Türkçede gör fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlugörmekgörmek mi
Olumsuzgörmemekgörmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörüyorumgörüyoruz
İkincigörüyorsungörüyorsunuz
Üçüncügörüyorgörüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincigörüyor muyumgörüyor muyuz
İkincigörüyor musungörüyor musunuz
Üçüncügörüyor mugörüyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmüyorumgörmüyoruz
İkincigörmüyorsungörmüyorsunuz
Üçüncügörmüyorgörmüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmüyor muyumgörmüyor muyuz
İkincigörmüyor musungörmüyor musunuz
Üçüncügörmüyor musungörmüyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörürümgörürüz
İkincigörürsüngörürsünüz
Üçüncügörürgörürler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörür müyümgörür müyüz
İkincigörür müsüngörür müsünüz
Üçüncügörür mügörürler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmemgörmeyiz
İkincigörmezsingörmezsiniz
Üçüncügörmezgörmezler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmem migörmez miyiz
İkincigörmez misingörmez misiniz
Üçüncügörmez misingörmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincigörgörün
Üçüncügörsüngörsünler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncügörsün mügörsünler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincigörmegörmeyin
Üçüncügörmesingörmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörürdümgörürdük
İkincigörürdüngörürdünüz
Üçüncügörürdügörürlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörür müydümgörür müydük
İkincigörür müydüngörür müydünüz
Üçüncügörür müydügörürler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmezdimgörmezdik
İkincigörmezdingörmezdiniz
Üçüncügörmezdigörmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmez miydimgörmez miydik
İkincigörmez miydingörmez miydiniz
Üçüncügörmez miydingörmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörürmüşümgörürmüşüz
İkincigörürmüşsüngörürmüşsünüz
Üçüncügörürmüşgörürlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörür müymüşümgörür müymüşüz
İkincigörür müymüşsüngörür müymüşsünüz
Üçüncügörür müymüşgörürler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmezmişimgörmezmişiz
İkincigörmezmişsingörmezmişsiniz
Üçüncügörmezmişgörmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmez miymişimgörmez miymişiz
İkincigörmez miymişsingörmez miymişsiniz
Üçüncügörmez miymişsingörmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigördümgördük
İkincigördüngördünüz
Üçüncügördügördüler
Soru
TekilÇoğul
Birincigördüm mügördük mü
İkincigördün mügördünüz mü
Üçüncügördü mügördüler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmedimgörmedik
İkincigörmedingörmediniz
Üçüncügörmedigörmediler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmedim migörmedik mi
İkincigörmedin migörmediniz mi
Üçüncügörmedin migörmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörüyormuşumgörüyormuşuz
İkincigörüyormuşsungörüyormuşsunuz
Üçüncügörüyormuşgörüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincigörüyor muymuşumgörüyor muymuşuz
İkincigörüyor muymuşsungörüyor muymuşsunuz
Üçüncügörüyor muymuşgörüyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmüyormuşumgörmüyormuşuz
İkincigörmüyormuşsungörmüyormuşsunuz
Üçüncügörmüyormuşgörmüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmüyor muymuşumgörmüyor muymuşuz
İkincigörmüyor muymuşsungörmüyor muymuşsunuz
Üçüncügörmüyor muymuşsungörmüyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörmekteymişimgörmekteymişiz
İkincigörmekteymişsingörmekteymişsiniz
Üçüncügörmekteymişgörmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmekte miymişimgörmekte miymişiz
İkincigörmekte miymişsingörmekte miymişsiniz
Üçüncügörmekte miymişgörmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmemekteymişimgörmemekteymişiz
İkincigörmemekteymişsingörmemekteymişsiniz
Üçüncügörmemekteymişgörmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmemekte miymişimgörmemekte miymişiz
İkincigörmemekte miymişsingörmemekte miymişsiniz
Üçüncügörmemekte miymişsingörmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörmüşümgörmüşüz
İkincigörmüşsüngörmüşsünüz
Üçüncügörmüşgörmüşler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmüş müyümgörmüşüz
İkincigörmüş müsüngörmüş müyüz
Üçüncügörmüş mügörmüşler mü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmemişimgörmemişiz
İkincigörmemişsingörmemişsiniz
Üçüncügörmemişgörmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmemiş miyimgörmemişiz
İkincigörmemiş misingörmemiş miyiz
Üçüncügörmemiş misingörmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörüyordumgörüyorduk
İkincigörüyordungörüyordunuz
Üçüncügörüyordugörüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincigörüyor muydumgörüyor muyduk
İkincigörüyor muydungörüyor muydunuz
Üçüncügörüyor muydugörüyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmüyordumgörmüyorduk
İkincigörmüyordungörmüyordunuz
Üçüncügörmüyordugörmüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmüyor muydumgörmüyor muyduk
İkincigörmüyor muydungörmüyor muydunuz
Üçüncügörmüyor muydungörmüyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörmekteydimgörmekteydik
İkincigörmekteydingörmekteydiniz
Üçüncügörmekteydigörmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmekte miydimgörmekte miydik
İkincigörmekte miydingörmekte miydiniz
Üçüncügörmekte miydigörmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmemekteydimgörmemekteydik
İkincigörmemekteydingörmemekteydiniz
Üçüncügörmemekteydigörmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmemekte miydimgörmemekte miydik
İkincigörmemekte miydingörmemekte miydiniz
Üçüncügörmemekte miydingörmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörmüştümgörmüştüm
İkincigörmüştüngörmüştün
Üçüncügörmüştügörmüşlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmüş müydümgörmüş müydüm
İkincigörmüş müydüngörmüş müydün
Üçüncügörmüş müydügörmüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmemiştimgörmemiştim
İkincigörmemiştingörmemiştin
Üçüncügörmemiştigörmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmemiş miydimgörmemiş miydim
İkincigörmemiş miydingörmemiş miydin
Üçüncügörmemiş miydingörmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörmüşmüşümgörmüşmüşüz
İkincigörmüşmüşsüngörmüşmüşsünüz
Üçüncügörmüşmüşgörmüşmüşler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmüş müymüşümgörmüş müymüşüz
İkincigörmüş müymüşsüngörmüş müymüşsünüz
Üçüncügörmüş müymüşgörmüşler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmemişmişimgörmemişmişiz
İkincigörmemişmişsingörmemişmişsiniz
Üçüncügörmemişmişgörmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmemiş miymişimgörmemiş miymişiz
İkincigörmemiş miymişsingörmemiş miymişsiniz
Üçüncügörmemiş miymişsingörmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörmüş olacağımgörmüş olacağız
İkincigörmüş olacaksıngörmüş olacaksınız
Üçüncügörmüş olacakgörmüş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmüş mü olacağımgörmüş mü olacağız
İkincigörmüş mü olacaksıngörmüş mü olacaksınız
Üçüncügörmüş mü olacakgörmüş mü olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmemiş olacağımgörmemiş olacağız
İkincigörmemiş olacaksıngörmemiş olacaksınız
Üçüncügörmemiş olacakgörmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmemiş mi olacağımgörmemiş mi olacağız
İkincigörmemiş mi olacaksıngörmemiş mi olacaksınız
Üçüncügörmemiş mi olacaksıngörmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörseymişimgörseymişiz
İkincigörseymişsingörseymişsiniz
Üçüncügörseymişgörselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörse miymişimgörse miymişiz
İkincigörse miymişsingörse miymişsiniz
Üçüncügörse miymişgörseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmeseymişimgörmeseymişiz
İkincigörmeseymişsingörmeseymişsiniz
Üçüncügörmeseymişgörmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmese miymişimgörmese miymişiz
İkincigörmese miymişsingörmese miymişsiniz
Üçüncügörmese miymişsingörmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigöreceğimgöreceğiz
İkincigöreceksingöreceksiniz
Üçüncügörecekgörecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörecek miyimgörecek miyiz
İkincigörecek misingörecek misiniz
Üçüncügörecek migörecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmeyeceğimgörmeyeceğiz
İkincigörmeyeceksingörmeyeceksiniz
Üçüncügörmeyecekgörmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmeyecek miyimgörmeyecek miyiz
İkincigörmeyecek misingörmeyecek misiniz
Üçüncügörmeyecek misingörmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörecektimgörecektik
İkincigörecektingörecektiniz
Üçüncügörecektigöreceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörecek miydimgörecek miydik
İkincigörecek miydingörecek miydiniz
Üçüncügörecek miydigörecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmeyecektimgörmeyecektik
İkincigörmeyecektingörmeyecektiniz
Üçüncügörmeyecektigörmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmeyecek miydimgörmeyecek miydik
İkincigörmeyecek miydingörmeyecek miydiniz
Üçüncügörmeyecek miydingörmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörecekmişimgörecekmişiz
İkincigörecekmişingörecekmişiniz
Üçüncügörecekmişgöreceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörecekmiş miyimgörecekmiş miyiz
İkincigörecekmiş misingörecekmiş misiniz
Üçüncügörecekmiş migöreceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmeyecekmişimgörmeyecekmişiz
İkincigörmeyecekmişingörmeyecekmişiniz
Üçüncügörmeyecekmişgörmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmeyecekmiş miyimgörmeyecekmiş miyiz
İkincigörmeyecekmiş misingörmeyecekmiş misiniz
Üçüncügörmeyecekmiş misingörmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigöreceksemgöreceksek
İkincigöreceksengörecekseniz
Üçüncügöreceksegöreceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincigöreceksem migöreceksek mi
İkincigöreceksen migörecekseniz mi
Üçüncügörecekse migöreceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmeyeceksemgörmeyeceksek
İkincigörmeyeceksengörmeyecekseniz
Üçüncügörmeyeceksegörmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmeyeceksem migörmeyeceksek mi
İkincigörmeyeceksen migörmeyecekseniz mi
Üçüncügörmeyeceksen migörmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörmeliyimgörmeliyiz
İkincigörmelisingörmelisiniz
Üçüncügörmeligörmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmeli miyimgörmeli miyiz
İkincigörmeli misingörmeli misiniz
Üçüncügörmeli migörmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmeliyimgörmeliyiz
İkincigörmelisingörmelisiniz
Üçüncügörmeligörmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmeli miyimgörmeli miyiz
İkincigörmeli misingörmeli misiniz
Üçüncügörmeli misingörmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörmeliydimgörmeliydik
İkincigörmeliydingörmeliydiniz
Üçüncügörmeliydigörmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmeli miydimgörmeli miydik
İkincigörmeli miydingörmeli miydiniz
Üçüncügörmeli miydigörmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmemeliydimgörmemeliydik
İkincigörmemeliydingörmemeliydiniz
Üçüncügörmemeliydigörmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmemeli miydimgörmemeli miydik
İkincigörmemeli miydingörmemeli miydiniz
Üçüncügörmemeli miydingörmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörmeliymişimgörmeliymişiz
İkincigörmeliymişsingörmeliymişsiniz
Üçüncügörmeliymişgörmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmeli miymişimgörmeli miymişiz
İkincigörmeli miymişsingörmeli miymişsiniz
Üçüncügörmeli miymişgörmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmemeliymişimgörmemeliymişiz
İkincigörmemeliymişsingörmemeliymişsiniz
Üçüncügörmemeliymişgörmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmemeli miymişimgörmemeli miymişiz
İkincigörmemeli miymişsingörmemeli miymişsiniz
Üçüncügörmemeli miymişsingörmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörsemgörsek
İkincigörsengörseniz
Üçüncügörsegörseler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörsem migörsek mi
İkincigörsen migörseniz mi
Üçüncügörse migörseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmesemgörmesek
İkincigörmesengörmeseniz
Üçüncügörmesegörmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmesem migörmesek mi
İkincigörmesen migörmeseniz mi
Üçüncügörmesen migörmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigöreyimgörelim
İkincigöresingöresiniz
Üçüncügöregöreler
Soru
TekilÇoğul
Birincigöreyim migörelim mi
İkincigöresin migöresiniz mi
Üçüncügöre migöreler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmeyeyimgörmeyelim
İkincigörmeyesingörmeyesiniz
Üçüncügörmeyegörmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmeyeyim migörmeyelim mi
İkincigörmeyesin migörmeyesiniz mi
Üçüncügörmeyesin migörmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigördüydümgördük
İkincigördüydüngördünüz
Üçüncügördüydügörlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigördü müydümgördü müydük
İkincigördü müydüngördü müydünüz
Üçüncügördü müydügördüler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmediydimgördük
İkincigörmediydingördünüz
Üçüncügörmediydigörlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmedi miydimgörmedi miydik
İkincigörmedi miydingörmedi miydiniz
Üçüncügörmedi miydingörmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörmüştümgörmüştük
İkincigörmüştüngörmüştünüz
Üçüncügörmüştügörmüştüler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmüş müygörmüş müydük
İkincigörmüş müygörmüş müydünüz
Üçüncügörmüştügörmüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmemişgörmemiştik
İkincigörmemişgörmemiştiniz
Üçüncügörmemişgörmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmemiş miygörmemiş miydik
İkincigörmemiş miygörmemiş miydiniz
Üçüncügörmemiş miygörmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörecekmişimgörecekmişiz
İkincigörecekmişsingörecekmişsiniz
Üçüncügörecekmişgöreceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörecek miymişimgörecek miymişiz
İkincigörecek miymişsingörecek miymişsiniz
Üçüncügörecek miymişgörecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmeyecekmişimgörmeyecekmişiz
İkincigörmeyecekmişsingörmeyecekmişsiniz
Üçüncügörmeyecekmişgörmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmeyecek miymişimgörmeyecek miymişiz
İkincigörmeyecek miymişsingörmeyecek miymişsiniz
Üçüncügörmeyecek miymişsingörmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigörecektimgörecektik
İkincigörecektingörecektiniz
Üçüncügörecektigörecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörecek miydimgörecek miydik
İkincigörecek miydingörecek miydiniz
Üçüncügörecek miydigörecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmeyecektimgörmeyecektik
İkincigörmeyecektingörmeyecektiniz
Üçüncügörmeyecektigörmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmeyecek miydimgörmeyecek miydik
İkincigörmeyecek miydingörmeyecek miydiniz
Üçüncügörmeyecek miydingörmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigöreymişimgöreymişiz
İkincigöreymişsingöreymişsiniz
Üçüncügöreymişgörelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigöreymiş miyimgöreymiş miyiz
İkincigöreymiş misingöreymiş misiniz
Üçüncügöreymiş migörelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmeyemişimgörmeyemişiz
İkincigörmeyemişsingörmeyemişsiniz
Üçüncügörmeyemişgörmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmeyemiş miyimgörmeyemiş miyiz
İkincigörmeyemiş misingörmeyemiş misiniz
Üçüncügörmeyemiş misingörmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincigöreydimgöreydik
İkincigöreydingöreydiniz
Üçüncügöreydigöreydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincigöre miydimgöre miydik
İkincigöre miydingöre miydiniz
Üçüncügöre miydigöreler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincigörmeyeydimgörmeyeydik
İkincigörmeyeydingörmeyeydiniz
Üçüncügörmeyeydigörmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincigörmeye miydimgörmeye miydik
İkincigörmeye miydingörmeye miydiniz
Üçüncügörmeye miydingörmeye miydiniz