Türkçede iste fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumluistemekistemek mi
Olumsuzistememekistememek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistiyorumistiyoruz
İkinciistiyorsunistiyorsunuz
Üçüncüistiyoristiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciistiyor muyumistiyor muyuz
İkinciistiyor musunistiyor musunuz
Üçüncüistiyor muistiyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemiyorumistemiyoruz
İkinciistemiyorsunistemiyorsunuz
Üçüncüistemiyoristemiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemiyor muyumistemiyor muyuz
İkinciistemiyor musunistemiyor musunuz
Üçüncüistemiyor musunistemiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciisterimisteriz
İkinciistersinistersiniz
Üçüncüisteristerler
Soru
TekilÇoğul
Birinciister miyimister miyiz
İkinciister misinister misiniz
Üçüncüister miisterler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistememistemeyiz
İkinciistemezsinistemezsiniz
Üçüncüistemezistemezler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemem miistemez miyiz
İkinciistemez misinistemez misiniz
Üçüncüistemez misinistemez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciisteisteyin
Üçüncüistesinistesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüistesin miistesinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciistemeistemeyin
Üçüncüistemesinistemesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciisterdimisterdik
İkinciisterdinisterdiniz
Üçüncüisterdiisterlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciister miydimister miydik
İkinciister miydinister miydiniz
Üçüncüister miydiisterler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemezdimistemezdik
İkinciistemezdinistemezdiniz
Üçüncüistemezdiistemezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemez miydimistemez miydik
İkinciistemez miydinistemez miydiniz
Üçüncüistemez miydinistemez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistermişimistermişiz
İkinciistermişsinistermişsiniz
Üçüncüistermişisterlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciister miymişimister miymişiz
İkinciister miymişsinister miymişsiniz
Üçüncüister miymişisterler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemezmişimistemezmişiz
İkinciistemezmişsinistemezmişsiniz
Üçüncüistemezmişistemezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemez miymişimistemez miymişiz
İkinciistemez miymişsinistemez miymişsiniz
Üçüncüistemez miymişsinistemez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistedimistedik
İkinciistedinistediniz
Üçüncüistediistediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistedim miistedik mi
İkinciistedin miistediniz mi
Üçüncüistedi miistediler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemedimistemedik
İkinciistemedinistemediniz
Üçüncüistemediistemediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemedim miistemedik mi
İkinciistemedin miistemediniz mi
Üçüncüistemedin miistemediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistiyormuşumistiyormuşuz
İkinciistiyormuşsunistiyormuşsunuz
Üçüncüistiyormuşistiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciistiyor muymuşumistiyor muymuşuz
İkinciistiyor muymuşsunistiyor muymuşsunuz
Üçüncüistiyor muymuşistiyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemiyormuşumistemiyormuşuz
İkinciistemiyormuşsunistemiyormuşsunuz
Üçüncüistemiyormuşistemiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemiyor muymuşumistemiyor muymuşuz
İkinciistemiyor muymuşsunistemiyor muymuşsunuz
Üçüncüistemiyor muymuşsunistemiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistemekteymişimistemekteymişiz
İkinciistemekteymişsinistemekteymişsiniz
Üçüncüistemekteymişistemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemekte miymişimistemekte miymişiz
İkinciistemekte miymişsinistemekte miymişsiniz
Üçüncüistemekte miymişistemekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistememekteymişimistememekteymişiz
İkinciistememekteymişsinistememekteymişsiniz
Üçüncüistememekteymişistememektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciistememekte miymişimistememekte miymişiz
İkinciistememekte miymişsinistememekte miymişsiniz
Üçüncüistememekte miymişsinistememekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistemişimistemişiz
İkinciistemişsinistemişsiniz
Üçüncüistemişistemişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemiş miyimistemişiz
İkinciistemiş misinistemiş miyiz
Üçüncüistemiş miistemişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistememişimistememişiz
İkinciistememişsinistememişsiniz
Üçüncüistememişistememişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistememiş miyimistememişiz
İkinciistememiş misinistememiş miyiz
Üçüncüistememiş misinistememiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistiyordumistiyorduk
İkinciistiyordunistiyordunuz
Üçüncüistiyorduistiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciistiyor muydumistiyor muyduk
İkinciistiyor muydunistiyor muydunuz
Üçüncüistiyor muyduistiyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemiyordumistemiyorduk
İkinciistemiyordunistemiyordunuz
Üçüncüistemiyorduistemiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemiyor muydumistemiyor muyduk
İkinciistemiyor muydunistemiyor muydunuz
Üçüncüistemiyor muydunistemiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistemekteydimistemekteydik
İkinciistemekteydinistemekteydiniz
Üçüncüistemekteydiistemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemekte miydimistemekte miydik
İkinciistemekte miydinistemekte miydiniz
Üçüncüistemekte miydiistemekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistememekteydimistememekteydik
İkinciistememekteydinistememekteydiniz
Üçüncüistememekteydiistememektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciistememekte miydimistememekte miydik
İkinciistememekte miydinistememekte miydiniz
Üçüncüistememekte miydinistememekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistemiştimistemiştim
İkinciistemiştinistemiştin
Üçüncüistemiştiistemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemiş miydimistemiş miydim
İkinciistemiş miydinistemiş miydin
Üçüncüistemiş miydiistemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistememiştimistememiştim
İkinciistememiştinistememiştin
Üçüncüistememiştiistememişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciistememiş miydimistememiş miydim
İkinciistememiş miydinistememiş miydin
Üçüncüistememiş miydinistememiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistemişmişimistemişmişiz
İkinciistemişmişsinistemişmişsiniz
Üçüncüistemişmişistemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemiş miymişimistemiş miymişiz
İkinciistemiş miymişsinistemiş miymişsiniz
Üçüncüistemiş miymişistemişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistememişmişimistememişmişiz
İkinciistememişmişsinistememişmişsiniz
Üçüncüistememişmişistememişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistememiş miymişimistememiş miymişiz
İkinciistememiş miymişsinistememiş miymişsiniz
Üçüncüistememiş miymişsinistememiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistemiş olacağımistemiş olacağız
İkinciistemiş olacaksınistemiş olacaksınız
Üçüncüistemiş olacakistemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemiş mi olacağımistemiş mi olacağız
İkinciistemiş mi olacaksınistemiş mi olacaksınız
Üçüncüistemiş mi olacakistemiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistememiş olacağımistememiş olacağız
İkinciistememiş olacaksınistememiş olacaksınız
Üçüncüistememiş olacakistememiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciistememiş mi olacağımistememiş mi olacağız
İkinciistememiş mi olacaksınistememiş mi olacaksınız
Üçüncüistememiş mi olacaksınistememiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciisteseymişimisteseymişiz
İkinciisteseymişsinisteseymişsiniz
Üçüncüisteseymişisteselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciistese miymişimistese miymişiz
İkinciistese miymişsinistese miymişsiniz
Üçüncüistese miymişisteseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemeseymişimistemeseymişiz
İkinciistemeseymişsinistemeseymişsiniz
Üçüncüistemeseymişistemeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemese miymişimistemese miymişiz
İkinciistemese miymişsinistemese miymişsiniz
Üçüncüistemese miymişsinistemese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciisteyeceğimisteyeceğiz
İkinciisteyeceksinisteyeceksiniz
Üçüncüisteyecekisteyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciisteyecek miyimisteyecek miyiz
İkinciisteyecek misinisteyecek misiniz
Üçüncüisteyecek miisteyecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemeyeceğimistemeyeceğiz
İkinciistemeyeceksinistemeyeceksiniz
Üçüncüistemeyecekistemeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemeyecek miyimistemeyecek miyiz
İkinciistemeyecek misinistemeyecek misiniz
Üçüncüistemeyecek misinistemeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciisteyecektimisteyecektik
İkinciisteyecektinisteyecektiniz
Üçüncüisteyecektiisteyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciisteyecek miydimisteyecek miydik
İkinciisteyecek miydinisteyecek miydiniz
Üçüncüisteyecek miydiisteyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemeyecektimistemeyecektik
İkinciistemeyecektinistemeyecektiniz
Üçüncüistemeyecektiistemeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemeyecek miydimistemeyecek miydik
İkinciistemeyecek miydinistemeyecek miydiniz
Üçüncüistemeyecek miydinistemeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciisteyecekmişimisteyecekmişiz
İkinciisteyecekmişinisteyecekmişiniz
Üçüncüisteyecekmişisteyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciisteyecekmiş miyimisteyecekmiş miyiz
İkinciisteyecekmiş misinisteyecekmiş misiniz
Üçüncüisteyecekmiş miisteyeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemeyecekmişimistemeyecekmişiz
İkinciistemeyecekmişinistemeyecekmişiniz
Üçüncüistemeyecekmişistemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemeyecekmiş miyimistemeyecekmiş miyiz
İkinciistemeyecekmiş misinistemeyecekmiş misiniz
Üçüncüistemeyecekmiş misinistemeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciisteyeceksemisteyeceksek
İkinciisteyeceksenisteyecekseniz
Üçüncüisteyecekseisteyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciisteyeceksem miisteyeceksek mi
İkinciisteyeceksen miisteyecekseniz mi
Üçüncüisteyecekse miisteyeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemeyeceksemistemeyeceksek
İkinciistemeyeceksenistemeyecekseniz
Üçüncüistemeyecekseistemeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemeyeceksem miistemeyeceksek mi
İkinciistemeyeceksen miistemeyecekseniz mi
Üçüncüistemeyeceksen miistemeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistemeliyimistemeliyiz
İkinciistemelisinistemelisiniz
Üçüncüistemeliistemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemeli miyimistemeli miyiz
İkinciistemeli misinistemeli misiniz
Üçüncüistemeli miistemeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemeliyimistemeliyiz
İkinciistemelisinistemelisiniz
Üçüncüistemeliistemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemeli miyimistemeli miyiz
İkinciistemeli misinistemeli misiniz
Üçüncüistemeli misinistemeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistemeliydimistemeliydik
İkinciistemeliydinistemeliydiniz
Üçüncüistemeliydiistemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemeli miydimistemeli miydik
İkinciistemeli miydinistemeli miydiniz
Üçüncüistemeli miydiistemeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistememeliydimistememeliydik
İkinciistememeliydinistememeliydiniz
Üçüncüistememeliydiistememelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciistememeli miydimistememeli miydik
İkinciistememeli miydinistememeli miydiniz
Üçüncüistememeli miydinistememeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistemeliymişimistemeliymişiz
İkinciistemeliymişsinistemeliymişsiniz
Üçüncüistemeliymişistemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemeli miymişimistemeli miymişiz
İkinciistemeli miymişsinistemeli miymişsiniz
Üçüncüistemeli miymişistemeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistememeliymişimistememeliymişiz
İkinciistememeliymişsinistememeliymişsiniz
Üçüncüistememeliymişistememelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciistememeli miymişimistememeli miymişiz
İkinciistememeli miymişsinistememeli miymişsiniz
Üçüncüistememeli miymişsinistememeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistesemistesek
İkinciistesenisteseniz
Üçüncüisteseisteseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistesem miistesek mi
İkinciistesen miisteseniz mi
Üçüncüistese miisteseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemesemistemesek
İkinciistemesenistemeseniz
Üçüncüistemeseistemeseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemesem miistemesek mi
İkinciistemesen miistemeseniz mi
Üçüncüistemesen miistemeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciisteyeyimisteyelim
İkinciisteyesinisteyesiniz
Üçüncüisteyeisteyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciisteyeyim miisteyelim mi
İkinciisteyesin miisteyesiniz mi
Üçüncüisteye miisteyeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemeyeyimistemeyelim
İkinciistemeyesinistemeyesiniz
Üçüncüistemeyeistemeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemeyeyim miistemeyelim mi
İkinciistemeyesin miistemeyesiniz mi
Üçüncüistemeyesin miistemeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistediydimisteydik
İkinciistediydinisteydiniz
Üçüncüistediydiistelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciistedi miydimistedi miydik
İkinciistedi miydinistedi miydiniz
Üçüncüistedi miydiistediler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemediydimisteydik
İkinciistemediydinisteydiniz
Üçüncüistemediydiistelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemedi miydimistemedi miydik
İkinciistemedi miydinistemedi miydiniz
Üçüncüistemedi miydinistemedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciistemiştimistemiştik
İkinciistemiştinistemiştiniz
Üçüncüistemiştiistemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemiş miyistemiş miydik
İkinciistemiş miyistemiş miydiniz
Üçüncüistemiştiistemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistememişistememiştik
İkinciistememişistememiştiniz
Üçüncüistememişistememiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistememiş miyistememiş miydik
İkinciistememiş miyistememiş miydiniz
Üçüncüistememiş miyistememiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciisteyecekmişimisteyecekmişiz
İkinciisteyecekmişsinisteyecekmişsiniz
Üçüncüisteyecekmişisteyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciisteyecek miymişimisteyecek miymişiz
İkinciisteyecek miymişsinisteyecek miymişsiniz
Üçüncüisteyecek miymişisteyecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemeyecekmişimistemeyecekmişiz
İkinciistemeyecekmişsinistemeyecekmişsiniz
Üçüncüistemeyecekmişistemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemeyecek miymişimistemeyecek miymişiz
İkinciistemeyecek miymişsinistemeyecek miymişsiniz
Üçüncüistemeyecek miymişsinistemeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciisteyecektimisteyecektik
İkinciisteyecektinisteyecektiniz
Üçüncüisteyecektiisteyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciisteyecek miydimisteyecek miydik
İkinciisteyecek miydinisteyecek miydiniz
Üçüncüisteyecek miydiisteyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemeyecektimistemeyecektik
İkinciistemeyecektinistemeyecektiniz
Üçüncüistemeyecektiistemeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemeyecek miydimistemeyecek miydik
İkinciistemeyecek miydinistemeyecek miydiniz
Üçüncüistemeyecek miydinistemeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciisteyeymişimisteyeymişiz
İkinciisteyeymişsinisteyeymişsiniz
Üçüncüisteyeymişisteyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciisteyeymiş miyimisteyeymiş miyiz
İkinciisteyeymiş misinisteyeymiş misiniz
Üçüncüisteyeymiş miisteyelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemeyemişimistemeyemişiz
İkinciistemeyemişsinistemeyemişsiniz
Üçüncüistemeyemişistemeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemeyemiş miyimistemeyemiş miyiz
İkinciistemeyemiş misinistemeyemiş misiniz
Üçüncüistemeyemiş misinistemeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciisteyeydimisteyeydik
İkinciisteyeydinisteyeydiniz
Üçüncüisteyeydiisteyeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciisteye miydimisteye miydik
İkinciisteye miydinisteye miydiniz
Üçüncüisteye miydiisteyeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciistemeyeydimistemeyeydik
İkinciistemeyeydinistemeyeydiniz
Üçüncüistemeyeydiistemeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciistemeye miydimistemeye miydik
İkinciistemeye miydinistemeye miydiniz
Üçüncüistemeye miydinistemeye miydiniz