Türkçede al fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlualmakalmak mı
Olumsuzalmamakalmamak mı


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialıyorumalıyoruz
İkincialıyorsunalıyorsunuz
Üçüncüalıyoralıyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincialıyor muyumalıyor muyuz
İkincialıyor musunalıyor musunuz
Üçüncüalıyor mualıyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmıyorumalmıyoruz
İkincialmıyorsunalmıyorsunuz
Üçüncüalmıyoralmıyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmıyor muyumalmıyor muyuz
İkincialmıyor musunalmıyor musunuz
Üçüncüalmıyor musunalmıyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialırımalırız
İkincialırsınalırsınız
Üçüncüalıralırlar
Soru
TekilÇoğul
Birincialır mıyımalır mıyız
İkincialır mısınalır mısınız
Üçüncüalır mıalırlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmamalmayız
İkincialmazsınalmazsınız
Üçüncüalmazalmazlar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmam mıalmaz mıyız
İkincialmaz mısınalmaz mısınız
Üçüncüalmaz mısınalmaz mısınız
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincialalın
Üçüncüalsınalsınlar
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüalsın mıalsınlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincialmaalmayın
Üçüncüalmasınalmasınlar
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialırdımalırdık
İkincialırdınalırdınız
Üçüncüalırdıalırlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincialır mıydımalır mıydık
İkincialır mıydınalır mıydınız
Üçüncüalır mıydıalırlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmazdımalmazdık
İkincialmazdınalmazdınız
Üçüncüalmazdıalmazlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincialmaz mıydımalmaz mıydık
İkincialmaz mıydınalmaz mıydınız
Üçüncüalmaz mıydınalmaz mıydınız
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialırmışımalırmışız
İkincialırmışsınalırmışsınız
Üçüncüalırmışalırlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialır mıymışımalır mıymışız
İkincialır mıymışsınalır mıymışsınız
Üçüncüalır mıymışalırlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmazmışımalmazmışız
İkincialmazmışsınalmazmışsınız
Üçüncüalmazmışalmazlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialmaz mıymışımalmaz mıymışız
İkincialmaz mıymışsınalmaz mıymışsınız
Üçüncüalmaz mıymışsınalmaz mıymışsınız
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialdımaldık
İkincialdınaldınız
Üçüncüaldıaldılar
Soru
TekilÇoğul
Birincialdım mıaldık mı
İkincialdın mıaldınız mı
Üçüncüaldı mıaldılar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmadımalmadık
İkincialmadınalmadınız
Üçüncüalmadıalmadılar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmadım mıalmadık mı
İkincialmadın mıalmadınız mı
Üçüncüalmadın mıalmadınız mı
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialıyormuşumalıyormuşuz
İkincialıyormuşsunalıyormuşsunuz
Üçüncüalıyormuşalıyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialıyor muymuşumalıyor muymuşuz
İkincialıyor muymuşsunalıyor muymuşsunuz
Üçüncüalıyor muymuşalıyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmıyormuşumalmıyormuşuz
İkincialmıyormuşsunalmıyormuşsunuz
Üçüncüalmıyormuşalmıyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialmıyor muymuşumalmıyor muymuşuz
İkincialmıyor muymuşsunalmıyor muymuşsunuz
Üçüncüalmıyor muymuşsunalmıyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialmaktaymışımalmaktaymışız
İkincialmaktaymışsınalmaktaymışsınız
Üçüncüalmaktaymışalmaktalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialmakta mıymışımalmakta mıymışız
İkincialmakta mıymışsınalmakta mıymışsınız
Üçüncüalmakta mıymışalmaktalar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmamaktaymışımalmamaktaymışız
İkincialmamaktaymışsınalmamaktaymışsınız
Üçüncüalmamaktaymışalmamaktalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialmamakta mıymışımalmamakta mıymışız
İkincialmamakta mıymışsınalmamakta mıymışsınız
Üçüncüalmamakta mıymışsınalmamakta mıymışsınız
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialmışımalmışız
İkincialmışsınalmışsınız
Üçüncüalmışalmışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmış mıyımalmışız
İkincialmış mısınalmış mıyız
Üçüncüalmış mıalmışlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmamışımalmamışız
İkincialmamışsınalmamışsınız
Üçüncüalmamışalmamışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmamış mıyımalmamışız
İkincialmamış mısınalmamış mıyız
Üçüncüalmamış mısınalmamış mıyız
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialıyordumalıyorduk
İkincialıyordunalıyordunuz
Üçüncüalıyordualıyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincialıyor muydumalıyor muyduk
İkincialıyor muydunalıyor muydunuz
Üçüncüalıyor muydualıyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmıyordumalmıyorduk
İkincialmıyordunalmıyordunuz
Üçüncüalmıyordualmıyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincialmıyor muydumalmıyor muyduk
İkincialmıyor muydunalmıyor muydunuz
Üçüncüalmıyor muydunalmıyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialmaktaydımalmaktaydık
İkincialmaktaydınalmaktaydınız
Üçüncüalmaktaydıalmaktalardı
Soru
TekilÇoğul
Birincialmakta mıydımalmakta mıydık
İkincialmakta mıydınalmakta mıydınız
Üçüncüalmakta mıydıalmaktalar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmamaktaydımalmamaktaydık
İkincialmamaktaydınalmamaktaydınız
Üçüncüalmamaktaydıalmamaktalardı
Soru
TekilÇoğul
Birincialmamakta mıydımalmamakta mıydık
İkincialmamakta mıydınalmamakta mıydınız
Üçüncüalmamakta mıydınalmamakta mıydınız
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialmıştımalmıştım
İkincialmıştınalmıştın
Üçüncüalmıştıalmışlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincialmış mıydımalmış mıydım
İkincialmış mıydınalmış mıydın
Üçüncüalmış mıydıalmışlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmamıştımalmamıştım
İkincialmamıştınalmamıştın
Üçüncüalmamıştıalmamışlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincialmamış mıydımalmamış mıydım
İkincialmamış mıydınalmamış mıydın
Üçüncüalmamış mıydınalmamış mıydın
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialmışmışımalmışmışız
İkincialmışmışsınalmışmışsınız
Üçüncüalmışmışalmışmışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmış mıymışımalmış mıymışız
İkincialmış mıymışsınalmış mıymışsınız
Üçüncüalmış mıymışalmışlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmamışmışımalmamışmışız
İkincialmamışmışsınalmamışmışsınız
Üçüncüalmamışmışalmamışmışlar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmamış mıymışımalmamış mıymışız
İkincialmamış mıymışsınalmamış mıymışsınız
Üçüncüalmamış mıymışsınalmamış mıymışsınız
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialmış olacağımalmış olacağız
İkincialmış olacaksınalmış olacaksınız
Üçüncüalmış olacakalmış olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmış mı olacağımalmış mı olacağız
İkincialmış mı olacaksınalmış mı olacaksınız
Üçüncüalmış mı olacakalmış mı olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmamış olacağımalmamış olacağız
İkincialmamış olacaksınalmamış olacaksınız
Üçüncüalmamış olacakalmamış olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmamış mı olacağımalmamış mı olacağız
İkincialmamış mı olacaksınalmamış mı olacaksınız
Üçüncüalmamış mı olacaksınalmamış mı olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialsaymışımalsaymışız
İkincialsaymışsınalsaymışsınız
Üçüncüalsaymışalsalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialsa mıymışımalsa mıymışız
İkincialsa mıymışsınalsa mıymışsınız
Üçüncüalsa mıymışalsalar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmasaymışımalmasaymışız
İkincialmasaymışsınalmasaymışsınız
Üçüncüalmasaymışalmasalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialmasa mıymışımalmasa mıymışız
İkincialmasa mıymışsınalmasa mıymışsınız
Üçüncüalmasa mıymışsınalmasa mıymışsınız
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialacağımalacağız
İkincialacaksınalacaksınız
Üçüncüalacakalacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincialacak mıyımalacak mıyız
İkincialacak mısınalacak mısınız
Üçüncüalacak mıalacaklar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmayacağımalmayacağız
İkincialmayacaksınalmayacaksınız
Üçüncüalmayacakalmayacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmayacak mıyımalmayacak mıyız
İkincialmayacak mısınalmayacak mısınız
Üçüncüalmayacak mısınalmayacak mısınız
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialacaktımalacaktık
İkincialacaktınalacaktınız
Üçüncüalacaktıalacaklardı
Soru
TekilÇoğul
Birincialacak mıydımalacak mıydık
İkincialacak mıydınalacak mıydınız
Üçüncüalacak mıydıalacaklar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmayacaktımalmayacaktık
İkincialmayacaktınalmayacaktınız
Üçüncüalmayacaktıalmayacaklardı
Soru
TekilÇoğul
Birincialmayacak mıydımalmayacak mıydık
İkincialmayacak mıydınalmayacak mıydınız
Üçüncüalmayacak mıydınalmayacak mıydınız
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialacakmışımalacakmışız
İkincialacakmışınalacakmışınız
Üçüncüalacakmışalacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialacakmış mıyımalacakmış mıyız
İkincialacakmış mısınalacakmış mısınız
Üçüncüalacakmış mıalacaklarmış mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmayacakmışımalmayacakmışız
İkincialmayacakmışınalmayacakmışınız
Üçüncüalmayacakmışalmayacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialmayacakmış mıyımalmayacakmış mıyız
İkincialmayacakmış mısınalmayacakmış mısınız
Üçüncüalmayacakmış mısınalmayacakmış mısınız
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialacaksamalacaksak
İkincialacaksanalacaksanız
Üçüncüalacaksaalacaklarsa
Soru
TekilÇoğul
Birincialacaksam mıalacaksak mı
İkincialacaksan mıalacaksanız mı
Üçüncüalacaksa mıalacaklarsa mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmayacaksamalmayacaksak
İkincialmayacaksanalmayacaksanız
Üçüncüalmayacaksaalmayacaklarsa
Soru
TekilÇoğul
Birincialmayacaksam mıalmayacaksak mı
İkincialmayacaksan mıalmayacaksanız mı
Üçüncüalmayacaksan mıalmayacaksanız mı
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialmalıyımalmalıyız
İkincialmalısınalmalısınız
Üçüncüalmalıalmalılar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmalı mıyımalmalı mıyız
İkincialmalı mısınalmalı mısınız
Üçüncüalmalı mıalmalılar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmalıyımalmalıyız
İkincialmalısınalmalısınız
Üçüncüalmalıalmalılar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmalı mıyımalmalı mıyız
İkincialmalı mısınalmalı mısınız
Üçüncüalmalı mısınalmalı mısınız
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialmalıydımalmalıydık
İkincialmalıydınalmalıydınız
Üçüncüalmalıydıalmalılardı
Soru
TekilÇoğul
Birincialmalı mıydımalmalı mıydık
İkincialmalı mıydınalmalı mıydınız
Üçüncüalmalı mıydıalmalılar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmamalıydımalmamalıydık
İkincialmamalıydınalmamalıydınız
Üçüncüalmamalıydıalmamalılardı
Soru
TekilÇoğul
Birincialmamalı mıydımalmamalı mıydık
İkincialmamalı mıydınalmamalı mıydınız
Üçüncüalmamalı mıydınalmamalı mıydınız
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialmalıymışımalmalıymışız
İkincialmalıymışsınalmalıymışsınız
Üçüncüalmalıymışalmalılarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialmalı mıymışımalmalı mıymışız
İkincialmalı mıymışsınalmalı mıymışsınız
Üçüncüalmalı mıymışalmalılar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmamalıymışımalmamalıymışız
İkincialmamalıymışsınalmamalıymışsınız
Üçüncüalmamalıymışalmamalılarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialmamalı mıymışımalmamalı mıymışız
İkincialmamalı mıymışsınalmamalı mıymışsınız
Üçüncüalmamalı mıymışsınalmamalı mıymışsınız
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialsamalsak
İkincialsanalsanız
Üçüncüalsaalsalar
Soru
TekilÇoğul
Birincialsam mıalsak mı
İkincialsan mıalsanız mı
Üçüncüalsa mıalsalar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmasamalmasak
İkincialmasanalmasanız
Üçüncüalmasaalmasalar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmasam mıalmasak mı
İkincialmasan mıalmasanız mı
Üçüncüalmasan mıalmasanız mı
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialayımalalım
İkincialasınalasınız
Üçüncüalaalalar
Soru
TekilÇoğul
Birincialayım mıalalım mı
İkincialasın mıalasınız mı
Üçüncüala mıalalar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmayayımalmayalım
İkincialmayasınalmayasınız
Üçüncüalmayaalmayalar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmayayım mıalmayalım mı
İkincialmayasın mıalmayasınız mı
Üçüncüalmayasın mıalmayasınız mı
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialdıydımaldık
İkincialdıydınaldınız
Üçüncüaldıydıallardı
Soru
TekilÇoğul
Birincialdı mıydımaldı mıydık
İkincialdı mıydınaldı mıydınız
Üçüncüaldı mıydıaldılar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmadıydımaldık
İkincialmadıydınaldınız
Üçüncüalmadıydıallardı
Soru
TekilÇoğul
Birincialmadı mıydımalmadı mıydık
İkincialmadı mıydınalmadı mıydınız
Üçüncüalmadı mıydınalmadı mıydınız
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialmıştımalmıştık
İkincialmıştınalmıştınız
Üçüncüalmıştıalmıştılar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmış mıyalmış mıydık
İkincialmış mıyalmış mıydınız
Üçüncüalmıştıalmışlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmamışalmamıştık
İkincialmamışalmamıştınız
Üçüncüalmamışalmamıştılar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmamış mıyalmamış mıydık
İkincialmamış mıyalmamış mıydınız
Üçüncüalmamış mıyalmamış mıydınız
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialacakmışımalacakmışız
İkincialacakmışsınalacakmışsınız
Üçüncüalacakmışalacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialacak mıymışımalacak mıymışız
İkincialacak mıymışsınalacak mıymışsınız
Üçüncüalacak mıymışalacaklar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmayacakmışımalmayacakmışız
İkincialmayacakmışsınalmayacakmışsınız
Üçüncüalmayacakmışalmayacaklarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialmayacak mıymışımalmayacak mıymışız
İkincialmayacak mıymışsınalmayacak mıymışsınız
Üçüncüalmayacak mıymışsınalmayacak mıymışsınız
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialacaktımalacaktık
İkincialacaktınalacaktınız
Üçüncüalacaktıalacaktılar
Soru
TekilÇoğul
Birincialacak mıydımalacak mıydık
İkincialacak mıydınalacak mıydınız
Üçüncüalacak mıydıalacaklar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmayacaktımalmayacaktık
İkincialmayacaktınalmayacaktınız
Üçüncüalmayacaktıalmayacaktılar
Soru
TekilÇoğul
Birincialmayacak mıydımalmayacak mıydık
İkincialmayacak mıydınalmayacak mıydınız
Üçüncüalmayacak mıydınalmayacak mıydınız
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialaymışımalaymışız
İkincialaymışsınalaymışsınız
Üçüncüalaymışalalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialaymış mıyımalaymış mıyız
İkincialaymış mısınalaymış mısınız
Üçüncüalaymış mıalalarmış mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmayamışımalmayamışız
İkincialmayamışsınalmayamışsınız
Üçüncüalmayamışalmayalarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincialmayamış mıyımalmayamış mıyız
İkincialmayamış mısınalmayamış mısınız
Üçüncüalmayamış mısınalmayamış mısınız
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincialaydımalaydık
İkincialaydınalaydınız
Üçüncüalaydıalaydılar
Soru
TekilÇoğul
Birinciala mıydımala mıydık
İkinciala mıydınala mıydınız
Üçüncüala mıydıalalar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincialmayaydımalmayaydık
İkincialmayaydınalmayaydınız
Üçüncüalmayaydıalmayalardı
Soru
TekilÇoğul
Birincialmaya mıydımalmaya mıydık
İkincialmaya mıydınalmaya mıydınız
Üçüncüalmaya mıydınalmaya mıydınız