Türkçede söz et fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlusöz etmeksöz etmek mi
Olumsuzsöz etmemeksöz etmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz ediyorumsöz ediyoruz
İkincisöz ediyorsunsöz ediyorsunuz
Üçüncüsöz ediyorsöz ediyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz ediyor muyumsöz ediyor muyuz
İkincisöz ediyor musunsöz ediyor musunuz
Üçüncüsöz ediyor musöz ediyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmiyorumsöz etmiyoruz
İkincisöz etmiyorsunsöz etmiyorsunuz
Üçüncüsöz etmiyorsöz etmiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmiyor muyumsöz etmiyor muyuz
İkincisöz etmiyor musunsöz etmiyor musunuz
Üçüncüsöz etmiyor musunsöz etmiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz ederimsöz ederiz
İkincisöz edersinsöz edersiniz
Üçüncüsöz edersöz ederler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz eder miyimsöz eder miyiz
İkincisöz eder misinsöz eder misiniz
Üçüncüsöz eder misöz ederler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmemsöz etmeyiz
İkincisöz etmezsinsöz etmezsiniz
Üçüncüsöz etmezsöz etmezler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmem misöz etmez miyiz
İkincisöz etmez misinsöz etmez misiniz
Üçüncüsöz etmez misinsöz etmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincisöz etsöz edin
Üçüncüsöz etsinsöz etsinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüsöz etsin misöz etsinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincisöz etmesöz etmeyin
Üçüncüsöz etmesinsöz etmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz ederdimsöz ederdik
İkincisöz ederdinsöz ederdiniz
Üçüncüsöz ederdisöz ederlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz eder miydimsöz eder miydik
İkincisöz eder miydinsöz eder miydiniz
Üçüncüsöz eder miydisöz ederler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmezdimsöz etmezdik
İkincisöz etmezdinsöz etmezdiniz
Üçüncüsöz etmezdisöz etmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmez miydimsöz etmez miydik
İkincisöz etmez miydinsöz etmez miydiniz
Üçüncüsöz etmez miydinsöz etmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz edermişimsöz edermişiz
İkincisöz edermişsinsöz edermişsiniz
Üçüncüsöz edermişsöz ederlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz eder miymişimsöz eder miymişiz
İkincisöz eder miymişsinsöz eder miymişsiniz
Üçüncüsöz eder miymişsöz ederler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmezmişimsöz etmezmişiz
İkincisöz etmezmişsinsöz etmezmişsiniz
Üçüncüsöz etmezmişsöz etmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmez miymişimsöz etmez miymişiz
İkincisöz etmez miymişsinsöz etmez miymişsiniz
Üçüncüsöz etmez miymişsinsöz etmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz ettimsöz ettik
İkincisöz ettinsöz ettiniz
Üçüncüsöz ettisöz ettiler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz ettim misöz ettik mi
İkincisöz ettin misöz ettiniz mi
Üçüncüsöz etti misöz ettiler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmedimsöz etmedik
İkincisöz etmedinsöz etmediniz
Üçüncüsöz etmedisöz etmediler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmedim misöz etmedik mi
İkincisöz etmedin misöz etmediniz mi
Üçüncüsöz etmedin misöz etmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz ediyormuşumsöz ediyormuşuz
İkincisöz ediyormuşsunsöz ediyormuşsunuz
Üçüncüsöz ediyormuşsöz ediyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz ediyor muymuşumsöz ediyor muymuşuz
İkincisöz ediyor muymuşsunsöz ediyor muymuşsunuz
Üçüncüsöz ediyor muymuşsöz ediyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmiyormuşumsöz etmiyormuşuz
İkincisöz etmiyormuşsunsöz etmiyormuşsunuz
Üçüncüsöz etmiyormuşsöz etmiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmiyor muymuşumsöz etmiyor muymuşuz
İkincisöz etmiyor muymuşsunsöz etmiyor muymuşsunuz
Üçüncüsöz etmiyor muymuşsunsöz etmiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz etmekteymişimsöz etmekteymişiz
İkincisöz etmekteymişsinsöz etmekteymişsiniz
Üçüncüsöz etmekteymişsöz etmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmekte miymişimsöz etmekte miymişiz
İkincisöz etmekte miymişsinsöz etmekte miymişsiniz
Üçüncüsöz etmekte miymişsöz etmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmemekteymişimsöz etmemekteymişiz
İkincisöz etmemekteymişsinsöz etmemekteymişsiniz
Üçüncüsöz etmemekteymişsöz etmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmemekte miymişimsöz etmemekte miymişiz
İkincisöz etmemekte miymişsinsöz etmemekte miymişsiniz
Üçüncüsöz etmemekte miymişsinsöz etmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz etmişimsöz etmişiz
İkincisöz etmişsinsöz etmişsiniz
Üçüncüsöz etmişsöz etmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmiş miyimsöz etmişiz
İkincisöz etmiş misinsöz etmiş miyiz
Üçüncüsöz etmiş misöz etmişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmemişimsöz etmemişiz
İkincisöz etmemişsinsöz etmemişsiniz
Üçüncüsöz etmemişsöz etmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmemiş miyimsöz etmemişiz
İkincisöz etmemiş misinsöz etmemiş miyiz
Üçüncüsöz etmemiş misinsöz etmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz ediyordumsöz ediyorduk
İkincisöz ediyordunsöz ediyordunuz
Üçüncüsöz ediyordusöz ediyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz ediyor muydumsöz ediyor muyduk
İkincisöz ediyor muydunsöz ediyor muydunuz
Üçüncüsöz ediyor muydusöz ediyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmiyordumsöz etmiyorduk
İkincisöz etmiyordunsöz etmiyordunuz
Üçüncüsöz etmiyordusöz etmiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmiyor muydumsöz etmiyor muyduk
İkincisöz etmiyor muydunsöz etmiyor muydunuz
Üçüncüsöz etmiyor muydunsöz etmiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz etmekteydimsöz etmekteydik
İkincisöz etmekteydinsöz etmekteydiniz
Üçüncüsöz etmekteydisöz etmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmekte miydimsöz etmekte miydik
İkincisöz etmekte miydinsöz etmekte miydiniz
Üçüncüsöz etmekte miydisöz etmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmemekteydimsöz etmemekteydik
İkincisöz etmemekteydinsöz etmemekteydiniz
Üçüncüsöz etmemekteydisöz etmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmemekte miydimsöz etmemekte miydik
İkincisöz etmemekte miydinsöz etmemekte miydiniz
Üçüncüsöz etmemekte miydinsöz etmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz etmiştimsöz etmiştim
İkincisöz etmiştinsöz etmiştin
Üçüncüsöz etmiştisöz etmişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmiş miydimsöz etmiş miydim
İkincisöz etmiş miydinsöz etmiş miydin
Üçüncüsöz etmiş miydisöz etmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmemiştimsöz etmemiştim
İkincisöz etmemiştinsöz etmemiştin
Üçüncüsöz etmemiştisöz etmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmemiş miydimsöz etmemiş miydim
İkincisöz etmemiş miydinsöz etmemiş miydin
Üçüncüsöz etmemiş miydinsöz etmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz etmişmişimsöz etmişmişiz
İkincisöz etmişmişsinsöz etmişmişsiniz
Üçüncüsöz etmişmişsöz etmişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmiş miymişimsöz etmiş miymişiz
İkincisöz etmiş miymişsinsöz etmiş miymişsiniz
Üçüncüsöz etmiş miymişsöz etmişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmemişmişimsöz etmemişmişiz
İkincisöz etmemişmişsinsöz etmemişmişsiniz
Üçüncüsöz etmemişmişsöz etmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmemiş miymişimsöz etmemiş miymişiz
İkincisöz etmemiş miymişsinsöz etmemiş miymişsiniz
Üçüncüsöz etmemiş miymişsinsöz etmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz etmiş olacağımsöz etmiş olacağız
İkincisöz etmiş olacaksınsöz etmiş olacaksınız
Üçüncüsöz etmiş olacaksöz etmiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmiş mi olacağımsöz etmiş mi olacağız
İkincisöz etmiş mi olacaksınsöz etmiş mi olacaksınız
Üçüncüsöz etmiş mi olacaksöz etmiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmemiş olacağımsöz etmemiş olacağız
İkincisöz etmemiş olacaksınsöz etmemiş olacaksınız
Üçüncüsöz etmemiş olacaksöz etmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmemiş mi olacağımsöz etmemiş mi olacağız
İkincisöz etmemiş mi olacaksınsöz etmemiş mi olacaksınız
Üçüncüsöz etmemiş mi olacaksınsöz etmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz etseymişimsöz etseymişiz
İkincisöz etseymişsinsöz etseymişsiniz
Üçüncüsöz etseymişsöz etselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etse miymişimsöz etse miymişiz
İkincisöz etse miymişsinsöz etse miymişsiniz
Üçüncüsöz etse miymişsöz etseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmeseymişimsöz etmeseymişiz
İkincisöz etmeseymişsinsöz etmeseymişsiniz
Üçüncüsöz etmeseymişsöz etmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmese miymişimsöz etmese miymişiz
İkincisöz etmese miymişsinsöz etmese miymişsiniz
Üçüncüsöz etmese miymişsinsöz etmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz edeceğimsöz edeceğiz
İkincisöz edeceksinsöz edeceksiniz
Üçüncüsöz edeceksöz edecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz edecek miyimsöz edecek miyiz
İkincisöz edecek misinsöz edecek misiniz
Üçüncüsöz edecek misöz edecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyeceğimsöz etmeyeceğiz
İkincisöz etmeyeceksinsöz etmeyeceksiniz
Üçüncüsöz etmeyeceksöz etmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyecek miyimsöz etmeyecek miyiz
İkincisöz etmeyecek misinsöz etmeyecek misiniz
Üçüncüsöz etmeyecek misinsöz etmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz edecektimsöz edecektik
İkincisöz edecektinsöz edecektiniz
Üçüncüsöz edecektisöz edeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz edecek miydimsöz edecek miydik
İkincisöz edecek miydinsöz edecek miydiniz
Üçüncüsöz edecek miydisöz edecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyecektimsöz etmeyecektik
İkincisöz etmeyecektinsöz etmeyecektiniz
Üçüncüsöz etmeyecektisöz etmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyecek miydimsöz etmeyecek miydik
İkincisöz etmeyecek miydinsöz etmeyecek miydiniz
Üçüncüsöz etmeyecek miydinsöz etmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz edecekmişimsöz edecekmişiz
İkincisöz edecekmişinsöz edecekmişiniz
Üçüncüsöz edecekmişsöz edeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz edecekmiş miyimsöz edecekmiş miyiz
İkincisöz edecekmiş misinsöz edecekmiş misiniz
Üçüncüsöz edecekmiş misöz edeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyecekmişimsöz etmeyecekmişiz
İkincisöz etmeyecekmişinsöz etmeyecekmişiniz
Üçüncüsöz etmeyecekmişsöz etmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyecekmiş miyimsöz etmeyecekmiş miyiz
İkincisöz etmeyecekmiş misinsöz etmeyecekmiş misiniz
Üçüncüsöz etmeyecekmiş misinsöz etmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz edeceksemsöz edeceksek
İkincisöz edeceksensöz edecekseniz
Üçüncüsöz edeceksesöz edeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz edeceksem misöz edeceksek mi
İkincisöz edeceksen misöz edecekseniz mi
Üçüncüsöz edecekse misöz edeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyeceksemsöz etmeyeceksek
İkincisöz etmeyeceksensöz etmeyecekseniz
Üçüncüsöz etmeyeceksesöz etmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyeceksem misöz etmeyeceksek mi
İkincisöz etmeyeceksen misöz etmeyecekseniz mi
Üçüncüsöz etmeyeceksen misöz etmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz etmeliyimsöz etmeliyiz
İkincisöz etmelisinsöz etmelisiniz
Üçüncüsöz etmelisöz etmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmeli miyimsöz etmeli miyiz
İkincisöz etmeli misinsöz etmeli misiniz
Üçüncüsöz etmeli misöz etmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmeliyimsöz etmeliyiz
İkincisöz etmelisinsöz etmelisiniz
Üçüncüsöz etmelisöz etmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmeli miyimsöz etmeli miyiz
İkincisöz etmeli misinsöz etmeli misiniz
Üçüncüsöz etmeli misinsöz etmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz etmeliydimsöz etmeliydik
İkincisöz etmeliydinsöz etmeliydiniz
Üçüncüsöz etmeliydisöz etmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmeli miydimsöz etmeli miydik
İkincisöz etmeli miydinsöz etmeli miydiniz
Üçüncüsöz etmeli miydisöz etmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmemeliydimsöz etmemeliydik
İkincisöz etmemeliydinsöz etmemeliydiniz
Üçüncüsöz etmemeliydisöz etmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmemeli miydimsöz etmemeli miydik
İkincisöz etmemeli miydinsöz etmemeli miydiniz
Üçüncüsöz etmemeli miydinsöz etmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz etmeliymişimsöz etmeliymişiz
İkincisöz etmeliymişsinsöz etmeliymişsiniz
Üçüncüsöz etmeliymişsöz etmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmeli miymişimsöz etmeli miymişiz
İkincisöz etmeli miymişsinsöz etmeli miymişsiniz
Üçüncüsöz etmeli miymişsöz etmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmemeliymişimsöz etmemeliymişiz
İkincisöz etmemeliymişsinsöz etmemeliymişsiniz
Üçüncüsöz etmemeliymişsöz etmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmemeli miymişimsöz etmemeli miymişiz
İkincisöz etmemeli miymişsinsöz etmemeli miymişsiniz
Üçüncüsöz etmemeli miymişsinsöz etmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz etsemsöz etsek
İkincisöz etsensöz etseniz
Üçüncüsöz etsesöz etseler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etsem misöz etsek mi
İkincisöz etsen misöz etseniz mi
Üçüncüsöz etse misöz etseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmesemsöz etmesek
İkincisöz etmesensöz etmeseniz
Üçüncüsöz etmesesöz etmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmesem misöz etmesek mi
İkincisöz etmesen misöz etmeseniz mi
Üçüncüsöz etmesen misöz etmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz edeyimsöz edelim
İkincisöz edesinsöz edesiniz
Üçüncüsöz edesöz edeler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz edeyim misöz edelim mi
İkincisöz edesin misöz edesiniz mi
Üçüncüsöz ede misöz edeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyeyimsöz etmeyelim
İkincisöz etmeyesinsöz etmeyesiniz
Üçüncüsöz etmeyesöz etmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyeyim misöz etmeyelim mi
İkincisöz etmeyesin misöz etmeyesiniz mi
Üçüncüsöz etmeyesin misöz etmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz ettiydimsöz ettik
İkincisöz ettiydinsöz ettiniz
Üçüncüsöz ettiydisöz etlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etti miydimsöz etti miydik
İkincisöz etti miydinsöz etti miydiniz
Üçüncüsöz etti miydisöz ettiler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmediydimsöz ettik
İkincisöz etmediydinsöz ettiniz
Üçüncüsöz etmediydisöz etlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmedi miydimsöz etmedi miydik
İkincisöz etmedi miydinsöz etmedi miydiniz
Üçüncüsöz etmedi miydinsöz etmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz etmiştimsöz etmiştik
İkincisöz etmiştinsöz etmiştiniz
Üçüncüsöz etmiştisöz etmiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmiş miysöz etmiş miydik
İkincisöz etmiş miysöz etmiş miydiniz
Üçüncüsöz etmiştisöz etmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmemişsöz etmemiştik
İkincisöz etmemişsöz etmemiştiniz
Üçüncüsöz etmemişsöz etmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmemiş miysöz etmemiş miydik
İkincisöz etmemiş miysöz etmemiş miydiniz
Üçüncüsöz etmemiş miysöz etmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz edecekmişimsöz edecekmişiz
İkincisöz edecekmişsinsöz edecekmişsiniz
Üçüncüsöz edecekmişsöz edeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz edecek miymişimsöz edecek miymişiz
İkincisöz edecek miymişsinsöz edecek miymişsiniz
Üçüncüsöz edecek miymişsöz edecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyecekmişimsöz etmeyecekmişiz
İkincisöz etmeyecekmişsinsöz etmeyecekmişsiniz
Üçüncüsöz etmeyecekmişsöz etmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyecek miymişimsöz etmeyecek miymişiz
İkincisöz etmeyecek miymişsinsöz etmeyecek miymişsiniz
Üçüncüsöz etmeyecek miymişsinsöz etmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz edecektimsöz edecektik
İkincisöz edecektinsöz edecektiniz
Üçüncüsöz edecektisöz edecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz edecek miydimsöz edecek miydik
İkincisöz edecek miydinsöz edecek miydiniz
Üçüncüsöz edecek miydisöz edecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyecektimsöz etmeyecektik
İkincisöz etmeyecektinsöz etmeyecektiniz
Üçüncüsöz etmeyecektisöz etmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyecek miydimsöz etmeyecek miydik
İkincisöz etmeyecek miydinsöz etmeyecek miydiniz
Üçüncüsöz etmeyecek miydinsöz etmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz edeymişimsöz edeymişiz
İkincisöz edeymişsinsöz edeymişsiniz
Üçüncüsöz edeymişsöz edelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz edeymiş miyimsöz edeymiş miyiz
İkincisöz edeymiş misinsöz edeymiş misiniz
Üçüncüsöz edeymiş misöz edelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyemişimsöz etmeyemişiz
İkincisöz etmeyemişsinsöz etmeyemişsiniz
Üçüncüsöz etmeyemişsöz etmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyemiş miyimsöz etmeyemiş miyiz
İkincisöz etmeyemiş misinsöz etmeyemiş misiniz
Üçüncüsöz etmeyemiş misinsöz etmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöz edeydimsöz edeydik
İkincisöz edeydinsöz edeydiniz
Üçüncüsöz edeydisöz edeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz ede miydimsöz ede miydik
İkincisöz ede miydinsöz ede miydiniz
Üçüncüsöz ede miydisöz edeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöz etmeyeydimsöz etmeyeydik
İkincisöz etmeyeydinsöz etmeyeydiniz
Üçüncüsöz etmeyeydisöz etmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöz etmeye miydimsöz etmeye miydik
İkincisöz etmeye miydinsöz etmeye miydiniz
Üçüncüsöz etmeye miydinsöz etmeye miydiniz