Türkçede ilerle fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumluilerlemekilerlemek mi
Olumsuzilerlememekilerlememek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerliyorumilerliyoruz
İkinciilerliyorsunilerliyorsunuz
Üçüncüilerliyorilerliyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerliyor muyumilerliyor muyuz
İkinciilerliyor musunilerliyor musunuz
Üçüncüilerliyor muilerliyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemiyorumilerlemiyoruz
İkinciilerlemiyorsunilerlemiyorsunuz
Üçüncüilerlemiyorilerlemiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemiyor muyumilerlemiyor muyuz
İkinciilerlemiyor musunilerlemiyor musunuz
Üçüncüilerlemiyor musunilerlemiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerlerimilerleriz
İkinciilerlersinilerlersiniz
Üçüncüilerlerilerlerler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerler miyimilerler miyiz
İkinciilerler misinilerler misiniz
Üçüncüilerler miilerlerler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlememilerlemeyiz
İkinciilerlemezsinilerlemezsiniz
Üçüncüilerlemezilerlemezler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemem miilerlemez miyiz
İkinciilerlemez misinilerlemez misiniz
Üçüncüilerlemez misinilerlemez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciilerleilerleyin
Üçüncüilerlesinilerlesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüilerlesin miilerlesinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciilerlemeilerlemeyin
Üçüncüilerlemesinilerlemesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerlerdimilerlerdik
İkinciilerlerdinilerlerdiniz
Üçüncüilerlerdiilerlerlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerler miydimilerler miydik
İkinciilerler miydinilerler miydiniz
Üçüncüilerler miydiilerlerler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemezdimilerlemezdik
İkinciilerlemezdinilerlemezdiniz
Üçüncüilerlemezdiilerlemezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemez miydimilerlemez miydik
İkinciilerlemez miydinilerlemez miydiniz
Üçüncüilerlemez miydinilerlemez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerlermişimilerlermişiz
İkinciilerlermişsinilerlermişsiniz
Üçüncüilerlermişilerlerlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerler miymişimilerler miymişiz
İkinciilerler miymişsinilerler miymişsiniz
Üçüncüilerler miymişilerlerler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemezmişimilerlemezmişiz
İkinciilerlemezmişsinilerlemezmişsiniz
Üçüncüilerlemezmişilerlemezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemez miymişimilerlemez miymişiz
İkinciilerlemez miymişsinilerlemez miymişsiniz
Üçüncüilerlemez miymişsinilerlemez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerledimilerledik
İkinciilerledinilerlediniz
Üçüncüilerlediilerlediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerledim miilerledik mi
İkinciilerledin miilerlediniz mi
Üçüncüilerledi miilerlediler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemedimilerlemedik
İkinciilerlemedinilerlemediniz
Üçüncüilerlemediilerlemediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemedim miilerlemedik mi
İkinciilerlemedin miilerlemediniz mi
Üçüncüilerlemedin miilerlemediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerliyormuşumilerliyormuşuz
İkinciilerliyormuşsunilerliyormuşsunuz
Üçüncüilerliyormuşilerliyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerliyor muymuşumilerliyor muymuşuz
İkinciilerliyor muymuşsunilerliyor muymuşsunuz
Üçüncüilerliyor muymuşilerliyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemiyormuşumilerlemiyormuşuz
İkinciilerlemiyormuşsunilerlemiyormuşsunuz
Üçüncüilerlemiyormuşilerlemiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemiyor muymuşumilerlemiyor muymuşuz
İkinciilerlemiyor muymuşsunilerlemiyor muymuşsunuz
Üçüncüilerlemiyor muymuşsunilerlemiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerlemekteymişimilerlemekteymişiz
İkinciilerlemekteymişsinilerlemekteymişsiniz
Üçüncüilerlemekteymişilerlemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemekte miymişimilerlemekte miymişiz
İkinciilerlemekte miymişsinilerlemekte miymişsiniz
Üçüncüilerlemekte miymişilerlemekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlememekteymişimilerlememekteymişiz
İkinciilerlememekteymişsinilerlememekteymişsiniz
Üçüncüilerlememekteymişilerlememektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlememekte miymişimilerlememekte miymişiz
İkinciilerlememekte miymişsinilerlememekte miymişsiniz
Üçüncüilerlememekte miymişsinilerlememekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerlemişimilerlemişiz
İkinciilerlemişsinilerlemişsiniz
Üçüncüilerlemişilerlemişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemiş miyimilerlemişiz
İkinciilerlemiş misinilerlemiş miyiz
Üçüncüilerlemiş miilerlemişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlememişimilerlememişiz
İkinciilerlememişsinilerlememişsiniz
Üçüncüilerlememişilerlememişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlememiş miyimilerlememişiz
İkinciilerlememiş misinilerlememiş miyiz
Üçüncüilerlememiş misinilerlememiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerliyordumilerliyorduk
İkinciilerliyordunilerliyordunuz
Üçüncüilerliyorduilerliyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerliyor muydumilerliyor muyduk
İkinciilerliyor muydunilerliyor muydunuz
Üçüncüilerliyor muyduilerliyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemiyordumilerlemiyorduk
İkinciilerlemiyordunilerlemiyordunuz
Üçüncüilerlemiyorduilerlemiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemiyor muydumilerlemiyor muyduk
İkinciilerlemiyor muydunilerlemiyor muydunuz
Üçüncüilerlemiyor muydunilerlemiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerlemekteydimilerlemekteydik
İkinciilerlemekteydinilerlemekteydiniz
Üçüncüilerlemekteydiilerlemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemekte miydimilerlemekte miydik
İkinciilerlemekte miydinilerlemekte miydiniz
Üçüncüilerlemekte miydiilerlemekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlememekteydimilerlememekteydik
İkinciilerlememekteydinilerlememekteydiniz
Üçüncüilerlememekteydiilerlememektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlememekte miydimilerlememekte miydik
İkinciilerlememekte miydinilerlememekte miydiniz
Üçüncüilerlememekte miydinilerlememekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerlemiştimilerlemiştim
İkinciilerlemiştinilerlemiştin
Üçüncüilerlemiştiilerlemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemiş miydimilerlemiş miydim
İkinciilerlemiş miydinilerlemiş miydin
Üçüncüilerlemiş miydiilerlemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlememiştimilerlememiştim
İkinciilerlememiştinilerlememiştin
Üçüncüilerlememiştiilerlememişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlememiş miydimilerlememiş miydim
İkinciilerlememiş miydinilerlememiş miydin
Üçüncüilerlememiş miydinilerlememiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerlemişmişimilerlemişmişiz
İkinciilerlemişmişsinilerlemişmişsiniz
Üçüncüilerlemişmişilerlemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemiş miymişimilerlemiş miymişiz
İkinciilerlemiş miymişsinilerlemiş miymişsiniz
Üçüncüilerlemiş miymişilerlemişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlememişmişimilerlememişmişiz
İkinciilerlememişmişsinilerlememişmişsiniz
Üçüncüilerlememişmişilerlememişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlememiş miymişimilerlememiş miymişiz
İkinciilerlememiş miymişsinilerlememiş miymişsiniz
Üçüncüilerlememiş miymişsinilerlememiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerlemiş olacağımilerlemiş olacağız
İkinciilerlemiş olacaksınilerlemiş olacaksınız
Üçüncüilerlemiş olacakilerlemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemiş mi olacağımilerlemiş mi olacağız
İkinciilerlemiş mi olacaksınilerlemiş mi olacaksınız
Üçüncüilerlemiş mi olacakilerlemiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlememiş olacağımilerlememiş olacağız
İkinciilerlememiş olacaksınilerlememiş olacaksınız
Üçüncüilerlememiş olacakilerlememiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlememiş mi olacağımilerlememiş mi olacağız
İkinciilerlememiş mi olacaksınilerlememiş mi olacaksınız
Üçüncüilerlememiş mi olacaksınilerlememiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerleseymişimilerleseymişiz
İkinciilerleseymişsinilerleseymişsiniz
Üçüncüilerleseymişilerleselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlese miymişimilerlese miymişiz
İkinciilerlese miymişsinilerlese miymişsiniz
Üçüncüilerlese miymişilerleseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemeseymişimilerlemeseymişiz
İkinciilerlemeseymişsinilerlemeseymişsiniz
Üçüncüilerlemeseymişilerlemeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemese miymişimilerlemese miymişiz
İkinciilerlemese miymişsinilerlemese miymişsiniz
Üçüncüilerlemese miymişsinilerlemese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerleyeceğimilerleyeceğiz
İkinciilerleyeceksinilerleyeceksiniz
Üçüncüilerleyecekilerleyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerleyecek miyimilerleyecek miyiz
İkinciilerleyecek misinilerleyecek misiniz
Üçüncüilerleyecek miilerleyecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyeceğimilerlemeyeceğiz
İkinciilerlemeyeceksinilerlemeyeceksiniz
Üçüncüilerlemeyecekilerlemeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyecek miyimilerlemeyecek miyiz
İkinciilerlemeyecek misinilerlemeyecek misiniz
Üçüncüilerlemeyecek misinilerlemeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerleyecektimilerleyecektik
İkinciilerleyecektinilerleyecektiniz
Üçüncüilerleyecektiilerleyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerleyecek miydimilerleyecek miydik
İkinciilerleyecek miydinilerleyecek miydiniz
Üçüncüilerleyecek miydiilerleyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyecektimilerlemeyecektik
İkinciilerlemeyecektinilerlemeyecektiniz
Üçüncüilerlemeyecektiilerlemeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyecek miydimilerlemeyecek miydik
İkinciilerlemeyecek miydinilerlemeyecek miydiniz
Üçüncüilerlemeyecek miydinilerlemeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerleyecekmişimilerleyecekmişiz
İkinciilerleyecekmişinilerleyecekmişiniz
Üçüncüilerleyecekmişilerleyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerleyecekmiş miyimilerleyecekmiş miyiz
İkinciilerleyecekmiş misinilerleyecekmiş misiniz
Üçüncüilerleyecekmiş miilerleyeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyecekmişimilerlemeyecekmişiz
İkinciilerlemeyecekmişinilerlemeyecekmişiniz
Üçüncüilerlemeyecekmişilerlemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyecekmiş miyimilerlemeyecekmiş miyiz
İkinciilerlemeyecekmiş misinilerlemeyecekmiş misiniz
Üçüncüilerlemeyecekmiş misinilerlemeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerleyeceksemilerleyeceksek
İkinciilerleyeceksenilerleyecekseniz
Üçüncüilerleyecekseilerleyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerleyeceksem miilerleyeceksek mi
İkinciilerleyeceksen miilerleyecekseniz mi
Üçüncüilerleyecekse miilerleyeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyeceksemilerlemeyeceksek
İkinciilerlemeyeceksenilerlemeyecekseniz
Üçüncüilerlemeyecekseilerlemeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyeceksem miilerlemeyeceksek mi
İkinciilerlemeyeceksen miilerlemeyecekseniz mi
Üçüncüilerlemeyeceksen miilerlemeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerlemeliyimilerlemeliyiz
İkinciilerlemelisinilerlemelisiniz
Üçüncüilerlemeliilerlemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemeli miyimilerlemeli miyiz
İkinciilerlemeli misinilerlemeli misiniz
Üçüncüilerlemeli miilerlemeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemeliyimilerlemeliyiz
İkinciilerlemelisinilerlemelisiniz
Üçüncüilerlemeliilerlemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemeli miyimilerlemeli miyiz
İkinciilerlemeli misinilerlemeli misiniz
Üçüncüilerlemeli misinilerlemeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerlemeliydimilerlemeliydik
İkinciilerlemeliydinilerlemeliydiniz
Üçüncüilerlemeliydiilerlemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemeli miydimilerlemeli miydik
İkinciilerlemeli miydinilerlemeli miydiniz
Üçüncüilerlemeli miydiilerlemeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlememeliydimilerlememeliydik
İkinciilerlememeliydinilerlememeliydiniz
Üçüncüilerlememeliydiilerlememelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlememeli miydimilerlememeli miydik
İkinciilerlememeli miydinilerlememeli miydiniz
Üçüncüilerlememeli miydinilerlememeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerlemeliymişimilerlemeliymişiz
İkinciilerlemeliymişsinilerlemeliymişsiniz
Üçüncüilerlemeliymişilerlemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemeli miymişimilerlemeli miymişiz
İkinciilerlemeli miymişsinilerlemeli miymişsiniz
Üçüncüilerlemeli miymişilerlemeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlememeliymişimilerlememeliymişiz
İkinciilerlememeliymişsinilerlememeliymişsiniz
Üçüncüilerlememeliymişilerlememelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlememeli miymişimilerlememeli miymişiz
İkinciilerlememeli miymişsinilerlememeli miymişsiniz
Üçüncüilerlememeli miymişsinilerlememeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerlesemilerlesek
İkinciilerlesenilerleseniz
Üçüncüilerleseilerleseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlesem miilerlesek mi
İkinciilerlesen miilerleseniz mi
Üçüncüilerlese miilerleseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemesemilerlemesek
İkinciilerlemesenilerlemeseniz
Üçüncüilerlemeseilerlemeseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemesem miilerlemesek mi
İkinciilerlemesen miilerlemeseniz mi
Üçüncüilerlemesen miilerlemeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerleyeyimilerleyelim
İkinciilerleyesinilerleyesiniz
Üçüncüilerleyeilerleyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerleyeyim miilerleyelim mi
İkinciilerleyesin miilerleyesiniz mi
Üçüncüilerleye miilerleyeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyeyimilerlemeyelim
İkinciilerlemeyesinilerlemeyesiniz
Üçüncüilerlemeyeilerlemeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyeyim miilerlemeyelim mi
İkinciilerlemeyesin miilerlemeyesiniz mi
Üçüncüilerlemeyesin miilerlemeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerlediydimilerleydik
İkinciilerlediydinilerleydiniz
Üçüncüilerlediydiilerlelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerledi miydimilerledi miydik
İkinciilerledi miydinilerledi miydiniz
Üçüncüilerledi miydiilerlediler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemediydimilerleydik
İkinciilerlemediydinilerleydiniz
Üçüncüilerlemediydiilerlelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemedi miydimilerlemedi miydik
İkinciilerlemedi miydinilerlemedi miydiniz
Üçüncüilerlemedi miydinilerlemedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerlemiştimilerlemiştik
İkinciilerlemiştinilerlemiştiniz
Üçüncüilerlemiştiilerlemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemiş miyilerlemiş miydik
İkinciilerlemiş miyilerlemiş miydiniz
Üçüncüilerlemiştiilerlemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlememişilerlememiştik
İkinciilerlememişilerlememiştiniz
Üçüncüilerlememişilerlememiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlememiş miyilerlememiş miydik
İkinciilerlememiş miyilerlememiş miydiniz
Üçüncüilerlememiş miyilerlememiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerleyecekmişimilerleyecekmişiz
İkinciilerleyecekmişsinilerleyecekmişsiniz
Üçüncüilerleyecekmişilerleyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerleyecek miymişimilerleyecek miymişiz
İkinciilerleyecek miymişsinilerleyecek miymişsiniz
Üçüncüilerleyecek miymişilerleyecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyecekmişimilerlemeyecekmişiz
İkinciilerlemeyecekmişsinilerlemeyecekmişsiniz
Üçüncüilerlemeyecekmişilerlemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyecek miymişimilerlemeyecek miymişiz
İkinciilerlemeyecek miymişsinilerlemeyecek miymişsiniz
Üçüncüilerlemeyecek miymişsinilerlemeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerleyecektimilerleyecektik
İkinciilerleyecektinilerleyecektiniz
Üçüncüilerleyecektiilerleyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerleyecek miydimilerleyecek miydik
İkinciilerleyecek miydinilerleyecek miydiniz
Üçüncüilerleyecek miydiilerleyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyecektimilerlemeyecektik
İkinciilerlemeyecektinilerlemeyecektiniz
Üçüncüilerlemeyecektiilerlemeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyecek miydimilerlemeyecek miydik
İkinciilerlemeyecek miydinilerlemeyecek miydiniz
Üçüncüilerlemeyecek miydinilerlemeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerleyeymişimilerleyeymişiz
İkinciilerleyeymişsinilerleyeymişsiniz
Üçüncüilerleyeymişilerleyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerleyeymiş miyimilerleyeymiş miyiz
İkinciilerleyeymiş misinilerleyeymiş misiniz
Üçüncüilerleyeymiş miilerleyelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyemişimilerlemeyemişiz
İkinciilerlemeyemişsinilerlemeyemişsiniz
Üçüncüilerlemeyemişilerlemeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyemiş miyimilerlemeyemiş miyiz
İkinciilerlemeyemiş misinilerlemeyemiş misiniz
Üçüncüilerlemeyemiş misinilerlemeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciilerleyeydimilerleyeydik
İkinciilerleyeydinilerleyeydiniz
Üçüncüilerleyeydiilerleyeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerleye miydimilerleye miydik
İkinciilerleye miydinilerleye miydiniz
Üçüncüilerleye miydiilerleyeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciilerlemeyeydimilerlemeyeydik
İkinciilerlemeyeydinilerlemeyeydiniz
Üçüncüilerlemeyeydiilerlemeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciilerlemeye miydimilerlemeye miydik
İkinciilerlemeye miydinilerlemeye miydiniz
Üçüncüilerlemeye miydinilerlemeye miydiniz