Türkçede öldür fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumluöldürmeköldürmek mi
Olumsuzöldürmemeköldürmemek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürüyorumöldürüyoruz
İkinciöldürüyorsunöldürüyorsunuz
Üçüncüöldürüyoröldürüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürüyor muyumöldürüyor muyuz
İkinciöldürüyor musunöldürüyor musunuz
Üçüncüöldürüyor muöldürüyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmüyorumöldürmüyoruz
İkinciöldürmüyorsunöldürmüyorsunuz
Üçüncüöldürmüyoröldürmüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmüyor muyumöldürmüyor muyuz
İkinciöldürmüyor musunöldürmüyor musunuz
Üçüncüöldürmüyor musunöldürmüyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürürümöldürürüz
İkinciöldürürsünöldürürsünüz
Üçüncüöldürüröldürürler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürür müyümöldürür müyüz
İkinciöldürür müsünöldürür müsünüz
Üçüncüöldürür müöldürürler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmemöldürmeyiz
İkinciöldürmezsinöldürmezsiniz
Üçüncüöldürmezöldürmezler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmem miöldürmez miyiz
İkinciöldürmez misinöldürmez misiniz
Üçüncüöldürmez misinöldürmez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciöldüröldürün
Üçüncüöldürsünöldürsünler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüöldürsün müöldürsünler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkinciöldürmeöldürmeyin
Üçüncüöldürmesinöldürmesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürürdümöldürürdük
İkinciöldürürdünöldürürdünüz
Üçüncüöldürürdüöldürürlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürür müydümöldürür müydük
İkinciöldürür müydünöldürür müydünüz
Üçüncüöldürür müydüöldürürler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmezdimöldürmezdik
İkinciöldürmezdinöldürmezdiniz
Üçüncüöldürmezdiöldürmezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmez miydimöldürmez miydik
İkinciöldürmez miydinöldürmez miydiniz
Üçüncüöldürmez miydinöldürmez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürürmüşümöldürürmüşüz
İkinciöldürürmüşsünöldürürmüşsünüz
Üçüncüöldürürmüşöldürürlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürür müymüşümöldürür müymüşüz
İkinciöldürür müymüşsünöldürür müymüşsünüz
Üçüncüöldürür müymüşöldürürler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmezmişimöldürmezmişiz
İkinciöldürmezmişsinöldürmezmişsiniz
Üçüncüöldürmezmişöldürmezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmez miymişimöldürmez miymişiz
İkinciöldürmez miymişsinöldürmez miymişsiniz
Üçüncüöldürmez miymişsinöldürmez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürdümöldürdük
İkinciöldürdünöldürdünüz
Üçüncüöldürdüöldürdüler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürdüm müöldürdük mü
İkinciöldürdün müöldürdünüz mü
Üçüncüöldürdü müöldürdüler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmedimöldürmedik
İkinciöldürmedinöldürmediniz
Üçüncüöldürmediöldürmediler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmedim miöldürmedik mi
İkinciöldürmedin miöldürmediniz mi
Üçüncüöldürmedin miöldürmediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürüyormuşumöldürüyormuşuz
İkinciöldürüyormuşsunöldürüyormuşsunuz
Üçüncüöldürüyormuşöldürüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürüyor muymuşumöldürüyor muymuşuz
İkinciöldürüyor muymuşsunöldürüyor muymuşsunuz
Üçüncüöldürüyor muymuşöldürüyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmüyormuşumöldürmüyormuşuz
İkinciöldürmüyormuşsunöldürmüyormuşsunuz
Üçüncüöldürmüyormuşöldürmüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmüyor muymuşumöldürmüyor muymuşuz
İkinciöldürmüyor muymuşsunöldürmüyor muymuşsunuz
Üçüncüöldürmüyor muymuşsunöldürmüyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürmekteymişimöldürmekteymişiz
İkinciöldürmekteymişsinöldürmekteymişsiniz
Üçüncüöldürmekteymişöldürmektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmekte miymişimöldürmekte miymişiz
İkinciöldürmekte miymişsinöldürmekte miymişsiniz
Üçüncüöldürmekte miymişöldürmekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmemekteymişimöldürmemekteymişiz
İkinciöldürmemekteymişsinöldürmemekteymişsiniz
Üçüncüöldürmemekteymişöldürmemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmemekte miymişimöldürmemekte miymişiz
İkinciöldürmemekte miymişsinöldürmemekte miymişsiniz
Üçüncüöldürmemekte miymişsinöldürmemekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürmüşümöldürmüşüz
İkinciöldürmüşsünöldürmüşsünüz
Üçüncüöldürmüşöldürmüşler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmüş müyümöldürmüşüz
İkinciöldürmüş müsünöldürmüş müyüz
Üçüncüöldürmüş müöldürmüşler mü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmemişimöldürmemişiz
İkinciöldürmemişsinöldürmemişsiniz
Üçüncüöldürmemişöldürmemişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmemiş miyimöldürmemişiz
İkinciöldürmemiş misinöldürmemiş miyiz
Üçüncüöldürmemiş misinöldürmemiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürüyordumöldürüyorduk
İkinciöldürüyordunöldürüyordunuz
Üçüncüöldürüyorduöldürüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürüyor muydumöldürüyor muyduk
İkinciöldürüyor muydunöldürüyor muydunuz
Üçüncüöldürüyor muyduöldürüyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmüyordumöldürmüyorduk
İkinciöldürmüyordunöldürmüyordunuz
Üçüncüöldürmüyorduöldürmüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmüyor muydumöldürmüyor muyduk
İkinciöldürmüyor muydunöldürmüyor muydunuz
Üçüncüöldürmüyor muydunöldürmüyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürmekteydimöldürmekteydik
İkinciöldürmekteydinöldürmekteydiniz
Üçüncüöldürmekteydiöldürmektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmekte miydimöldürmekte miydik
İkinciöldürmekte miydinöldürmekte miydiniz
Üçüncüöldürmekte miydiöldürmekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmemekteydimöldürmemekteydik
İkinciöldürmemekteydinöldürmemekteydiniz
Üçüncüöldürmemekteydiöldürmemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmemekte miydimöldürmemekte miydik
İkinciöldürmemekte miydinöldürmemekte miydiniz
Üçüncüöldürmemekte miydinöldürmemekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürmüştümöldürmüştüm
İkinciöldürmüştünöldürmüştün
Üçüncüöldürmüştüöldürmüşlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmüş müydümöldürmüş müydüm
İkinciöldürmüş müydünöldürmüş müydün
Üçüncüöldürmüş müydüöldürmüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmemiştimöldürmemiştim
İkinciöldürmemiştinöldürmemiştin
Üçüncüöldürmemiştiöldürmemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmemiş miydimöldürmemiş miydim
İkinciöldürmemiş miydinöldürmemiş miydin
Üçüncüöldürmemiş miydinöldürmemiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürmüşmüşümöldürmüşmüşüz
İkinciöldürmüşmüşsünöldürmüşmüşsünüz
Üçüncüöldürmüşmüşöldürmüşmüşler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmüş müymüşümöldürmüş müymüşüz
İkinciöldürmüş müymüşsünöldürmüş müymüşsünüz
Üçüncüöldürmüş müymüşöldürmüşler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmemişmişimöldürmemişmişiz
İkinciöldürmemişmişsinöldürmemişmişsiniz
Üçüncüöldürmemişmişöldürmemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmemiş miymişimöldürmemiş miymişiz
İkinciöldürmemiş miymişsinöldürmemiş miymişsiniz
Üçüncüöldürmemiş miymişsinöldürmemiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürmüş olacağımöldürmüş olacağız
İkinciöldürmüş olacaksınöldürmüş olacaksınız
Üçüncüöldürmüş olacaköldürmüş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmüş mü olacağımöldürmüş mü olacağız
İkinciöldürmüş mü olacaksınöldürmüş mü olacaksınız
Üçüncüöldürmüş mü olacaköldürmüş mü olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmemiş olacağımöldürmemiş olacağız
İkinciöldürmemiş olacaksınöldürmemiş olacaksınız
Üçüncüöldürmemiş olacaköldürmemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmemiş mi olacağımöldürmemiş mi olacağız
İkinciöldürmemiş mi olacaksınöldürmemiş mi olacaksınız
Üçüncüöldürmemiş mi olacaksınöldürmemiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürseymişimöldürseymişiz
İkinciöldürseymişsinöldürseymişsiniz
Üçüncüöldürseymişöldürselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürse miymişimöldürse miymişiz
İkinciöldürse miymişsinöldürse miymişsiniz
Üçüncüöldürse miymişöldürseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmeseymişimöldürmeseymişiz
İkinciöldürmeseymişsinöldürmeseymişsiniz
Üçüncüöldürmeseymişöldürmeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmese miymişimöldürmese miymişiz
İkinciöldürmese miymişsinöldürmese miymişsiniz
Üçüncüöldürmese miymişsinöldürmese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldüreceğimöldüreceğiz
İkinciöldüreceksinöldüreceksiniz
Üçüncüöldüreceköldürecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürecek miyimöldürecek miyiz
İkinciöldürecek misinöldürecek misiniz
Üçüncüöldürecek miöldürecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyeceğimöldürmeyeceğiz
İkinciöldürmeyeceksinöldürmeyeceksiniz
Üçüncüöldürmeyeceköldürmeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyecek miyimöldürmeyecek miyiz
İkinciöldürmeyecek misinöldürmeyecek misiniz
Üçüncüöldürmeyecek misinöldürmeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürecektimöldürecektik
İkinciöldürecektinöldürecektiniz
Üçüncüöldürecektiöldüreceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürecek miydimöldürecek miydik
İkinciöldürecek miydinöldürecek miydiniz
Üçüncüöldürecek miydiöldürecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyecektimöldürmeyecektik
İkinciöldürmeyecektinöldürmeyecektiniz
Üçüncüöldürmeyecektiöldürmeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyecek miydimöldürmeyecek miydik
İkinciöldürmeyecek miydinöldürmeyecek miydiniz
Üçüncüöldürmeyecek miydinöldürmeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürecekmişimöldürecekmişiz
İkinciöldürecekmişinöldürecekmişiniz
Üçüncüöldürecekmişöldüreceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürecekmiş miyimöldürecekmiş miyiz
İkinciöldürecekmiş misinöldürecekmiş misiniz
Üçüncüöldürecekmiş miöldüreceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyecekmişimöldürmeyecekmişiz
İkinciöldürmeyecekmişinöldürmeyecekmişiniz
Üçüncüöldürmeyecekmişöldürmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyecekmiş miyimöldürmeyecekmiş miyiz
İkinciöldürmeyecekmiş misinöldürmeyecekmiş misiniz
Üçüncüöldürmeyecekmiş misinöldürmeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldüreceksemöldüreceksek
İkinciöldüreceksenöldürecekseniz
Üçüncüöldürecekseöldüreceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldüreceksem miöldüreceksek mi
İkinciöldüreceksen miöldürecekseniz mi
Üçüncüöldürecekse miöldüreceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyeceksemöldürmeyeceksek
İkinciöldürmeyeceksenöldürmeyecekseniz
Üçüncüöldürmeyecekseöldürmeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyeceksem miöldürmeyeceksek mi
İkinciöldürmeyeceksen miöldürmeyecekseniz mi
Üçüncüöldürmeyeceksen miöldürmeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürmeliyimöldürmeliyiz
İkinciöldürmelisinöldürmelisiniz
Üçüncüöldürmeliöldürmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmeli miyimöldürmeli miyiz
İkinciöldürmeli misinöldürmeli misiniz
Üçüncüöldürmeli miöldürmeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmeliyimöldürmeliyiz
İkinciöldürmelisinöldürmelisiniz
Üçüncüöldürmeliöldürmeliler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmeli miyimöldürmeli miyiz
İkinciöldürmeli misinöldürmeli misiniz
Üçüncüöldürmeli misinöldürmeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürmeliydimöldürmeliydik
İkinciöldürmeliydinöldürmeliydiniz
Üçüncüöldürmeliydiöldürmelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmeli miydimöldürmeli miydik
İkinciöldürmeli miydinöldürmeli miydiniz
Üçüncüöldürmeli miydiöldürmeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmemeliydimöldürmemeliydik
İkinciöldürmemeliydinöldürmemeliydiniz
Üçüncüöldürmemeliydiöldürmemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmemeli miydimöldürmemeli miydik
İkinciöldürmemeli miydinöldürmemeli miydiniz
Üçüncüöldürmemeli miydinöldürmemeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürmeliymişimöldürmeliymişiz
İkinciöldürmeliymişsinöldürmeliymişsiniz
Üçüncüöldürmeliymişöldürmelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmeli miymişimöldürmeli miymişiz
İkinciöldürmeli miymişsinöldürmeli miymişsiniz
Üçüncüöldürmeli miymişöldürmeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmemeliymişimöldürmemeliymişiz
İkinciöldürmemeliymişsinöldürmemeliymişsiniz
Üçüncüöldürmemeliymişöldürmemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmemeli miymişimöldürmemeli miymişiz
İkinciöldürmemeli miymişsinöldürmemeli miymişsiniz
Üçüncüöldürmemeli miymişsinöldürmemeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürsemöldürsek
İkinciöldürsenöldürseniz
Üçüncüöldürseöldürseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürsem miöldürsek mi
İkinciöldürsen miöldürseniz mi
Üçüncüöldürse miöldürseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmesemöldürmesek
İkinciöldürmesenöldürmeseniz
Üçüncüöldürmeseöldürmeseler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmesem miöldürmesek mi
İkinciöldürmesen miöldürmeseniz mi
Üçüncüöldürmesen miöldürmeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldüreyimöldürelim
İkinciöldüresinöldüresiniz
Üçüncüöldüreöldüreler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldüreyim miöldürelim mi
İkinciöldüresin miöldüresiniz mi
Üçüncüöldüre miöldüreler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyeyimöldürmeyelim
İkinciöldürmeyesinöldürmeyesiniz
Üçüncüöldürmeyeöldürmeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyeyim miöldürmeyelim mi
İkinciöldürmeyesin miöldürmeyesiniz mi
Üçüncüöldürmeyesin miöldürmeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürdüydümöldürdük
İkinciöldürdüydünöldürdünüz
Üçüncüöldürdüydüöldürlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürdü müydümöldürdü müydük
İkinciöldürdü müydünöldürdü müydünüz
Üçüncüöldürdü müydüöldürdüler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmediydimöldürdük
İkinciöldürmediydinöldürdünüz
Üçüncüöldürmediydiöldürlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmedi miydimöldürmedi miydik
İkinciöldürmedi miydinöldürmedi miydiniz
Üçüncüöldürmedi miydinöldürmedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürmüştümöldürmüştük
İkinciöldürmüştünöldürmüştünüz
Üçüncüöldürmüştüöldürmüştüler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmüş müyöldürmüş müydük
İkinciöldürmüş müyöldürmüş müydünüz
Üçüncüöldürmüştüöldürmüşler müydü
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmemişöldürmemiştik
İkinciöldürmemişöldürmemiştiniz
Üçüncüöldürmemişöldürmemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmemiş miyöldürmemiş miydik
İkinciöldürmemiş miyöldürmemiş miydiniz
Üçüncüöldürmemiş miyöldürmemiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürecekmişimöldürecekmişiz
İkinciöldürecekmişsinöldürecekmişsiniz
Üçüncüöldürecekmişöldüreceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürecek miymişimöldürecek miymişiz
İkinciöldürecek miymişsinöldürecek miymişsiniz
Üçüncüöldürecek miymişöldürecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyecekmişimöldürmeyecekmişiz
İkinciöldürmeyecekmişsinöldürmeyecekmişsiniz
Üçüncüöldürmeyecekmişöldürmeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyecek miymişimöldürmeyecek miymişiz
İkinciöldürmeyecek miymişsinöldürmeyecek miymişsiniz
Üçüncüöldürmeyecek miymişsinöldürmeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldürecektimöldürecektik
İkinciöldürecektinöldürecektiniz
Üçüncüöldürecektiöldürecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürecek miydimöldürecek miydik
İkinciöldürecek miydinöldürecek miydiniz
Üçüncüöldürecek miydiöldürecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyecektimöldürmeyecektik
İkinciöldürmeyecektinöldürmeyecektiniz
Üçüncüöldürmeyecektiöldürmeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyecek miydimöldürmeyecek miydik
İkinciöldürmeyecek miydinöldürmeyecek miydiniz
Üçüncüöldürmeyecek miydinöldürmeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldüreymişimöldüreymişiz
İkinciöldüreymişsinöldüreymişsiniz
Üçüncüöldüreymişöldürelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldüreymiş miyimöldüreymiş miyiz
İkinciöldüreymiş misinöldüreymiş misiniz
Üçüncüöldüreymiş miöldürelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyemişimöldürmeyemişiz
İkinciöldürmeyemişsinöldürmeyemişsiniz
Üçüncüöldürmeyemişöldürmeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyemiş miyimöldürmeyemiş miyiz
İkinciöldürmeyemiş misinöldürmeyemiş misiniz
Üçüncüöldürmeyemiş misinöldürmeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birinciöldüreydimöldüreydik
İkinciöldüreydinöldüreydiniz
Üçüncüöldüreydiöldüreydiler
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldüre miydimöldüre miydik
İkinciöldüre miydinöldüre miydiniz
Üçüncüöldüre miydiöldüreler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinciöldürmeyeydimöldürmeyeydik
İkinciöldürmeyeydinöldürmeyeydiniz
Üçüncüöldürmeyeydiöldürmeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birinciöldürmeye miydimöldürmeye miydik
İkinciöldürmeye miydinöldürmeye miydiniz
Üçüncüöldürmeye miydinöldürmeye miydiniz