak mı
İkincisatın alacaksan mısatın alacaksanız mı
Üçüncüsatın alacaksa mısatın alacaklarsa mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almayacaksamsatın almayacaksak
İkincisatın almayacaksansatın almayacaksanız
Üçüncüsatın almayacaksasatın almayacaklarsa
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almayacaksam mısatın almayacaksak mı
İkincisatın almayacaksan mısatın almayacaksanız mı
Üçüncüsatın almayacaksan mısatın almayacaksanız mı
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın almalıyımsatın almalıyız
İkincisatın almalısınsatın almalısınız
Üçüncüsatın almalısatın almalılar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almalı mıyımsatın almalı mıyız
İkincisatın almalı mısınsatın almalı mısınız
Üçüncüsatın almalı mısatın almalılar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almalıyımsatın almalıyız
İkincisatın almalısınsatın almalısınız
Üçüncüsatın almalısatın almalılar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almalı mıyımsatın almalı mıyız
İkincisatın almalı mısınsatın almalı mısınız
Üçüncüsatın almalı mısınsatın almalı mısınız
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın almalıydımsatın almalıydık
İkincisatın almalıydınsatın almalıydınız
Üçüncüsatın almalıydısatın almalılardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almalı mıydımsatın almalı mıydık
İkincisatın almalı mıydınsatın almalı mıydınız
Üçüncüsatın almalı mıydısatın almalılar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almamalıydımsatın almamalıydık
İkincisatın almamalıydınsatın almamalıydınız
Üçüncüsatın almamalıydısatın almamalılardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almamalı mıydımsatın almamalı mıydık
İkincisatın almamalı mıydınsatın almamalı mıydınız
Üçüncüsatın almamalı mıydınsatın almamalı mıydınız
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın almalıymışımsatın almalıymışız
İkincisatın almalıymışsınsatın almalıymışsınız
Üçüncüsatın almalıymışsatın almalılarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almalı mıymışımsatın almalı mıymışız
İkincisatın almalı mıymışsınsatın almalı mıymışsınız
Üçüncüsatın almalı mıymışsatın almalılar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almamalıymışımsatın almamalıymışız
İkincisatın almamalıymışsınsatın almamalıymışsınız
Üçüncüsatın almamalıymışsatın almamalılarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almamalı mıymışımsatın almamalı mıymışız
İkincisatın almamalı mıymışsınsatın almamalı mıymışsınız
Üçüncüsatın almamalı mıymışsınsatın almamalı mıymışsınız
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alsamsatın alsak
İkincisatın alsansatın alsanız
Üçüncüsatın alsasatın alsalar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alsam mısatın alsak mı
İkincisatın alsan mısatın alsanız mı
Üçüncüsatın alsa mısatın alsalar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almasamsatın almasak
İkincisatın almasansatın almasanız
Üçüncüsatın almasasatın almasalar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almasam mısatın almasak mı
İkincisatın almasan mısatın almasanız mı
Üçüncüsatın almasan mısatın almasanız mı
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alayımsatın alalım
İkincisatın alasınsatın alasınız
Üçüncüsatın alasatın alalar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alayım mısatın alalım mı
İkincisatın alasın mısatın alasınız mı
Üçüncüsatın ala mısatın alalar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almayayımsatın almayalım
İkincisatın almayasınsatın almayasınız
Üçüncüsatın almayasatın almayalar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almayayım mısatın almayalım mı
İkincisatın almayasın mısatın almayasınız mı
Üçüncüsatın almayasın mısatın almayasınız mı
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın aldıydımsatın aldık
İkincisatın aldıydınsatın aldınız
Üçüncüsatın aldıydısatın allardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın aldı mıydımsatın aldı mıydık
İkincisatın aldı mıydınsatın aldı mıydınız
Üçüncüsatın aldı mıydısatın aldılar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almadıydımsatın aldık
İkincisatın almadıydınsatın aldınız
Üçüncüsatın almadıydısatın allardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almadı mıydımsatın almadı mıydık
İkincisatın almadı mıydınsatın almadı mıydınız
Üçüncüsatın almadı mıydınsatın almadı mıydınız
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın almıştımsatın almıştık
İkincisatın almıştınsatın almıştınız
Üçüncüsatın almıştısatın almıştılar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almış mıysatın almış mıydık
İkincisatın almış mıysatın almış mıydınız
Üçüncüsatın almıştısatın almışlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almamışsatın almamıştık
İkincisatın almamışsatın almamıştınız
Üçüncüsatın almamışsatın almamıştılar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almamış mıysatın almamış mıydık
İkincisatın almamış mıysatın almamış mıydınız
Üçüncüsatın almamış mıysatın almamış mıydınız
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alacakmışımsatın alacakmışız
İkincisatın alacakmışsınsatın alacakmışsınız
Üçüncüsatın alacakmışsatın alacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alacak mıymışımsatın alacak mıymışız
İkincisatın alacak mıymışsınsatın alacak mıymışsınız
Üçüncüsatın alacak mıymışsatın alacaklar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almayacakmışımsatın almayacakmışız
İkincisatın almayacakmışsınsatın almayacakmışsınız
Üçüncüsatın almayacakmışsatın almayacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almayacak mıymışımsatın almayacak mıymışız
İkincisatın almayacak mıymışsınsatın almayacak mıymışsınız
Üçüncüsatın almayacak mıymışsınsatın almayacak mıymışsınız
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alacaktımsatın alacaktık
İkincisatın alacaktınsatın alacaktınız
Üçüncüsatın alacaktısatın alacaktılar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alacak mıydımsatın alacak mıydık
İkincisatın alacak mıydınsatın alacak mıydınız
Üçüncüsatın alacak mıydısatın alacaklar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almayacaktımsatın almayacaktık
İkincisatın almayacaktınsatın almayacaktınız
Üçüncüsatın almayacaktısatın almayacaktılar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almayacak mıydımsatın almayacak mıydık
İkincisatın almayacak mıydınsatın almayacak mıydınız
Üçüncüsatın almayacak mıydınsatın almayacak mıydınız
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alaymışımsatın alaymışız
İkincisatın alaymışsınsatın alaymışsınız
Üçüncüsatın alaymışsatın alalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın alaymış mıyımsatın alaymış mıyız
İkincisatın alaymış mısınsatın alaymış mısınız
Üçüncüsatın alaymış mısatın alalarmış mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almayamışımsatın almayamışız
İkincisatın almayamışsınsatın almayamışsınız
Üçüncüsatın almayamışsatın almayalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almayamış mıyımsatın almayamış mıyız
İkincisatın almayamış mısınsatın almayamış mısınız
Üçüncüsatın almayamış mısınsatın almayamış mısınız
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisatın alaydımsatın alaydık
İkincisatın alaydınsatın alaydınız
Üçüncüsatın alaydısatın alaydılar
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın ala mıydımsatın ala mıydık
İkincisatın ala mıydınsatın ala mıydınız
Üçüncüsatın ala mıydısatın alalar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisatın almayaydımsatın almayaydık
İkincisatın almayaydınsatın almayaydınız
Üçüncüsatın almayaydısatın almayalardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisatın almaya mıydımsatın almaya mıydık
İkincisatın almaya mıydınsatın almaya mıydınız
Üçüncüsatın almaya mıydınsatın almaya mıydınız