Türkçede söyle fiilinin çekimi


Mastar


Soru
Olumlusöylemeksöylemek mi
Olumsuzsöylememeksöylememek mi


Şimdiki zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylüyorumsöylüyoruz
İkincisöylüyorsunsöylüyorsunuz
Üçüncüsöylüyorsöylüyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylüyor muyumsöylüyor muyuz
İkincisöylüyor musunsöylüyor musunuz
Üçüncüsöylüyor musöylüyorlar mı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemiyorumsöylemiyoruz
İkincisöylemiyorsunsöylemiyorsunuz
Üçüncüsöylemiyorsöylemiyorlar
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemiyor muyumsöylemiyor muyuz
İkincisöylemiyor musunsöylemiyor musunuz
Üçüncüsöylemiyor musunsöylemiyor musunuz
Geniş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylerimsöyleriz
İkincisöylersinsöylersiniz
Üçüncüsöylersöylerler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöyler miyimsöyler miyiz
İkincisöyler misinsöyler misiniz
Üçüncüsöyler misöylerler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylememsöylemeyiz
İkincisöylemezsinsöylemezsiniz
Üçüncüsöylemezsöylemezler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemem misöylemez miyiz
İkincisöylemez misinsöylemez misiniz
Üçüncüsöylemez misinsöylemez misiniz
Emir kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birinci--
İkincisöylesöyleyin
Üçüncüsöylesinsöylesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncüsöylesin misöylesinler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birinci--
İkincisöylemesöylemeyin
Üçüncüsöylemesinsöylemesinler
Soru
TekilÇoğul
Birinci--
İkinci--
Üçüncü--
Geniş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylerdimsöylerdik
İkincisöylerdinsöylerdiniz
Üçüncüsöylerdisöylerlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöyler miydimsöyler miydik
İkincisöyler miydinsöyler miydiniz
Üçüncüsöyler miydisöylerler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemezdimsöylemezdik
İkincisöylemezdinsöylemezdiniz
Üçüncüsöylemezdisöylemezlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemez miydimsöylemez miydik
İkincisöylemez miydinsöylemez miydiniz
Üçüncüsöylemez miydinsöylemez miydiniz
Geniş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylermişimsöylermişiz
İkincisöylermişsinsöylermişsiniz
Üçüncüsöylermişsöylerlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöyler miymişimsöyler miymişiz
İkincisöyler miymişsinsöyler miymişsiniz
Üçüncüsöyler miymişsöylerler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemezmişimsöylemezmişiz
İkincisöylemezmişsinsöylemezmişsiniz
Üçüncüsöylemezmişsöylemezlermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemez miymişimsöylemez miymişiz
İkincisöylemez miymişsinsöylemez miymişsiniz
Üçüncüsöylemez miymişsinsöylemez miymişsiniz
Geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöyledimsöyledik
İkincisöyledinsöylediniz
Üçüncüsöyledisöylediler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöyledim misöyledik mi
İkincisöyledin misöylediniz mi
Üçüncüsöyledi misöylediler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemedimsöylemedik
İkincisöylemedinsöylemediniz
Üçüncüsöylemedisöylemediler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemedim misöylemedik mi
İkincisöylemedin misöylemediniz mi
Üçüncüsöylemedin misöylemediniz mi
Şimdiki zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylüyormuşumsöylüyormuşuz
İkincisöylüyormuşsunsöylüyormuşsunuz
Üçüncüsöylüyormuşsöylüyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylüyor muymuşumsöylüyor muymuşuz
İkincisöylüyor muymuşsunsöylüyor muymuşsunuz
Üçüncüsöylüyor muymuşsöylüyorlar mıymış
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemiyormuşumsöylemiyormuşuz
İkincisöylemiyormuşsunsöylemiyormuşsunuz
Üçüncüsöylemiyormuşsöylemiyorlarmış
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemiyor muymuşumsöylemiyor muymuşuz
İkincisöylemiyor muymuşsunsöylemiyor muymuşsunuz
Üçüncüsöylemiyor muymuşsunsöylemiyor muymuşsunuz
Şimdiki zamanın rivayeti (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylemekteymişimsöylemekteymişiz
İkincisöylemekteymişsinsöylemekteymişsiniz
Üçüncüsöylemekteymişsöylemektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemekte miymişimsöylemekte miymişiz
İkincisöylemekte miymişsinsöylemekte miymişsiniz
Üçüncüsöylemekte miymişsöylemekteler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylememekteymişimsöylememekteymişiz
İkincisöylememekteymişsinsöylememekteymişsiniz
Üçüncüsöylememekteymişsöylememektelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylememekte miymişimsöylememekte miymişiz
İkincisöylememekte miymişsinsöylememekte miymişsiniz
Üçüncüsöylememekte miymişsinsöylememekte miymişsiniz
Duyulan geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylemişimsöylemişiz
İkincisöylemişsinsöylemişsiniz
Üçüncüsöylemişsöylemişler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemiş miyimsöylemişiz
İkincisöylemiş misinsöylemiş miyiz
Üçüncüsöylemiş misöylemişler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylememişimsöylememişiz
İkincisöylememişsinsöylememişsiniz
Üçüncüsöylememişsöylememişler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylememiş miyimsöylememişiz
İkincisöylememiş misinsöylememiş miyiz
Üçüncüsöylememiş misinsöylememiş miyiz
Şimdiki zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylüyordumsöylüyorduk
İkincisöylüyordunsöylüyordunuz
Üçüncüsöylüyordusöylüyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylüyor muydumsöylüyor muyduk
İkincisöylüyor muydunsöylüyor muydunuz
Üçüncüsöylüyor muydusöylüyorlar mıydı
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemiyordumsöylemiyorduk
İkincisöylemiyordunsöylemiyordunuz
Üçüncüsöylemiyordusöylemiyorlardı
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemiyor muydumsöylemiyor muyduk
İkincisöylemiyor muydunsöylemiyor muydunuz
Üçüncüsöylemiyor muydunsöylemiyor muydunuz
Şimdiki zamanın hikayesi (alternatif)

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylemekteydimsöylemekteydik
İkincisöylemekteydinsöylemekteydiniz
Üçüncüsöylemekteydisöylemektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemekte miydimsöylemekte miydik
İkincisöylemekte miydinsöylemekte miydiniz
Üçüncüsöylemekte miydisöylemekteler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylememekteydimsöylememekteydik
İkincisöylememekteydinsöylememekteydiniz
Üçüncüsöylememekteydisöylememektelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylememekte miydimsöylememekte miydik
İkincisöylememekte miydinsöylememekte miydiniz
Üçüncüsöylememekte miydinsöylememekte miydiniz
Belirli geçmiş zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylemiştimsöylemiştim
İkincisöylemiştinsöylemiştin
Üçüncüsöylemiştisöylemişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemiş miydimsöylemiş miydim
İkincisöylemiş miydinsöylemiş miydin
Üçüncüsöylemiş miydisöylemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylememiştimsöylememiştim
İkincisöylememiştinsöylememiştin
Üçüncüsöylememiştisöylememişlerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylememiş miydimsöylememiş miydim
İkincisöylememiş miydinsöylememiş miydin
Üçüncüsöylememiş miydinsöylememiş miydin
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylemişmişimsöylemişmişiz
İkincisöylemişmişsinsöylemişmişsiniz
Üçüncüsöylemişmişsöylemişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemiş miymişimsöylemiş miymişiz
İkincisöylemiş miymişsinsöylemiş miymişsiniz
Üçüncüsöylemiş miymişsöylemişler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylememişmişimsöylememişmişiz
İkincisöylememişmişsinsöylememişmişsiniz
Üçüncüsöylememişmişsöylememişmişler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylememiş miymişimsöylememiş miymişiz
İkincisöylememiş miymişsinsöylememiş miymişsiniz
Üçüncüsöylememiş miymişsinsöylememiş miymişsiniz
Gelecek zamanda bilinen geçmiş zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylemiş olacağımsöylemiş olacağız
İkincisöylemiş olacaksınsöylemiş olacaksınız
Üçüncüsöylemiş olacaksöylemiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemiş mi olacağımsöylemiş mi olacağız
İkincisöylemiş mi olacaksınsöylemiş mi olacaksınız
Üçüncüsöylemiş mi olacaksöylemiş mi olacaklar
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylememiş olacağımsöylememiş olacağız
İkincisöylememiş olacaksınsöylememiş olacaksınız
Üçüncüsöylememiş olacaksöylememiş olacaklar
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylememiş mi olacağımsöylememiş mi olacağız
İkincisöylememiş mi olacaksınsöylememiş mi olacaksınız
Üçüncüsöylememiş mi olacaksınsöylememiş mi olacaksınız
Öğrenilen geçmiş zaman dilek/şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöyleseymişimsöyleseymişiz
İkincisöyleseymişsinsöyleseymişsiniz
Üçüncüsöyleseymişsöyleselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylese miymişimsöylese miymişiz
İkincisöylese miymişsinsöylese miymişsiniz
Üçüncüsöylese miymişsöyleseler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemeseymişimsöylemeseymişiz
İkincisöylemeseymişsinsöylemeseymişsiniz
Üçüncüsöylemeseymişsöylemeselermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemese miymişimsöylemese miymişiz
İkincisöylemese miymişsinsöylemese miymişsiniz
Üçüncüsöylemese miymişsinsöylemese miymişsiniz
Gelecek zaman

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöyleyeceğimsöyleyeceğiz
İkincisöyleyeceksinsöyleyeceksiniz
Üçüncüsöyleyeceksöyleyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöyleyecek miyimsöyleyecek miyiz
İkincisöyleyecek misinsöyleyecek misiniz
Üçüncüsöyleyecek misöyleyecekler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemeyeceğimsöylemeyeceğiz
İkincisöylemeyeceksinsöylemeyeceksiniz
Üçüncüsöylemeyeceksöylemeyecekler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemeyecek miyimsöylemeyecek miyiz
İkincisöylemeyecek misinsöylemeyecek misiniz
Üçüncüsöylemeyecek misinsöylemeyecek misiniz
Gelecek zamanın hikayesi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöyleyecektimsöyleyecektik
İkincisöyleyecektinsöyleyecektiniz
Üçüncüsöyleyecektisöyleyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöyleyecek miydimsöyleyecek miydik
İkincisöyleyecek miydinsöyleyecek miydiniz
Üçüncüsöyleyecek miydisöyleyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemeyecektimsöylemeyecektik
İkincisöylemeyecektinsöylemeyecektiniz
Üçüncüsöylemeyecektisöylemeyeceklerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemeyecek miydimsöylemeyecek miydik
İkincisöylemeyecek miydinsöylemeyecek miydiniz
Üçüncüsöylemeyecek miydinsöylemeyecek miydiniz
Gelecek zamanın rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöyleyecekmişimsöyleyecekmişiz
İkincisöyleyecekmişinsöyleyecekmişiniz
Üçüncüsöyleyecekmişsöyleyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöyleyecekmiş miyimsöyleyecekmiş miyiz
İkincisöyleyecekmiş misinsöyleyecekmiş misiniz
Üçüncüsöyleyecekmiş misöyleyeceklermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemeyecekmişimsöylemeyecekmişiz
İkincisöylemeyecekmişinsöylemeyecekmişiniz
Üçüncüsöylemeyecekmişsöylemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemeyecekmiş miyimsöylemeyecekmiş miyiz
İkincisöylemeyecekmiş misinsöylemeyecekmiş misiniz
Üçüncüsöylemeyecekmiş misinsöylemeyecekmiş misiniz
Gelecek zaman şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöyleyeceksemsöyleyeceksek
İkincisöyleyeceksensöyleyecekseniz
Üçüncüsöyleyeceksesöyleyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincisöyleyeceksem misöyleyeceksek mi
İkincisöyleyeceksen misöyleyecekseniz mi
Üçüncüsöyleyecekse misöyleyeceklerse mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemeyeceksemsöylemeyeceksek
İkincisöylemeyeceksensöylemeyecekseniz
Üçüncüsöylemeyeceksesöylemeyeceklerse
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemeyeceksem misöylemeyeceksek mi
İkincisöylemeyeceksen misöylemeyecekseniz mi
Üçüncüsöylemeyeceksen misöylemeyecekseniz mi
Geniş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylemeliyimsöylemeliyiz
İkincisöylemelisinsöylemelisiniz
Üçüncüsöylemelisöylemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemeli miyimsöylemeli miyiz
İkincisöylemeli misinsöylemeli misiniz
Üçüncüsöylemeli misöylemeliler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemeliyimsöylemeliyiz
İkincisöylemelisinsöylemelisiniz
Üçüncüsöylemelisöylemeliler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemeli miyimsöylemeli miyiz
İkincisöylemeli misinsöylemeli misiniz
Üçüncüsöylemeli misinsöylemeli misiniz
Bilinen geçmiş zaman gereklilik kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylemeliydimsöylemeliydik
İkincisöylemeliydinsöylemeliydiniz
Üçüncüsöylemeliydisöylemelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemeli miydimsöylemeli miydik
İkincisöylemeli miydinsöylemeli miydiniz
Üçüncüsöylemeli miydisöylemeliler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylememeliydimsöylememeliydik
İkincisöylememeliydinsöylememeliydiniz
Üçüncüsöylememeliydisöylememelilerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylememeli miydimsöylememeli miydik
İkincisöylememeli miydinsöylememeli miydiniz
Üçüncüsöylememeli miydinsöylememeli miydiniz
Gereklilik kipinin rivayeti

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylemeliymişimsöylemeliymişiz
İkincisöylemeliymişsinsöylemeliymişsiniz
Üçüncüsöylemeliymişsöylemelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemeli miymişimsöylemeli miymişiz
İkincisöylemeli miymişsinsöylemeli miymişsiniz
Üçüncüsöylemeli miymişsöylemeliler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylememeliymişimsöylememeliymişiz
İkincisöylememeliymişsinsöylememeliymişsiniz
Üçüncüsöylememeliymişsöylememelilermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylememeli miymişimsöylememeli miymişiz
İkincisöylememeli miymişsinsöylememeli miymişsiniz
Üçüncüsöylememeli miymişsinsöylememeli miymişsiniz
Dilek şart kipi

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylesemsöylesek
İkincisöylesensöyleseniz
Üçüncüsöylesesöyleseler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylesem misöylesek mi
İkincisöylesen misöyleseniz mi
Üçüncüsöylese misöyleseler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemesemsöylemesek
İkincisöylemesensöylemeseniz
Üçüncüsöylemesesöylemeseler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemesem misöylemesek mi
İkincisöylemesen misöylemeseniz mi
Üçüncüsöylemesen misöylemeseniz mi
Subjunctive mood simple tense

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöyleyeyimsöyleyelim
İkincisöyleyesinsöyleyesiniz
Üçüncüsöyleyesöyleyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöyleyeyim misöyleyelim mi
İkincisöyleyesin misöyleyesiniz mi
Üçüncüsöyleye misöyleyeler mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemeyeyimsöylemeyelim
İkincisöylemeyesinsöylemeyesiniz
Üçüncüsöylemeyesöylemeyeler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemeyeyim misöylemeyelim mi
İkincisöylemeyesin misöylemeyesiniz mi
Üçüncüsöylemeyesin misöylemeyesiniz mi
Past definite narrative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylediydimsöyleydik
İkincisöylediydinsöyleydiniz
Üçüncüsöylediydisöylelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöyledi miydimsöyledi miydik
İkincisöyledi miydinsöyledi miydiniz
Üçüncüsöyledi miydisöylediler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemediydimsöyleydik
İkincisöylemediydinsöyleydiniz
Üçüncüsöylemediydisöylelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemedi miydimsöylemedi miydik
İkincisöylemedi miydinsöylemedi miydiniz
Üçüncüsöylemedi miydinsöylemedi miydiniz
Past indefinite past

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöylemiştimsöylemiştik
İkincisöylemiştinsöylemiştiniz
Üçüncüsöylemiştisöylemiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemiş miysöylemiş miydik
İkincisöylemiş miysöylemiş miydiniz
Üçüncüsöylemiştisöylemişler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylememişsöylememiştik
İkincisöylememişsöylememiştiniz
Üçüncüsöylememişsöylememiştiler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylememiş miysöylememiş miydik
İkincisöylememiş miysöylememiş miydiniz
Üçüncüsöylememiş miysöylememiş miydiniz
Indefinite past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöyleyecekmişimsöyleyecekmişiz
İkincisöyleyecekmişsinsöyleyecekmişsiniz
Üçüncüsöyleyecekmişsöyleyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöyleyecek miymişimsöyleyecek miymişiz
İkincisöyleyecek miymişsinsöyleyecek miymişsiniz
Üçüncüsöyleyecek miymişsöyleyecekler miymiş
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemeyecekmişimsöylemeyecekmişiz
İkincisöylemeyecekmişsinsöylemeyecekmişsiniz
Üçüncüsöylemeyecekmişsöylemeyeceklermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemeyecek miymişimsöylemeyecek miymişiz
İkincisöylemeyecek miymişsinsöylemeyecek miymişsiniz
Üçüncüsöylemeyecek miymişsinsöylemeyecek miymişsiniz
Past future

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöyleyecektimsöyleyecektik
İkincisöyleyecektinsöyleyecektiniz
Üçüncüsöyleyecektisöyleyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöyleyecek miydimsöyleyecek miydik
İkincisöyleyecek miydinsöyleyecek miydiniz
Üçüncüsöyleyecek miydisöyleyecekler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemeyecektimsöylemeyecektik
İkincisöylemeyecektinsöylemeyecektiniz
Üçüncüsöylemeyecektisöylemeyecektiler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemeyecek miydimsöylemeyecek miydik
İkincisöylemeyecek miydinsöylemeyecek miydiniz
Üçüncüsöylemeyecek miydinsöylemeyecek miydiniz
Indefinite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöyleyeymişimsöyleyeymişiz
İkincisöyleyeymişsinsöyleyeymişsiniz
Üçüncüsöyleyeymişsöyleyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöyleyeymiş miyimsöyleyeymiş miyiz
İkincisöyleyeymiş misinsöyleyeymiş misiniz
Üçüncüsöyleyeymiş misöyleyelermiş mi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemeyemişimsöylemeyemişiz
İkincisöylemeyemişsinsöylemeyemişsiniz
Üçüncüsöylemeyemişsöylemeyelermiş
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemeyemiş miyimsöylemeyemiş miyiz
İkincisöylemeyemiş misinsöylemeyemiş misiniz
Üçüncüsöylemeyemiş misinsöylemeyemiş misiniz
Definite past reportative

Olumlu
TekilÇoğul
Birincisöyleyeydimsöyleyeydik
İkincisöyleyeydinsöyleyeydiniz
Üçüncüsöyleyeydisöyleyeydiler
Soru
TekilÇoğul
Birincisöyleye miydimsöyleye miydik
İkincisöyleye miydinsöyleye miydiniz
Üçüncüsöyleye miydisöyleyeler miydi
Olumsuz
TekilÇoğul
Birincisöylemeyeydimsöylemeyeydik
İkincisöylemeyeydinsöylemeyeydiniz
Üçüncüsöylemeyeydisöylemeyelerdi
Soru
TekilÇoğul
Birincisöylemeye miydimsöylemeye miydik
İkincisöylemeye miydinsöylemeye miydiniz
Üçüncüsöylemeye miydinsöylemeye miydiniz