Türkçede yürü fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumluyürümekyürümek mi
Olumsuzyürümemekyürümemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüyorumyürüyoruz
İkinciyürüyorsunyürüyorsunuz
Üçüncüyürüyoryürüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüyor muyumyürüyor muyuz
İkinciyürüyor musunyürüyor musunuz
Üçüncüyürüyor muyürüyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümüyorumyürümüyoruz
İkinciyürümüyorsunyürümüyorsunuz
Üçüncüyürümüyoryürümüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümüyor muyumyürümüyor muyuz
İkinciyürümüyor musunyürümüyor musunuz
Üçüncüyürümüyor musunyürümüyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürürümyürürüz
İkinciyürürsünyürürsünüz
Üçüncüyürüryürürler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürür müyümyürür müyüz
İkinciyürür müsünyürür müsünüz
Üçüncüyürür müyürürler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümemyürümeyiz
İkinciyürümezsinyürümezsiniz
Üçüncüyürümezyürümezler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümem miyürümez miyiz
İkinciyürümez misinyürümez misiniz
Üçüncüyürümez misinyürümez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciyürüyürüyün
Üçüncüyürüsünyürüsünler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüyürüsün müyürüsünler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciyürümeyürümeyin
Üçüncüyürümesinyürümesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürürdümyürürdük
İkinciyürürdünyürürdünüz
Üçüncüyürürdüyürürlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürür müydümyürür müydük
İkinciyürür müydünyürür müydünüz
Üçüncüyürür müydüyürürler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümezdimyürümezdik
İkinciyürümezdinyürümezdiniz
Üçüncüyürümezdiyürümezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümez miydimyürümez miydik
İkinciyürümez miydinyürümez miydiniz
Üçüncüyürümez miydinyürümez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürürmüşümyürürmüşüz
İkinciyürürmüşsünyürürmüşsünüz
Üçüncüyürürmüşyürürlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürür müymüşümyürür müymüşüz
İkinciyürür müymüşsünyürür müymüşsünüz
Üçüncüyürür müymüşyürürler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümezmişimyürümezmişiz
İkinciyürümezmişsinyürümezmişsiniz
Üçüncüyürümezmişyürümezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümez miymişimyürümez miymişiz
İkinciyürümez miymişsinyürümez miymişsiniz
Üçüncüyürümez miymişsinyürümez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüdümyürüdük
İkinciyürüdünyürüdünüz
Üçüncüyürüdüyürüdüler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüdüm müyürüdük mü
İkinciyürüdün müyürüdünüz mü
Üçüncüyürüdü müyürüdüler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümedimyürümedik
İkinciyürümedinyürümediniz
Üçüncüyürümediyürümediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümedim miyürümedik mi
İkinciyürümedin miyürümediniz mi
Üçüncüyürümedin miyürümediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüyormuşumyürüyormuşuz
İkinciyürüyormuşsunyürüyormuşsunuz
Üçüncüyürüyormuşyürüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüyor muymuşumyürüyor muymuşuz
İkinciyürüyor muymuşsunyürüyor muymuşsunuz
Üçüncüyürüyor muymuşyürüyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümüyormuşumyürümüyormuşuz
İkinciyürümüyormuşsunyürümüyormuşsunuz
Üçüncüyürümüyormuşyürümüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümüyor muymuşumyürümüyor muymuşuz
İkinciyürümüyor muymuşsunyürümüyor muymuşsunuz
Üçüncüyürümüyor muymuşsunyürümüyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürümekteymişimyürümekteymişiz
İkinciyürümekteymişsinyürümekteymişsiniz
Üçüncüyürümekteymişyürümektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümekte miymişimyürümekte miymişiz
İkinciyürümekte miymişsinyürümekte miymişsiniz
Üçüncüyürümekte miymişyürümekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümemekteymişimyürümemekteymişiz
İkinciyürümemekteymişsinyürümemekteymişsiniz
Üçüncüyürümemekteymişyürümemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümemekte miymişimyürümemekte miymişiz
İkinciyürümemekte miymişsinyürümemekte miymişsiniz
Üçüncüyürümemekte miymişsinyürümemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürümüşümyürümüşüz
İkinciyürümüşsünyürümüşsünüz
Üçüncüyürümüşyürümüşler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümüş müyümyürümüşüz
İkinciyürümüş müsünyürümüş müyüz
Üçüncüyürümüş müyürümüşler mü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümemişimyürümemişiz
İkinciyürümemişsinyürümemişsiniz
Üçüncüyürümemişyürümemişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümemiş miyimyürümemişiz
İkinciyürümemiş misinyürümemiş miyiz
Üçüncüyürümemiş misinyürümemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüyordumyürüyorduk
İkinciyürüyordunyürüyordunuz
Üçüncüyürüyorduyürüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüyor muydumyürüyor muyduk
İkinciyürüyor muydunyürüyor muydunuz
Üçüncüyürüyor muyduyürüyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümüyordumyürümüyorduk
İkinciyürümüyordunyürümüyordunuz
Üçüncüyürümüyorduyürümüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümüyor muydumyürümüyor muyduk
İkinciyürümüyor muydunyürümüyor muydunuz
Üçüncüyürümüyor muydunyürümüyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürümekteydimyürümekteydik
İkinciyürümekteydinyürümekteydiniz
Üçüncüyürümekteydiyürümektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümekte miydimyürümekte miydik
İkinciyürümekte miydinyürümekte miydiniz
Üçüncüyürümekte miydiyürümekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümemekteydimyürümemekteydik
İkinciyürümemekteydinyürümemekteydiniz
Üçüncüyürümemekteydiyürümemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümemekte miydimyürümemekte miydik
İkinciyürümemekte miydinyürümemekte miydiniz
Üçüncüyürümemekte miydinyürümemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürümüştümyürümüştüm
İkinciyürümüştünyürümüştün
Üçüncüyürümüştüyürümüşlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümüş müydümyürümüş müydüm
İkinciyürümüş müydünyürümüş müydün
Üçüncüyürümüş müydüyürümüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümemiştimyürümemiştim
İkinciyürümemiştinyürümemiştin
Üçüncüyürümemiştiyürümemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümemiş miydimyürümemiş miydim
İkinciyürümemiş miydinyürümemiş miydin
Üçüncüyürümemiş miydinyürümemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürümüşmüşümyürümüşmüşüz
İkinciyürümüşmüşsünyürümüşmüşsünüz
Üçüncüyürümüşmüşyürümüşmüşler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümüş müymüşümyürümüş müymüşüz
İkinciyürümüş müymüşsünyürümüş müymüşsünüz
Üçüncüyürümüş müymüşyürümüşler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümemişmişimyürümemişmişiz
İkinciyürümemişmişsinyürümemişmişsiniz
Üçüncüyürümemişmişyürümemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümemiş miymişimyürümemiş miymişiz
İkinciyürümemiş miymişsinyürümemiş miymişsiniz
Üçüncüyürümemiş miymişsinyürümemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürümüş olacağımyürümüş olacağız
İkinciyürümüş olacaksınyürümüş olacaksınız
Üçüncüyürümüş olacakyürümüş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümüş mü olacağımyürümüş mü olacağız
İkinciyürümüş mü olacaksınyürümüş mü olacaksınız
Üçüncüyürümüş mü olacakyürümüş mü olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümemiş olacağımyürümemiş olacağız
İkinciyürümemiş olacaksınyürümemiş olacaksınız
Üçüncüyürümemiş olacakyürümemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümemiş mi olacağımyürümemiş mi olacağız
İkinciyürümemiş mi olacaksınyürümemiş mi olacaksınız
Üçüncüyürümemiş mi olacaksınyürümemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüseymişimyürüseymişiz
İkinciyürüseymişsinyürüseymişsiniz
Üçüncüyürüseymişyürüselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüse miymişimyürüse miymişiz
İkinciyürüse miymişsinyürüse miymişsiniz
Üçüncüyürüse miymişyürüseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümeseymişimyürümeseymişiz
İkinciyürümeseymişsinyürümeseymişsiniz
Üçüncüyürümeseymişyürümeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümese miymişimyürümese miymişiz
İkinciyürümese miymişsinyürümese miymişsiniz
Üçüncüyürümese miymişsinyürümese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüyeceğimyürüyeceğiz
İkinciyürüyeceksinyürüyeceksiniz
Üçüncüyürüyecekyürüyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüyecek miyimyürüyecek miyiz
İkinciyürüyecek misinyürüyecek misiniz
Üçüncüyürüyecek miyürüyecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümeyeceğimyürümeyeceğiz
İkinciyürümeyeceksinyürümeyeceksiniz
Üçüncüyürümeyecekyürümeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümeyecek miyimyürümeyecek miyiz
İkinciyürümeyecek misinyürümeyecek misiniz
Üçüncüyürümeyecek misinyürümeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüyecektimyürüyecektik
İkinciyürüyecektinyürüyecektiniz
Üçüncüyürüyecektiyürüyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüyecek miydimyürüyecek miydik
İkinciyürüyecek miydinyürüyecek miydiniz
Üçüncüyürüyecek miydiyürüyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümeyecektimyürümeyecektik
İkinciyürümeyecektinyürümeyecektiniz
Üçüncüyürümeyecektiyürümeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümeyecek miydimyürümeyecek miydik
İkinciyürümeyecek miydinyürümeyecek miydiniz
Üçüncüyürümeyecek miydinyürümeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüyecekmişimyürüyecekmişiz
İkinciyürüyecekmişinyürüyecekmişiniz
Üçüncüyürüyecekmişyürüyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüyecekmiş miyimyürüyecekmiş miyiz
İkinciyürüyecekmiş misinyürüyecekmiş misiniz
Üçüncüyürüyecekmiş miyürüyeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümeyecekmişimyürümeyecekmişiz
İkinciyürümeyecekmişinyürümeyecekmişiniz
Üçüncüyürümeyecekmişyürümeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümeyecekmiş miyimyürümeyecekmiş miyiz
İkinciyürümeyecekmiş misinyürümeyecekmiş misiniz
Üçüncüyürümeyecekmiş misinyürümeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüyeceksemyürüyeceksek
İkinciyürüyeceksenyürüyecekseniz
Üçüncüyürüyecekseyürüyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüyeceksem miyürüyeceksek mi
İkinciyürüyeceksen miyürüyecekseniz mi
Üçüncüyürüyecekse miyürüyeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümeyeceksemyürümeyeceksek
İkinciyürümeyeceksenyürümeyecekseniz
Üçüncüyürümeyecekseyürümeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümeyeceksem miyürümeyeceksek mi
İkinciyürümeyeceksen miyürümeyecekseniz mi
Üçüncüyürümeyeceksen miyürümeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürümeliyimyürümeliyiz
İkinciyürümelisinyürümelisiniz
Üçüncüyürümeliyürümeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümeli miyimyürümeli miyiz
İkinciyürümeli misinyürümeli misiniz
Üçüncüyürümeli miyürümeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümeliyimyürümeliyiz
İkinciyürümelisinyürümelisiniz
Üçüncüyürümeliyürümeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümeli miyimyürümeli miyiz
İkinciyürümeli misinyürümeli misiniz
Üçüncüyürümeli misinyürümeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürümeliydimyürümeliydik
İkinciyürümeliydinyürümeliydiniz
Üçüncüyürümeliydiyürümelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümeli miydimyürümeli miydik
İkinciyürümeli miydinyürümeli miydiniz
Üçüncüyürümeli miydiyürümeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümemeliydimyürümemeliydik
İkinciyürümemeliydinyürümemeliydiniz
Üçüncüyürümemeliydiyürümemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümemeli miydimyürümemeli miydik
İkinciyürümemeli miydinyürümemeli miydiniz
Üçüncüyürümemeli miydinyürümemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürümeliymişimyürümeliymişiz
İkinciyürümeliymişsinyürümeliymişsiniz
Üçüncüyürümeliymişyürümelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümeli miymişimyürümeli miymişiz
İkinciyürümeli miymişsinyürümeli miymişsiniz
Üçüncüyürümeli miymişyürümeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümemeliymişimyürümemeliymişiz
İkinciyürümemeliymişsinyürümemeliymişsiniz
Üçüncüyürümemeliymişyürümemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümemeli miymişimyürümemeli miymişiz
İkinciyürümemeli miymişsinyürümemeli miymişsiniz
Üçüncüyürümemeli miymişsinyürümemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüsemyürüsek
İkinciyürüsenyürüseniz
Üçüncüyürüseyürüseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüsem miyürüsek mi
İkinciyürüsen miyürüseniz mi
Üçüncüyürüse miyürüseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümesemyürümesek
İkinciyürümesenyürümeseniz
Üçüncüyürümeseyürümeseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümesem miyürümesek mi
İkinciyürümesen miyürümeseniz mi
Üçüncüyürümesen miyürümeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüyeyimyürüyelim
İkinciyürüyesinyürüyesiniz
Üçüncüyürüyeyürüyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüyeyim miyürüyelim mi
İkinciyürüyesin miyürüyesiniz mi
Üçüncüyürüye miyürüyeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümeyeyimyürümeyelim
İkinciyürümeyesinyürümeyesiniz
Üçüncüyürümeyeyürümeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümeyeyim miyürümeyelim mi
İkinciyürümeyesin miyürümeyesiniz mi
Üçüncüyürümeyesin miyürümeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüdüydümyürüydük
İkinciyürüdüydünyürüydünüz
Üçüncüyürüdüydüyürülerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüdü müydümyürüdü müydük
İkinciyürüdü müydünyürüdü müydünüz
Üçüncüyürüdü müydüyürüdüler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümediydimyürüydük
İkinciyürümediydinyürüydünüz
Üçüncüyürümediydiyürülerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümedi miydimyürümedi miydik
İkinciyürümedi miydinyürümedi miydiniz
Üçüncüyürümedi miydinyürümedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürümüştümyürümüştük
İkinciyürümüştünyürümüştünüz
Üçüncüyürümüştüyürümüştüler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümüş müyyürümüş müydük
İkinciyürümüş müyyürümüş müydünüz
Üçüncüyürümüştüyürümüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümemişyürümemiştik
İkinciyürümemişyürümemiştiniz
Üçüncüyürümemişyürümemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümemiş miyyürümemiş miydik
İkinciyürümemiş miyyürümemiş miydiniz
Üçüncüyürümemiş miyyürümemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüyecekmişimyürüyecekmişiz
İkinciyürüyecekmişsinyürüyecekmişsiniz
Üçüncüyürüyecekmişyürüyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüyecek miymişimyürüyecek miymişiz
İkinciyürüyecek miymişsinyürüyecek miymişsiniz
Üçüncüyürüyecek miymişyürüyecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümeyecekmişimyürümeyecekmişiz
İkinciyürümeyecekmişsinyürümeyecekmişsiniz
Üçüncüyürümeyecekmişyürümeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümeyecek miymişimyürümeyecek miymişiz
İkinciyürümeyecek miymişsinyürümeyecek miymişsiniz
Üçüncüyürümeyecek miymişsinyürümeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüyecektimyürüyecektik
İkinciyürüyecektinyürüyecektiniz
Üçüncüyürüyecektiyürüyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüyecek miydimyürüyecek miydik
İkinciyürüyecek miydinyürüyecek miydiniz
Üçüncüyürüyecek miydiyürüyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümeyecektimyürümeyecektik
İkinciyürümeyecektinyürümeyecektiniz
Üçüncüyürümeyecektiyürümeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümeyecek miydimyürümeyecek miydik
İkinciyürümeyecek miydinyürümeyecek miydiniz
Üçüncüyürümeyecek miydinyürümeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüyeymişimyürüyeymişiz
İkinciyürüyeymişsinyürüyeymişsiniz
Üçüncüyürüyeymişyürüyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüyeymiş miyimyürüyeymiş miyiz
İkinciyürüyeymiş misinyürüyeymiş misiniz
Üçüncüyürüyeymiş miyürüyelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümeyemişimyürümeyemişiz
İkinciyürümeyemişsinyürümeyemişsiniz
Üçüncüyürümeyemişyürümeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümeyemiş miyimyürümeyemiş miyiz
İkinciyürümeyemiş misinyürümeyemiş misiniz
Üçüncüyürümeyemiş misinyürümeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciyürüyeydimyürüyeydik
İkinciyürüyeydinyürüyeydiniz
Üçüncüyürüyeydiyürüyeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürüye miydimyürüye miydik
İkinciyürüye miydinyürüye miydiniz
Üçüncüyürüye miydiyürüyeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciyürümeyeydimyürümeyeydik
İkinciyürümeyeydinyürümeyeydiniz
Üçüncüyürümeyeydiyürümeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciyürümeye miydimyürümeye miydik
İkinciyürümeye miydinyürümeye miydiniz
Üçüncüyürümeye miydinyürümeye miydiniz