Türkçede iç fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumluiçmekiçmek mi
Olumsuziçmemekiçmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçiyorumiçiyoruz
İkinciiçiyorsuniçiyorsunuz
Üçüncüiçiyoriçiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçiyor muyumiçiyor muyuz
İkinciiçiyor musuniçiyor musunuz
Üçüncüiçiyor muiçiyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmiyorumiçmiyoruz
İkinciiçmiyorsuniçmiyorsunuz
Üçüncüiçmiyoriçmiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmiyor muyumiçmiyor muyuz
İkinciiçmiyor musuniçmiyor musunuz
Üçüncüiçmiyor musuniçmiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçerimiçeriz
İkinciiçersiniçersiniz
Üçüncüiçeriçerler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçer miyimiçer miyiz
İkinciiçer misiniçer misiniz
Üçüncüiçer miiçerler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmemiçmeyiz
İkinciiçmezsiniçmezsiniz
Üçüncüiçmeziçmezler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmem miiçmez miyiz
İkinciiçmez misiniçmez misiniz
Üçüncüiçmez misiniçmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciiçin
Üçüncüiçsiniçsinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüiçsin miiçsinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciiçmeiçmeyin
Üçüncüiçmesiniçmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçerdimiçerdik
İkinciiçerdiniçerdiniz
Üçüncüiçerdiiçerlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçer miydimiçer miydik
İkinciiçer miydiniçer miydiniz
Üçüncüiçer miydiiçerler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmezdimiçmezdik
İkinciiçmezdiniçmezdiniz
Üçüncüiçmezdiiçmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmez miydimiçmez miydik
İkinciiçmez miydiniçmez miydiniz
Üçüncüiçmez miydiniçmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçermişimiçermişiz
İkinciiçermişsiniçermişsiniz
Üçüncüiçermişiçerlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçer miymişimiçer miymişiz
İkinciiçer miymişsiniçer miymişsiniz
Üçüncüiçer miymişiçerler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmezmişimiçmezmişiz
İkinciiçmezmişsiniçmezmişsiniz
Üçüncüiçmezmişiçmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmez miymişimiçmez miymişiz
İkinciiçmez miymişsiniçmez miymişsiniz
Üçüncüiçmez miymişsiniçmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçtimiçtik
İkinciiçtiniçtiniz
Üçüncüiçtiiçtiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçtim miiçtik mi
İkinciiçtin miiçtiniz mi
Üçüncüiçti miiçtiler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmedimiçmedik
İkinciiçmediniçmediniz
Üçüncüiçmediiçmediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmedim miiçmedik mi
İkinciiçmedin miiçmediniz mi
Üçüncüiçmedin miiçmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçiyormuşumiçiyormuşuz
İkinciiçiyormuşsuniçiyormuşsunuz
Üçüncüiçiyormuşiçiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçiyor muymuşumiçiyor muymuşuz
İkinciiçiyor muymuşsuniçiyor muymuşsunuz
Üçüncüiçiyor muymuşiçiyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmiyormuşumiçmiyormuşuz
İkinciiçmiyormuşsuniçmiyormuşsunuz
Üçüncüiçmiyormuşiçmiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmiyor muymuşumiçmiyor muymuşuz
İkinciiçmiyor muymuşsuniçmiyor muymuşsunuz
Üçüncüiçmiyor muymuşsuniçmiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçmekteymişimiçmekteymişiz
İkinciiçmekteymişsiniçmekteymişsiniz
Üçüncüiçmekteymişiçmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmekte miymişimiçmekte miymişiz
İkinciiçmekte miymişsiniçmekte miymişsiniz
Üçüncüiçmekte miymişiçmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmemekteymişimiçmemekteymişiz
İkinciiçmemekteymişsiniçmemekteymişsiniz
Üçüncüiçmemekteymişiçmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmemekte miymişimiçmemekte miymişiz
İkinciiçmemekte miymişsiniçmemekte miymişsiniz
Üçüncüiçmemekte miymişsiniçmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçmişimiçmişiz
İkinciiçmişsiniçmişsiniz
Üçüncüiçmişiçmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmiş miyimiçmişiz
İkinciiçmiş misiniçmiş miyiz
Üçüncüiçmiş miiçmişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmemişimiçmemişiz
İkinciiçmemişsiniçmemişsiniz
Üçüncüiçmemişiçmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmemiş miyimiçmemişiz
İkinciiçmemiş misiniçmemiş miyiz
Üçüncüiçmemiş misiniçmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçiyordumiçiyorduk
İkinciiçiyorduniçiyordunuz
Üçüncüiçiyorduiçiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçiyor muydumiçiyor muyduk
İkinciiçiyor muyduniçiyor muydunuz
Üçüncüiçiyor muyduiçiyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmiyordumiçmiyorduk
İkinciiçmiyorduniçmiyordunuz
Üçüncüiçmiyorduiçmiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmiyor muydumiçmiyor muyduk
İkinciiçmiyor muyduniçmiyor muydunuz
Üçüncüiçmiyor muyduniçmiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçmekteydimiçmekteydik
İkinciiçmekteydiniçmekteydiniz
Üçüncüiçmekteydiiçmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmekte miydimiçmekte miydik
İkinciiçmekte miydiniçmekte miydiniz
Üçüncüiçmekte miydiiçmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmemekteydimiçmemekteydik
İkinciiçmemekteydiniçmemekteydiniz
Üçüncüiçmemekteydiiçmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmemekte miydimiçmemekte miydik
İkinciiçmemekte miydiniçmemekte miydiniz
Üçüncüiçmemekte miydiniçmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçmiştimiçmiştim
İkinciiçmiştiniçmiştin
Üçüncüiçmiştiiçmişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmiş miydimiçmiş miydim
İkinciiçmiş miydiniçmiş miydin
Üçüncüiçmiş miydiiçmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmemiştimiçmemiştim
İkinciiçmemiştiniçmemiştin
Üçüncüiçmemiştiiçmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmemiş miydimiçmemiş miydim
İkinciiçmemiş miydiniçmemiş miydin
Üçüncüiçmemiş miydiniçmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçmişmişimiçmişmişiz
İkinciiçmişmişsiniçmişmişsiniz
Üçüncüiçmişmişiçmişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmiş miymişimiçmiş miymişiz
İkinciiçmiş miymişsiniçmiş miymişsiniz
Üçüncüiçmiş miymişiçmişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmemişmişimiçmemişmişiz
İkinciiçmemişmişsiniçmemişmişsiniz
Üçüncüiçmemişmişiçmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmemiş miymişimiçmemiş miymişiz
İkinciiçmemiş miymişsiniçmemiş miymişsiniz
Üçüncüiçmemiş miymişsiniçmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçmiş olacağımiçmiş olacağız
İkinciiçmiş olacaksıniçmiş olacaksınız
Üçüncüiçmiş olacakiçmiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmiş mi olacağımiçmiş mi olacağız
İkinciiçmiş mi olacaksıniçmiş mi olacaksınız
Üçüncüiçmiş mi olacakiçmiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmemiş olacağımiçmemiş olacağız
İkinciiçmemiş olacaksıniçmemiş olacaksınız
Üçüncüiçmemiş olacakiçmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmemiş mi olacağımiçmemiş mi olacağız
İkinciiçmemiş mi olacaksıniçmemiş mi olacaksınız
Üçüncüiçmemiş mi olacaksıniçmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçseymişimiçseymişiz
İkinciiçseymişsiniçseymişsiniz
Üçüncüiçseymişiçselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçse miymişimiçse miymişiz
İkinciiçse miymişsiniçse miymişsiniz
Üçüncüiçse miymişiçseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmeseymişimiçmeseymişiz
İkinciiçmeseymişsiniçmeseymişsiniz
Üçüncüiçmeseymişiçmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmese miymişimiçmese miymişiz
İkinciiçmese miymişsiniçmese miymişsiniz
Üçüncüiçmese miymişsiniçmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçeceğimiçeceğiz
İkinciiçeceksiniçeceksiniz
Üçüncüiçecekiçecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçecek miyimiçecek miyiz
İkinciiçecek misiniçecek misiniz
Üçüncüiçecek miiçecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmeyeceğimiçmeyeceğiz
İkinciiçmeyeceksiniçmeyeceksiniz
Üçüncüiçmeyecekiçmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmeyecek miyimiçmeyecek miyiz
İkinciiçmeyecek misiniçmeyecek misiniz
Üçüncüiçmeyecek misiniçmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçecektimiçecektik
İkinciiçecektiniçecektiniz
Üçüncüiçecektiiçeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçecek miydimiçecek miydik
İkinciiçecek miydiniçecek miydiniz
Üçüncüiçecek miydiiçecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmeyecektimiçmeyecektik
İkinciiçmeyecektiniçmeyecektiniz
Üçüncüiçmeyecektiiçmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmeyecek miydimiçmeyecek miydik
İkinciiçmeyecek miydiniçmeyecek miydiniz
Üçüncüiçmeyecek miydiniçmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçecekmişimiçecekmişiz
İkinciiçecekmişiniçecekmişiniz
Üçüncüiçecekmişiçeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçecekmiş miyimiçecekmiş miyiz
İkinciiçecekmiş misiniçecekmiş misiniz
Üçüncüiçecekmiş miiçeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmeyecekmişimiçmeyecekmişiz
İkinciiçmeyecekmişiniçmeyecekmişiniz
Üçüncüiçmeyecekmişiçmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmeyecekmiş miyimiçmeyecekmiş miyiz
İkinciiçmeyecekmiş misiniçmeyecekmiş misiniz
Üçüncüiçmeyecekmiş misiniçmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçeceksemiçeceksek
İkinciiçecekseniçecekseniz
Üçüncüiçecekseiçeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçeceksem miiçeceksek mi
İkinciiçeceksen miiçecekseniz mi
Üçüncüiçecekse miiçeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmeyeceksemiçmeyeceksek
İkinciiçmeyecekseniçmeyecekseniz
Üçüncüiçmeyecekseiçmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmeyeceksem miiçmeyeceksek mi
İkinciiçmeyeceksen miiçmeyecekseniz mi
Üçüncüiçmeyeceksen miiçmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçmeliyimiçmeliyiz
İkinciiçmelisiniçmelisiniz
Üçüncüiçmeliiçmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmeli miyimiçmeli miyiz
İkinciiçmeli misiniçmeli misiniz
Üçüncüiçmeli miiçmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmeliyimiçmeliyiz
İkinciiçmelisiniçmelisiniz
Üçüncüiçmeliiçmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmeli miyimiçmeli miyiz
İkinciiçmeli misiniçmeli misiniz
Üçüncüiçmeli misiniçmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçmeliydimiçmeliydik
İkinciiçmeliydiniçmeliydiniz
Üçüncüiçmeliydiiçmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmeli miydimiçmeli miydik
İkinciiçmeli miydiniçmeli miydiniz
Üçüncüiçmeli miydiiçmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmemeliydimiçmemeliydik
İkinciiçmemeliydiniçmemeliydiniz
Üçüncüiçmemeliydiiçmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmemeli miydimiçmemeli miydik
İkinciiçmemeli miydiniçmemeli miydiniz
Üçüncüiçmemeli miydiniçmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçmeliymişimiçmeliymişiz
İkinciiçmeliymişsiniçmeliymişsiniz
Üçüncüiçmeliymişiçmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmeli miymişimiçmeli miymişiz
İkinciiçmeli miymişsiniçmeli miymişsiniz
Üçüncüiçmeli miymişiçmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmemeliymişimiçmemeliymişiz
İkinciiçmemeliymişsiniçmemeliymişsiniz
Üçüncüiçmemeliymişiçmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmemeli miymişimiçmemeli miymişiz
İkinciiçmemeli miymişsiniçmemeli miymişsiniz
Üçüncüiçmemeli miymişsiniçmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçsemiçsek
İkinciiçseniçseniz
Üçüncüiçseiçseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçsem miiçsek mi
İkinciiçsen miiçseniz mi
Üçüncüiçse miiçseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmesemiçmesek
İkinciiçmeseniçmeseniz
Üçüncüiçmeseiçmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmesem miiçmesek mi
İkinciiçmesen miiçmeseniz mi
Üçüncüiçmesen miiçmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçeyimiçelim
İkinciiçesiniçesiniz
Üçüncüiçeiçeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçeyim miiçelim mi
İkinciiçesin miiçesiniz mi
Üçüncüiçe miiçeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmeyeyimiçmeyelim
İkinciiçmeyesiniçmeyesiniz
Üçüncüiçmeyeiçmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmeyeyim miiçmeyelim mi
İkinciiçmeyesin miiçmeyesiniz mi
Üçüncüiçmeyesin miiçmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçtiydimiçtik
İkinciiçtiydiniçtiniz
Üçüncüiçtiydiiçlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçti miydimiçti miydik
İkinciiçti miydiniçti miydiniz
Üçüncüiçti miydiiçtiler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmediydimiçtik
İkinciiçmediydiniçtiniz
Üçüncüiçmediydiiçlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmedi miydimiçmedi miydik
İkinciiçmedi miydiniçmedi miydiniz
Üçüncüiçmedi miydiniçmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçmiştimiçmiştik
İkinciiçmiştiniçmiştiniz
Üçüncüiçmiştiiçmiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmiş miyiçmiş miydik
İkinciiçmiş miyiçmiş miydiniz
Üçüncüiçmiştiiçmişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmemişiçmemiştik
İkinciiçmemişiçmemiştiniz
Üçüncüiçmemişiçmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmemiş miyiçmemiş miydik
İkinciiçmemiş miyiçmemiş miydiniz
Üçüncüiçmemiş miyiçmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçecekmişimiçecekmişiz
İkinciiçecekmişsiniçecekmişsiniz
Üçüncüiçecekmişiçeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçecek miymişimiçecek miymişiz
İkinciiçecek miymişsiniçecek miymişsiniz
Üçüncüiçecek miymişiçecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmeyecekmişimiçmeyecekmişiz
İkinciiçmeyecekmişsiniçmeyecekmişsiniz
Üçüncüiçmeyecekmişiçmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmeyecek miymişimiçmeyecek miymişiz
İkinciiçmeyecek miymişsiniçmeyecek miymişsiniz
Üçüncüiçmeyecek miymişsiniçmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçecektimiçecektik
İkinciiçecektiniçecektiniz
Üçüncüiçecektiiçecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçecek miydimiçecek miydik
İkinciiçecek miydiniçecek miydiniz
Üçüncüiçecek miydiiçecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmeyecektimiçmeyecektik
İkinciiçmeyecektiniçmeyecektiniz
Üçüncüiçmeyecektiiçmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmeyecek miydimiçmeyecek miydik
İkinciiçmeyecek miydiniçmeyecek miydiniz
Üçüncüiçmeyecek miydiniçmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçeymişimiçeymişiz
İkinciiçeymişsiniçeymişsiniz
Üçüncüiçeymişiçelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçeymiş miyimiçeymiş miyiz
İkinciiçeymiş misiniçeymiş misiniz
Üçüncüiçeymiş miiçelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmeyemişimiçmeyemişiz
İkinciiçmeyemişsiniçmeyemişsiniz
Üçüncüiçmeyemişiçmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmeyemiş miyimiçmeyemiş miyiz
İkinciiçmeyemiş misiniçmeyemiş misiniz
Üçüncüiçmeyemiş misiniçmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciiçeydimiçeydik
İkinciiçeydiniçeydiniz
Üçüncüiçeydiiçeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçe miydimiçe miydik
İkinciiçe miydiniçe miydiniz
Üçüncüiçe miydiiçeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciiçmeyeydimiçmeyeydik
İkinciiçmeyeydiniçmeyeydiniz
Üçüncüiçmeyeydiiçmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciiçmeye miydimiçmeye miydik
İkinciiçmeye miydiniçmeye miydiniz
Üçüncüiçmeye miydiniçmeye miydiniz