Türkçede yaşa fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumluyaşamakyaşamak mı
Olumsuzyaşamamakyaşamamak mı


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşıyorumyaşıyoruz
İkinciyaşıyorsunyaşıyorsunuz
Üçüncüyaşıyoryaşıyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşıyor muyumyaşıyor muyuz
İkinciyaşıyor musunyaşıyor musunuz
Üçüncüyaşıyor muyaşıyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamıyorumyaşamıyoruz
İkinciyaşamıyorsunyaşamıyorsunuz
Üçüncüyaşamıyoryaşamıyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamıyor muyumyaşamıyor muyuz
İkinciyaşamıyor musunyaşamıyor musunuz
Üçüncüyaşamıyor musunyaşamıyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşarımyaşarız
İkinciyaşarsınyaşarsınız
Üçüncüyaşaryaşarlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşar mıyımyaşar mıyız
İkinciyaşar mısınyaşar mısınız
Üçüncüyaşar mıyaşarlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamamyaşamayız
İkinciyaşamazsınyaşamazsınız
Üçüncüyaşamazyaşamazlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamam mıyaşamaz mıyız
İkinciyaşamaz mısınyaşamaz mısınız
Üçüncüyaşamaz mısınyaşamaz mısınız
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciyaşayaşayın
Üçüncüyaşasınyaşasınlar
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüyaşasın mıyaşasınlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciyaşamayaşamayın
Üçüncüyaşamasınyaşamasınlar
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşardımyaşardık
İkinciyaşardınyaşardınız
Üçüncüyaşardıyaşarlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşar mıydımyaşar mıydık
İkinciyaşar mıydınyaşar mıydınız
Üçüncüyaşar mıydıyaşarlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamazdımyaşamazdık
İkinciyaşamazdınyaşamazdınız
Üçüncüyaşamazdıyaşamazlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamaz mıydımyaşamaz mıydık
İkinciyaşamaz mıydınyaşamaz mıydınız
Üçüncüyaşamaz mıydınyaşamaz mıydınız
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşarmışımyaşarmışız
İkinciyaşarmışsınyaşarmışsınız
Üçüncüyaşarmışyaşarlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşar mıymışımyaşar mıymışız
İkinciyaşar mıymışsınyaşar mıymışsınız
Üçüncüyaşar mıymışyaşarlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamazmışımyaşamazmışız
İkinciyaşamazmışsınyaşamazmışsınız
Üçüncüyaşamazmışyaşamazlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamaz mıymışımyaşamaz mıymışız
İkinciyaşamaz mıymışsınyaşamaz mıymışsınız
Üçüncüyaşamaz mıymışsınyaşamaz mıymışsınız
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşadımyaşadık
İkinciyaşadınyaşadınız
Üçüncüyaşadıyaşadılar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşadım mıyaşadık mı
İkinciyaşadın mıyaşadınız mı
Üçüncüyaşadı mıyaşadılar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamadımyaşamadık
İkinciyaşamadınyaşamadınız
Üçüncüyaşamadıyaşamadılar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamadım mıyaşamadık mı
İkinciyaşamadın mıyaşamadınız mı
Üçüncüyaşamadın mıyaşamadınız mı
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşıyormuşumyaşıyormuşuz
İkinciyaşıyormuşsunyaşıyormuşsunuz
Üçüncüyaşıyormuşyaşıyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşıyor muymuşumyaşıyor muymuşuz
İkinciyaşıyor muymuşsunyaşıyor muymuşsunuz
Üçüncüyaşıyor muymuşyaşıyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamıyormuşumyaşamıyormuşuz
İkinciyaşamıyormuşsunyaşamıyormuşsunuz
Üçüncüyaşamıyormuşyaşamıyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamıyor muymuşumyaşamıyor muymuşuz
İkinciyaşamıyor muymuşsunyaşamıyor muymuşsunuz
Üçüncüyaşamıyor muymuşsunyaşamıyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşamaktaymışımyaşamaktaymışız
İkinciyaşamaktaymışsınyaşamaktaymışsınız
Üçüncüyaşamaktaymışyaşamaktalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamakta mıymışımyaşamakta mıymışız
İkinciyaşamakta mıymışsınyaşamakta mıymışsınız
Üçüncüyaşamakta mıymışyaşamaktalar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamamaktaymışımyaşamamaktaymışız
İkinciyaşamamaktaymışsınyaşamamaktaymışsınız
Üçüncüyaşamamaktaymışyaşamamaktalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamamakta mıymışımyaşamamakta mıymışız
İkinciyaşamamakta mıymışsınyaşamamakta mıymışsınız
Üçüncüyaşamamakta mıymışsınyaşamamakta mıymışsınız
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşamışımyaşamışız
İkinciyaşamışsınyaşamışsınız
Üçüncüyaşamışyaşamışlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamış mıyımyaşamışız
İkinciyaşamış mısınyaşamış mıyız
Üçüncüyaşamış mıyaşamışlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamamışımyaşamamışız
İkinciyaşamamışsınyaşamamışsınız
Üçüncüyaşamamışyaşamamışlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamamış mıyımyaşamamışız
İkinciyaşamamış mısınyaşamamış mıyız
Üçüncüyaşamamış mısınyaşamamış mıyız
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşıyordumyaşıyorduk
İkinciyaşıyordunyaşıyordunuz
Üçüncüyaşıyorduyaşıyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşıyor muydumyaşıyor muyduk
İkinciyaşıyor muydunyaşıyor muydunuz
Üçüncüyaşıyor muyduyaşıyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamıyordumyaşamıyorduk
İkinciyaşamıyordunyaşamıyordunuz
Üçüncüyaşamıyorduyaşamıyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamıyor muydumyaşamıyor muyduk
İkinciyaşamıyor muydunyaşamıyor muydunuz
Üçüncüyaşamıyor muydunyaşamıyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşamaktaydımyaşamaktaydık
İkinciyaşamaktaydınyaşamaktaydınız
Üçüncüyaşamaktaydıyaşamaktalardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamakta mıydımyaşamakta mıydık
İkinciyaşamakta mıydınyaşamakta mıydınız
Üçüncüyaşamakta mıydıyaşamaktalar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamamaktaydımyaşamamaktaydık
İkinciyaşamamaktaydınyaşamamaktaydınız
Üçüncüyaşamamaktaydıyaşamamaktalardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamamakta mıydımyaşamamakta mıydık
İkinciyaşamamakta mıydınyaşamamakta mıydınız
Üçüncüyaşamamakta mıydınyaşamamakta mıydınız
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşamıştımyaşamıştım
İkinciyaşamıştınyaşamıştın
Üçüncüyaşamıştıyaşamışlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamış mıydımyaşamış mıydım
İkinciyaşamış mıydınyaşamış mıydın
Üçüncüyaşamış mıydıyaşamışlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamamıştımyaşamamıştım
İkinciyaşamamıştınyaşamamıştın
Üçüncüyaşamamıştıyaşamamışlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamamış mıydımyaşamamış mıydım
İkinciyaşamamış mıydınyaşamamış mıydın
Üçüncüyaşamamış mıydınyaşamamış mıydın
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşamışmışımyaşamışmışız
İkinciyaşamışmışsınyaşamışmışsınız
Üçüncüyaşamışmışyaşamışmışlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamış mıymışımyaşamış mıymışız
İkinciyaşamış mıymışsınyaşamış mıymışsınız
Üçüncüyaşamış mıymışyaşamışlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamamışmışımyaşamamışmışız
İkinciyaşamamışmışsınyaşamamışmışsınız
Üçüncüyaşamamışmışyaşamamışmışlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamamış mıymışımyaşamamış mıymışız
İkinciyaşamamış mıymışsınyaşamamış mıymışsınız
Üçüncüyaşamamış mıymışsınyaşamamış mıymışsınız
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşamış olacağımyaşamış olacağız
İkinciyaşamış olacaksınyaşamış olacaksınız
Üçüncüyaşamış olacakyaşamış olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamış mı olacağımyaşamış mı olacağız
İkinciyaşamış mı olacaksınyaşamış mı olacaksınız
Üçüncüyaşamış mı olacakyaşamış mı olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamamış olacağımyaşamamış olacağız
İkinciyaşamamış olacaksınyaşamamış olacaksınız
Üçüncüyaşamamış olacakyaşamamış olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamamış mı olacağımyaşamamış mı olacağız
İkinciyaşamamış mı olacaksınyaşamamış mı olacaksınız
Üçüncüyaşamamış mı olacaksınyaşamamış mı olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşasaymışımyaşasaymışız
İkinciyaşasaymışsınyaşasaymışsınız
Üçüncüyaşasaymışyaşasalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşasa mıymışımyaşasa mıymışız
İkinciyaşasa mıymışsınyaşasa mıymışsınız
Üçüncüyaşasa mıymışyaşasalar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamasaymışımyaşamasaymışız
İkinciyaşamasaymışsınyaşamasaymışsınız
Üçüncüyaşamasaymışyaşamasalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamasa mıymışımyaşamasa mıymışız
İkinciyaşamasa mıymışsınyaşamasa mıymışsınız
Üçüncüyaşamasa mıymışsınyaşamasa mıymışsınız
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşayacağımyaşayacağız
İkinciyaşayacaksınyaşayacaksınız
Üçüncüyaşayacakyaşayacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşayacak mıyımyaşayacak mıyız
İkinciyaşayacak mısınyaşayacak mısınız
Üçüncüyaşayacak mıyaşayacaklar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamayacağımyaşamayacağız
İkinciyaşamayacaksınyaşamayacaksınız
Üçüncüyaşamayacakyaşamayacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamayacak mıyımyaşamayacak mıyız
İkinciyaşamayacak mısınyaşamayacak mısınız
Üçüncüyaşamayacak mısınyaşamayacak mısınız
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşayacaktımyaşayacaktık
İkinciyaşayacaktınyaşayacaktınız
Üçüncüyaşayacaktıyaşayacaklardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşayacak mıydımyaşayacak mıydık
İkinciyaşayacak mıydınyaşayacak mıydınız
Üçüncüyaşayacak mıydıyaşayacaklar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamayacaktımyaşamayacaktık
İkinciyaşamayacaktınyaşamayacaktınız
Üçüncüyaşamayacaktıyaşamayacaklardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamayacak mıydımyaşamayacak mıydık
İkinciyaşamayacak mıydınyaşamayacak mıydınız
Üçüncüyaşamayacak mıydınyaşamayacak mıydınız
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşayacakmışımyaşayacakmışız
İkinciyaşayacakmışınyaşayacakmışınız
Üçüncüyaşayacakmışyaşayacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşayacakmış mıyımyaşayacakmış mıyız
İkinciyaşayacakmış mısınyaşayacakmış mısınız
Üçüncüyaşayacakmış mıyaşayacaklarmış mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamayacakmışımyaşamayacakmışız
İkinciyaşamayacakmışınyaşamayacakmışınız
Üçüncüyaşamayacakmışyaşamayacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamayacakmış mıyımyaşamayacakmış mıyız
İkinciyaşamayacakmış mısınyaşamayacakmış mısınız
Üçüncüyaşamayacakmış mısınyaşamayacakmış mısınız
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşayacaksamyaşayacaksak
İkinciyaşayacaksanyaşayacaksanız
Üçüncüyaşayacaksayaşayacaklarsa
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşayacaksam mıyaşayacaksak mı
İkinciyaşayacaksan mıyaşayacaksanız mı
Üçüncüyaşayacaksa mıyaşayacaklarsa mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamayacaksamyaşamayacaksak
İkinciyaşamayacaksanyaşamayacaksanız
Üçüncüyaşamayacaksayaşamayacaklarsa
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamayacaksam mıyaşamayacaksak mı
İkinciyaşamayacaksan mıyaşamayacaksanız mı
Üçüncüyaşamayacaksan mıyaşamayacaksanız mı
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşamalıyımyaşamalıyız
İkinciyaşamalısınyaşamalısınız
Üçüncüyaşamalıyaşamalılar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamalı mıyımyaşamalı mıyız
İkinciyaşamalı mısınyaşamalı mısınız
Üçüncüyaşamalı mıyaşamalılar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamalıyımyaşamalıyız
İkinciyaşamalısınyaşamalısınız
Üçüncüyaşamalıyaşamalılar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamalı mıyımyaşamalı mıyız
İkinciyaşamalı mısınyaşamalı mısınız
Üçüncüyaşamalı mısınyaşamalı mısınız
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşamalıydımyaşamalıydık
İkinciyaşamalıydınyaşamalıydınız
Üçüncüyaşamalıydıyaşamalılardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamalı mıydımyaşamalı mıydık
İkinciyaşamalı mıydınyaşamalı mıydınız
Üçüncüyaşamalı mıydıyaşamalılar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamamalıydımyaşamamalıydık
İkinciyaşamamalıydınyaşamamalıydınız
Üçüncüyaşamamalıydıyaşamamalılardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamamalı mıydımyaşamamalı mıydık
İkinciyaşamamalı mıydınyaşamamalı mıydınız
Üçüncüyaşamamalı mıydınyaşamamalı mıydınız
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşamalıymışımyaşamalıymışız
İkinciyaşamalıymışsınyaşamalıymışsınız
Üçüncüyaşamalıymışyaşamalılarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamalı mıymışımyaşamalı mıymışız
İkinciyaşamalı mıymışsınyaşamalı mıymışsınız
Üçüncüyaşamalı mıymışyaşamalılar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamamalıymışımyaşamamalıymışız
İkinciyaşamamalıymışsınyaşamamalıymışsınız
Üçüncüyaşamamalıymışyaşamamalılarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamamalı mıymışımyaşamamalı mıymışız
İkinciyaşamamalı mıymışsınyaşamamalı mıymışsınız
Üçüncüyaşamamalı mıymışsınyaşamamalı mıymışsınız
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşasamyaşasak
İkinciyaşasanyaşasanız
Üçüncüyaşasayaşasalar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşasam mıyaşasak mı
İkinciyaşasan mıyaşasanız mı
Üçüncüyaşasa mıyaşasalar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamasamyaşamasak
İkinciyaşamasanyaşamasanız
Üçüncüyaşamasayaşamasalar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamasam mıyaşamasak mı
İkinciyaşamasan mıyaşamasanız mı
Üçüncüyaşamasan mıyaşamasanız mı
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşayayımyaşayalım
İkinciyaşayasınyaşayasınız
Üçüncüyaşayayaşayalar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşayayım mıyaşayalım mı
İkinciyaşayasın mıyaşayasınız mı
Üçüncüyaşaya mıyaşayalar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamayayımyaşamayalım
İkinciyaşamayasınyaşamayasınız
Üçüncüyaşamayayaşamayalar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamayayım mıyaşamayalım mı
İkinciyaşamayasın mıyaşamayasınız mı
Üçüncüyaşamayasın mıyaşamayasınız mı
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşadıydımyaşaydık
İkinciyaşadıydınyaşaydınız
Üçüncüyaşadıydıyaşalardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşadı mıydımyaşadı mıydık
İkinciyaşadı mıydınyaşadı mıydınız
Üçüncüyaşadı mıydıyaşadılar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamadıydımyaşaydık
İkinciyaşamadıydınyaşaydınız
Üçüncüyaşamadıydıyaşalardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamadı mıydımyaşamadı mıydık
İkinciyaşamadı mıydınyaşamadı mıydınız
Üçüncüyaşamadı mıydınyaşamadı mıydınız
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşamıştımyaşamıştık
İkinciyaşamıştınyaşamıştınız
Üçüncüyaşamıştıyaşamıştılar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamış mıyyaşamış mıydık
İkinciyaşamış mıyyaşamış mıydınız
Üçüncüyaşamıştıyaşamışlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamamışyaşamamıştık
İkinciyaşamamışyaşamamıştınız
Üçüncüyaşamamışyaşamamıştılar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamamış mıyyaşamamış mıydık
İkinciyaşamamış mıyyaşamamış mıydınız
Üçüncüyaşamamış mıyyaşamamış mıydınız
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşayacakmışımyaşayacakmışız
İkinciyaşayacakmışsınyaşayacakmışsınız
Üçüncüyaşayacakmışyaşayacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşayacak mıymışımyaşayacak mıymışız
İkinciyaşayacak mıymışsınyaşayacak mıymışsınız
Üçüncüyaşayacak mıymışyaşayacaklar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamayacakmışımyaşamayacakmışız
İkinciyaşamayacakmışsınyaşamayacakmışsınız
Üçüncüyaşamayacakmışyaşamayacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamayacak mıymışımyaşamayacak mıymışız
İkinciyaşamayacak mıymışsınyaşamayacak mıymışsınız
Üçüncüyaşamayacak mıymışsınyaşamayacak mıymışsınız
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşayacaktımyaşayacaktık
İkinciyaşayacaktınyaşayacaktınız
Üçüncüyaşayacaktıyaşayacaktılar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşayacak mıydımyaşayacak mıydık
İkinciyaşayacak mıydınyaşayacak mıydınız
Üçüncüyaşayacak mıydıyaşayacaklar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamayacaktımyaşamayacaktık
İkinciyaşamayacaktınyaşamayacaktınız
Üçüncüyaşamayacaktıyaşamayacaktılar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamayacak mıydımyaşamayacak mıydık
İkinciyaşamayacak mıydınyaşamayacak mıydınız
Üçüncüyaşamayacak mıydınyaşamayacak mıydınız
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşayaymışımyaşayaymışız
İkinciyaşayaymışsınyaşayaymışsınız
Üçüncüyaşayaymışyaşayalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşayaymış mıyımyaşayaymış mıyız
İkinciyaşayaymış mısınyaşayaymış mısınız
Üçüncüyaşayaymış mıyaşayalarmış mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamayamışımyaşamayamışız
İkinciyaşamayamışsınyaşamayamışsınız
Üçüncüyaşamayamışyaşamayalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamayamış mıyımyaşamayamış mıyız
İkinciyaşamayamış mısınyaşamayamış mısınız
Üçüncüyaşamayamış mısınyaşamayamış mısınız
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyaşayaydımyaşayaydık
İkinciyaşayaydınyaşayaydınız
Üçüncüyaşayaydıyaşayaydılar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşaya mıydımyaşaya mıydık
İkinciyaşaya mıydınyaşaya mıydınız
Üçüncüyaşaya mıydıyaşayalar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyaşamayaydımyaşamayaydık
İkinciyaşamayaydınyaşamayaydınız
Üçüncüyaşamayaydıyaşamayalardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyaşamaya mıydımyaşamaya mıydık
İkinciyaşamaya mıydınyaşamaya mıydınız
Üçüncüyaşamaya mıydınyaşamaya mıydınız